The following text is translated by the translator into Arabic, Jewish, English, French, German, China and Russian. I apologise for possible mistakes. Persons who would help to correct the text are welcome.
Poniższy tekst jest przetłumaczony przez translatora na arabski, żydowski, angielski, francuski, niemiecki, chiński i rosyjski. Przepraszam za ewentualne błędy. Mile widziane osoby,  które pomogłyby zrobić korekcję tekstu.
Jeśli chcesz ściągnij sobie ten tekst w PDF i rozsyłaj gdziekolwiek uważasz! Zdobywasz w ten sposób pozytywne punkty dla Twojego Zbawienia i być może uda nam się ocalić naszą cywilizację!      Kliknij Tutaj!

LOGICZNE DOWODY!
Nigdy nie wątpcie w Boskość Jezusa, bo On i Bóg są Jednym i Tym Samym! Prawda jest jedna tak jak Jedność Ojca i Syna, którzy uwierzytelnili ją! Każdy, kto zmienia powyższe stwierdzenie jest wrogiem swojego Stwórcy! Wszystkie religie i wyznania niszczą Plan naszego Ojca Stworzyciela, Króla całego wszechświata. Świat dąży do samozagłady, dzięki kłamstwu i swoim złym zamysłom. Złe zrozumienie interpretacji przekazu Jezusa Chrystusa nie powstrzymała zwolenników diabła do rozpowszechniania kłamstw, które zniszczą naszą cywilizację! Od tego jak świat zachowa się wobec swojego Stwórcy Jezusa Chrystusa, różne tragedie  rozpowszechnią się lub zatrzymają!

Ludzkość szaleje i korzysta maksymalnie z nowoczesności. Zwyrodnialce i bandyci tworzą wojny religijne. Zwyrodniali przywódcy światowych rządów i przywódcy wszelkich religii manipulują ludzkością. Pandemia zabija setki tysięcy ludzi. W takim chaosie ludzkość zatraciła charyzmę wiary w Stwórcę, Króla wszechświata. Antychryst zaciera ręce i szykuje się do ostatecznego ataku. Niewielu ciągle trwa w oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela, który niewątpliwie przybędzie i wyzwoli swoich wierzycieli z jarzma zwyrodniałego diabła.

Wiarę swoją oparłem na Ojcu Stworzycielu i na Jego Jedynym Jednorodzonym Synu, których nie zna żadna religia, żaden kościół ani wszelkie protestanckie sekty. Nasz Ojciec Stworzyciel, Król wszechświata nie jest żadną religią i nie stworzył żadnej religii jak Judaizm, Islam, katolicyzm ani nie stworzył żadnego kościoła, Watykanu, Synagogi Mekki, Buddyjskich budowli ani jakiegokolwiek religijnego obiektu. W Królestwie naszego Stwórcy w Niebie nigdy nie egzystowały i nie egzystują żadne religie, kościoły, mekki, synagogi lub jakiekolwiek obiekty kultu religijnego!
Król całego wszechświata, Ojciec Stworzyciel jest pierwszą żywą logicznie myślącą Osobą jaka zaistniała w całym wszechświecie. Ojciec Stworzyciel zrodził z Siebie tylko jednego Syna, którego Biblia nazywa Jednorodzonym czyli Jedynakiem. Każdy logicznie myślący człowiek nie zaprzeczy, że musiał być Ktoś pierwszy od którego zapoczątkowało się życie. Nikt też nie może zaprzeczyć, że zaistniała również druga Osoba o wyglądzie swego Ojca. Stwórca zrodził, a raczej sklonował ze swojej Duchowej Świadomości Syna, który na zawsze został Jedynakiem!
Dowodem tego wszystkiego jesteśmy my sami, gdyż również zaistnieliśmy według swojej kolejności sklonowani ze Świadomości Duchowej Jednorodzonego Syna naszego Stwórcy. Stwórca wiecznie żyjący Król wszechświata i Jednorodzony Jego Syn istnieli i istnieją i nie da się tego zaprzeczyć! Logika nasza bezsprzecznie podpowiada nam że niewątpliwie istnieje wiecznie żyjąca druga Świadomość Duchowa, czyli Jednorodzony Syn Ojca Stworzyciela.
Określenie Jednorodzony daje nam absolutną pewność, że Syn naszego Stwórcy jest Jedynakiem i jest we wszystkim podobny do swego Ojca. Nikt więcej nie urodził się z Duchowej Świadomości naszego Stwórcy.  Pozostaje nam jedynie udowodnić, że Oni obaj jako Duchowe Świadomości objawili się w ciele Syna Człowieczego w Jezusie Chrystusie, których świat ukrzyżował!
Żeby ten fenomen wytłumaczyć logicznie trzeba użyć wyobraźni, że musiał istnieć Ktoś pierwszy, który stworzył życie komuś drugiemu, a który stał się Jego Synem. Syn był i jest pierwszą Osobą zrodzoną a raczej sklonowaną ze Świadomości Duchowej Osoby Pierwszej, czyli naszego Stwórcy, która jako pierwsza istniała zawsze.

