Opowiadanie moje zacznę od absolutnego stwierdzenia, że żyjemy w cywilizacji w której panuje kłamstwo i ogromny chaos. Światowy chaos jest tak genialnie skonstruowany, że jeśli w jakimś stopniu przychodzi do nas nowoczesność i oświecenie to jednak chaos nie przestaje być dominującym, otumaniając nas dogłębnie!
Od kilkuset tysięcy, a może nawet więcej lat każdy czas na ziemskiej planecie był w stanie chaosu i dominacji kłamstwa i zła.
Czasy antyczne to zlepek legend i brutalnych wojen oraz wierzeń w mityczne, fałszywe boskie postacie.
Czasy starożytne to fałszywe religie, fałszywe wyznania będące pod kontrolą zła i w większości zakłamanych ludzi, daje zwyrodnialcom potęgę i militarną wykorzystując siłę bezrozumnych ludzi.
Czasy średniowieczne to dominacje kościołów i sekt, które w półmrocznym świetle chrześcijaństwa budowały potęgę dyktatorom, dopuszczając się do wojen i morderstw na tle religijnym.
Obecne czasy to ogromnych chaos wykonywany w nowoczesny sposób, przynoszący człowiekowi pewne oświecenie oraz możliwość dla niektórych poznania części prawdy i zrozumienia co dzieje się na świecie. Jednak nadal religie, kościoły oraz sekty kreują polityków dyktatorów i zwyrodniałych przestępców, posługując się nimi aby ogłupiać, oszukiwać i manipulować ludźmi.
Nowoczesność przyniosła pomoc człowiekowi, ale również dała szansę złu który na bazie odkryć naukowych daje dyktatorom potężne uzbrojenia, którymi zwyrodnialcy i wyrzutki tego świata terroryzują i zabijają bezbronnych ludzi!
Być może jednak obecnie Stwórca postanowił zrobić porządek w całym wszechświecie. Ustalił na Ziemi sąd ostateczny nad wszelkimi kosmicznymi cywilizacjami, narodami i ich przywódcami, którzy spowodowali wszechświatowy chaos. Obecnie przez ten chaos wyłaniają się złoczyńcy, którzy zniszczyli spokój i porządek w całym wszechświecie!
Od początku naszej cywilizacji na Ziemi panuje system kłamstwa i każdy ma trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek prawdy. Nie można znaleźć jakiegoś konsensusu, by zrozumieć kim jesteśmy i po co się urodziliśmy i chcąc czy nie chcąc w końcu musimy umrzeć.
Na podstawie informacji zakodowanych w Biblii chcę ukazać jedyną istniejącą na świecie pozytywną prawdę, którą zostawił nam Ojciec Stworzyciel i Jego Umiłowany Jednorodzony Syn! Stało to się przeszło dwa tysiące lat temu, gdy Stwórca objawił się nam w Synu Człowieczym Jezusie Chrystusie.
Stwórca przybył na Ziemię wraz ze swoim Pierworodnym Jednorodzonym Synem Jezusem. Przybył z wielu powodów, a przede wszystkim aby zniszczyć władzę największego Jego diabelskiego przeciwnika.
Biblia określa go diabłem lub szatanem, ukazując go dosadnie w poniższym wersecie, ale kościoły, sekty oraz pseudo chrześcijańskie religie nie zrozumiały o kogo chodzi! Wyrażenie w tym wersecie jest mowa o człowieku, który w swej religijnej historii na początku zabił faraońskiego namiestnika. W późniejszym czasie zabił z powodu fanatyzmu religijnego setki tysięcy, a nawet miliardy ludzi rodząc się w innych wcieleniach, którzy jako zwyrodnialcy pojawili się w naszej cywilizacji!
Z bluźnił przeciwko swojemu Stwórcy fałszywie pomawiając Go, że z Jego polecenia miał zabijać niewinnych ludzi w tym kobiety i dzieci!
Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44.
Cytuję:
Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego.
On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Biblia dla wielu ludzi działa odrażająco! Dla mnie na początku też podobnie działało! Biblia ukazywała mi się w złym świetle. Niektóre informacje były jak horror, gdzie dezorientowały mnie bym nie mógł cokolwiek zrozumieć o co w nich chodzi.
Stary Testament wydawał się morderczym horrorem gloryfikujący religijnych bohaterów na świętych idoli, którzy w rezultacie byli bandytami i złodziejami.
Ewangelia Jana rozdział 10 werset 8.
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce.

Niedomówienia z Nowego Testamentu mieszały moją Świadomość, która nie znajdowała sensu w różnych bardzo ważnych przekazach. Na początku mojego zrozumienia Syn naszego Stwórcy Jezus w mojej wyobraźni był jak mityczny walczący młodzieniec, który chciał odebrać władzę swojemu podstarzałemu Ojcu.
Jednak spotkanie moje z Jezusem jakie dokonało się na australijskiej Ziemi zniwelowało moje nieprawidłowe zrozumienie niektórych biblijnych wersetów. Później w bardzo jasny sposób wyjaśniła mi się logiczna prawda. Przede wszystkim! Czym konkretnie, naprawdę była ziemska misja Chrystusa.
Od tamtej chwili pewien byłem, że Jezus, który objawił mi się w Australii uaktywnił się w mojej Świadomości jako wiarygodna Osoba. Poprzez pewne wydarzenia Jezus stał się dowodem prawdy w następnych moich niesamowitych przypadkach zdarzeń.
Pewnego dnia poprosił mnie bym zgłosił się do służb specjalnych w Australii i powiadomił ich, że jest przygotowywany zamach na polskiego papieża, który miał zamiar odwiedzić Antypody.
W australijskim urzędzie bezpieczeństwa spotkałem się z panią porucznik polskiego pochodzenia. W czasie rozmowy wyczułem że moje doniesienia przyjęła bez emocji. Wprawdzie wysłuchała je do końca ale miałem wrażenie, że wzięła mnie za wariata. Jednak pani porucznik o nazwisku Suchy widząc moje zakłopotanie powiedziała, że przede mną był jakiś Czechosłowak i Węgier, którzy przekazali to samo co ja. Kamień spadł mi z serca! Jezus, który mi się objawił był realną osobą!
Wizyta papieża Karola Wojtyły została przesunięta na następny rok.  Władze australijskie zabezpieczyły wizytę polskiego papieża i nic złego się nie stało.
Przyszła do mnie ulga i byłem bardziej przekonany, że przeszło dwutygodniowe nawiedzenie Jezusa Chrystusa było realne. W tamtym czasie wydarzyło mi się mnóstwo niesamowitych wydarzeń ale ich nie opiszę gdyż i tak by nikt w nie nie uwierzył!
Dowodząc moich przekazów będę całkowicie opierał się na biblijnych zakodowanych informacjach przez które będę się starał wyobrazić czytelnikom prawdziwy powód i sens misji Jezusa Chrystusa.
Jak opisała Biblia wiele tysięcy lat temu niektórzy ludzie dożywali  aż do około tysiąca lat.

Książka Rodzaju 5 werset 13, Biblia Tysiąclecia.
I gdy Kenan przeżył ogółem dziewięćset dziesięć lat, umarł.
Książka Rodzaju 5 werset 19, Biblia Tysiąclecia.
Jered przeżył ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata, i umarł.

Jest prawdopodobieństwo, że w wersecie poniżej jest informacja, że to Henoch był wzięty do Nieba!

Książka Rodzaju 5 werset 22, Biblia Tysiąclecia.
Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg.
Fakt wzięcia jakiegoś człowieka do Królestwa naszego Stwórcy jest zakodowany w Biblii w poniższym wersecie:

Ewangelia Jana rozdział 3 wersety od 13.
I nikt nie wstąpił do Nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.

W moim przekonaniu ci długowieczni, od początku swego zaistnienia na Ziemi zapewne znali prawdę o naszym Stwórcy i Jego Umiłowanym, Jednorodzonym Pierworodnym Synu. Być może takie światło prawdy przynosił im Anioł Światłości, u którego w późniejszym czasie zmienił się charakter i zaczął oszukiwać ludzkość. Po jakimś czasie sam  stracił wiarę stając się zdrajcą poniżając i szkalując swojego Stwórcę! Zdradziecki anioł światłości oszukiwał ówczesnych mieszkańców, którzy żyli na Ziemi. Stwórca przejrzał wszystkich żyjących na Ziemi i wybrał jednego z nich. Wybrał najbardziej wierzącego postanawiając, że jak dokończy on swego ziemskiego pobytu i umrze, wskrzesi go przemieniając jego ciało w wieczną Energię Bożą pozwalającą mu wiecznie żyć. W takim stanie ciało człowieka zostało wzięte z Ziemi i przemieszczone do miejsca w którym pobrano od niego komórki z jego organizmu do sklonowania.

1 list do Koryntian rozdział 15 werset 50.
Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne.

Biblia wspomina, że krew i woda nie może egzystować w Królestwie naszego Stwórcy. Zapewne człowiek wzięty do Nieba był pozbawiony wszelkich płynów ustrojowych. 

Ewangelia Jana rozdział 3 werset 13
Nikt nigdy nie wstąpił do nieba oprócz Syna Człowieczego, który z nieba zstąpił.

Pierwszy List Jana rozdział 5 werset 8.
Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.

Duchowa Świadomość jest zespolona w swoim ciele, gdzie według mojego zrozumienia Świadomość czyli Dusza jest zniewolona przez wodę i krew. Gdy następuje śmierć organizmu Duchowa Świadomość związana z krwią i wodą ulega uwolnieniu się! Świadomość Duchowa staje się wolna i idzie do dalszego swojego życiowego przeznaczenia.

