WYOBRAŹNIĄ DO PRAWDY!
Każdy z nas ma wszczepiony duchowy zaprogramowany zasób informacji kim jesteśmy i wiedzę o swoim Stwórcy, dzięki któremu zaistnieliśmy. Mamy również w sobie klucz do otwarcia tych informacji i wszelkiej prawdy o naszym pochodzeniu jeśli znajdziemy hasło do znalezienia tego klucza.
Mając klucz poznania prawdy każdy z nas na podstawie  wyobraźni może dojść do absolutnej prawdy, by zrozumieć jak powstało życie i jak zaistniały inteligentne Duchowe Świadomości, którymi jesteśmy sami. W innych moich przekazach starałem się szczegółowo opisać początki stworzenia, a w nich uświadomić fakt, że był ktoś pierwszy posiadający Świadomość i wyobraźnię przyszłych planów tworzenia życia w całym wszechświecie.
Oczywiście Pierwszą Osobą jaka pojawiła się we wszechświecie jest nasz Stwórca, Ojciec Wszechmogący Król całego wszechświata.
Stwórca obecnie zdając sobie sprawę z naszej schorowanej Duchowej Świadomości, cierpiącej z powodu zwierzęcych nawyków udoskonalił nam ciała, dając nam ogromny potencjał wiedzy i inteligencji. Dzięki temu w naszej wyobraźni możemy skojarzyć sobie, odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań na które świat nie może znaleźć odpowiedzi.
Opisałem w innych moich przekazach, że każda historia jaka wydarzyła się w całym wszechświecie jak również na naszej Ziemi ma zawsze jakiś swój początek. Gdy przez wyobraźnie dojdziemy do początku jakiegoś wydarzenia wyłoni się tam inne zagadnienie, które również ma swój własny początek i przez naszą wyobraźnię będziemy starać się go odkryć.
Zacznijmy od tego, że istniała Osoba która zapoczątkowała życie w całym wszechświecie. Oczywiście mam na myśli naszego Stwórcę, którego początek zaistnienia nie możemy sobie wyobrazić. Myślę że sam Stwórca miałby problem aby wyjaśnić nam ten cudowny fenomen Jego zaistnienia. Rzecz w tym, że nie potrzebujemy zagłębiać się w tajemnicach zaistnienia naszego Ojca Stworzyciela a wystarczy, że przyjmiemy w swojej wyobraźni, że jest On Stwórcą wszelkiego życia i wszelkiej materii oraz energii jaka istnieje we wszechświecie.
Stwórca na początku był sam i przez miliardy w niewyobrażalnej nieskończoności lat rozbudowywał swoją inteligencję i wyobraźnię, by stworzyć plan zaistnienia nowych żyjących Duchowych Świadomości podobnych do Niego Samego. W skutek swoich genialnych planów Stwórca postanowił stworzyć, a wręcz sklonować pierwszą Duchową Świadomość podobną do Jego własnej. Fakt ten w naszej wyobraźni musi spowodować w nas prawdę, że musiał zaistnieć ktoś na podobieństwo swojego Stwórcy, by stać się Jego Pierworodnym, Jednorodzonym Synem.
Ważne jest by w naszej wyobraźni uzmysłowić sobie o istnieniu Syna Jednorodzonego, który jest zjednoczony Duchowo ze swoim Ojcem na zawsze. Stwórca w genialny sposób zaplanował, że nikt podobnie jak Jego Jednorodzony Syn już nigdy nie zaistnieje, gdyż mogłyby powstać komplikacje w późniejszych wydarzeniach. Sami musimy w swojej wyobraźni rozważyć jakie mogłyby wyglądać komplikacje, które mogłyby wyrządzić problem, gdyby zrodziły się dwie identyczne Duchowe Świadomości z tego samego źródła.
Sklonowanie naszych Duchowych Świadomości według swojej kolejności zostały skopiowane od Jednorodzonego Syna naszego Ojca Stworzyciela. W ten sposób stworzył się uczciwy porządek, by zachować hierarchię przyznanych zajęć dla każdej Duchowej Świadomości, która  organizowała w swoim zakresie porządek w całym wszechświecie.
Teraz przenieśmy swoją wyobraźnię do zagadnienia czy kiedykolwiek ktoś pojawił się w naszej cywilizacji, który dał prawdziwe świadectwo i odpowiedź na poniższy biblijny werset?

