ŚWIADKOWIE JEHOWI KIM WY JESTEŚCIE?
Czyżby zwyrodniałymi mordercami, którzy zamordowali Ciało Syna Człowieczego w którym był wcielony Ojciec Stworzyciel wraz ze swoim Umiłowanym Synem? Myślę, że z mojego punktu logicznego wyłania się istota  niezależnego życia jakim stały się nasze.
Ojciec Stworzyciel istniał wiecznie, innego określenia tego wydarzenia nie da się inaczej ująć. Pierwsze Twórczości Ojca Stworzyciela to zrodzenie Syna Jednorodzonego, który wypełniał Mądrość Ojcowską towarzysząc Mu w twórczości przez miliardy lat. Oboje szukali najlepszych rozwiązań dla życia w przyszłym wszechświecie. Ojciec Stworzyciel Sklonował swoją Duchową Świadomość dla Syna, a w późniejszym czasie nasze Świadomości czyli Dusze powstały ze wzoru Świadomości Pierworodnego Syna. W tym całym czasie stworzona została Matka Planeta, gdzie przy udziale Stworzyciela i Syna Umiłowanego zaprojektowane zostały dla nas ciała, które potem rodziła Matka Planeta, by stały się mieszkaniem dla naszych sklonowanych Duchowych Świadomości. Powstawały One według swoje kolejności od Syna Jednorodzonego naszego Stwórcy. Oczywiście wszelka twórczość Wszechmogącego trwała miliardy lat, które są niewyobrażalnym wymiarem dla człowieka. Późniejszy okres aż do obecnych czasów to czas nieszczęść i śmierci, która przyszła przez zwyrodniałych synów naszego Stwórcy, a konkretnie naszych braci, którzy wprowadzili chaos i terroryzm na Planecie Matce!
Niestety zwyrodnialcy obecnie również są wśród nas, zajmują wspaniałe miejsca w sektorze rządzącym. Tak jak zawsze kłamią i oszukują innych, by na nich ludzkość pracowała w pocie czoła. Zwyrodnialcy, przedstawiciele wszelkich fałszywych religii,  fałszywych wyznań zajmując wysokie stanowiska nieustannie manipulują nami byśmy nigdy nie poznali prawdy! Ukryli przed nami, że haniebnie ukrzyżowali Uświęcone Ciało Syna Człowieczego, które w czasie ziemskiej misji było mieszkaniem dla naszego Stwórcy i Jego Syna. Całe szczęście, że Ciało Syna Człowieczego, które zaistniało że sklonowanej komórki życiowej przybyłej z Nieba było tak zaprojektowane przez naszego Stwórcę jako Wieczna Inteligentna Energia Życia, którą choćby zabito zmartwychwstanie w ciągu trzech dni.
Osoby o bystrym skojarzeniu szybko zdadzą sobie sprawę, że Ojciec Stworzyciel i Jego Umiłowany podjęli bardzo ważną decyzję dla naszego zbawienia. Maria, a wręcz jej ciało, które pochodzi jak wszelkie ciała ze szczątków Planety Matki zostało poświęcone na wcielenie się Ciała człowieczego, które Stwórca wytypował dla naszego zbawienia. Jednym zdaniem, Ojciec Stworzyciel wraz Synem Pierworodnym przybyli na Ziemię.
Wcielili się w ciało ziemskie kobiety Marii, by udowodnić zwyrodnialcom, że Stwórca nasz ukaże siebie jako człowieka i poniesie śmierć! Udowodnił, że poświęci się byśmy poznali Prawdę i ukazał swoją Osobowość, że jest niezniszczalna! Te zdarzenie musiało być zaplanowane i  zapowiedziane przez proroków, by zrozumieć plan naszego Stwórcy i ewentualne jego skutki przeciwko zwyrodnialcom którzy nie zdając sobie sprawy zamordowali swego Stworzyciela.
Zastanawiam się jaki związek miałaby Świadomość, czyli Dusza Matki Planety z kultem Marii matki Jezusa?  Osoba Mari, która urodziła Ciało człowiecze stwarza dla niektórych chaos w przekazie ewangelicznym, powstrzymam się od jakichkolwiek komentarzy.
