Wielu z nas pamięta z nauk religijnych, że jesteśmy stworzeni na podobieństwo naszego Ojca Stworzyciela. Jak można zdefiniować tę informację skoro nikt naprawdę nie wytłumaczył nam o co chodzi. Ten który napisał te sformułowanie, być może nie rozumiał co pisze, gdyż  temat ten powstał z jego wyobraźni. Mimo wszystko jak to się mówi wcelował w dziesiątkę, miał stu procentową rację pod warunkiem, że odbiorcy tej informacji dogłębnie się dowiedzą jaka jest różnica podobieństwa naszego Stwórcy do nas samych.
Pojęcie zrozumienia naszego stworzenia jest bardzo ważne, gdyż jest to pragnienie naszego  Ojca Stworzyciela. Liczy na to, że oświecenie poznania Jego Osoby uratuje świat przed zniszczeniem i każdego z nas z osobna.
W całej historii świata, zwyrodniały diabeł za wszelką cenę starał się, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Czynił tak przez przemoce, morderstwa oraz używał fałszywych religii. Otumaniał ludzkość diabelskimi trikami. Okłamywał nowymi ideologicznymi systemami, otumaniając ludzkość aż do tej pory. Dąży aby wszyscy mieszkańcy wszechświata nie dowiedzieli się, że świat ukrzyżował swojego Ojca Stworzyciela. Robi wszystko, by nie dowiedziano się kto doprowadził do tragedii zniszczenia Planety Matki i następnych planet na których  powstawały różne cywilizacje, które wyewoluowały z jej szczątków.
Ludzie za czasów Jezusa nie wiedzieli, a wręcz nie zdawali sobie sprawy kim był Jezus Chrystus. Historię Jezusa Chrystusa opisali ludzie, którzy prawdopodobnie Go nie widzieli nigdy na oczy. Opisy o Jezusie powstały wiele dziesiątków lat po Jego zmartwychwstaniu.  Całe szczęście, że w ogóle ktoś zrobił biblijne zapiski, gdzie moc ich przekazów dotrwała do dzisiejszych czasów. Nowy Testament przez biblijne kody ukształtował naszą wyobraźnię, aby konkretnie rozważyć co wydarzyło się  w czasach Jezusa.
Powracając do rozważań podobieństwa Świadomości człowieka do Świadomości Duchowej naszego Ojca Stworzyciela zacznijmy rozumieć nas samych. Jak pisałem uprzednio, Ojciec Stworzyciel jest Najinteligentniejszą Świadomością Duchową! Ze Swojej Świadomości sklonował Świadomość Duchową Syna Jednorodzonego. Ze Świadomości swego Syna według kolejności sklonował nasze wszystkie Duchowe Świadomości dając nam wolność samoistnego życia. Świadomość naszego Stwórcy jest niewidzialna. Posiada budowę Słów oraz Kodów Życiowych, Energetycznego Inteligentnego Życia.
Zapewne pierwszą twórczością cielesnego organizmu było wygenerowanie samo klonującej się żywej komórki. Na podstawie jej Stwórca zakodował żywy wzór organicznych ciał. Wystarczyło zaprojektować jedną cielesną życiową komórkę, która składa się z jednej cząsteczki energetycznej. Wcielony w nią aktywny kod życia, może wygenerować cały organizm. Podobnie dzieje się u człowieka jednak nasze ciała niestety są śmiertelne. Cały proces tworzenia można  porównać do drukarki 3D, z tą różnicą, że komórka stworzona przez naszego Stwórcę ma w sobie program i nie potrzebuje komputera. Komórki Życia namnażają się w zawrotnym tempie wytwarzając organy wewnętrzne i zewnętrzne. Drukarka 3D wykonuje swoje projekty z zaprogramowanego pliku w komputerze. Kopiuje jednolitym materiałem z plastyku używając kilka różnych kolorów. Oprócz energii w cząsteczkach atomowych plastiku nie ma zaprogramowanego życia!