Rozmyślając o swoim Stwórcy, doszedłem do wniosku, że Syn w Ewangelii Jana w Biblii informuje nas, że Ojciec Stworzyciel i Syn byli zjednoczeni Duchowo ze sobą na zawsze. Logika podpowiada mi, że taki związek zaprojektował Ojciec Stworzyciel, by zabezpieczyć swego Syna. Gdy Ojciec i Syn istnieli we wszechświecie był on jeszcze zupełnie pusty. Aby nie zagubić się w pustym wszechświecie Ojciec i Syn zjednoczyli się w jedną całość. Choć byli dwoma oddzielnymi Duchowymi Świadomościami, jednak ich Jedność stanowiła absolutną Boskość, która trwa do dzisiaj.

Biblijna Ewangelia Jana nie tylko stała się dowodem powyższych rozważań, ale jest przesłaniem Syna Jednorodzonego od naszego Stwórcy. Przekaz ten mówi, że nikt przed objawieniem Chrystusa, a także po nim nie ujawnił tego fenomenu światu. Boskość naszego Ojca Stworzyciela składa się z Dwóch Osobowych Świadomości Duchowych, które zawsze są połączone razem. Jedynie wypowiedź Jednorodzonego Syna Jezusa objawiona w Ewangelii Jana potwierdza ten fenomen. Daje nam świadectwo o Ojcu Stworzycielu i o samym Sobie!
Zatem Mojżesz, Mahomet, Budda i wszyscy inni to fałszywe, religijne postacie i kłamcy, a niektórzy z nich to złodzieje i zbójcy. Przez tych zbójców powstały fałszywe religie, jak watykańska i różne fałszywe kościoły, a także wszystkie wyznania jakie istnieją na świecie. Te największe religie stworzyli zbójcy, złodzieje którzy przez przemoc, morderstwa i tragedie na siłę kazali wierzyć ludzkości w ich kłamstwa. Znamy te okropne historie z zapisów ich  fałszywych ksiąg religijnych.
Tajemnica Dwu Osobowej egzystencji w Jednym Ciele nigdy nikomu nie była znana w całym wszechświecie. Trwało to aż do tej pory kiedy Syn Jednorodzony będąc w ciele ludzkim Syna Człowieczego w raz ze swoim Ojcem Stworzycielem zaświadczył o obecności Stwórcy i wskazał nam jako Króla wszechświata, Boga Wszechmogącego!
Stwórca zaplanował zjednoczenie Ojca i Syna, gdyż przewidział, że niektórzy z synów podstępnie będą chcieli być jak bogowie detronizując Stworzyciela Ojca Wszechmogącego, Króla całego wszechświata. Tak właśnie się stało, gdy została zniszczona pierwsza planeta wraz z wszelkimi ciałami jakie żyły na niej. Opis tego zdarzenia i tej okropnej tragedii można znaleźć na moich stronach internetowych www.infomega.pl  www.totalinfo.pl .

Po tragedii zniszczenia pierwszej planety cały wszechświat był w  chaosie. Nasz Ojciec Stworzyciel stara się stworzyć nowe Królestwo i teraz jest najważniejsze poznać Ojca i Syna, by zrozumieć całą prawdę! Nasz świat, a być może cały wszechświat nie wie kim jest Ojciec Stworzyciel, a Kim jest Jego Jednorodzony Syn!
Jeśli przeczytasz do końca moje przesłanie poznasz swego Stwórcę, Króla wszechświata i Jego Jednorodzonego Syna. Oni  objawili się światu w Ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa, zaś diabelscy zwyrodnialcy  ukrzyżowali ich!
Śmierć Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa i Jego Zmartwychwstanie jest przesłaniem dla nas, że Ojciec Stworzyciel ma dla nas doskonały plan Życia Wiecznego w podobnych Ciałach do  Chrystusa.  Każdy kto uwierzy w Niego, ochrzci się i zdeklaruje się, że chciałby żyć wiecznie jak Chrystus, dostąpi Zbawienia!
O tym wszystkim powiedział mi sam Syn Jednorodzony naszego Ojca Stworzyciela!