Ewangelia Jana 8:35, Biblia Tysiąclecia.
A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywana zawsze.

Pierwszy list do Koryntian rozdział 15 werset 50.
Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne.

Człowiek, który przez Stwórcę został powołany do Królestwa naszego Stwórcy przez następne tysiące lat przechodził różne testy i usprawnienia. Jego osobowość była oświecona prawdą i przygotowywana do późniejszej misji Ojca Stworzyciela i Jego Umiłowanego Syna na odwiedzenie ziemskiej planety. Jego umiejętnie przygotowany organizm miał pokonać śmierć, by pomóc Jezusowi w ciele Syna Człowieczego objąć władzę nad wszelkimi innymi żyjącymi organizmami. Stwórca przede wszystkim chciał pokonać śmierć, która jest zakałą każdego człowieka i ciągle dominuje na Ziemi. Przez przedwczesną śmierć i krótkie swoje życie człowiek nie może poznać Prawdy naszego Stwórcy.
Zło dręczy ludzkość kłamstwami aby nie mieli okazji zorientować się czy naprawdę istnieje Stwórca i Kim naprawdę On jest?

Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 27
Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, a nikt Ojca nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Zapewne Stwórca wcielając swój plan zbawienia świata postanowił najpierw w znany Mu sposób zapłodnić swoją wybrankę Marię, by porodziła klon Ciała Człowieczego, które kiedyś Stwórca powołał do swego Królestwa.

Ewangelia Jana rozdział 3 werset 13
Nikt nigdy nie wstąpił do nieba oprócz Syna Człowieczego, który z nieba zstąpił.

Maria stała się narzędziem naszego Stwórcy jak to się mówi w stylu ziemskim Surojadką. Chodziło o to, by nikt Marii nie nazywał matką Stwórcy, gdyż całym zagadnieniem poczęcia Syna Człowieczego kierował nasz Stwórca. Dzięki Stwórcy sklonowany Syn Człowieczy stał się niezależnym Chrystusem na którego oczekiwał świat ludzi wierzących!
Kojarzenie Marii jako matkę Stwórcy jest nieporozumieniem, daje kłamstwu i złym mocą szansę na zniekształcanie Prawdy Jezusa Chrystusa!

Ewangelia Mateusza 13 werset 21
Podobne jest do kwasu, który niewiasta pewna wzięła, rozczyniła w trzech miarach mąki, aż wszystko się zakwasiło.

W moim przekonaniu poczęcie ciała Syna Człowieczego zaistniało przy pomocy klonowania komórkowego, gdzie żywą komórkę wzięto z ciała człowieka, który uprzednio został powołany do Królestwa naszego Stwórcy.

Ewangelia Jana rozdział 3 wersety od 13.
I nikt nie wstąpił do Nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.

Rozpatrując powyższy werset trzeba zwrócić szczególną uwagę, gdyż został napisany jakby wyrwany był z kontekstu! Tu potrzebna jest mądrość jakiegoś naukowca, który by znalazł odpowiedź na niego w naukowy sposób. Mimo to z mojego punktu widzenia wynika jedno jasne zrozumienie, że skoro nikt z Ziemi nie wstąpił do Nieba to jednak w jakieś niesamowity sposób przysłano jakieś ludzkie ciało na Ziemię. Wynikałoby z tego, że pobrano z jakiegoś organizmu komórkę, by ją przenieść na Ziemię i zapłodnić nią służebnice naszego Stwórcy, Marię! Ta uszlachetniona komórka pasująca do genów przyszłego Chrystusa stała się  przyszłym wzorcem wiecznych ciał jakie może uzyskać każda zbawiona osoba. Jednym słowem uszlachetniona komórka, która przybyła na Ziemię zapłodniła Marię, która urodziła doskonale rozwinięte dziecko, Syna Człowieczego.
Zdaje sobie sprawę, że ktoś pomyśli, iż nałykałem się demonicznych mądrości o starożytnych kosmitach z medialnej telewizji. Zatem proszę rozważyć  moje przesłanie w stylu starożytnych kosmitów, że takie wydarzenie naprawdę mogło się stać. Zamysł naszego Stwórcy został tak zaplanowany, by w przyszłości zrozumiano go naukowo. Przypominam misja naszego Stwórcy nie była po to by stworzyć religie, a jest to genialny, naukowy wyczyn i poświęcenie, by zmienić ludzki los na dobrą przyszłość!
Syn człowieczy jako identyczny klon we wszystkim przypomina swego tatę, ziemskiego człowieka wziętego do nieba.  Jednak stał się klonem, hipotetycznie organizmem bez rodziców, ponieważ zaistniał z zapłodnienia komórki pobranej od swego dawcy. Stał się po prostu synem człowieka rodzaju męskiego, ponieważ w stu procentach miał szlachetne geny swego dawcy! Dawcę komórki rodzaju męskiego jednoznacznie można określić ludzkim tatą dla Syna Człowieczego. Komórka wzięta z mężczyzny była w stu procentach genach męskich identycznie przypominającą mężczyznę. Gdyby była to komórka kobieca określenie mogło by wyglądać inaczej, gdyż urodziłaby się dziewczynka nabywając całkowicie geny od swojej matki. Nazywałybyśmy ją dziewczynką ludzką.
Takie miało miejsce w głośnym wydarzeniu w mediach w przypadku urodzenia się przez klonowanie owieczki Doli, która urodziła się jako identycznie podobna istota do swojej matki.
Biblijne określenie Ciała Jezusa Chrystusa w którym jako Osoby Duchowe (Świadomości) przebywał wraz z Bogiem Ojcem Stworzycielem nazywając je Synem Człowieczym, jest bardzo trafne do jego urodzenia przez sklonowanie.
Informacja w biblijnym wersecie mówi:
Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz?

Powyższy werset absolutnie pozwala naszej wyobraźni dostrzec w nim ujawnieniu sensu zakodowanej w nim informacji, że mowa jest o sklonowaniu ciała człowieka, które ludzkość już kiedyś stosowała! Innej metody zapłodnienia bez udziału mężczyzny ludzkość nie zna.
Wszelkie poczęcie nowej istoty ludzkiej powstaje na ziemi przez męski plemnik w którym jest komórka macierzysta w której są kody genetyczne ziemskiego taty oraz geny matki. W genialny sposób namnażając się w niewyobrażalnej liczbie komórek klonuje się sama przekształcając się w ciało człowieka. Urodzony człowiek w wyniku zapłodnienia plemnikowego, najczęściej w siedemdziesięciu procentach nabywa geny matki. Całe szczęście że jest tak, gdyż w następnych pokoleniach uszlachetnia się rodzaj ludzki, gdyż kobiety są bardziej szlachetne od mężczyzn! Mężczyźni często nabywają cechy matki i wyglądają bardziej łagodnie. Można zauważyć, że następne pokolenia stają się z wyglądu twarzy bardziej ładniejsi.
Rodzaj męski w trzydziestu procentach przyjmuje geny ziemskiego tatusia nadając rozwój przyszłego mężczyzny.
Nauka jednak udowodniła, że wyodrębniona komórka w doświadczeniu na owieczce Doli sklonowała się i urodziło się identyczne stworzenie podobne do swojej matki. Podobno dokonano takich eksperymentów na ludzkim ciele w Chinach ale medialnie nie zostało to w pełni ujawnione czy klon był męski czy żeński.
Maria urodziła sklonowane ciało zapłodnione z komórki człowieka, który został powołany do obszaru Królestwa naszego Stwórcy. Klon człowieka z Nieba stał się Synem Człowieczym w którego wcieliła się Świadomość Jednorodzonego Syna naszego Stwórcy, Jezusa Chrystusa!
W późniejszym czasie wcielił się w nie  Ojciec Stworzyciel!
Proszę nie gorszyć się tym, że Maria była zapłodniona genetycznym klonowaniem. Jest to naturalna bardzo czysta procedura. Nie ma wątpliwości, że był to najbardziej genialny plan Niebios, by udowodnić winę zwyrodniałemu synowi zatracenia, który bez pozwolenia stworzył bestialski śmiertelny świat na którym teraz się męczymy! Być może diabelski zwyrodnialec był pewien, że nie ma żadnego sposobu na to by człowiek mógł uzyskać życie wieczne. Można sobie wyobrazić jak zwyrodnialec wpadł w głęboką rozpacz, zaskoczony, że choć ciało Chrystusa zabił to ono po trzech dniach już zmartwychwstało. W ten sposób została udowodniona wina zwyrodniałemu diabłu, synowi zatracenia. Winą zwyrodnialca było tym, że w czasie tworzenia życia na Ziemi nie konsultował się, ze swoim Stwórcą. Zwyrodnialec był zarozumiały i zapewne samemu pałał chęcią stworzenia życia, a za razem jednocześnie śmierci. Zwyrodnialec stworzył wypaczone okropne życia, pełnego chaosu i rozpaczy jakie panuje na Ziemi!
Bardzo proszę jeszcze raz uważnie przemyśleć i przeanalizować sens tego wydarzenia, które było najważniejszą decyzją klonowania, by spełnił się założony plan naszego Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna!
Gdyby Maria była zapłodniona w jakiś cudowny niewyjaśniony sposób urodziłoby się cudowne dziecko jakiegoś nieznanego boga. Problemem byłoby stwierdzeniem jaki bóg byłby jego tatusiem. Dziecko te nie mogłoby się nazywać Synem Człowieczym, gdyż jego tatuś byłby nie człowiekiem tylko jakimś cudotwórcą lub magiem.
Jak wiemy dziecko, które urodziła Maria nie było poczęte przez zbliżenie seksualne przez jakiegoś mężczyznę. Tak to na sto procent informuje Biblia. Maria również nie mogła być zapłodniona przez in vitro, ponieważ znaleziono by dawcę nasienia i cała misja Jezusa byłaby bez sensu.
Również misja Jezusa Chrystusa nie miałaby sensu, gdyby Maria urodziła dziewczynkę. Przy normalnym seksualnym zapłodnieniu mogłoby tak się wydarzyć. Proces zapłodnienia musiał spełniać fizyczne warunki znane obecnie człowiekowi. Plan naszego Stwórcy zapewniał założenia i absolutną pewność, że urodzi się mężczyzna!
1. Poczęcie musiało zaistnieć bez udziału mężczyzny i musiał się urodzić organizm rodzaju ludzkiego!
2. Dziecko musiało się narodzić płci męskiej!
3. Dziecko zapłodnione przez klonowanie straciło jednoosobowe określenie, gdyż stało się identycznym klonem swego dawcy i w ostateczności nazwano je Synem Człowieczym nie mającym matki. Kobieta, która urodziła ciało Syna Człowieczego była tylko narzędziem jako surojadka, gdyż ciało samo się sklonowało.
4. Pamiętając wypowiedź Jezusa, że co się z Ducha narodziło Duchem jest a co z ciała jest tylko ciałem. Zatem Osoby Duchowe jak Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna nie zostały zrodzone przez Marię, ponieważ Osoby Duchowe Ojca i Syna wcieliły się w ciało dziecka, które już żyło poza organizmem matki. Podobnie jest z nami! Człowiek nie jest jeszcze człowiekiem póki się nie wcieli w niego jakaś Osoba Duchowa. Jednym słowem kobiety są matkami ciał ludzkich a nie Osób Duchowych, które dopiero wcielają się gdy dziecko jest już na tyle przygotowane do życia, by miało zabezpieczoną egzystencje na tym niebezpiecznym świecie!
5. Dziecko sklonowane z komórki mężczyzny wziętego do Nieba, według planu Stwórcy musiało się narodzić z kobiety jako ciało Syna Człowieczego, by na nim został przeprowadzony eksperyment zwyciężenia śmierci zostając wzorem Życia Wiecznego dla mieszkańców Ziemi!
6. Plan urodzenia się sklonowanego Ciała Syna Człowieczego polegał na tym, że komórka, która genetycznie miała znaleźć się w ciele Mari musiała być odpowiednio przygotowana po to by ciało Syna człowieczego było doskonałe nadające się jako dawca komórek życia wiecznego. Właśnie Ciało Jezusa Chrystusa jest wiecznym dawcą komórek do zapładniania kobiet przez klonowanie, które niewiasty będą rodziły klony Synów Człowieczych, które będą Doskonałe i Wiecznie Żyjące! Kto wie może już tak się dzieje lecz my tego nie dostrzegamy, że wśród nas są osoby  wiecznie żyjące.
Ciekawe! Właśnie tak wyrażają się w serialach telewizyjnych o starodawnych kosmitach, mówiąc, że kosmici są już wśród nas!
Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.