Nasz Stwórca mógłby w cudowny sposób spowodować żeby kobieta  urodziła dziecko bez udziału mężczyzny nie używając nawet metody klonowania. Jednak gdyby zostałaby zapłodniona bez uzasadnienia uznano, by to tylko za cud nie szukając żadnej przyczyny dlaczego tak się stało. Wcielenie Ciała syna człowieczego w ciało Marii daje nam pewną logiczność pewność, że właśnie na Ziemie przybył sam Stwórca wraz że swoim Synem Pierworodnym. W Biblii jest dosadnie napisane, że Jezus przybył na Ziemie w człowieczym Ciele i ktokolwiek temu zaprzeczy jest szatanem i antychrystem. Jak zrozumieć szczegółowo to wszystko? Takie pytanie również zadają sobie naukowcy!
Nawet i my szczegółowo nie wiemy jak jest na prawdę z naszym narodzeniem. Niestety naukowcy do końca nie mają na to odpowiedzi. System klonowania pojawił się w naszych czasach, by zrozumiano że i taka możliwość również istnieje. Dlatego też należy wziąć pod uwagę, że tego rodzaju zapłodnienie wskazuje na absolutnego dawcę. Taki stan rzeczy daje pewne przypuszczenie, że to co jest napisane w Biblii, że Ojciec Stworzyciel i jego Umiłowany Syn Jezus Chrystus przybył w człowieczym Ciele w Pełnej swojej Chwale jakim był w Królestwie naszego Stwórcy jest absolutną prawdą!
Pomyślcie! Ojciec Stworzyciel, Syn Pierworodny i Duch Święty poświęcili się, by ukazać nam Prawdę o wszystkim co się wydarzyło w całym wszechświecie, gdzie szerzyło się zło. Chcieli poinformować nas, że świat nie ma żadnej przyszłości i nie jest w stanie pokonać zła. Chciał nas uprzedzić jak należy postępować, gdy przyjdą kataklizmy i koniec naszej ziemskiej planety! Ojciec Stworzyciel i Syn chcieli przygotować nas do sądu ostatecznego i zmartwychwstania wszechświata, czyli cofnięcia chaosu i powrót do stanu początkowego. A co my zrobiliśmy? Ukrzyżowaliśmy swego Stwórcę, naszego Zbawiciela, który w całej swej Chwale przybył na Ziemię, by nas uratować! Wiem że dla niektórych osób teoria o wcieleniu Jezusa w ciało Marii może być szokująca. Myślę, że jednak trzeba przyjąć to jako pewnik, gdyż w podobny sposób wcielamy się w ciała naszych matek i nie możemy pojąć jak to się dzieje! Wszystko tak zostało zaplanowane, by było trudno zrozumieć dla przeciętnego człowieka i pokornie przyjmować ten stan rzeczy. Ojciec Stworzyciel może wykonać wszystko nakazując każdej najmniejszej cząsteczce wykonanie czegokolwiek. Wszelkie niewyjaśnione urodzenie człowieka bez udziału mężczyzny  odebrane zostanie jako cud, gdyż taka jest natura ludzka. Najważniejszym jest to, że ta teoria wcielenie się Stwórcy w ciało człowieka daje absolutną pewność, że Maria urodziła ciało Syna Człowieczego, a jakiegoś boga. Świadomość Stwórcy i Świadomość Jednorodzonego Syna zjednoliciły się, kiedy Jezus brał chrzest od Jana Chrzciciela!
Jesteśmy różni i różnie przyjmujemy przekazy od innych osób. Jednak trzeba zawsze jakiś mieć argument, by rozwikłać logicznie jakieś zdarzenia. Po to, by jakoś w ludzki sposób sobie wytłumaczyć jak do tego wydarzenia doszło.
Jeśli chodzi o klonowanie, naukowcy wzięli to pod uwagę, że już przed milionami lat mogło dojść do takich zjawisk, kiedy jak to mówią w żargonie kosmicznych astronautów przybyłych U F O zmodyfikowali obecnego człowieka. Fakt tych wszystkich wydarzeń stwarza wiele pytań, ale są wśród nich najważniejsze. Czy jeśli zlekceważysz przekaz Jezusa stracisz możliwość do powrotu zmartwychwstania rajskiego życia?
Jeśli oddasz swoje życie i przyszłość w ręce Jezusa to zwyrodnialcy stracą swojego goja, by nie tyrał w pocie czoła na nich i na ich światowe zabawy i zachcianki! Idąc obecnie za Jezusem unikniesz sądu ostatecznego i będziesz uwolniony od jakichkolwiek oskarżeń jak to opisuje Biblia! Czy bezmyślnie lekceważąc Słowa Jezusa polegając na swojej zawodnej intuicji chcesz czekać na drugi sąd ostateczny jak to opisuje Biblia? Czy warto męczyć się następne tysiące a może miliony lat aż się dokończy sąd ostateczny?