TAJEMNICA CIAŁ  DLA
DUCHOWYCH ŚWIADOMOŚCI!
Tajemnica ciała i Świadomości Duchowych jest tak skomplikowana, że wielu czytających mój monolog kompletnie go nie zrozumie ponieważ ich Duchowa Świadomość na to nie pozwoli!
Jak wielokrotnie wspomniałem nasze ciała pochodzące z wykreowanych zwierzęcych postaci zostały zmodyfikowane i uszlachetnione przez naszego Stwórcę, Ojca Wszechmogącego i Jego Umiłowanego Jednorodzonego Syna. Poprzez zwycięstwo nad każdym ciałem Stwórca wszczepił w nie ogromną Miłość, Szlachetność i Miłosierdzie.

Ewangelia Jana 17 werset 2.
Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś.

Natomiast Duchowe Świadomości posiadają nadal swój zwierzęcy charakter nabyty od bestialskich stworzeń gdzie żyjąc w nich przez miliardy lat nabyły zwierzęcych charakterów. Jak to wyglądało naprawdę w szczegółach opisałem w innej części  mojej książki.
Zdarza się, że spotykają się tak zwane bratnie Dusze, który żyją ze sobą zgodnie tworząc harmonię małżeńską lub tworzą jeszcze większą bestię, która od czasu do czasu ukażą się jako seryjni mordercy lub w wielu innych zwyrodniałych związkach.
Gdy ciała połączą się następuje związek ich ogromnej wzajemnej Boskiej Miłość lecz Duchowe Świadomości ciągle są w stanie czuwania i nieufności wobec siebie. Wystarczy, że któregoś z partnerów Duchowa Świadomość zwęszy coś u partnera, choćby byłoby to fałszywe. Zaraz podejrzliwa Duchowa Świadomość partnera zacznie szaleć. Tak się dzieje w związkach tak zwanych toksycznych, gdzie jedna ze stron lub obydwie upajane alkoholem lub narkotykami zniewoliły ciała aby ich Duchowe Świadomości opanowały kontrolę nad nimi i doprowadziły do nieszczęścia. Zazdrość, czasem nieuzasadniona działa bardzo toksycznie na partnera lub partnerkę, gdzie przez nią rozbijają się najpiękniejsze wzajemne uczucia.
Nie chodzi mi o to, by wymądrzać się w tej części książki na powyższe tematy ale staram się dotrzeć do wszystkich Świadomości Duchowych i pokazać im jak to wszystko działa. Problemem naszego świata i obecnej cywilizacji są Duchowe Świadomości  gdzie przez różne systemy Stwórca chce je uleczyć. Największym lekarstwem dla Duchowych Świadomości jest Prawda dotycząca naszego Stwórcy i Jego Umiłowanego, Jednorodzonego Syna, których świat nie rozpoznał w Ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa.
Dla nieomal wszystkich Duchowych Świadomości Prawda naszego Stwórcy jest ogromnym wrogiem, gdyż odbiera im zdziczałą zwierzęcą wolność tak jak to czyni ciało, które jeśli jest w możliwie czystej kondycji panuje nad Duchową Świadomością. Problem jest w tym, że nasz Stwórca, Ojciec Wszechmogący nie jest tyranem w przeciwieństwie do zwyrodnialca antychrysta, który nie respektuje do końca żadnych poleceń naszego Stwórcy choć powinien absolutnie. Zawsze w jakiś wykrętny sposób w generuje się w nasze Duchowe Świadomości używając choćby religijnych dogmatów. I tak na przykład polski system narodowy w 80% polega na zniewoleniu katolickim. Wygenerowane w kłamstwach Duchowe Świadomości katolików choć są w ogromnym kłamstwie uważają się za najporządniejszych obywateli. Reszta to barachło, które można oszukiwać, okradać, zamykać w więzieniach a nawet bezkarnie zabijać ich ciała. Tak jest na całym świecie, ten co nie łączy się z kłamstwem to wróg społeczeństwa, choć wydaje się że jakiś system prawa tam działa.
Jednym słowem wszystko zależy od stanu czystości naszych Duchowych Świadomości, by mogły choćby w małej odrobinie dojść do Prawdy i znalezienia odpowiedzi Kim jest nasz Stwórca i Jego pierwszy urodzony Syn, który objawili się światu w ciele Syna Człowieczego a świat ich ukrzyżował!
Jak postępować ma nasze ciało z naszą Duchową Świadomością, by odczuli reakcję oczyszczenia w nich obu, które zmierzają ku dobremu? Jest to niesłychanie trudne ponieważ nasze Duchowe Świadomości są tak przebiegłe i inteligentne choć naprawdę głupie, by pozwoliły sobie nad ich kontrolą!
Mam osobisty przykład nad moim własnym małżeństwem. Duchowa Świadomość mojej małżonki wyraźnie nie jest przekonana tym do końca o czym pisze. Ciało jej przyjmuje moje przesłania, które piszę zaś Świadomość Duchowa w minimalnej części, a może wcale. Najgorszym jest to że jej Duchowa Świadomość chce górować ponad moją Świadomością wtrącając się w każde szczegóły mojego życia wynikające ze zwykłych kontaktów ludzkich. Jest ogromnie zazdrosna i choć ubrana w przepiękne ciało ale jej Duchowa Świadomość wyrywa się czasami z ciała i dąży do ogromnych kłótni. W ten sposób dezorientuje mnie i nie wiem w tym momencie z kim mam do czynienia. Gdy jej ciało przejmuje kontrolę nad jej Duchową Świadomością uspokaja się i jest tak kochana, że nie wyobrażam sobie czy istnieje podobna istota cielesna na świecie lub nawet lepsza! W ten sposób na własnej żonie doświadczyłem Prawdy jak zrozumieć funkcjonowanie Duchowych Świadomości, których czasami naprawdę nie da się okiełzać! Trzeba następnych miliardów lat by odwrócić proces zezwierzęcenia naszych Duchowych Świadomości, którym zniszczył charakter zwyrodniały syn zatracenia.
Istnieje super nowoczesny system, który wymyślił nasz Stwórca, gdzie Duchowe Świadomości które uwierzą, że naszym Ojcem Stworzycielem jest Postać Duchowa naszego Wszechmogącego i Jego Syna objawionych w Ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa. Ci wybrańcy dostąpią urodzenia się w podobnym Ciele do Jezusa Chrystusa. Wtedy przez miliardy lat w Doskonałym Szlachetnym Ciele powrócą do stanu niewyobrażalnej czystości w jakim była ich Duchowa Świadomość w dniu jej narodzin! Taki Czysty i Szlachetny jest nasz Zbawiciel Ojciec Wszechmogący i Jego Jednorodzony Syn w Jezusie Chrystusie.