Zwrócicie uwagę, że w powyższym wersecie zakodowana jest informacja, że któregoś dnia wielu zorientuje się, że już są urodzeni przez klonowanie z komórki ciała Syna Człowieczego Chrystusa. Tu bardzo trzeba uważać jeśli komuś się wydarzy urodzić w ciele sklonowanym, by nie zakłamać samego siebie, kiedy diabelski zwyrodnialec będzie kusił taką osobę, że jest Chrystusem. Takie przeżycie miałem w Australii, gdzie gdy dotknąłem nieprzyzwoicie zachowującego się człowieka, on usuwał się z nóg, choć bywało że dwukrotnie był większy ode mnie. Diabeł kusił mnie, wbijając mi do głowy, że jestem Jezusem Chrystusem ale na szczęście opanowałem się i odparłem jego ataki!

Ewangelia Łukasza rozdział 17 werset 20.
Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie;

Ewangelia Jana rozdział 3 wersety od 1 do 14 cytuję:
Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: "Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś, jako nauczyciel. Nikt, bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jak Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi ponownie, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Nikodem powiedział do Niego: Jakże się człowiek może narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?
Jezus odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie widzisz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha. W odpowiedzi rzekł do niego Nikodem: Jakże to się może stać? Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakże uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebiańskich?

Stwórca przede wszystkim oczyścił komórkę od powołanego człowieka z kodu śmierci. Tylko nieskazitelna mogła być przeznaczona do sklonowania. Uszlachetnił komórkę, by była wiecznym wzorem dla naszych chorych Duchowych  Świadomości, które potrzebują pomocy i wsparcia.
Zwyrodniały syn zatracenia, którego zwą diabłem lub smokiem starodawnym, zakodował w każdym z nas mnóstwo genów zwierzęcych i geny jego aniołów zwyrodnialców. Licząc, że w ten sposób  zniszczy nasze Świadomości Duchowe na zawsze! W pewnym sensie się mu to udało patrząc obecnie co działo się i dzieje się w historii świata!
Komórka zdeformowana przez zwyrodnialca z góry jest wyglądająca chodzącym trupem, gdyż nie morze oprzeć się swojemu przeznaczeniu czyli wcześniej czy późniejszej śmierci!
Ojciec Stworzyciel oczyścił komórkę przeznaczoną do sklonowania z kodów genetycznych, które człowieka czynią podobnym do zwierząt, szczególnie od drapieżnych zwierząt morskich, które ewoluowały wychodząc na ląd, przybierając postać gadów. W następnym etapie ewaluacji przybrały postać naczelnych małp upodobnionych do obecnych ludzi. Mimo to zwyrodnialec wszczepił jeszcze mnóstwo kodów, które wprawdzie udoskonaliły ciało człowieka jednak będący pod ścisłą kontrolą były ciągle bestia jak to określa Biblia w liczbie 666.
Jednym słowem Ojciec Stworzyciel oczyścił z wszelkich grzesznych nawyków komórkę wziętą od szlachetnego człowieka, która została wszczepiona do narządów rodnych Marii, anielskiej służebnicy, by urodziła Chrystusa. Dzięki oczyszczeniu komórki Syna Człowieczego diabelski zwyrodnialec nie odkrył planu Ojca i Syna i w podstępny sposób ich ukrzyżował!
Dlatego nigdy nie nazywajcie pod żadnym pozorem Marię, że jest matką naszego Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna.
Powtórzę jeszcze raz! Komórka człowieka zabranego z Ziemi musiała być oczyszczona ze wszystkich zwierzęcych genów. Świadomość dawcy komórki ewaluowała od zwierzęcia morskiego, poprzez gady aż do naczelnych małp w końcu zmodyfikowana przez zwyrodnialca, syna zatracenia stała się śmiertelnym człowiekiem, który łatwo się daje otumanić łatwo doprowadzając go do bestialstwa. Człowiek przed objawieniem się Jezusa Chrystusa w którym są wcieleni Stwórca i Jego Umiłowany Syn przypominał raczej zwierzę, niż wolną istotę decydującą o swoim losie.
Dzisiaj ludzkość również jest zniewolona znieczulicą niereagującą na propozycję Ojca Stworzyciela, który oferuje ludzkości wolność i Życie Wieczne. Ludzkość lekceważy poświęcenie naszego Ojca Stworzyciela i Jego Syna i nie szuka Prawdy! Widzę to przez brak reakcji na moje przekazy, które od kilkunastu lat ukazuję na internecie! Czyżby ludzkość chce być na straconej pozycji?

Kim jest człowiek, który był wzięty do Królestwa naszego Stwórcy od którego pobrano komórkę, by przez klonowanie zapłodnić ziemską kobietę Marię dokładnie nie wiemy. Czy był to klon Eliasza, którego Biblia wypromowała jako wziętego do Nieba?

Ewangelia Jana rozdział 1 werset 21, Biblia Tysiąclecia.
Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie!

Odpowiedź była prawidłowa, ponieważ ciało Syna Człowieczego było poczęte od swego dawcy, które ciągle żyło choć przebywało poza Ziemią. Z powodu niemożliwych warunków dla ciała człowieka  nie mogło ono przebywać w Królestwie naszego Stwórcy gdzie prawdopodobnie jest ogromna temperatura. Syna Człowieczego można, by nazwać imieniem swego dawcy komórki. Mimo to choć był identyczny jak dawca ale po wcieleniu się w nie Osoby Duchowe, był już inną postacią!
Synowi Człowieczemu nadał Imię sam Stwórca w którym to Imieniu był również Jego Umiłowany Syn, jest Ono Jezus!
Misja Jezusa Chrystusa jest tak skomplikowana, że tylko może ją wyjaśnić sam Stwórca lub Jego Pierworodny, Jedyny Syn!
Najważniejszym jest to, że Stwórca i Jego Umiłowany Syn objawili się światu w ludzkim ciele, Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa i należy to przyjąć jako absolutny fakt!
Obecny czas nowoczesnej cywilizacji ukazał nam przykłady na podstawie odkryć naukowych o możliwości klonowania ludzkich ciał i innych organizmów. Ludzie za czasów Chrystusa nie mieli żadnych szans poznać i zrozumieć wiele spraw, które poznaliśmy w naszych czasach.
Odkrycie możliwości zapłodnienia przez klonowanie dzięki pobranej komórki tworzy identyczny organizm. Ten fenomen dał odpowiedź na wiele istotnych pytań dotyczących misji Chrystusa. W związku z tym jest odpowiedni czas by w sposób naukowy wytłumaczyć nie które sprawy związane z narodzeniem Syna Człowieczego w którego wcielił się nasz Stworzyciel i Jego Umiłowany Syn.
Wiele osób być może denerwują moje poglądy na temat klonowania. Zatem proszę przeanalizować zakodowane informacje w poniższych biblijnych wersetach:

Ewangelia Jana rozdział 3 wersety od 1 do 14 cytuję:
Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: "Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś, jako nauczyciel. Nikt, bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jak Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi ponownie, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Nikodem powiedział do Niego: Jakże się człowiek może narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?
Jezus odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie widzisz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha. W odpowiedzi rzekł do niego Nikodem: Jakże to się może stać? Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakże uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebiańskich?

