UKORONUJ CHRYSTUSA, A NIE WIRUSA!
Zastanawiałem się w jaki sposób jedna osoba, którą Biblia nazywa synem zatracenia, szatanem oraz diabłem, a ja nazwałem ją zwyrodnialcem, stała się przyczyną zaistnienia śmierci i zatracenia?
Ewangelia Jana rozdział 17 werset 12.
Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo.

2 List do Tesaloniczan rozdział 2 werset 3.
Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia,

Gdyby połączyć zwyrodnialca, syna zatracenia z odległą historią powstania pierwszej planety we wszechświecie, mógł on spowodować zagładę jej wraz z mieszkańcami.
Robię korektę mojej książki jest 6 kwiecień rok 2020. Na świecie szaleje zaraza koronawirusa. Poszczególne państwa czynią ogromne wysiłki, by ją powstrzymać. W moim umyśle jakaś moc kształtuje analizę tych wydarzeń. Dochodzę do wniosku, że to jedna osoba chińskiego pochodzenia spowodowała tę klęskę, jaka przyszła na świat. W Chinach w prowincji Wuhan zapewne była placówka badań nad bakteriami i wirusami, może na potrzeby wojska! Być może była tam placówka rządowa i rząd chiński dokładnie zna prawdę skąd ten wirus się wziął. Tak czy inaczej jedna osoba stała się szatanem, diabłem, zwyrodnialcem naszych czasów.
Od razu przypomniałem sobie, że modliłem się o odpowiedź odnośnie wydarzeń z koronawirusem. Pytałem się w jaki sposób to się zaczęło i kto to stworzył? Nie wiem czy to olśnienie, czy tylko skojarzenie, że na Planecie Matce mogła wydarzyć się podobna tragedia z wirusem jaką obecnie mamy na Ziemi. Mogła tam stać się z dużo większym skutkiem, ponieważ nigdy nie znano pojęcia śmierci. Nie było tam nigdy wirusa, ani jakichkolwiek środków, by temu zapobiec! Śmierć jaka tam zaistniała zabiła ciało Matki Planety i wszystkie ciała mieszkańców, które na niej żyły.
Jak wspomniałem, Biblia informuje, że śmierć zaistniała tylko przez jedną osobę nazwaną szatanem lub diabłem  i tak stało się zapewne na Planecie Matce! Miliony serc Matki Planety i miliardy serc tamtejszych mieszkańców przestały bić. Ogromnie niska temperatura kosmosu zlodowaciała wszelkie organizmy, które z ogromnym hukiem rozpadły się na kawałki! Zachodzi pytanie; w jaki sposób jedna osoba na Planecie Matce wyhodowała wirusa, który dokonał takiego zniszczenia? Nie jestem naukowcem ale oglądając w telewizji różne filmy naukowe wziąłem pod uwagę, że w ich przesłaniach było jakieś ziarno prawdy!
Bakterię i wirusa można porównać do komórki, ponieważ pochodzą z tego samego źródła! Są bardzo inteligentne, podobnie jak organiczne życiowe komórki, gdyż są zbudowane na energetycznych życiodajnych kodach. Komórki organiczne mają zakodowany w sobie zorganizowany system życia. Jest w nich mnóstwo programów, które nakazują im stwarzać z samych siebie różne funkcje do których zostaną przeznaczone. Mają również kody unicestwienia samych siebie, by natychmiast przestać istnieć. Komórka potrafi samoczynnie stać się przywódczynią, czyli istotą macierzystą, by mogła sama się rozmnażać budując jakiś organizm. Może również dawać polecenia innym komórkom, by zastępowały chore kiedy organizm działa już w pełni!
Bakterie mają w sobie inny program niszczycielski. Większość z nich jest jednak bardzo pożyteczna dla funkcjonowania różnych organizmów. Przyczyniają się do trawienia oraz oczyszczania wszelkich odpadów organicznych na całej Ziemi. Te dobre nie czynią żadnej szkody jakiemukolwiek żyjącemu organizmowi, są przyjazne dla otoczenia.
Wirus to zabójca, gdzie na jego własne życzenie rozkodowały się w nim kody bycia niezależną, złośliwą komórką. Zbudował on w sobie niezależny, własny organizmu korzystając z substancji ustrojowych swojej ofiary! Wirus zazwyczaj wywodzi się z podobnego organizmu, który będzie atakował! W zaatakowanych organizmach wirus w ogromnym tępię rozmnaża się myśląc, że ze swojej ofiary stworzy swój własny organizm. Nie zdając sobie sprawy, zabija zaatakowaną ofiarę i samego siebie również! Ewidentnie widać, że wszelkie wirusy, które zaistniały na świecie, zazwyczaj atakowały zwierzęta według ich rasy lub tylko ludzi z których one same wyewoluowały! Czasami wirusy są wyjątkowo zjadliwe i potrafią zaatakować różne organizmy!
Powróćmy do szatańskiego zwyrodnialca, który prawdopodobnie przez rozkodowaną komórkę z której uczynił wirusa zniszczył pierwszą planetę jaka zaistniała we wszechświecie!
Załóżmy, że Matka Planeta trwała i żyła już miliardy lat. Życie na niej było oparte na wodzie i krwi, zbudowane na życiowych komórkach podobnych do ziemskich organizmów. Z tego co otrzymałem Matka Planeta była pośredniczącą twórczością ciał dla Duchowych Świadomości jakie zrodził nasz Stwórca. Nie chce opisywać dokładnie jak to się działo, by nie wzięto mnie za idiotę choć wierzę, że to co otrzymałem w tym temacie jest logiczne, wręcz piękne, a przede wszystkim PRAWDZIWE!
Jednemu zbuntowanemu mieszkańcowi Planety Matki zachciało się stworzyć własne królestwo, gdyż te Ojcowskie już mu się znudziło. Być może restrykcje zachowania porządku, spokoju i wiecznego szczęścia przestały go interesować. Zwyrodnialec ten żył już przez miliardy lat nabywając jakąś naukową wiedzę z dziedziny genetyki, a być może żył w bliskości naszego Stwórcy i napatrzył się wielu mądrości. Postanowił wyodrębnić komórkę z własnego ciała i sklonować ją, na przykład w organizmie Planety Matki! W komórce, którą wyodrębnił  rozkodował system nie zdając sobie sprawy, że ona stała się wirusem. Zwyrodnialec chcąc stworzyć własne dzieci, przez niebezpiecznego wirusa zniszczył organiczne życie na całej Planecie Matce! Ponieważ Duchowe Świadomości stworzone przez naszego Stwórcę są nieśmiertelne, zostały osierocone i w czasie eksplozji  Planety Matki przemieściły się na cały wszechświat. W innych moich opisach jest dalsza część przypuszczalnych wydarzeń. Warto je odnaleźć, by zbudować sobie wyobrażenie o swoim własnym jestestwie!
Nasz Ojciec Stworzyciel wraz ze swoim Jednorodzonym Synem stworzył dla ludzkości nowe wieczne ciała, które ukazał na przykładzie śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Przez śmierć i zmartwychwstanie ciała Syna Człowieczego, każda osoba która uwierzy Jezusowi i zdeklaruje się na Życie Wieczne otrzyma je! Żyć będzie wiecznie w podobnym ciele do Syna Człowieczego w którym obecnie żyje wieczna Duchowa Świadomość Syna Jednorodzonego naszego Stwórcy!