Biblia, Nowy Testament, Ewangelia Jana rozdział 11 werset 27.
Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Dzięki cudownemu fenomenowi zjednoczenia dwóch Osobowości Ojca i Syna w jednym Ciele, poznajemy Króla wszechświata, Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna. Stwórca, Król wszechświata  zaświadcza prawdę o swoim Synu Jednorodzonym, zaś Syn Jednorodzony świadczy o swoim Ojcu, naszym Stwórcy, który był i  jest pierwszym i Jedynym Stwórcą wszelkiego życia.  Podkreślam Syn Jednorodzony Naszego Stwórcy jest taki jak Ojciec. Daje nam to zrozumienie, że nikt po nim nigdy nie był zrodzony, inaczej mówiąc sklonowany jako Osoba Duchowa.

Pamiętajmy! Wszystkie nasze  Duchowe Świadomości pochodzą ze sklonowania z Osoby Duchowej Świadomości Syna Jednorodzonego naszego Stwórcy. W ten sposób nikt nie może stawiać się ponad naszym Stwórcą, Ojcem Wszechmogącym, gdyż nawet Syn w Ewangeliach mówi, że Ojciec jest większy od Niego.

Biblia Nowy Testament, Ewangelia Jana rozdział 14 werset 28.
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.

Ten absolutny fenomen Ojca i Syna, jako religijna informacja nigdy nie pojawiła się w żadnej religii, kościele, sekcie lub jakimkolwiek wyznaniu. Wprawdzie antychryst kombinował coś przez fałszywą religie Harry Kryszna i Watykańską Katolicką Madonnę. Chciał i chce w podstępny sposób ukazać, swój fałszywy przekaz w poniższych obrazach.Obraz Harry Kryszny i obraz Madonny z dzieckiem.

Powyższe obrazy i im podobne stały się motywem zwiedzenia świata. Jest to opisane w biblijnej Apokalipsie w Objawieniu Jana.


Biblia, Nowy Testament Objawienie Jana,
Apokalipsa rozdział 13 werset  15.    
I dano jej by duchem obdarzyła obraz bestii, także nawet przemówił obraz bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłon obrazowi Bestii
Zwiedzenie ma polegać na tym, że muszą oddać pokłon diabelskim obrazom wszyscy mieszkańcy świata. Zatem przestrzegajcie swoje dzieci i sami się wystrzegajcie, by nie oddać się zakłamaniu tym diabelskim obrazom! Proces tego zwiedzenia zaczął się w Watykanie szczególnie w polskiej religii, Rzymsko katolickiej. Trwa to od tysiąc leci w Hinduistycznych religiach, jak również wdarł się do zachodnich cywilizowanych krajów!
Oczywiście, diabelski syn zatracenia, antychryst nie wiedział dokładnie jaka jest prawda! Te fałszywe bóstwa pokazały wymyślone wyobrażenie antychrysta, który ukazał je w obrazach w formie cielesnej. Obrazy nie kojarzą się z najprawdziwszą prawdą, że w ciele Syna Człowieczego były Dwie Osoby Duchowe Ojca i Syna, a nie cielesne. Ojciec Stworzyciel i Syn Jednorodzony są dawcami życia wszelkich Świadomości Duchowych jakie znajdują się w całym wszechświecie! Nadmieniam nie Osoby cielesne a Osoby Duchowe! Takimi są nasz Ojciec Stworzyciel i Jego Umiłowany Jednorodzony Syn!
Aby dokończyć mój przekaz powróćmy do dalszych zdarzeń twórczości Ojca i Syna naszych Stworzycieli, którzy złączeni w Jedność tworzą Jedynego Stwórce jaki istniał i istnieje w całym wszechświecie.
Przez ten ogromny szmat czasu Ojciec i Syn zastanawiali się jak znaleźć punkt oparcia dla przyszłych stworzeń materialnych, które również byłyby żywym mieszkaniem dla Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna. Chodziło o to, by wszelkie Duchowe Świadomości miały ubrania cielesne a także, by mogły mieć jak to się mówi grunt pod nogami. Do tych wspaniałych planów potrzebna była energia życia. Energia nie tylko była potrzebna dla pożywienia przyszłych organizmów, ale żeby była nieśmiertelna, tak jak nieśmiertelne są nasze Duchowe Świadomości. Stwórca i Syn dążyli do stworzenia na bazie energetycznych mikroelementów wiecznie żyjące organizmy. Klonując żywe komórki stwarzał materialne żywe ciała tak jak na przykład pierwszą planetę, którą nazwałem matką wszystkich planet. Jeśli chcesz więcej informacji na ten temat napisz  na adres: fakty777@hotmail.com 