Wiele informacji w tych wersetach jest bardzo wymownych! Na przykład:

Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?

W tym wersecie można przyjąć informację, że cały człowiek choćby nawet byłby w postaci energii nie mógł w planie naszego Stwórcy odbyć aktu urodzenia w ciele Marii!

zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.

W pierwszej części wersetu jest mowa, że tylko osoby urodzone z Ducha i wody  mogą uczestniczyć w planie przemienienia ciał na system niebiański. Sklonowane Duchowe Świadomości ze Świadomości Syna naszego Stwórcy po przemiennemu ciała ziemskiego na Energetyczne będą mogli wejść do Królestwa naszego Stwórcy.
Druga część cytatu mówi wyraźnie, że są osoby cielesne ziemskiego pochodzenia i osoby Duchowe niebiańskiego pochodzenia. Zapewne u człowieka cielesnego ze świadomością ludzką nastąpi całkowita przemiana ciała i ducha, przystosowując go do przebywania wśród osób niebiańskich. Starałem się opisać te wyjaśnienie w moim zrozumieniu, ale trzeba wziąć do swojej świadomości, że jest tajemnicą naszego Stwórcy w jakim stylu ta przemiana nastąpi!

Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie.

Werset ten wyraźnie daje nam informację w zakodowanym logicznym myśleniu, że jest inny typ urodzenia, jak na przykład przez klonowanie. O jakim systemie urodzenia mówił Jezus nie jest jednoznacznie napisane. Trzeba samemu logicznie rozsądzić to zagadnienie! Przez klonowanie może nastąpić ponowne narodzenie identycznego ciała!

Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz?

Z powyższego cytatu wysnuwamy wniosek, że znano inne ponowne narodzenie, klonowanie!
Klonowanie było ludzkości już dawno, dawno temu znane. Przykładem są narody u których w ich twarzach są ślady klonowania jak na przykład;
Chińczycy, Japończycy, Filipińczycy, Mongołowie, Hiszpanie, Afrykanie i wiele innych ras ludzkich u których występują cechy podobieństwa w ich twarzach. Nawet Słowianie, Czechosłowacy mają powtarzające podobieństwo w cechach rysów twarzy. Powiedziałbym, że również w narodzie niemieckim znajdziemy cechy klonowania w twarzach blondynów z wyraźnym zarysowaniem czaszki, która stała się symbolem hitlerowskich oprawców. Hitler szukał rozwiązania klonowania swoich morderców, by stali się panami świata, ale na szczęście mu się nie udało.
Jak już kiedyś napisałem wszyscy w Królestwie są podobni Ciałami do siebie. Nawet w modlitwie Ojcze Nasz prosimy, by Ziemia i jej cywilizacja była podobna do cywilizacji Królestwa naszego Stwórcy. Kto wie czy po przemianie ciała ziemskiego na energetyczne zbawieni mieszkańcy Ziemi nie będą wszyscy podobni do Syna Człowieczego w którym jest wcielony,  Umiłowany Jednorodzony Syn naszego Stwórcy!
Proszę weź pod uwagę ten absolutny stwierdzony naukowo fakt! Twoje ciało jest zbudowane z miliardów identycznych komórek. Potencjalnie każdą Twoją komórką jesteś Ty.
Jesteś powtórzony w miliardach komórek identycznych kopii. Komórki cielesne namnażają się nieustannie. Mają w sobie niesamowitą inteligencję i dokonują między sobą polecenia gdzie mają się udać aby zregenerować chory cielesny organ.
Te miliardy identycznych komórek, to Twój organizm. Wędrują one przy pomocy krwi i wody. Gdy osiągną swój cel usadawiają się w konkretnym miejscu aby zastąpić te które umarły. W czasie fuzji zmartwychwstania Żywa Energia wiecznego Życia zastępuje krew i wodę nie niszcząc właściwości struktury komórek. Nie tracą one swoich funkcji, działają jak uprzednio. W otoczeniu czystości Inteligentnej Boskiej Energi i nie potrzebują wody i krwi. Działają jak uprzednio lecz za pośrednictwem Energii, która stworzył nasz Stwórca.
Życiowe komórki Energi naszego Stwórcy mają różnego rodzaju programy o różnych natężeniach mocy. Zbudują energetyczne kości, szkielet i wszelkie organy potrzebne do życia wiecznego. Funkcje ciała będą takie same jakie były w czasie człowieczeństwa. Jezus po zmartwychwstaniu pił i jadł, zachowywał się jak każdy człowiek na Ziemi.

Syn wziętego z Ziemi mężczyzny z którego wzięta była życiowa komórka stała się klonem dla Syna Człowieczego. W ten sposób bez aktu seksualnego powstał nowy organizm rodzaju męskiego.
Można jasno powiedzieć jeśli konkretnie rozpatrujemy to w odniesieniu do sklonowania komórki mężczyzny, że kobieta która go urodziła w pewnym znaczeniu nie jest jego całkowitą matką. W tym przypadku stała się Surojadką czyli narzędziem  do urodzenia.
Klon kobiecy z komórki jej ciała można by określić samoistnym żeńskim organizmem. Klon komórki pochodzący z ciała mężczyzny staje się również samoistnym męskim organizmem. Odczucie zagadnienia jest na podstawie rodzaju męskiego powstał rodzaj żeński do którego dołączone są pewne geny kształtując organizm w rodzaj rzęski. Przypowieść Adama i Ewy daje nam pewien obraz logicznego zaistnienia rodzaju żeńskiego na bazie rodzaju męskiego i w tym jest jakiś sens choć nie wytłumaczalny naukowo.

Woda i krew w organizmie po jakimś czasie zostają zanieczyszczone. Komórki rakowacieją przyczyniając się do starzenia ciała. Czasami bywają agresywne i jak to się mówi stają się rakiem, złośliwej choroby. Szybkość komórek złośliwych błyskawicznie się rozwija i ciało umiera.

Pierwszy1 List Jana rozdział 5 werset 8, Biblia Tysiąclecia.
Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.

Ewangelia Jana rozdział 15 werset 2, Biblia Tysiąclecia.
Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.

Nasze Świadomości również są zbudowane z ogromnej ilości Duchowych Komórek, które pomnażają się przez całą wieczność regenerując naszą Duchową Osobowość, która jest wieczna. Osobowość Duchowa żyjąca na Ziemi ulega skażeniu przez inne złe osobowości, komórki duchowe, które zdradziły swego Stwórcę! Podobnie działa wirus komputerowy, który osłabia system programowy lub całkowicie go rujnuje!

Poniższy werset rozkodowuje nam bardzo ważną informację, że bez odpowiedniego oczyszczonego ciała nie będziemy mogli wejść do Królestwa naszego Stwórcy.

Ewangelia Mateusza rozdział 22 werset 12, Biblia Tysiąclecia.
Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał.

W powyższym wersecie wyraźnie widać, że Osoby Duchowe bez ciała sklonowanego od swojego Zbawcy nie mogą egzystować w Życiu Wiecznym.
Ci, którzy przez prawdziwy chrzest wodny zapiszą się do życia wiecznego nie będą usunięci precz, w daleką mroczną przestrzeń, by zacząć bestialskie życie na innej planecie, od dinozaurów jak to było na początku na Ziemi.

Ewangelia Marka rozdział 16 werset 16.
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Dlatego też, nie przegap swojej szansy i zapisz się do Życia Wiecznego! Życie ucieka szybko, a nie wiadomo czy w następnym życiu ukaże się dla Ciebie taka możliwość!
Jeśli są osoby, których denerwuje sprawa sklonowania z Syna Człowieczego niech przyjmą jedną tezę, że nasz Stwórca zapewne dążył i dąży by ludzkość zrozumiała, że Stwórca razem z Synem objawił się nam w Synu Człowieczym, który stał się przykładem pokonania śmierci.
Przez miliardy lat nasza Duchowa Świadomość była katowana żyjąc w bestialskich organizmach. Teraz trzeba następne miliardy lat by nasza Duchowa Świadomość się zregenerowała! Na przykładzie Chrystusa ma wyglądać życie wieczne, gdzie Stwórca i Jego Syn do tej pory trwają w takim stanie wcieleni w ciele Syna Człowieczego.

Ewangelia Jana 8 werset 35, Biblia Tysiąclecia.
A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.

Stwórca w przemyślny sposób przeniósł organizm nowego człowieka poprzez sklonowaną komórkę na Ziemię określając go Synem Człowieczym. Chciał, by ludzkość zrozumiała, że dokonał się akt życia wiecznego, które stało się przykładem dla innych. Sklonowanie człowieka przebywającego w Królestwie naszego Stwórcy jest aktem przykładu dla uczonych i wykształconych osób, by zrozumieli, że przez zaakceptowanie propozycji naszego Stwórcy mogą oni również dołączyć do życia wiecznego.