Ewangelia Jana 8 wersety 35, 36.
A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.
Jeżeli więc Syn was wyzwoli wówczas będziecie rzeczywiście wolnym.

Wieczne Ciała, które stworzył Stwórca dla człowieka będą zupełnie takie same jak obecne ludzkie. Poza tym, że komórki będą na wieki uwolnione od wody i krwi oraz wszelkich płynów ustrojowych. Będą działać podobnie jak nasze Duchowe Świadomości, które są nieśmiertelne! Wszelkie informacje na powyższy temat znajdziesz w innych częściach mojej książki!
Zastanawiasz się nad tym czy jest to możliwe o czym napisałem? Wystarczy spojrzeć swoją wyobraźnią na świat biologiczny, a on da Ci potwierdzenie moich wywodów. Każdy organizm zwierzęcy ma swoją świadomość! Odkryjemy ją poprzez zachowanie się zwierzęcia lub stworzenia, choćby było ono maleńkie. W swych świadomościach posiadają lęk i przezorność. Koncentrują się w konkretnym działaniu. Skoro mają świadomość to niewątpliwie są Duchowymi Świadomościami, które są wcielone w rożne potworne organizmy! To są niewątpliwe dowody działalności zwyrodniałego syna zatracenia, które nie tylko doprowadził do tragedii na Planecie Matce. Bawiąc się w boga widać jego działalność na ziemskiej planecie! Z pewnością działał na innych doprowadzając je do kompletnej ruiny! Dzisiaj jego naśladowcy, zwyrodniali naukowcy również bawiący się w bogów doprowadzają nasz świat do kompletnej rujny!