Wchodź na moje strony internetowe:    www.infomega.pl   www.totalinfo.pl   www.fakty.org.pl
Tłumacz je na swój język i rozpowszechniaj je. Ratuj naszą Ziemię i cywilizację przed zatraceniem!
Zapamiętaj sobie raz na zawsze że jesteś wiecznie żyjącą Duchową Świadomością, która jest bardzo chora i czasami bardzo niebezpieczna. Powodem tego jest to, że żyłeś przez miliardów lat w bestialskich, niebezpiecznych stworzeniach. Twoja Świadomość czyli Dusza ciągle się uszlachetnia dzięki Twojemu ciału, które choć jest zwierzęce to jednak zostało uszlachetnione przez naszego Stwórcę, Króla całego wszechświata. Ono uszlachetnione ciało dodatkowo z przysłanym Szlachetną Duchem  uzdrawia Twoją Duszę przez całe życie. Żeby się przekonać o tym co piszę wystarczy, że spożyjesz alkohol, weźmiesz narkotyk lub inne halucynogenne substancje i Twe osłabione ciało wyłoni charakter Twojej chorej Duszy, która pokaże swoje zwierzęce oblicze. Stąd są takie okropne morderstwa spowodowane przez chore i złe nasze Świadomości Duchowe, które nabyły mordercze cechy gdy żyliśmy w bestiach przez miliony lat. Nawet palacze papierosów lub innych używek odkrywają charakter swojej bardzo niebezpiecznej duszy, która komuś może wyrządzić okropną krzywdę.
Jest mnóstwo innych syndromów, po których uszlachetnione nasze ciała słabną, by Świadomość Duchowa zaczęła szaleć. Takim syndromem jest fanatyzm religijny, a nawet żądza władzy, by panować nad innymi. Tacy, którzy mocno w to zabrnęli stają się zwyrodnialcami i nigdy już nie urodzą się w inteligentnych ciałach! Piekło i wieczność w ciele robaka ich Duchowej Świadomości nigdy nie zagaśnie!
Wszelkie mroczne siły wraz z fałszywymi naukowcami i fałszywymi prorokami chcą podważyć reputację Jezusa Chrystusa! Utożsamiają Go z intymnym związkiem Marii Magdaleny i innymi wymyślonymi,  szkalującymi oskarżeniami. Nie zdają sobie sprawy, że Syn Człowieczy Cielesny Jezus Chrystus, a w nim Stwórca i Jego Jednorodzony Syn chcieli we wszystkim przetestować Ciało Syna Człowieczego. W ten sposób przyszłe Wieczne Ciało, dawca komórek do sklonowania Ciał miało być dla zbawionych Świadomości Duchowych super, niezawodne i doskonałe.
Wiecznie żyjące ludzkie ciała muszą zachować absolutną perfekcję!  Ciało Syna Człowieczego musiało przejść wszelkie testy aby było zakwalifikowane do Wiecznego Życia. Jezus Chrystus jest Jedynym dawcą komórek dla przyszłych Wiecznie Żyjących Ciał w które będą wcielane nasze Duchowe Świadomości. Innej metody na nasze zbawienie nie ma! Rodzenie się w ciałach, które nie będą miały krwi, wody ani żadnych płynów ustrojowych oszczędzi nas przed wszelkimi kłopotami. Ciała te będą odporne na wszelkie bakterie i wirusy i będą niezniszczalne!
Miejsce krwi i wody zastąpi Wieczna Energia Życia, stworzona przez naszego Stwórcę, Króla wszechświata. Energia ta jest specjalnie przeznaczona dla ludzkiego ciała. W ten sposób będzie mogło wiecznie funkcjonować jak Aniołowie w Niebie! Nikt jak do tej pory nie wziął pod uwagę opisanej w Biblii w Nowym Testamencie takiej opcji na ocalenie naszego życia. Zamiast dokładnie studiować Ewangelię Jana każdy zabawia się w rozkoszne życie na tym bydlęcym świecie!
Świat się kończy! Epidemia wirusa pokazała jak niewiele potrzeba, by zostało zabite każde ciało i przez to może zginąć cała nasza cywilizacja, którą stworzył dla nas Zbawiciel Ojciec Stworzyciel i Jego Umiłowany Syn. Syn Jednorodzony i Ojciec Stworzyciel objawieni w Ciele Jezusa Chrystusa, zamiast wdzięczności zostali ukrzyżowani przeszło dwa tysiące lat temu. Obecnie nikt nie jest zainteresowany Wiecznym Życiem, a raczej materialną konsumpcją w której nie ma żadnej przyszłości!

Wchodź na moje strony internetowe:
www.infomega.pl   www.totalinfo.pl  www.fakty.org.pl  .
Tłumacz moje przekazy na swój język i rozpowszechniaj je. Ratuj naszą Ziemię i cywilizację przed zatraceniem!