Ewangelia Marka 4 werset 22, Biblia Tysiąclecia.
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw.

Ewangelia Łukasza 8 werset 17, Biblia Tysiąclecia.
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.

Ewangelia Łukasza 12 werset 2, Biblia Tysiąclecia.
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome.

Ojciec Stworzyciel ma wiele tajemnic, które są przed nami i wszystko czyni byśmy je poznali w sposób naukowy. Choćby taką tajemnicę w jaki sposób osoby pozbawione płynów ustrojowych wypełnieni Energią Bożą mogą w jednej chwili stać się niewidzialni dla ludzi.
Ciekawe również jest to w jaki fenomenalny sposób Anioł który objawił się Marii zapłodnił ją komórką przebywającego człowieka w Królestwie naszego Stwórcy. Poinformował o tym zdarzeniu Marię i nagle znikł niedostrzegalnie.
Zwróćcie uwagę że Biblia wielokrotnie określa Chrystusa, Synem Człowieczym.
Czy można by określić go tylko człowiekiem skoro został sklonowany komórkowo czyniąc go dzieckiem mężczyzny? W stanie komórki z ciała człowieka przebywającego w Niebie, został pobrany jako komórka i przybył na Ziemię w celu jego sklonowania. Biblia wyraźnie podkreśla że Jezus Chrystus przybywał w Ciele, które pochodziło z Nieba.

Pierwszy List Jana rozdział 4 werset 2.
Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.

Drugi List Jana rozdział 5 werset 7.
Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzi cieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.

Powyższy werset wyraźnie daje nam do zrozumienia, że nie było to Ciało w stylu Niebiańskim, tylko ciałem o strukturze ziemskiej, Synem Człowieczym!
W ciele Syna Człowieczego dorastał Jezus gdzie w weku trzydziestu trzech lat dokonała się poprzez chrzest wodny jego przemiana Duchowa. Od tego momentu stał się Chrystusem! Chrystus w tłumaczeniu znaczy posłaniec. W tym samym czasie w Ciało Człowiecze, wcielił się Ojciec Stworzyciel, Jednocząc się ze swoim umiłowanym Synem!
Ewangelia Łukasza rozdział 3 wersety 21, 22
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo.
I Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.
Ewangelia Jana rozdział 14 werset 11.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Ewangelia Jana rozdział 10 werset 38
Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli,
wierzcie moim dziełom, abyście poznali
i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu.

Od tego momentu chrzest wodny stał się dla osób wierzących w Stwórcę i Jego Umiłowanego Syna, symbolem zawarcia przymierza z naszym Zbawicielem. Po przez chrzest wyrażamy zgodę na życie wieczne w uszlachetnionym ciele człowieka ziemskiego które pozbawione płynów ustrojowych będzie wiecznie żyjącą Energią Bożą.
Być może Jezus swoim słuchaczom tłumaczył o swoim zaistnieniu ale niektóre pojęcia nie egzystowały w tamtym czasie i trudno było zrozumieć o co chodzi. Jednak Jezus powiedział, że przyśle Ducha w innych czasach który przypomni Jego nauki i wszystko będzie zrozumiane. 

Ewangelia Jana 14 werset 26, Biblia Tysiąclecia.
A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

Ewangelia Jana 14 werset 17, Biblia Tysiąclecia.
Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

Pierwszy List Jana 4 werset 6, Biblia Tysiąclecia.
My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.

W czasach Chrystusa nie było dowodów naukowych na potwierdzenie klonowania ludzkich ciał lub innych organizmów. Nie kierowano się wyobraźnią, że trzeba zastanawiać się nad tym, że wszystko co zaistniało musiało mieć swój początek. Wobec biblijnej informacji Syn naszego Stwórcy Jezus był Pierworodnym i Jednorodzonym Synem Ojca Stworzyciela. Wynika z tego że następne Świadomości Duchowe po Nim były sklonowane ze Świadomości Syna naszego Stwórcy i w ten sposób zaistnieliśmy jedni po drugich. Zaistniała ogromna ilość istnień Świadomości Duchowych, ponieważ ciągle brakowało rąk do utrzymania czystości na naszej żywej Planecie Matce.
W mediach telewizyjnych ukazują nam powstawanie sztucznych świadomości robotów w bardzo zaawansowanej technologi. Ich świadomości powstają podobnie jak w ciałach malutkich dzieci, które dzień po dniu kodują w swojej Świadomości wszelkie słowa i wizerunki różnych obiektów. W tym czasie w dziecięcych ciałach wiecznie żyjąca Duchowa Świadomość jeszcze się nie wcieliła.
Powracając do motta moich przesłań chce jasno powiedzieć, że w ludzkiej zdrowej logice powinna być zasadnicza reguła! Ma ona stanowczo stwierdzić, że nie ma najmniejszej wątpliwości że istnieje Osoba która jest Pierwszą Wieczną Świadomością w historii całego wszechświata. Tą Osobą jest nasz Ojciec Stworzyciel, który jest Osobą Duchową! Stwórca nie ma początku, ani końca istniał zawsze i jest nieśmiertelny! Jedynie można powiedzieć, że Stwórca miał początki etapów twórczości swoich różnych projektów. Takim cudownym początkiem Ojcowskiej twórczości stał się Jednorodzony Syn! Zaistniał jako Jedynak, gdyż nikt nigdy nie zrodził się z samego Stwórcy!
Najcudowniejszym fenomenem jest to, że, przez miliardy miliardów lat Duchowa Osoba naszego Stwórcy budowała swoją własną Świadomość tworząc słowa, umowne kody, by zrozumieć i pojąć istnienie samego siebie. Dzięki osiągnięciu niewyobrażalnej Mądrości Stwórca rozpoznał w Sobie na czym polega Jego własne wieczne życie.

Ewangelia Jana rozdział 1 werset 1
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było słowo.

Zapewne przyszedł kiedyś moment na to, że Stwórca zorientował się, że jest sam w całym wszechświecie. Tego odkrycia dokonał w dość krótkim czasie, ponieważ osobom duchowym nie stoi na drodze żadna przeszkoda w przemieszczaniu się z ogromną szybkością.
Sądzę, że jeśli fale medialne pokonują w szybkim czasie swoją energię to Energia szybkości Osoby Duchowej naszego Stwórcy jest miliard razy większa od nich.
Gdy Najcudowniejsza Duchowa Osoba naszego Ojca Stworzyciela osiągnęła ogromny poziom wiedzy o Samym Sobie odkrył, że posiada niesamowite zdolności do stworzenia innego, nowego życia, by zrodzić, lub w sposób naukowy stworzyć, klon Duchowej Świadomości z samego Siebie. Stwórca musiał doznać olśnienia i ogromnego szczęścia, że ma szansę zrodzić kogoś podobnego do Siebie i nigdy już nie będzie sam! Tak właśnie zaistniał Pierworodny Jednorodzony Syn naszego Stwórcy! Jakaś najcudowniejsza struktura własnej inteligencji stworzyła w Stwórcy pojęcie, znalezienia metody, by zrodzić kogoś na swoje Duchowe podobieństwo. Na Wzór Świadomości naszego Stwórcy zaistniał Jego Jednorodzony Syn, który jako Jedynak był  zjednoczony na zawsze Duchowo ze swoim Ojcem. Ta przypadłość zjednoczenia Syna z Ojcem miała na celu twórczości przyszłość Ojca i Syna, którzy choćby byli w ogromnej odległości od siebie, jedność w omawianiu szczegółów ich planów będzie jednakowo się odbywała za pomocą duchowego przekazu.
Na ludzki sposób można, by to porównać do działania medialnych urządzeń, które jako nadajnik i odbiornik mogą się komunikować bez względu na dzielącą je czasami ogromną odległość.
Będąc już razem z Umiłowanym Synem zorientowali się, że twórczość następnych Duchowych Świadomości nie miała sensu, gdyż nie można by było utrzymać je w jednym miejscu by nie pogubiły się w ogromnej przestrzeni wszechświata. Ojciec Stworzyciel i Syn postanowili stworzyć coś lub kogoś o trójwymiarowym wyglądzie i rozrastającym się do większych rozmiarów, by stworzyć na nim środowisko rodzinne, które będzie miało wieczny dom. Ojciec Stworzyciel i Syn Jednorodzony stworzyli zapis kodowy w stylu D N A który spleciony w liniowe wiecznie generujące się liniowych kodów połączeń stworzą pierwszą komórkę. Zapis genetyczny komórki sprawił, że nieustannie rozmnażające się komórki zbudowały wiecznie rozrastający się żywy organizm, który w rezultacie powstał jako Planeta Matka. Ponieważ Stwórca był i jest dawcą wiecznego życia nie uwzględniono jakiegokolwiek procesu, który, by powstrzymał w jakimś momencie rozrost Planety Matki więc rozrastała się ona do niewyobrażalnych rozmiarów. Ponieważ Planeta Matka była żywym organizmem potrzebowała pielęgnacji swojego ciała, by ciągle było zdrowe. Dlatego też Ojciec i Syn postanowili zrodzić mnóstwo Duchowych Świadomości, które zaczęły swoje klonowanie od Syna naszego Stwórcy a potem kolejno jedni od drugich. W ten sposób tworzył a się hierarchia ustalonych funkcji usługiwania Matce Planecie by panowało szczęście i wieczny porządek!
Ludzkość w dzisiejszej cywilizacji otrzymała przykłady programowania zadań komputerowych. Komputerowe programy  mogą programować same w sobie zadania odrobinę porównując do systemu Życia. Komputerowe programy mogą korygować się i poprawiać słowa jak to dzieje się w systemie Worda, który automatyczne poprawia pisownię i gramatykę. Programy komputerowe są bardzo ubogie porównując do inteligencji naszych Świadomości. Żeby prawidłowo funkcjonować potrzebują elektrycznej energii. Duchowe Świadomości zasilane są Wieczną Energią Życia, nie potrzebują żadnego elektrycznego zasilania i funkcjonują wiecznie!
Na początku w Królestwie naszego Stwórcy powstawały non stop nowe życia kopiując Świadomości jednych od drugich. Ustanawiano hierarchię uzdolnień do wykonywania czynności jakimi miałyby się one zajmować.
Ponieważ Matka Planeta jako pierwszy ogromny organizm rozrastał się, więc nieustannie było zapotrzebowanie na nowe Duchowe Świadomości, które ubierała Matka Planeta w ciała pochodzące z jej komórek. Ta sytuacja czyniła nieustanne zapotrzebowanie na rodzenie się nowych ciał, które były mieszkaniem Duchowych Świadomości do pielęgnacji ciała Matki Planety ponieważ ona ciągle się rozrastała do niewyobrażalnych rozmiarów! Podobnie jest z naszym ciałem, które bez przerwy potrzebuje utrzymać swoje ciało w czystości i porządku.
W tym względzie nic się nie zmieniło, ciągle żyjemy w komórkach pochodzących z organizmu matki planety. Tą  przypadłość widzimy w każdej cząsteczce atomowej, które rozkodowane pochodzą od komórek matki Planety! Nie zdajemy sobie sprawy skąd się wzięliśmy i że ten chaotyczny stan rzeczy wykorzystali jacyś zwyrodnialcy! Zmodyfikowali nasze ciała w zwierzęcym stylu. Doprowadzili nasze Duchowe Świadomości do zwyrodnienia, zniewalając je w różnych wyhodowanych przez nich organizmów!
Rozpatrując zagadnienia mające wytłumaczyć nam o istnieniu naszego Stwórcy zachodzi pytanie skąd my się wzięliśmy? Skąd wzięły się inne organizmy w których jest tak ogromna agresywność. Jest mnóstwo zwyrodniałych organizmów, które pożerają się nawzajem i które mogą bez problemu zabić człowieka!
Niewątpliwie jesteśmy Duchowymi Świadomościami, które są ubrane w żywe materialne ubrania jakim są ludzkie organizmy.
Pytanie przychodzi następne, dlaczego wszyscy jako ludzie jesteśmy różni i wręcz nieprzewidywalni wobec siebie? Dlaczego czasami jesteśmy bardzo źli i bardzo niebezpieczni?