Ewangelia Jana rozdział 17 werset 2.
Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś.

Syn Jednorodzony jest tak ważny dla Stwórcy, że dostał władzę na wszelkim ciałem.
Czy ktokolwiek objawił światu, że istnieje Syn Jednorodzony, który ma ogromny związek z Ojcem Stworzycielem i na wieki jest połączony Duchowo z Nim?
Spójrzmy na następny poniższy werset i zadajmy sobie pytanie. Czy pojawiła się odpowiedź na zagadnienie kim jest Ojciec Stworzyciel, a Kim jest Jego Jednorodzony Syn? A tak w ogóle czy w jakiejkolwiek religii, sekcie protestanckiej lub w jakimkolwiek wyznaniu rozważano nad odpowiedzią do tego wersetu?
Czy w serialach telewizyjnych o starodawnych kosmitach wzięto pod uwagę, że wszelkie wydarzenia z przeszłości musiały mieć jakiś swój początek, Szczególnie ten, że musiał zaistnieć ktoś pierwszy a po Nim ktoś Drugi, którzy zapoczątkowali życie w całym wszechświecie!

Ewangelia Łukasza  rozdział 10 werset  22.
Ojciec przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn, komu Syn zechce objawić.

Objawiło się wielu fałszywych półbogów i fałszywych proroków oraz osób, które mówiły że widziały lub słyszały głos naszego Stwórcy. Żadna z tych osób nigdy nie przedstawiła zasadniczej prawdy, że istnieje ktoś tak ważny jak Jednorodzony Syn naszego Stwórcy i wiecznie jest zjednoczony ze swoim Ojcem. Znaczy to, że wszyscy przed objawieniem Jezusa Chrystusa kłamali!
Biblia choć dla wielu nie jest autorytetem do dojścia prawdy w bardzo jasny sposób ukazała nam w naszej wyobraźni, że fakt istnienia Syna Jednorodzonego naszego Stwórcy jest niewątpliwie prawdziwy!
Ojciec świadczy o Synu! Syn zaś  daje świadectwo o Ojcu jako naszym Stworzycielu, Królu Wszechmogącym całego wszechświata.

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 18.
Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał.