Poniższy przekaz informacyjny napisałem kilka lat temu, przed pandemią koronawirus! Nie wgłębiłem się wtedy jeszcze w ten temat. Miałem objawione, że może nastąpić epidemia wirusowa, by powstrzymać świat przed zbrojeniem i wybuchem wojny. Obecnie mam inne wrażenie, że z powodu wzajemnego oskarżenia się przywódców państw o spowodowanie epidemii koronowirusem, może nastąpić światowa wojna! Zwróćcie uwagę, że już wtedy pisałem, aby komunikować się ze swoim Stwórcą i przez komunię modlić się o pokój!
Przystępujcie do komunii, gdyż jest to nasza jedyna nadzieja, by świat otrzymał jeszcze tyle czasu, by wszyscy zdążyli uleczyć swoje Duchowe Świadomości. Przyłączajcie się do Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna aby otrzymać Życie Wieczne!

CZY BAKTERIE MOGĄ ZNISZCZYĆ ŻYCIE NA ZIEMI?
Bakterie mają w sobie bardzo inteligentny zapis. Niektóre z nich uwolniły się z cząsteczek, zmieniając zapis kodowy stały się szkodliwe, ponieważ weszło w nie zło. Będąc zbuntowane zaczęły atakować żywe zdrowe komórki w niektórych organizmach. Z zazdrości w schemacie pewnych złych demonicznych wzorów atakują organizm, a przede wszystkim mózg. Być może u wielu z nas brak zrozumienia przekazu Jezusa jest spowodowane chorobą wywołaną złą bakterią! Należy wziąć to pod uwagę i podjąć kroki, by skutecznie walczyć z tą pandemią!
Aby przyszła pomoc z Królestwa naszego Stwórcy, trzeba przygotować nieduże ułamki chleba i wino, które można zastąpić wodą lub sokiem. Przede wszystkim trzeba się modlić do naszego Ojca Stworzyciela prosząc Jezusa, by taka modlitwa do Stwórcy dotarła! Aby Ojciec Stworzyciel przez Energię oczyszczenia Ducha Świętego uleczył nas!  Przy bardzo żarliwej modlitwie wspomnieć na słowa Jezusa, który pod postacią chleba i wina, symbolizująca Ciało Stwórcy i krew przelana za nasze grzechy pozwala się skomunikować z naszym Stwórcą! Wspominając ukrzyżowanie Jezusa nastąpi komunikacja z Nim w której poprosimy o pomoc.
Proszę się nie sugerować, że tylko kościół katolicki ma monopol na udzielanie komunii, która zresztą jest tylko pod postacią opłatka. Komunia z Jezusem wykonywana gdziekolwiek, nawet jeśli jest tylko osobista bez udziału osób trzecich jest absolutnie ważna! Pod warunkiem, że wierzy się w Słowa Jezusa zamieniające mistycznie chleb i wino w Ciało i Krew uświęconego Syna Człowieczego w którym byli ukrzyżowani Ojciec Stworzyciel, i Jego Jednorodzony Syn. Należy pamiętać, że Oni poświęcili się na ukrzyżowanie, by Prawda o Nich przetrwała i byśmy Ją zrozumieli!
Nie zapominajmy, że nasze jestestwo, to Duchowe Świadomości! Choć umrze nasze ciało to nasza Duchowa Świadomość będzie kontynuowała drogę do swego przeznaczenia. Oby nie wróciła do wiecznych ciemności jakie przeżywała przez miliardy lat, kiedy straciła wszystko co miała na pierwszej Planecie Matce. Nie myślcie, że zaistnieliśmy w zwierzęcych ciałach, by sobie poużywać tego świata. Nasze osobowości Duchowe są w ciągłym osądzaniu, by stwierdzić jaka jest nasza wrażliwość na wiarę w naszego Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna, który nierozłącznie są w ciele Syna Człowieczego ze swoim  Wszechmogącym Ojcem całego wszechświata! Na sądzie ostateczny wyniknie nasza bezmyślność z powodu braku rozsądku wzięcia moich przekazów na poważnie, które wykonywałem w bardzo wielkim trudzie, gdyż nie mam uzdolnień pisarskich!

Ewangelia Marka rozdział 4 wersety21-23
21 Mówił im dalej: Czy po to wnosi się światło. By je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku?
22. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw.
23. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha!

Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 22
Nie na bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało.

Ewangelia Łukasza rozdział 8 wersety 16-17
16 Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą.
17 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.

JESZCZE RAZ COŚ O ZŁYCH  ZWYRODNIAŁYCH BAKTERIACH!
Bakterie mają w sobie ogromny potencjał inteligencji i zakodowaną świadomość  dla wyewoluowania cielesnych organów dla których zostały zaprogramowane Boskim kodem. Niektóre z nich zbuntowały się i wygenerowały złe ewaluacje niektórych okropnych stworzeń. Często zastanawiamy się nad tym kto stworzył takie straszne stworzenia żyjące na ziemi i w wodzie, jak na przykład komary, które przenoszą niebezpieczną chorobę malarię i wiele innych. W wielu stworzeniach jest silnie trujący jad i trucizny, które są produktem złych, zbuntowanych bakterii. One są bardzo niebezpieczne dla człowieka.
Być może złe bakterie pochodzą z utraconych ciał zwyrodnialców, którzy żyli na Planecie Matce, która się rozerwała na kawałki. Przez miliardy lat uaktywniły w sobie energię zakodowanej śmierci modyfikując ewaluację krwiożerczych zwierzęcych ciał jak dinozaury i wiele innych drapieżnych zwierząt. W dzisiejszych czasach bestie zwyrodniałych pseudonaukowców modyfikują śmiertelne bakterie, które mogą posłużyć jako militarne uzbrojenie.
Pomyślisz, że mam jakieś urojenia pisząc takie rzeczy o bakteriach. Nie powinieneś tak myśleć gdybyś poszukał przykładów które wyjaśnią ci, że mam rację. Bardzo często osoby, które wzięły krew lub jakiś organ od kogoś innego nabywali cechy tych osób. Opisałem w pewnym moim monologu jak siostra mego szwagra miała przetoczoną krew od innej osoby. Po tym zabiegu z osoby spokojnej i bardzo inteligentnej stała się dosłownie bestią. Paliła cygara, bluźniła i jak uprzednio modlono się o jej zdrowie tak zmieniono zdanie i modlili się o jej śmierć. I tak właśnie się stało, wkrótce umarła. Jednym słowem jak ktoś jest zwyrodnialcem jego komórki, a wewnątrz ich bakterie stają się bardzo niebezpieczne, gdyż zło zmieniło w nich kod przeznaczenia. Wyzwalając się z Boskiego kodu wyewoluowały własny program, by stać się złą energią rozmrażając się sieją epidemię lub ewoluują jakieś nowe złe stworzenie.
Wiele razy zastanawiałem się nad tym skąd się wzięły zwyrodniałe straszne zwierzęta, ptaki i owady? Odpowiedź otrzymałem jednoznaczną! Winę za to ponoszą  zbuntowane, zwyrodniałe bakterie. Jak już pisałem uprzednio w bakteriach jest niesamowity inteligentny zapis. Wspólnie z cząsteczką atomową tworzą żywą komórkę. Potęga komórki jest niesamowita i ma ona możliwość rozmnażania się w niesamowitym tempie, przekształcając się w różne narządy, które występują w ludzkim organizmie. Możliwości komórki, a w niej bakterii są niesamowite. Przykładem tego jest okrzyczana medialnie owieczka Doli, która urodziła się z pobranej komórki od innej owieczki.
Być może w plemniku ludzkim i zwierzęcym jest podobny zapis kodowy jaki jest w żywej organicznej komórce z tą różnicą, że jest w żyjącym nano aplikatorze.
Cząsteczka atomowa jest wiecznym energetycznym generatorem energii potrzebnej do utrzymania życia. Bakteria jest inteligentnym kodowym zapisem życia organicznego. Są bakterie dobre, które wspierają organy naszego ciała, a złe niszczą je na przykład w postaci choroby raka. Co najciekawsze te złe bakterie można często zabić ich własną bronią. Wystarczy wyhodować szczepionkę z ich umarłej substancji i złą bakterię szczepionka natychmiast zabije! Nie znam się na medycynie ale naukowcy powinni z zaatakowanych rakowych tkanek zrobić szczepionkę i z bakteriami rakowymi będzie spokój. Najtrudniejsze będzie znaleźć jakieś aplikatory, by ich w trucizna dotarła tylko do tych złych miejsc nie uszkadzając zdrowych. Być może nanotechnologia rozwiąże kiedyś ten problem.