Żyjemy w czasach, które są tak dalekie od początku stworzenia pierwszego życia przez naszego Ojca Stworzyciela, że nawet nie jesteśmy w stanie określić ile miliardów lat upłynęło od tego wydarzenia. W tym ogromnym dystansie czasu zaistniało mnóstwo następnych Duchowych Świadomości, które wypełniały swoim istnieniem pierwszą planetę, którą również stworzył Ojciec Stworzyciel.
W naszych Świadomościach kształtuje się wyobraźnia różnych cywilizacje o ogromnej zainwestowanej technologi, które być może na własną rękę stworzyły różnego rodzaju inteligentne Świadomości i mnóstwo niesamowitych organizmów. Ale nie jesteśmy w stanie zrozumieć co się wydarzyło, przed miliardy, miliardów lat temu, kiedy Stwórca i Jego Jednorodzony Syn Stworzyli pierwszą planetę i pierwsze ciała organiczne, które ubrały zrodzone nowe Duchowe Świadomości. Jak przekazują nam kody biblijne, niewątpliwie zaistniały według swojej kolejności na podobieństwo Syna naszego Ojca Stworzyciela!
W naszej cywilizacji naukowcy, opierają swoje odkrycia na obecnych postępach nauki. Nie przyjmują do swej Świadomości, że w musiał być Ktoś, kto zapoczątkował wszystko co istnieje we wszechświecie! Musiał być początek zaistnienia inteligentnej pierwszej Duchowej Świadomości, która rozpowszechniła życie w całym wszechświecie! Musiała kiedyś zaistnieć pierwsza planeta, a na niej zorganizowany pierwszy system wiecznego życia!
Niektórzy naukowcy zachowują się jakby byli bogami, którzy chcą stworzyć nowy własny system życia, nie biorąc pod uwagę, że być może Stwórcy się to nie podoba, gdyż ma swoje własne plany!

Proszę teraz pomyśleć logicznie! Jeśli pierwszą osobą był Jednorodzony Syn naszego Stwórcy i nikt nie był zrodzony bądź stworzony przez Stwórcę po Nim, to skąd pochodzą nasze Świadomości i inne istniejące w całym wszechświecie?
Niewątpliwie prawda jest jednoznaczna! Wszelkie inne pochodzą od Świadomości Pierworodnego Syna naszego Stwórcy. Są one zrodzone lub w jakimś stopniu według swojej kolejności sklonowane ze Świadomości Jednorodzonego Syna naszego Stwórcy, by jak On żyć wiecznie!
Przykładem jest zakodowana biblijna informacja w poniższym wersecie:

Ewangelia Jana rozdział 1 wersety 10, 11.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swej własności a swoi Go nie przyjęli.

Jeśli Ojciec Stworzyciel zrodził ze swojej Świadomości tylko Syna Pierworodnego, to niewątpliwie zrodzeni jesteśmy, a raczej sklonowani ze Świadomości Syna naszego Stwórcy.  Wiele osób być może mają dylemat jak mamy odnosić się w modlitwie do Stwórcy skoro jest On zjednoczony w Ciele Syna Człowieczego, wraz że swoim Synem Jednorodzonym?
Stwórca jest Ojcem Wszechmogącym i Jedynym Ojcem Świętym z Nieba, a nie watykańskim oszukańczym papieżem, który bezprawnie zrównuje się ze swoim Stwórcą! Prawdziwym Ojcem Świętym jest Ojciec Syna Jednorodzonego i nas wszystkich!

Obecnie media ukazują w serialach telewizyjnych starodawne wydarzenia pod tytułem; Starodawni Kosmici. Mówiąc w przenośni ukazują ludziom zaledwie kroplę w morzu tego co wydarzyło się na przestrzeni miliardów lat w całym wszechświecie. Ludzkość nie zdaje sobie sprawy, że przez miliardy lat powstawały rożne cywilizacje, które być może stworzyli oportuniści swego Stworzyciela, których Stwórca nie popierał ich czynów i nie popiera aż do naszych czasów.
Czy nasza ziemska planeta nie zachowuje się podobnie, bawiąc się w bogów czyniąc wiele zła? Czy na naszej ziemskiej planecie nie dąży się do stworzenia innych świadomości i innych form organizmów i pytanie zachodzi po co? Co gorsza naukowcy dokonują różne eksperymenty na komórkach ludzki, rozkodowują je, mutują do bardzo złych wirusów, które mogą zniszczyć całkowicie życie na ziemskiej planecie!
Przerażająca wizja zła nie daje możliwości opanowania chaosu i jest straszna. W mojej wyobraźni nie ma żadnej dobrej przyszłości w ludzkim systemie życia skoro na naszej ziemskiej planecie jest aż tylu zwyrodnialców. Mamy okropne problemy ze zwyrodnialcami, a ciekawym jest ileż zwyrodniałych istot działa w całym wszechświecie?
Podobno jest wiele dowodów, że Watykan stworzył muzułmańską religie. Zniszczył w ten sposób stworzenie ogólnoświatowego chrześcijaństwa, które w obecnym czasie byłoby dla nas zbawienne. Zachodzi pytanie czy ogólnoświatowe  chrześcijaństwo mogło być zalążkiem pokoju i jedności w całym wszechświecie?
Był czas kiedy ekspansja fanatyzmu muzułmańskiego była niezauważalna. W niektórych państwach panoszył się komunizm, a dla zachodu był to czas przysłowiowej sielanki. Zniszczenie tamtego systemu w którym pozornie panował pokój spowodował na Ziemi polityczny chaos, który coraz bardziej się potęguje! Muzułmanie nie zdają sobie sprawy, że wkręcono ich w fałszywą religię i bez opamiętania dążą do swojej zagłady.

Pozostaje największy problem w jaki sposób można uwiarygodnić prawdę, że przeszło dwa tysiące lat temu właśnie w ludzkim ciele w Synu Człowieczym na naszą Ziemię przybył nasz Stwórca. Przybył razem z Jego Umiłowanym Synem Jezusem, który jest nierozłączny ze swoim Ojcem.