Tylko dzięki naszemu Stwórcy i Jego Jednorodzonemu Synowi każdy z nas na podstawie swojej wyobraźni może dojść do absolutnej prawdy, by zrozumieć jak powstało życie i inteligencja.
Nawet jedni z największych oszustów jak Mojżesz i Mahomet nie mając prawdy o Ojcu Stworzycielu i Jego Synu Jednorodzonym stworzyli fałszywe religie po to, by osiągnąć absolutną władzę nad Arabami. Nie powiązali Ojca z Synem Jednorodzonym ukazując ich zjednoczenie Duchowe jako Wszechmogącego o ogromnej potędze i władzy!
Biblia choć dla wielu nie jest autorytetem do dojścia do prawdy w bardzo jasny sposób ukazała nam w naszej wyobraźni, że fakt istnienia Syna Jednorodzonego naszego Stwórcy jest niewątpliwie prawdziwy!
Ewangelię Jana napisano przeszło 2000 lat temu. System przekazu jest genialny, gdyż został w przemyślny sposób zakodowany, by nikt ze zwyrodnialców religijnych nie odkrył tego wcześniej gdzie miało być odkryte teraz w obecnych czasach. Watykan oraz kościół rzymskokatolicki natychmiast usunęliby Ewangelię Jana z Biblii, gdyby diabelscy synowie zatracenia odkryli, że jest w niej przekaz jak odnaleźć Prawdę, że Stwórca to Dwie Osoby Duchowe, które są  zjednoczone w jednym Ciele tworząc Wszechmogące Jedno Bóstwo, którego nikt nie jest w stanie pokonać!
W Ewangelii Jana dokładnie jest opisane, że Ojciec świadczy o Synu, Syn zaś daje świadectwo o Ojcu ukazując w Ciele Chrystusa naszego Stwórcę Wszechmogącego.
Zdaję sobie sprawę, że nikt nie jest w stanie uwierzyć w mój przekaz na temat Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna.
Jest napisane w Biblii, że wszyscy bez wyjątku mają mieć zakryte zrozumienie tajemniczej Prawdy naszego Stwórcy Wszechmogącego. To zupełnie jak w naszych komputerach. Jeśli są zakodowane jakimś hasłem nie dadzą się uruchomić. Po wpisaniu hasła komputer daje nam pełne pole do działania, by zrozumieć wszelkie w nim aplikacje i programy, by wykonać zamierzony cel.
Zwróć uwagę na poniższy werset, który wyraźnie mówi że jakaś zakodowana energia we wszystkich ciałach blokuje poznanie prawdy o Stwórcy i Jego Jednorodzonym Synu.
Tylko nasza Dusza czyli Duchowa Świadomość przez swoje pozytywne uczynki może zdobyć hasło do klucza odblokowania blokady aby ją usunąć.

Ewangelia Łukasza rozdział 10 wersety 21.
W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię Ojcze Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Jestem pewien, że Stwórca zakrył prawdę, by w odpowiednim momencie objawić ją wszystkim. Zapewne wtedy odbędzie się sąd nad tymi, którzy wyzuci, bez jakiegokolwiek miłosierdzia nie zareagują, że świat ukrzyżował swego Stwórcę wraz z Jego Umiłowanym, Jednorodzonym Synem. W ten sposób sami na siebie wydadzą wyrok!
Nie mam z tego powodu do nikogo żalu, że nie wierzy w moje przesłania i traktuje mnie niepoważnie.
Tak jak kiedyś wspomniałem Dusze nasze czyli Duchowe Świadomości są w dość ciężkim stanie psychicznej choroby i jest ciężko im w prosty sposób pojąć co opisałem w mojej książce. Posiadamy Cielesną Świadomość, którą dał nam w prezencie nasz Stwórca. Nasza Duchowa Świadomość po odnalezieniu hasła do klucza zapisanego w Ciele otworzy Prawdę i osiągniemy zwycięstwo.
Nie wiem co stało się w moim przypadku, że Umiłowany Syn naszego Stwórcy objawił mi odpowiedź kim jest nasz Stwórca i Kim jest On sam. Od kilku dziesięciu lat szukałem odpowiedzi na wiele pytań i być może wtedy znalazłem hasło do klucza zwycięstwa. Wszystko nagle otworzyło mi się przejrzyście i jasno zrozumiałem ogromną część prawdy naszego Wszechmogącego. Nieustannie dopełnia się ten przekaz nieomal każdego dnia.
W naszych czasach media atakują nas przeszłością wydarzeń starożytnych kosmitów. Ten stan rzeczy coraz bardziej oddala nas od Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna. Ludzie są zainteresowani wydarzeniami z przeszłości medialnych starożytnych kosmitów. Nie biorą pod uwagę, że były to czasy rządów zwyrodnialca, którego zwą diabłem lub szatanem. Zaistniałe przeszłe wydarzenia nie mają żadnej wartości co do przyszłości jaka nas czeka.
Obecnie żyjemy w czasach wypełniania się proroctwa przychodzącego Królestwa naszego Stwórcy by ocalić mieszkańców Ziemi.
Jeszcze dwa tysiące lat temu diabelski zwyrodnialec miał dostęp do Królestwa Wszechmogącego. Dysponując ogromną wiedzą i mocą  bawił się naszymi zwierzęcymi ciałami oraz naszymi Duchowymi Świadomościami doprowadzając je do ogromnego zniszczenia.
Kim on jest opisałem w innych moich odkryciach! Szukaj w moich przesłaniach a znajdziesz!
Obecnie żyjemy w czasach gdzie ma się dopełnić liczba Duchowych Świadomości, którzy w liczbie 144 tysiącach poczną Życie Wieczne w podobnych ciałach do Chrystusa. Z pośród nich wybrani będą Ci najbardziej utalentowani, którzy będą zarządzać w rejonach jakie ustanowią się w nowej przyszłości Ziemi. Nie będzie granic i system porządku politycznego wszędzie będzie jednakowo. W mojej opinii będą żyć wspólnie ci którzy nie zaznają więcej śmierci wcieleni w klony Ciał podobnych do Chrystusa i ci, którzy będą żyli w systemie życie po życiu. Będzie to trwało tak długo aż wypełni się cała liczba wszystkich wiecznie żyjący Duchowych Świadomości, którzy będą żyć wiecznie w podobnych ciałach do Syna Człowieczego w którym Ciele na wieki jest wcielony Jednorodzony Syn naszego Ojca Stworzyciela.

