STRACONY POWRÓT DO ZMARTWYCHWSTANIA!
Jeśli nie uwierzyłeś w to wszystko co napisałem do tej pory weź jednak pod uwagę, że kiedyś we wszechświecie panował porządek i wszystko co tam było, funkcjonowało prawidłowo. Nie było chorób, głodu i żadnych tragedii. Wszyscy do jakiegoś czasu byli szczęśliwi i posłuszni swojemu Stwórcy!
W koncepcji naukowców nie mieści się teoria o istnieniu ogromnej planety, którą wybuch rozerwał na kawałki. Dlaczego? Ponieważ nie znaleźli w swojej wyobraźni odpowiedzi, skąd się ona wzięła. Nauka nie bierze pod uwagę, że wszystko a szczególnie początek tworzenia tworzy się poprzez wzrost zaprogramowanego projektu, który w postaci żywej miniaturowej komórki w niewidzialnej żywej inteligentnej formie sama się oprogramowuje, aż do niewyobrażalnej wielkości!
Skoro pokrewne zaprogramowane cząsteczki są połączone wieczną pamięcią mając zakodowaną swoją kolejność projektu, istnieje hipoteza zmartwychwstania wszystkiego. Cokolwiek zostało zaprojektowane jako żywy organizm w Aplikacji naszego Stwórcy cofania się może zmartwychwstać. Czyli powrócić do formy jaka była przedtem. W tak zwanym systemie back-up. To jedyny sposób na powstrzymanie i odwrócenie do pierwotnego stanu chaosu, który cały czas rozprzestrzenia się we wszechświecie. Zachodzi tylko pytanie, czy powrót do przeszłości zmieniłby na dobre charaktery zwyrodnialcom, którzy nieskończenie demolowali Dzieła naszego Stwórcy?
Gdy tak się nad tym wszystkim zastanawiałem przyszło do mnie pytanie. Jak powstrzymać chaos, który rozszerza się w całym kosmosie. Chyba nikt nie zaprzeczy, że takich postępów w dziedzinie nauki nasza cywilizacja jeszcze nie odkryła, a mimo to państwa się zbroją. Zmienia się klimat, powstają kataklizmy i zbliża się kryzys paliwowy oraz energetyczny. Infrastruktura ulega starzeniu się i rozwiązanie tych problemów staje się coraz bardziej drastyczne. Ewidentnie widać fatalną sytuację na ziemskiej planecie.
Do jakiego wniosku doszedłem? Myślę, że musi nastąpić koniec chaosu! Zastopowanie go poprzez uruchomienie sądu ostatecznego wyłoni złoczyńców, którzy przez miliardy lat czynili zło poczynając od momentu kiedy zaczęli niszczyć życie na pierwszej Planecie Matce. Ponieważ Jezus użył sformułowania zmartwychwstanie skojarzyłem tę wypowiedź ze zmartwychwstaniem zaprogramowanej wiecznie żyjącej każdej energetycznej cząsteczki. Poprzez swoją wieczną pamięć na polecenie naszego Ojca Stworzyciela cząsteczki mogą się cofać powracając do swojej poprzedniej oryginalnej struktury. Nastąpi określony proces używany w nomenklaturze  komputerowej tak zwany back-up.
W czasie zastopowania chaosu wybrani odejdą do Królestwa naszego Stwórcy i spotkają się ze Wszechmogącym. Zwyrodnialcy, którzy czynili zło przez miliardy lat być może zostaną  przeniesieni na odosobnioną planetę będąc pozbawieni jakichkolwiek szans, by uczestniczyć w cofaniu się do przeszłości całego wszechświata. Wszystko powróci do czasów absolutnego porządku ale już bez zwyrodnialców, którzy przyczynili się do tylu tragedii.
Matka Planeta ponownie będzie radowała swymi urokami i czas będzie mijał w nieskończonej radości i szczęściu, aż znowu zaczną się dziać jakieś przysłowiowo cyrki i pojawią się nowi zwyrodnialcy, którym spowszednieje życie wieczne. Cała historia wszechświata będzie się znowu powtarzać, by następnych zwyrodnialców wyizolować w odosobnione miejsca. Kto wie może takich back-upów już było wiele, tego niestety nikt nie wie! Być może na tym polegają uroki wiecznego życia!