To jednak nie wszystko na temat bakterii! Wybitnie złe rozkodowane, zwyrodniałe bakterie potrafią wyewoluować zupełnie nowe organizmy. Ich nagromadzona zła energia daje odczucie jakby się zbuntowały przeciwko Stwórcy i chcą niszczyć wszelkie Jego Dzieła.
Wydaje mi się że na podstawie przekazu, który otrzymałem wywnioskowałem, że wszelkie złe osoby osądzone przez sąd ostateczny będą zniszczone bezpowrotnie.
Dlaczego? Ponieważ ich zło działa jak zaraza i rozpowszechnia się błyskawicznie!
Przykładem dematerializacji są jak to określają naukowcy czarne dziury, które wszelką materię i energię zamieniają w nicość. Odkryto że Ziemia jest w epicentrum takiej czarnej dziury, która w każdej chwili może zaktywować się jeśli na Ziemi powstanie jakieś niebezpieczeństwo grożące Stwórcy i Jego Królestwu!
Dlatego też niech się wszyscy zreflektują i wezmą sobie do serca moje przekazy jeśli chcą wejść do życia wiecznego. Trzeba tam mieć pełną wiedzę stworzenia, by nie popełnić błędów jaki popełnili kiedyś zwyrodnialcy. Obecnie w Królestwie naszego Stwórcy zaistniał nowy system życia polegającym na tym, że wszystko jest żyjące na bazie Ducha Świętego, który zastępuje krew i wodę.
Jak wiecie z Biblii krew i woda nie odziedziczy Królestwa naszego Stwórcy. Biblia wyraźnie opisuje, że przy ukrzyżowaniu Jezusa z boku Jego wypłynęła  krew i woda. Przykładów jest więcej, że woda i krew nie odziedziczą Królestwa naszego Stwórcy. Wygląda na to, że na naszej zmartwychwstałej Planecie Matce będzie o wiele mniej rzeczy, które by ją narażały na niebezpieczeństwo. Skoro krew i woda są problematyczne wynika z tego, że w Królestwie naszego Stwórcy nie będzie istniało nic wykonanego z żelaza lub z jakiś innych metali, ponieważ krew składa się na bazie tlenku żelaza. Nie spożywa się tam mięsa i innych trujących rzeczy jakie są na Ziemi. Jedzenie owoców będzie zaliczane tylko do przyjemności smakowych, gdyż i one będą wypełnione Energią Duchową a nie wodą.
Wiele osób zapyta się czy będą tam pojazdy na przykład jak samochody na ziemskiej planecie. Oczywiście, że są wieczne i wszystkie żywe. Być może mają kształt ziemskich pojazdów lub choćby podobne. Ojciec Stworzyciel przez  miliardy lat nabrał różnych doświadczeń widząc upodobania na ziemskiej planecie. Widząc z jakich przyjemności korzystano na Ziemi, zastosuje je również na zmartwychwstałej, ożywionej Matce Planecie. Wszystko w systemie Królestwa naszego Stwórcy jest żywe wieczne i niezawodne. Są tam szybkie pojazdy, a może jeszcze bardzie szybsze niż ziemskie. Wykonane są na bazie żywej super niewyobrażalnej technologii. Zastanawiałem się, a co z bezpieczeństwem przy używaniu tak szybkich pojazdów. Odpowiedź przyszła szybko! Powiedziano mi bym spojrzał w niebo gdzie czasami szybują setki tysięcy ptaków. Skręcają to w lewo lub w prawo i nigdy się nie zderzają. Takie doskonałe zmysły posiadają wszelkie żywe urządzenia w Królestwie naszego Stwórcy, które są wieczne i nie popełniają żadnych omyłek!
Może pomyślisz, że to wszystko bzdury. A co ty na to, że kiedyś pokazano w telewizji w programie Galileo jak konstruktorzy z fabryki Mercedesa w Ameryce wyhodowali z ziarna fasoli biologicznie degradowany szkielety do samochodów mercedesa. Mało tego, myślą już o hodowli innych części samochodowych z bardziej mocniejszych roślin. Czy w Królestwie naszego Stwórcy nie mogą istnieć różne żywe rzeczy, które zaprogramowane stworzą dosłownie wszystko, będąc przy tym wiecznie żywe? Jeśli marzysz, by żyć w Królestwie naszego Stwórcy musisz być przygotowany na niesamowite widoki i rzeczy, które Cię zaszokują ale nie przestraszą!