Ewangelia Jana rozdział 8 wersety 35.
A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.

Liczby zakodowane w niektórych biblijnych informacjach są nie bez przyczyny objawione w Ewangeliach jakie tam zostały objawione. Pobudzają wyobraźnię, żeby zrozumieć dlaczego tak długo czekamy aż Królestwo naszego Stwórcy na Ziemi wypełni się aż do końca.

(Apokalipsa (Objawienie) rozdział 7 werset 4.
I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela.

(Apokalipsa (Objawienie) rozdział 14 werset 1.
Potem ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach.

Ciekawym polskim przysłowiem jest gdy wyrażamy się o bardzo ważnych osobach, że są grubymi rybami. Poniższy werset można przyjąć w żartobliwy sposób, że te ryby to najważniejsi zaufani  przedstawiciele w ciałach podobnych do Chrystusa. Zapewne jako Chrystusy będą Oni na zawsze reprezentować naszego Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna.

Ewangelia Jana rozdział 21 werset 11.
Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała.

A teraz bardzo ciekawa sprawa! Myślę, że niektóre informacje z Biblii źle zreinterpretowano. Autorzy ich źle pojęli przekazy biblijne,  przykładem jest poniższy werset.

1 List do Tesaloniczan rozdział 4 werset 17.
Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.

Jeśli Świat ma być zbawiony i powstać na nim spokojne rządy naszego Stwórcy. Muszą być wyeliminowani z Ziemi osoby, które mają charakter terrorystyczny dążąc ciągle do władzy. Według słów biblijnych będą oni porwani wraz z innymi zwyrodnialcami i przeniesieni na jakąś inną planetę. Tam w ogniu wiecznych walk o władzę będą zapewne wiecznie dręczyć się nawzajem!
Powyższy werset wielu zbił z tropu pojęcia przyszłych wydarzeń, które w innych wersetach wyglądają zupełnie inaczej. Myślę że ci porwani to kanalie, którzy przy użyciu władzy znęcali się nad swoimi ofiarami
Porwanie będzie miało nieco inny cel, by usunąć zwyrodnialców,  którzy ciągle dążyli do władzy, a także usunięcie którzy zachowywali się jak zwyrodnialcy!

Ewangelia Łukasza 17 werset 34, 35. 36.
Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
Pytali Go: Gdzie, Panie? On im odpowiedział: Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy.

