POLITYCY!
Zwrócicie uwagę jak łatwo każdy żądny władzy dostaje się do politycznych rządowych stanowisk. Przychodzą zdawałoby się znikąd. Przykładem jest Putin i kupa naszych rządzących zwyrodnialców, obojętnie z jakiejkolwiek partii. Tak jest ze wszystkimi zwyrodnialcami na całym świecie, gdzie wyrastają jak trujące grzyby po deszczu! Przypomnijcie sobie jak zwykły kapral Hitler nagle stał się bożyszczem, Chrystusem niemieckiego narodu. Znacie historię Napoleona, Stalina, Lenina, Hitlera, Husajna, Kadafiego i wielu innych zbrodniarzy w naszych czasach. Nawet ci obecni jak Putin i mnóstwo poprzednich i obecnych dyktatorów nie zdają sobie sprawy, że zostali bardzo łatwo wmanipulowani do sterów rządowych, by na sądzie ostatecznym sami na siebie wydali wyrok skazujący. Historia tych samych zbrodniarzy rządzących od milionów lat powtarza się nieustannie. Zmieniają tylko nazwiska i tytuły pojawiając się w różnych narodach. Zwyrodniali tyranie nie zdają sobie sprawy, że przyjście Jezusa Chrystusa na świat  rozpocznie proces sądu ostatecznego! Mimo to zwyrodnialcy jak zmartwychwstałe bestie ciągle dążą do władzy! Poczynając od zwykłego policjanta lub wyższej rangi żołnierza będącego w swoim ostatnim wcieleniu ciągle dążą marząc, by pomiatać wszystkimi! Poprzez swoje zachowanie uwidaczniają swoje winy przestępstw jakie dokonali we wszystkich poprzednich wcieleniach. Nie zdają sobie sprawy, że czynią to nieświadomie, by wina ich narosła na tyle aby nie popełniono omyłki skazując ich na wieczne męki i potępienie!
Pomyślisz, że chcę ich przestraszyć! Wcale nie! Sam obawiałem się czy mój Ojciec z Nieba może pomyśleć, że niepotrzebnie mieszam się w Jego sprawy. Modliłem się i odczułem, że ludzie, którzy są oszukiwani przez tych zwyrodnialców muszą zrozumieć o co chodzi, że przez nich tak się męczą. Zwróćcie uwagę jak zwyrodnialec dorwie się do władzy będzie padał na mordę, by się trzymać tego rządowego żłobu. Choćby siłą chcieli z tego wyciągnąć on będzie się darł krzyczał, obiecywał aby być przy żłobie.
Czy moje wywody na ten temat są pozbawione sensu?
W żadnym wypadku ponieważ wszyscy umieramy i co zabieramy ze sobą do nowego przeznaczenia to tylko nasze winy lub zasługi upoważniające nas do szlachetniejszego następnego życia.
Jezus Chrystus jest jedynym naszym pośrednikiem, by oczyścić nasze grzechy z naszych Świadomości. Zwyrodnialcy nie chcą przyjąć pouczeń Jezusa i Jego rad, by pozbyć się zwyrodniałego swojego charakteru. Oni kochają chamstwo, kłamstwo i obłudę!
Nikt z Polityków ani inni którzy dążą do jakiekolwiek władzy, choćby nawet policjanci, mundurowi nie zdają sobie sprawy, że pokusę takiej przyszłości otrzymali od diabła, któremu takie zezwolenie dały Niebiosa. Dowodem tego jest opisana biblijna historia Piłata, który rozmawiał z Jezusem.
Ewangelia Jana rozdział 19 wersety 10, 11.
10. Rzekł więc Piłat do Niego: Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzę Ciebie ukrzyżować?
11. Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry.

Co z tego wynika? Piłat był absolutnym zwyrodnialcem. Od wieczności jego życie po życiu charakteryzowało się czynami morderczymi i wszelką brutalnością bez odrobiny miłosierdzia. Zapewne po każdej śmierci Piłata, który reinkarnował się w różnych ciałach i imionach dostępował do jakiegoś oczyszczenia, a być może w dzieciństwie pokutował za swoje grzechy lecz ciągle w dziwny sposób dążył do swojej dyktatorskiej misji. Tak jak Napoleon, Stalin, Lenin, Hitler i wielu innych, którzy zaczynali swoje życia jako nędzarze bez żadnego wydawałoby się celu.  Niebiosa znały ich charaktery, które ulegały ludzkiej świadomości, by odegrać rolę mordercy i kata swojego Stwórcy. Każdy z ówczesnych Rzymian biorący udział w katowaniu Stwórcy byli nawiedzeni zwierzęcymi duszami w pomiotach, diabelskich, mojżeszowych ciałach, gdzie niemiłosiernie katowali Ciało Syna Człowieczego w którym był wcielony Duchowo Stwórca i Jego Jednorodzony Syn. Nasz ukochany Stwórca został nieomal posiekany na kawałki. Krwawiąc jeszcze kazano mu dźwigać krzyż, gdzie zwyrodnialcy Go ukrzyżowali!
