Dzięki śmierci ukrzyżowanego Ciała człowieczego w którym był ze swoim Pierworodnym Synem Bóg Ojciec Stworzyciel mamy szansę wyzwolenia się od ciemiężyciela tego świata! Ciało człowiecze zmartwychwstając a w nim Bóg Ojciec i Syn,  udowodnili winę diabelskiemu zdrajcy, że przez niego, syna zatracenia na wszechświat przyszła śmierć, której uprzednio nigdy nie znano! Przede wszystkim przez śmierć udowodnił zwyrodnialcom, którzy swego Stwórcę oskarżali, że nigdy nie zazna bólu i nigdy nie umrze. Ukazał ich zwyrodniałym charakterom, że przez swoją śmierć zwyciężył zło, by wybawić z tego świata wszystkich tych, którzy Go kochają i szanują.
Bóg Ojciec Stworzyciel przyszedł ratować wszystkich mieszkańców Ziemi. Poświęcił Siebie i Syna Jednorodzonego oraz uświęcone Ciało człowiecze na okropne męki, by prawda przyszła na świat i wszyscy zrozumieli, że każda inteligencja i Świadomość  pochodzi od naszego Ukochanego Stwórcy.
Jak świat odniósł się do tego wspaniałego przedsięwzięcia? Kościół katolicki zniszczył cały Plan naszego Stwórcy stwarzając muzułmańską, bestialską religię! Ludzkość na tysiące lat straciła szybką szansę na powrót do systemu życia wiecznego w Królestwie Bożym. Pomyśl! Nowoczesność i ulga w życiu człowieka pojawiła się dopiero w ostatnich dwustu latach. Co dzieje się obecnie? Czyżby wszyscy na całym świecie stracili rozum i  wrażliwość na to, że ukrzyżowano naszego Stwórcę. Czyżby nikt nie zrozumiał, że ukrzyżowaliśmy Tego, który nas zrodził, udzielając Swojej Własnej Świadomości, by została sklonowana dla każdego z nas. Nasz Prawdziwy Ojciec Święty z Nieba pragnął byśmy żyli, byli szczęśliwi i mieli cudowną inteligencję.
Jestem zdruzgotany i nie wiem co począć! W każdej chwili może zacząć się trzecia wojna światowa i nastąpi koniec świata! Wielu, przez swoją głupotę i niewrażliwość być może zginie na zawsze. Co w takim razie czynią inne ugrupowania religijne, które rzekomo pozytywnie wpływają na różne osoby. Czyżby jeszcze bardziej otumanili ludzi, by nie widzieli i odczuli, że są wplątani w pseudo bohaterów religijnych, których śmiało można nazwać bandytami, złodziejami i zwyrodnialcami do ostatnich granic!  Czy nikt nie jest w stanie pomóc mi, by raz na zawsze zdemaskować zwyrodnialców, którzy okłamują i za to wyciągają od ludzi pieniądze? Czy nikt nie widzi, że zwyrodnialcy na ludzkiej głupocie, przysłowiowo budują sobie pałace, jeżdżą luksusowymi samochodami, a inni przysłowiowo nie mają co do garnka włożyć!
Co gorsze! Ci co fałszywie tworzą złe religie nie rozumieją faktów konkretnego zbawienia. Zapomnieli o swoim Stwórcy, który jest całym kreatorem zbawienia i pomysłodawcą Wiecznego Życia. Po nim jest Jego Syn Jedynak, który wykonywał wolę swego Ojca. Zaś trzecią osobą w planie wiecznego życia jest Syn Człowieczy, który stał się przykładem zmartwychwstania do Życia Wiecznego. Syn Człowieczy jest mediatorem między człowiekiem, a Jednorodzonym Synem naszego Stwórcy. Przez niego dochodzą wszystkie nasze modlitwy i wszystkie wydarzenia jakie dzieją się na świecie. Syn Jednorodzony odbiera przekaz od Syna Człowieczego, transferuje go na Język Wszechmogącego, gdyż tylko On zna kod dostępu do swojego Ojca.
UKRZYŻOWANY NASZ OJCIEC  STWORZYCIEL PRAWDZIWYM NASZYM ZBAWICIELEM!
ZAPRSZAM na: www.infomega.pl  lub  www.totalinfo.pl 
Znajdziesz tam mnóstwo ciekawych informacji!