Ewangelia Mateusza rozdział  8 werset 12.
A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Obecnie żyjąc jako dorosłe osoby spotykamy często małe dzieci, które bardzo odróżniają się od nas. Mają ogromne zaufanie, posiadają ogromną wrażliwość i czystą szczerą miłość, której niestety już u nas brakuje. Jeśli tych dzieci nie pokonała ich własna indywidualność w postaci chorej Duchowej Świadomości są wzorem i dowodem o tym co piszę. Są czystym ciałem, jeszcze nie pokonanym przez chorą Duchową Świadomość. Ciała takie są wzorem dla tych co już stracili szlachetność i wszelkie zalety dobra jakie wszczepił w dziecięce ciała Stwórca.
Zatem każdy z nas może spojrzeć na siebie i znaleźć negatywne zmiany w naszej osobowości. Jeśli zatrzymamy pęd naszych upodobań, ujawnią się w nas złe nawyki naszego ciała. Trzeba zniwelować atak naszej zezwierzęconej Duszy, by nie zniszczyła doszczętnie dobro w jakie wyposażył nas Stwórca.
Zastanówmy się nad tym, że jeśli przez głupotę doprowadzimy nasze ciało do śmierci, nigdy nie będziemy mieli szans zaistniej w jakimkolwiek nowym ciele, gdyż nasza Duchowa Świadomość zostanie wyrzucona do kosmicznej ciemnej oddali. Tam nie będzie rozrywek i używek, które Cię uszczęśliwiały, a w gruncie rzeczy zhańbiły. Wszelkich wariactwa sportowych namiętności i wszelkiej innej głupoty nie da się tam więcej wykorzystać. Przez wieczność spotka cię tylko nicość! Być może nigdy nikogo nie spotkasz na swojej drodze udręczenia. Przez swoją głupotę, która mogłaby stać się zarazą dla tych, którzy spokojnie chcą żyć na wieki będziesz odizolowany i wiecznie smęcił się w swojej beznadziejnej sytuacji.

Ewangelia Mateusza rozdział 22 wersety 12,13.
Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał.
Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Teraz podsumujmy, co konkretnie stworzyło się nam w  wyobraźni.
Skoro jest niepodważalny dowód, że istniał Ktoś Pierwszy w całym wszechświecie, który zrodził Osobę Drugą jako Syna Jedynaka, który zjednoczył się Duchowo ze swoim Ojcem. To w naszej wyobraźni musi powstać wizerunek Dwuosobowego Oblicza naszego Wszechmogącego Boga, który ma władzę nad wszystkim!