Niebiosa nie narażą jakąś szlachetną osobę na to, że poprzez władzę mogłaby przysłowiowo odbić mu szajba. Do władzy zostają zwabieni zwyrodnialcy, którzy od milionów lat okłamywali ludzi oraz mordowali swoich przeciwników, by osiągnąć władzę. W niektórych przypadkach Niebiosa specjalnie ustanawiają rządy pewnych państw gdzie dyktatura tyrana i zwyrodnialca powstrzymuje innych zwyrodnialców, którzy się tam urodzili, by powstrzymać ich przed emigracją. Takim przypadkiem był zwyrodniały iracki dyktator Husajn. Przysłowiowo trzymał za mordę zwyrodnialców i jaki taki porządek był na Ziemi. Amerykański ówczesny prezydencki zwyrodnialec zabił go i w ten sposób mamy na świecie same problemy. Rządy Niebiańskie wytężają wszelkie wysiłki, by niektóre rejony na świecie były bezpieczne a zwyrodnialcy sterujący mocarstwami rozwalają wszystko!
Z mojego punktu widzenia ludzie pałający chęcią do władzy od miliardów lat, non stop wplątują się w żądzę manipulowania ludźmi. Choć zapewne nie zdają sobie z tego sprawy, ale w każdym wcieleniu wprowadzają w swój stan mnóstwo przeciwko samym sobie oskarżeń spowodowanych ze swoich przewinień.  Takim śmierdzącym procederem żądzy władzy zajmował się i zajmuje tak zwany obecny lud boży, którzy jako pomioty mojżeszowe bez przerwy we wszystkich narodach dążą do władzy, pieniędzy i bogactwa. Ich grzech pogłębia się przez miliony lat, by dosadnie zostali osądzeni za swe morderstwa, pychę, kłamstwa i rabunki dóbr materialnych różnych mieszkańców Ziemi, a w przeszłości Planet!
Pomyślisz, że to niedorzeczne? Przecież Żydzi widzą czy chcą czy nie muszą umrzeć i wiedzą, że swego urojenia bycia kimś ważnym i bogatym do grobu nie zabiorą.
Wezmą ze sobą tylko swoje przewinienia, kiedy ukażą im na sądzie ostatecznym i nikt nie przyjdzie im z pomocą. Mimo to nieustannie ich charakter jest pełny żądzy władz i bogactw tego świata.
Zobacz co czynią obecni przywódcy różnych państw! W polskim narodzie również mamy zwyrodnialców, którzy ciągle przechodzą z partii politycznych do innych, aby ciągle jak to się mówi, być przy żłobie. Gdziekolwiek są kłamią i oszukują ludzi aby ponownie na niego oddali głosy w nowych wyborach. Oni są rządni władzy i pieniędzy, nie zdają sobie sprawy, że już wydali na siebie wyrok, kiedy będą wykluczeni z zmartwychwstania Wszechmogącego Wszechświata!
Polacy znają tych zwyrodnialców, widzą ich często w telewizji i milczą nic z tego sobie nie robiąc. Czy też poniosą winę za to, że brali w tym zwyrodnieniu udział głosując na nich w każdych wyborach?
Zapytasz mnie czy zwyrodnialcy mieli kiedykolwiek jakąś szansę, by uniknąć swego przykrego losu? Oczywiście, że mieli i mają! Wystarczy, że modliliby się do Stwórcy przez Jezusa Chrystusa, by pomógł im wydostać się z ich koszmarów i pójść do uczciwej pracy. Niestety oni są zachłanni lekkiego chleba, pochlebstw, sławy i bogactwa! Oni zapewne wszelkie nauki Jezusa mają za nic. Śmieją się z wszelkich przestróg jakie są opisane w Biblii!

SZCZĘSLIWI, KTÓRZY NIE DĄŻĄ DO WŁADZY      
BY KOPAĆ SOBIE GRÓB SAMOZAGŁADY!
Niech będą szczęśliwi ci, którzy nie ulegli pokuszeniu zła, by dążyć  do władzy aby panować i manipulować innymi. Wspomnijcie na biblijną historię spotkania Jezusa z diabłem, kiedy kusił Go gdy pościł przez czterdzieści dni na pustyni. Wyraźnie zganił szatana mówiąc mu że ma być posłuszny naszemu Stwórcy i służył Jemu nienagannie.
Ktokolwiek skuszony namiętnością władzy nad ludźmi nie uniknie swoich morderczych zapędów i będzie za nie SUROWO ukarany!
Ci którym zostaną przebaczone niezbyt poważne przewinienia być może pozostaną na Ziemi. Otrzymają nowe ciała podobne do Jezusa Chrystusa. Będą trwać w nowym systemie życia, aż dokona się powrót w jak to się mówi w żargonie komputerowym Back-Up. Być może nastąpi zmartwychwstanie Ciała Matki Planety i odnowienie na niej życia jakie było przedtem. Świadomości, czyli osoby duchowe powrócą do swych zmartwychwstałych wiecznych ciał, które będą na nich czekać na Matce Planecie. Wieczność jest wieczna i Takim jest nasz  Ojciec Stworzyciel i Jego Syn Pierworodny, który ją stworzyli.
Ojciec Stworzyciel w bezgranicznej wieczności nie ma problemu z naprawieniem czegokolwiek gdyby się nawet uszkodziło.