Ewangelia Jana 10 werset 30, Biblia Tysiąclecia.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Człowiek czerpie energię z różnych źródeł. Hipotetycznie stał się uzurpatorem innych organizmów, które muszą zakończyć swoje życie, aby poprzez zjadania ich ciał pozyskać energię dla życia człowieka. Czasami pozyskana energia od zjadanych różnych organizmów przysparza człowiekowi ogromny kłopot, a nawet doprowadza jego organizm do śmierci!
Mnóstwo różnych substancji zgromadzonych w różnych zwierzętach i roślinach może uczynić z człowieka nieobliczalną zwierzęcą bestię, która zabija lub niszczy dobytek innych osób.
Dowodem obecności Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna jest cudowna nadzieja lepszego życia przez pokonanie śmierci, która została przez naszego Stwórcę zwyciężona! Kiedyś nastanie dla ludzkości fantastyczna przyszłość życia wiecznego z wykorzystaniem tylko Energii, która zastąpi krew i wodę. Takie Wieczne Życie poprzez zmartwychwstanie Ciała Syna człowieczego ukazał nam Stwórca i Jego Syn byśmy zrozumieli ich poświęcenie.
Jednorodzony Umiłowany Syn naszego Ojca Stworzyciela poświęcił się żyć w ciele Syna Człowieczego by doprowadzić zbawienie szlachetnych mieszkańców naszego świata do końca.
Ewangelia Jana 8 werset 35, Biblia Tysiąclecia.
A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.
Nawet osoby które wzięły chrzest w różnych zborach, sektach i kościołach do końca nie zrozumieli na czym polega ich zbawienie. Jednak mogą w swoich modlitwach wyrazić zgodę na życie wieczne i prosić o wyjaśnienie tego zagadnienia. Takie możliwości dokonał Stwórca w Synu Człowieczym byśmy mogli dołączyć do Królestwa naszego Stwórcy.
Jednak każdy musi zdawać sobie sprawę, że życie wieczne to ogromna odpowiedzialność i przyszłość współdziałania z Królestwem naszego Stwórcy w celu stworzenia ładu i porządku w całym wszechświecie. Życie wieczne to nie tylko wspaniałe doznania, wielka ulga przed chorobami i w efekcie uniknięcie śmierci na wieczność.
Decyzja zaakceptowania życia wiecznego musi być bardzo intensywnie rozpatrzona przez każdą indywidualną osobę.
Każdy człowiek może podjąć decyzję i zdecydować się na zgodę wyrażenia życia wiecznego, by dostąpić do planu naszego Stwórcy. Osoby urodzone wręcz sklonowane ze Świadomości Jednorodzonego Syna naszego Stwórcy, którzy z jakiś powodów weszły w strukturę życia ludzkiego wcielając się w ludzkie ciało, mają szansę podjęcia decyzji na życie wieczne w podobnym Ciele do Chrystusa lub powrotu w stanie Duchowym do Ojca Stworzyciela.

Pewien człowiek pastor kościoła adwentystów Bogdan M. w pewnym okresie przychodził do mojego mieszkania w Australii, by głosić nam Ewangelie i wytłumaczyć nam zagadnienia biblijnych informacji. Trwało to nie zbyt długo ponieważ niektóre moje zrozumienia były w konflikcie z jego przekazami. Jednak pozostawił on bardzo przyjemne wrażenie po sobie i zakodował we mnie pewne jego biblijne odkrycie. Wskazał mnie poniższy werset, który go fascynował i którego nie mógł zrozumieć.

Ewangelia Jana rozdział 3 werset 13
I nikt nie wstąpił do Nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.

Bogdan nie mógł pogodzić się z biblijną informacją, która go zniesmaczyła. Nie mógł  zrozumieć dlaczego taki niezrozumiały werset znalazł się w Biblii. Fakt tego wydarzenia utkwił w mojej pamięci przez dłuższy czas. Pewnego dnia Szlachetny Duch Święty przypominał mi wszystko i zrozumiałem co jest zakodowane w tym wersecie. Werset ten jest bardzo ważny gdyż pozwolił mi na wyjaśnienie w całego zagadnienia w jaki sposób Stwórca i Jego Syn przybyli na Ziemię!

Zastanawiasz się dlaczego Stwórca podjął decyzję sklonowania swojej Świadomości tylko dla Jedynego swojego Syna Pierworodnego? Postanowił tak dlatego, że zawsze Syn będzie zjednoczony wiecznie z Ojcem stanowiąc w ten sposób Jedyną Osobowość Wszechmogącego! Przede wszystkim Syn zawsze daje świadectwo o swoim Ojcu z którym jest zjednoczony w Jednym Ciele! Ojciec Stworzyciel przewidział, że następni Synowie czując się identyczni jak Stwórca, po jakimś czasie mogą zakwestionować swoją pozycję i poczują się jak Wszechmogący Stwórca.
By powstrzymać skłonności niektórych niegodziwych Synów naszego Stwórcy ustanowiono hierarchię według kolejności ich urodzenia.
Obecnie jest tworzone nowe Królestwo naszego Stwórcy i jest ustanawiana nowa hierarchia, według szlachetności osób zbawionych.

Ewangelia Mateusza 11 werset 11, Biblia Tysiąclecia.
Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.

Ewangelia Łukasza 7 werset 28, Biblia Tysiąclecia.
Powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w królestwie Bożym większy jest niż on.

Stwórca podjął plan nie po to by kupczyć o nasze Dusze, które i tak są pod Jego wpływem. Podjął decyzję ryzyka wysłania na Ziemie swojego Jednorodzonego Syna, a w późniejszym czasie samego siebie wcielając się również w te samo Ciało Syna Człowieczego. Nie chciał narażać kogokolwiek do takiej misji, gdyż wiedział, że jest niebezpieczna i uczestniczyć w niej będzie śmierć ciała Syna Człowieczego przez ukrzyżowanie. Jest naszym Stwórcą i Największą Miłością i Miłosierdziem i nie chciałby aby ktokolwiek przez Niego zginął.

Ewangelia Jana 17 werset 12, Biblia Tysiąclecia.
Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo.

Stwórcy naszemu chodziło o to by na przykładzie Syna i Siebie ukazać ludzkości jak wygląda przejście ze śmierci do Życia wiecznego.

Ewangelia Jana 8 wersety 35, 36 Biblia Tysiąclecia.
A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.
Jeżeli więc Syn was wyzwoli wówczas będziecie rzeczywiście wolnym.

Stwórca dał człowiekowi i synom ludzkim podjęcia własnej decyzji czy chcą żyć wiecznie! Czy chce żyć w systemie wiecznych narodzin kończących się śmiercią, która przychodzi przez choroby męki czasami w okropnej samotności nie mając nadziei na jakąkolwiek pomoc.
Dokonanie chrztu wodnego jako dorosła myśląca osoba nie jest tylko symbolem jaki zapoczątkował Jan Chrzciciel. Do tego trzeba dołączyć konkretne wyznanie, że chcę się uczestniczyć w życiu wiecznym dołączając do Królestwa naszego Stwórcy, akceptując warunki tamtego systemu.

List do Rzymian rozdział 6 werset 5, Biblia Tysiąclecia.
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.

Drugi list do Koryntian rozdział 13 werset 4, Biblia Tysiąclecia.
Chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje dzięki mocy Bożej. I my także niemocni jesteśmy w Nim, ale żyć będziemy z Nim przez moc Bożą względem was.

Czy zastanowiłeś się co się stanie z wyznawcami innych religii? Oni stanowczo odmówili zdeklarowania się do Życia Wiecznego. Co się stanie z osobami obojętnymi na propozycje naszego Stwórcy?
W Nowym Testamencie zakodowane są ostrzeżenia, a nawet jawnie jest napisane co stanie się z przeciwnikami Syna Człowieczego! Nie chcę ukazywać tych ponurych biblijnych kodów, które ukazują ponurą wizje, dla tych którzy nie zdecydowali się wejścia do życia wiecznego. Znajdź je sam!
Stwórca specjalnie wybrał metodę zapłodnienia przez klonowanie, by była zrozumiała i świadczyła dowodem, że nasz Stwórca i Jego Umiłowany Syn objawili się w ciele Syna Człowieczego.
Ciało niebiańskie stworzone z ogromnej Energi przewyższające nawet kilkakrotnie atomową nie mogło się zbliżyć do człowieka gdyż natychmiast by zginął! Chodziło o to by człowiek bezpiecznie skontaktował się ze swoim Stwórcą i Jego Jednorodzonym Synem. Przede wszystkim Ciało Syna człowieczego miało być eksperymentem przejścia ze śmierci do życia wiecznego. Stwórca miał ukazać człowiekowi przykład na czym polega propozycja przejścia ze śmierci do życia i aby każdy miał szansę na indywidualne wyrażenie zgody na tę propozycję!
Możesz pomyśleć sobie, że z mojej bujnej wyobraźni poznajdowałem odpowiednie kody biblijne i dopasowałem do nich tekst co może uczynić każda inna osoba. Otóż w moim przypadku tak nie jest! Nie szukam jakiejś chwały i tekstów nie układam na siłę, by z tego coś powstało interesującego.
To sekta Świadków Jehowy i fałszywa religia Hare Kryshna stosują specjalne systemy i triki by przechwycić zbłąkanych ludzi by wciągnąć ich do swojej pułapki!
Duch, który przychodzi do mnie nie ma na celu, by kogoś przechwycić do Królestwa naszego Stwórcy. Wręcz przeciwnie sądzi On, że na teksty załapią się osoby szlachetne, które mają dość życia na tym świecie w jego brutalnym systemie. Mają dość męki cierpienia i głodu, szukają wyjścia z tego obłędu jaki panuje w tym wrednym systemie!
Już kilkanaście lat temu myślałem, że cała Prawda naszego Stwórcy dotarła do mnie. Lecz dzień po dniu, tydzień po tygodniu miesiąc po miesiącu i tak całymi latami przychodzi coś nowego do mnie i staram się to opisać byś mógł znaleźć wyjście z tego obłędnego chaosu!
Najdziwniejsze w tym wszystkim jest, że znajomi którzy znają częściowo moje życie w którym diabeł wielokrotnie chciał mnie zniesławić lub wkręcić w coś co by spowodowało zamknięciem mnie do więzienia. Nie mogą się pogodzić z tym co teraz robię dotycząc przekazów z Biblii.
Rodzina to istny horror! Siostry okradły mnie co mama zostawiła po śmierci i doprowadziły do tego, że jako młody człowiek stałem się bezdomnym. Brat nieomal doprowadził mnie do śmierci jak go po osiemnastu latach odnalazłem w Ameryce. Przyjechałem w U.S.A by zabrać go do Australii myśląc, że alkoholizm zrujnował jego życie. Szukając go po całych Stanach jeździłem autobusami, gdzie w okresie zimowym jeszcze bardzie je wyziębiały je klimatyzacją. Od jeżdżących nimi chorych ludzi złapałem grypę. Żona mego brata kazała mnie wyrzucić z ich domu gdyż myśleli, że umrę, a oni nie mają pieniędzy na mój pogrzeb. Ciężko chory wałęsałem się po Stanach aż obcy człowiek, Filipińczyk zaprowadził mnie do lekarza ratując mi życie!
Przechodzenie z życia doczesnego do wiecznego zachodzi błyskawicznie. Następuje eksplozja ciała, inaczej fuzja. Prawdopodobnie jest zasada, że ma to nastąpić w czasie trzech dni gdzie śmierć ciała nie doprowadziła do chaosu komórek, które w błyskawiczny sposób uwalniają się od wpływu krwi i wody stając się identycznym budulcem organizmu na bazie Energi Życia, która stworzył Ojciec Stworzyciel.