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 9.
Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 11.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Ewangelia Jana rozdział 10 werset 30.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 20, Biblia Tysiąclecia.
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Po tak wyraźnie ukazanych biblijnych informacji zachodzi pytanie: Dlaczego nikt w okropnym żalu i rozpaczy nie poruszył tej sprawy ukazując światu, że nie tylko ukrzyżował Syna ale ukrzyżował również naszego Ojca Stworzyciela? Te umęczone i ukrzyżowane Istoty jako Osoby Duchowe byli w Ciele Syna Człowieczego w Jezusie Chrystusie!
Czy Ty czytając o tym strasznym wydarzeniu nie uwierzyłeś że takie nieszczęście się wydarzyło, by zapłakać nad tym haniebnym czynem?
Co się dzieje, że nikt przez 2000 lat czytając przekaz Ewangelii Jana nie wziął pod uwagę tak strasznego czynu jakiego dopuścili się mieszkańcy Ziemi, krzyżując swego Stwórcę?
Od czasu tego strasznego wydarzenia zaczęła się nowa era naszej cywilizacji. Stwórca na świecie wykreował super nowoczesność, która nie tylko ulżyła ludzkiemu życiu ale dała możliwość dzięki nowej technologi logiczne rozpoznania prawdy.
Dlaczego do tej pory nie rozpoznaliśmy tej tragicznej prawdy, że świat ukrzyżował swego Stwórcę? Czyżby nasze Duchowe Świadomości z powodu kłamstw i bez wrażliwości dążyły do zatracenia?
Przez dziesiątki tysięcy lat ludzkość żyła w okropnych warunkach i okropnej ciemnocie. Dzisiaj mamy oświecenie i nikt nie zorientował się, że my Duchowe Świadomości jesteśmy stworzeni na podobieństwo  naszego Stwórcy. Podnieśliśmy morderczą rękę na swego Ojca Stworzyciela! Jak myślicie, czy jest to obojętne dla całego wszechświata?
Katolicy i Prawosławni stworzyli fałszywą madonnę, która w temacie ich obrazków charakteryzuje się wizerunkiem indyjskiego smoka Harry Kryszne. Wykreowali w pierwszoplanowy wizerunek smoka  przez fałszywy kult madonny i małego dziecka odtrącając Stwórcę na dalszy plan, by Jego twórcza myśl zbawienia świata została zatracona.
Protestanci w swoich śpiewnikach mają 90% pieśni poświęconych dla biblijnego nie znanego im Jezusa. Zaś 10% dla żydowskiego boga Jahwe. Dla Prawdziwego Stwórcy nie ma nic! Protestanci, którzy odizolowali się od katolicyzmu zamiast uwolnić się  od zwyrodniałego diabła, zaczęli namiętnie wyznawać diabelskiego żydowskiego krwawego  Jahwe wymyślonego przez Mojżesza.
Reszta świata siedzi w mocy fałszywych bogów  i półbogów. Fałszywi prorocy i fałszywi pseudo święci jako zwykli kłamcy nic nie wspomnieli w swoich przekazach o Stwórcy i Jego Jednorodzonym Synu, którzy są na zawsze zespoleni w każdym działaniu jakie dzieje się w całym wszechświecie.
Czyżby świat stracił szansę na zbawienie życia wiecznego? Świat pogrążony jest w śmiertelnej matni przez którą nie może dostrzec prawdy, że nie docenia się głównej Osoby Planu Zbawienia jakim jest nasz Stwórca. Nieomal wszyscy jak żywe trupy zamiast zbliżać się do prawdy, będąc wdzięczny Ojcu, który jest najważniejszy, wybrał kłamstwa i wieczną śmierć zamiast wiecznego zbawienia.
Nawet Syn Jednorodzony naszego stwórcy jednoznacznie oświadcza, że jest tylko sługą posłuszny swemu Ojcu:

Ewangelia Jana 15 werset 20.
  Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.

Biblia ewidentnie w wielu miejscach informuje nas o tym, że Ojciec i Syn są zawsze zespoleni Duchowo i są Jedną Wszechmogącą Boską Postacią w całym wszechświecie!

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.

Ewangelia Jana rozdział 7 werset 16
Odpowiedział im Jezus mówiąc: Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał.
Ewangelia Jana rozdział 8 werset 18.
Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał.
Ewangelia Jana rozdział 8 werset 29.
A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.

W Biblii jest mnóstwo przykładów, które logicznie informują nas, że ukrzyżowano naszego Stwórcę wraz z Jego Synem. Ta straszna hańba przytłacza mnie i czyżby tylko mnie? Nikt nie jest wrażliwy gdzie Stwórca i Jego Syn przeszli takie straszne męczarnie by ukazać nam nasze zbawienie w zmartwychwstałym ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa. Stwórca doznał uczucia śmierci i pokonał ją dla nas. Rodząc się w podobnych ciałach do Chrystusa, śmiertelnego uczucia już nigdy nie zaznamy!
Niech ktoś wczuje się w moją sytuację, to tak jakbym sam był na bezludnej wyspie. Objawienie w Ewangelii Jana bardzo logicznie i jasno ukazuje nam, że świat nie tylko ukrzyżował Jednorodzonego Syna Bożego ale samego Stwórcę. Czy fakt tego okropnego wydarzenia, ukrzyżowania naszego Stwórcy  uwrażliwia tylko mnie i nikogo więcej?

Jeśli nie zmęczyły Cię moje przesłania, a chciałbyś dowiedzieć się jak do mnie przychodzą i jak ja je sam interpretuję - kliknij, a dowiesz się więcej....