Ojciec Stworzyciel odczuwając samotność zapragnął zrodzić ze swojej Świadomości Syna i tak właśnie uczynił. Została sklonowana Świadomość Stwórcy dla Syna Jednorodzonego i tak narodził się Syn Pierworodny. Od tego momentu w Jednym Ciele naszego Stwórcy zamieszkał Ojciec Stworzyciel i Jednorodzony Syn Pierworodny. Być może było to nie do zniesienia dla innych późniejszych zrodzonych osób na Planecie Matce. Jak to się mówi sytuacja ta stała się dla nich ością w gardle! Zazdrość z tego tytułu spowodowała, że zwyrodnialcy zaczęli niszczyć dzieła swego Ojca Stworzyciela i nadal niszczą prześladując Jego dzieci. Temat ten to rzeka i kiedyś szerzej to opiszę. Póki co przejdźmy do tematu ludzkiego podobieństwa do naszego Stwórcy.
Poprzez Duchowe Świadomości jesteśmy niewątpliwie podobni do naszego Stwórcy i Jego Pierworodnego Syna. Z tą różnicą, że Ojciec i Syn egzystują wiecznie w Jednym Ciele.
W naszym ciele jest nasze Jestestwo, czyli nasza Duchowa Świadomość. Gdy zaakceptujemy posłannictwo Jezusa Chrystusa do ciała naszego przybywa pomoc od naszego Stwórcy w postaci szlachetnej Duchowej Świadomości. W ten sposób uszlachetniana jest nasza Duchowa osobowość! Do naszego ciała przybędzie Szlachetna Świadomość Duchowa, która stanie się przewodnikiem naszej Duszy. Biblia określa Ją Duchem Świętym. Duch Święty został przysłany przez naszego Stwórce, by korygował nasze błędy i pomógł uszlachetnić nasz charakter!  Duch Święty nie tylko kształtuje naszą Duchową Świadomość ale również czuwa nad prawidłową funkcją naszych organów. Dzięki temu człowiek żyje dłużej niż w czasach  średniowiecznych!
Żyjąc przez miliardy lat na Planecie Matce straciliśmy swoje doskonałe ciała, które zostały zniszczone wraz z Planetą Matką. Stało się to przez zwyrodnialców braci naszych, których Biblia nazywa szatanami! Jako osierocone dzieci pogubiliśmy się żyjąc w postaci Duchowej bez ciała. Życie jako sama Świadomość pozbawione zostało wielu przyjemności jakie doznawaliśmy na Planecie Matce. Nasz Stwórca, Wszechmogący Ojciec widząc nasze przykre położenie postanowił nam pomóc. Swoją pomoc zaoferował również zwyrodnialcom, którym trudno było udowodnić winę, gdyż Stwórca jest Bogiem Miłości i Przebaczenia. Syn Jednorodzony jednak konsekwentnie przeprowadzał i przeprowadza dochodzenie, by zorientować się kto doprowadził do różnych tragedii. Ze skamieniałych szczątków Matki Planety Stwórca stworzył mniejsze na których bezprawnie zwyrodnialcy zaczęli wyewoluować różne bestialskie zwierzęta. Na naszej Ziemi zwyrodnialcy wyewoluowali zwierzę podobne do obecnego człowieka. Ojciec Stworzyciel współczując nieudanym dziełom zwyrodnialców,  uszlachetnił ciała ludzkie w których są uwięzione chore Duchowe Świadomości. Dał im oświecenie i człowieczeństwo oraz przyjaciela Szlachetnego Ducha. On pomaga uzdrowić się zdziczałym Duchowym Świadomością, które nabyły złych cech od bestialskich stworzeń w których żyli. Ta szlachetna Osoba, którą Biblia nazywa Duchem Świętym pomaga nieustannie rozwijać się chorym Duchowym Świadomością!
Archeolodzy odkryli postępujące zmiany w ciałach prehistorycznych ludzko podobnych organizmów. Jest to dowód, że ciała ludzkie były hodowane przez zwyrodnialców!