Pierwszy list do Koryntian rozdział 15 werset 50, 51
50. Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne.
51. Oto ogłaszam wam, tajemnicę : nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni.

Taka fuzja zapewne dokonała się na Całunie Turyńskim, gdzie jest widoczny wizerunek człowieka, którego ciało jakby eksplodowało pozbywając się wody i krwi.
Czy było to ciało Syna Człowieczego Chrystusa? Tego nie wiem. Jedynie mogę powiedzieć, że jest to w pewnym sensie przykład przemiany ciała człowieka do Zbawienia Wiecznego.
Zdarzają się nieprawdopodobne przypadki obecnie. Często znajdują ciała, które określono, że ulegli samozapłonowi. Te niesamowite superwydarzenia dają nam fenomen, że ciała samozapalające spopieliły się w proch, gdzie nic w domu nie uległo zniszczeniu. W przypadku Syna Człowieczego eksplozja fuzyjnej przemiany zostawiła tylko ślad jakim przykładem był negatywny wizerunek ciała człowieka na Turyńskim całunie. Czystość organizmu Syna Człowieczego, nie miała żadnych zanieczyszczeń pozostawiając nic więcej po dokonaniu fuzyjnej eksplozji.

Pierwszy list do Koryntian rozdział 15 werset 50.
Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne.

Biblia jednoznacznie informuje nas, że musimy się ponownie narodzić aby przygotowała się konstrukcja naszego organizmu do przemiany w organizm Energetyczny. Wtedy tylko może nastąpić fuzja z której wyniknie, że wszystko co znajduje się w organizmie przemieni się w Energię wizerunku całego nowego organizmu, który zacznie żyć wiecznie.
Jak na ludzki sposób można zrozumieć Życie Wieczne? Jak można sobie wyobrazić  Inteligentną Energię, która zamiast krwi i płynów ustrojowych będzie działała w ludzkim ciele? Czy można zrozumieć generowanie Energi Wiecznego Życia, która będzie mogła transferować się do widzialnej trójwymiarowej osoby, a w innym przypadku stanie się zupełnie niewidzialna?

Ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 31.
Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu.

Ewangelia Jana rozdział 20 werset 19.
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!

Ewangelia Jana rozdział 20 werset 26.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam!

Jak wiemy woda składa się z dwóch pierwiastków niewidocznych gołym okiem dla człowieka, wodoru i tlenu. Krew składa się z atomowych cząsteczek, które również są nie widoczne dla człowieka. Gdy je połączymy stają się ciałem materialnym. Wodór i tlen staje się wodą. Cząsteczki atomowe stają się tlenkiem żelaza, który w tajemniczy sposób przemienia się w krew. Jak wiemy tlenki żelaza również jak wszystko pod wpływem temperatury i ciśnienia mogą zupełnie zmienić swoją charakterystykę stając się żelazem i stalą.

Pierwszy List Jana rozdział 5 werset 8, Biblia Tysiąclecia.
Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.

Komórki, które składają się na budowę naszego ciała są niewidoczne dla nas gołym okiem. Zobaczymy je w jednej masie jakiegoś organizmu lub w naszym całym ciele. Ogólnie zaprogramowane komórki Kształtują nasz organizm i cały nasz wygląd. Dzieje się to dlatego, że woda i krew wypełniają je kształtując w zaprogramowaną widzialną formę trójwymiarową.
Inteligentna Energia Życia, która ma zastąpić krew i wodę ma charakteryzować się przejęciem wszelkich funkcji naszego ludzkiego ciała. Jeśli jest w stanie naturalnego wyglądu naszego ciała stajemy się ciałem widocznym. Jeśli zachodzi w Energi Życia proces odbarwiania staje się niewidoczna i przejrzysta. W momencie kiedy Inteligentna Energia Życia w jakiś cudowny sposób krystalizuje się i w tajemniczy sposób stajemy się widoczni. Nie potrafię sobie wyobrazić co staje się z naszym ubraniem? Czy ono będzie też stworzone z jakiejś Energi? A może Energia naszego Ciała w jakiś cudowny sposób zneutralizuje nasze ubranie?
Biblia mówi nam, że Jezus wszedł przy zamkniętych drzwiach spotykając się ze swoimi uczniami. Z tego wynika, że materia po zetknięciu się z Energią Wiecznego Życia staje się w tym momencie do niej podobna, działając jak niewidoczna płynna masa energetyczna.
Obecne nasze ciało choć jest żywe to w pewnym sensie jest materialne służąc nam, jak to określa poniższy werset.

Ewangelia Jana 15 werset 20.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.

Jeśli nasza Świadomość Duchowa ma jakiś zamysł, podaje rozkaz ciału. Jeśli ciało jest zdrowe  wykonuje polecenie bez żadnych problemów. Dla przykładu; Jeśli pomyślimy, że mamy już iść, to w błyskawiczny sposób ciał nasze podejmuje polecenie i zmierza do marszu. Identycznie będzie się działo kiedy Inteligentna Energia Życia będzie nam służyła wprowadzając nasze Energetyczne ciało w stany widzialne i niewidzialne, wykonując każdy zamysł o czym pomyśli nasza Duchowa Świadomość.
Duchowa Komórka życiowa nie jest materią lecz energetycznym Duchowym kodowym zapisem kopii Twojego ciała i jest naszym sługą. Jedynie jeśli zostanie rozkodowana jak to czynią zwyrodniali naukowcy, na poczet uzbrojenia machiny wojennej, buntuje się i zabija jako niebezpieczny wirus! Komórka w obecnym systemie ludzkiego życia niewolniczo jest złączona z wodą i krwią! Gdy ciało umiera, komórki w sanie Duchowym uwalniają się od wody i krwi i nie wiemy dalszego ich przeznaczenia!

Pierwszy List Jana rozdział 5 werset 8, Biblia Tysiąclecia.
Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.

Komórki w postaci miliardów zapisów kodowych tworzą Twoje ciało, które zjednoczone jest z wodą i krwią stając się jednym organizmem. Bez ponownego narodzenia naszych komórek cielesnych  w niestety uwięzionych w wodzie i krwi nie możemy wejść do Królestwa naszego Stwórcy. Musi nastąpić przemiana wody i krwi w stan Duchowej Energij. Tylko w ten sposób przyjmiemy porządek zakodowanych komórek w całym organizmie, który bezpiecznie będzie mógł się kontaktować z mieszkańcami Królestwa naszego Stwórcy, którzy wszyscy funkcjonują w ciałach o znacznie większej Energi, niż ciała ludzkie po przemianie w stan Energetyczny!
Czy można zrozumieć czym jest żywa komórka i jak funkcjonuje?
Komórka jest obdarzona ogromnym zapisem energi kodowej stając się bardzo inteligentną. Posiada swoją Duchową Świadomość, która analizuje wszelkie polecenia komórki macierzystej i w błyskawiczny sposób je wykonuje. Przybiera zapis kodowy dopasowujący się do organu w którym ma zastąpić komórkę, która uległa uszkodzeniu!
Jednak ma również swoje wady! Gdy znajdzie się w otoczeniu złych płynów ustrojowych lub zarażona trującą substancją chemiczną we krwi, może stracić swój program zjednoczenia z całym organizmem. Wtedy rakowacieje! Chcąc stworzyć swój własny organizm atakuje byłe swoje siostrzane komórki i zabija je, klonując w ich miejsca namnażającymi się komórkami zrakowaciałymi podobnych do niej!
Można ją porównać do systemu komputerowego poza tym że jest jak to się mówi w żargonie religijnym żywą istotą. Żywa komórka jest w wiecznie żyjącej energetycznej ochronnej miniaturowej kopułce. Korzysta z Energi wolnodostępnej,  gdzie w porównaniu komputer musi zawsze być zasilany elektrycznie. Komórki życiowe tak są zaprogramowane, że mieszczą się w nich zakodowane informacje dotyczące całego organizmu. Komórki macierzyste ustalają  pomnażanie się ich, tworząc hierarchię elementów w całym organizmie, które składają się z klonów namnażających się komórek.
System starszych komputerów to tak jak jedna komórka. Obecnie system Windows 8 lub Windows 10 to jak dwie komórki w sobie, mają jakby dodatkowy system macierzysty, który w razie awarii odnawia się automatycznie!
PRAWDA W SZCZEGÓŁACH!