Kształty budowy ludzkich ciał zmieniał się, gdzie przez setki tysięcy lat nabrały obecnego wyglądu. Gdy Duchowe Świadomości osiągnęły odpowiedni poziom inteligencji, rozpoczął się czas sądu ostatecznego. Niebiańscy detektywi stworzyli nowy system dojścia do odkrycia prawdy, by zorientować się, którzy zwyrodnialcy dopuścili się do zniszczenia Matki Planety, oraz późniejszych na których powstały inne cywilizacje. W Biblii wielokrotnie wspomniano o sądzie ostatecznym. Jeśli sąd ma nastąpić, to oczywiście muszą na nim wystąpić osoby oskarżone! Obecnie od wielu tysięcy lat postał specjalny system. W okresie dziecięcym  czy ktoś chce, czy nie wcielane są Duchowe Świadomości wszystkich byłych mieszkańców Matki Planety. Oni nie tylko będą mogli cieszyć się życiem, ale ukażą swój prawdziwy charakter. Syn Jednorodzony naszego Stwórcy jest konsekwentny i w skutek tego przedsięwzięcia chce odkryć zwyrodnialców, którzy doprowadzili wszechświat do katastrof i chaosu! Na podstawie przechodzących ogromnych ilości indywidualnych żyć, obserwuje się zachowanie zwyrodnialców. Oni na sądzie ostatecznym zostaną oskarżeni i dosadnie ukarani! Brak reakcji na przekaz Jezusa Chrystusa jednoznacznie ukaże winnych u których charyzma miłosierdzia i współczucia absolutnie zanikła!
Wszyscy staliśmy się więźniami ludzkich ciał, ale od momentu ukrzyżowania Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna, na świat przyszło Oświecenie. Przez naukę i nowoczesność staliśmy się podobni intelektualnie do mieszkańców Królestwa naszego Stwórcy! Każdy otrzymał wystarczające Oświecenie, by miał szansę uwierzyć w słowa Jezusa Chrystusa, które dają  szansę na absolutne przebaczenie wszelkich przewinień! Odrzucenie szansy wyodrębnia zwyrodniałe Duchowe Świadomości, które na sądzie ostatecznym poniosą karę za  przewinienia, jakie popełniali przez miliardy lat.
Duchowa Świadomość żyjąc przez miliardy lat w zwierzęcych bestiach straciła poczucie współczucia, litości i logicznego myślenia. Chore Duchowe Świadomości  nie biorą pod uwagę, że istnieje ktoś, kto jest ponad wszystkimi i Jemu trzeba oddać hołd i uwielbienie. Co gorsze ogłupiałe Duchowe Świadomości ustanowiły ponad sobą fałszywych ojców świętych urzędujących w Watykanie. Czczą watykańskiego papieża jako ojca świętego, czyniąc ogromną nieprawość przed którą ostrzegał Jezus Chrystus! Również niektóre religie postawiły ponad sobą fałszywych bożków i fałszywych, oszukańczych bohaterów religijnych jak na przykład sekta świadków Jehowy. Ich całkowicie zrujnowana świadomość zniewoliła ich  i nikt nie jest w stanie im pomóc! Być może ich Świadomości Duchowe żyjąc miliardy lat temu na Planecie Matce ze swoim tatusiem Jahwe i wujkiem Mojżeszem zabili Matkę Planetę. Teraz chcąc ratować naszą Ziemię oszukując, jak to się  przysłowiowo mówi, leją wodę w swoich gazetkach pod tytułem Strażnica. Nie zdają sobie sprawy, że pod przykrywką wyimaginowanego Jahwe wprowadzają na tron Ziemi fałszywego boga, być może zakamuflowanego w nim  diabelskiego Mojżesza!
PODOBIEŃSTWO BOŻE
ZAPRSZAM na: www.infomega.pl  lub  www.totalinfo.pl 
Znajdziesz tam mnóstwo ciekawych informacji!