Jeśli chcesz odsłuchachaj lub sciągniej w audio KLIKNIJ!

JAK SIĘ MODLIĆ?
Minęło sporo czasu kiedy jeden z moich czytelników Bogdan zapytał mnie w liście, jak się modlić.
Temat jak się modlić okazał się bardziej obszerny niż mi się wydawało. Dopiero po kontakcie z Istotą Duchową, która przekazała mi bardzo dużo wyjaśnień sprawa modlitwy stała się bardzo znacząca. Istota Duchowa wyraźnie powiedziała mi, że kobiety nie chcą rodzić zwyrodnialców i kalekie dzieci, by potem się z nimi męczyć!
Przecież kobiety urodziły Napoleona, Hitlera, Lenina, Stalina i wielu różnych zwyrodnialców, którzy tyranizowali ludzkość. Spójrzcie na historię zwyrodnialców, którzy się urodzili na jakimś zadupiu świata. Jednak w jakiś sposób zwyrodniała mafia złego świata duchowego,  wykreowała zwyrodniałych morderców na królewskie trony. Nie ma wątpliwości że wszyscy obecni dyktatorzy zostali wykreowani przez zwyrodniałe duchy na przywódcze stanowiska. Zwyrodnialcy kosztem pokrzywdzonych terroryzują i okradają zniewoloną ludzkość, a nieposłusznych zabijają. Ci zwyrodnialcy boją się, że kobiety nie urodzą dla nich ciał aby mogli się panoszyć na świecie. Dlatego walczą aby kobiety im rodziły ludzkie ciała aby się w nich reinkarnowali. Nie dają kobietom konkretnej pomocy, opieki i należytego wynagrodzenia.   Zmuszają kobiety aby rodziły ciała dla zwyrodnialców, którzy później jako służby porządkowe będą utrzymywać stanowiska swoich przywódców bezmyślnie im służąc. Zwyrodnialcy nie mają w sobie nawet szlachetnych uczuć względem kobiet. Biją je i pastwią się nad tymi, które strajkują domagając się swoich praw.
Zwróćcie uwagę skąd pochodzą porządkowi zwyrodnialce. Wszyscy zostali urodzeni na dalekiej wsi. Mając przysłowiowo dwie lewe ręce do roboty szukają łatwizny gdzie mogą na swojej  chamskiej naturze zarobić. Wyładowują swój zwyrodniały charakter na słabszych, a nawet niekiedy ich zabijają! Często pokazują w telewizji jak zwyrodnialcy wykorzystują swoją władzę porządkową gdzie z błahych powodów nie zdając sobie sprawy zabijają swoich braci.
Wygląda na to że niewłaściwe modlitwy do Stwórcy są blokowane przez świat duchowy zwyrodnialców. Może zostały one nie zrozumiane ponieważ nikt nie wie jak można je odblokować i kierować do konkretnych Istot Duchowych. Przede wszystkim trzeba sobie raz na zawsze uświadomić, że Jedynym Bogiem Naszym Ojcem Stworzycielem Jest Najświętsza Istota Duchowa, która objawiła się w Ciele Jezusa Chrystusa, a którą wraz z Synem Jednorodzonym ukrzyżowano!
ludzkość nie wie o co konkretnie się modlić. Jestem przekonany że fałszywe religie szczególnie katolicka w jakiś przemyślny sposób blokuje modlitwy, które są na rękę zwyrodnialcom. Oni boją się, że modlitwy dojdą do Stwórcy i On weźmie się za tych, którzy otumaniają ludzkość i nimi manipulują.
Stwórca pod swoją opieką ma miliardy planet na których jest inteligentne życie i wszystkim stara się pomóc. Trzeba zrozumieć ile  wymaga to wysiłku. Tym bardziej, że Ojciec nasz Stworzyciel jest sprawiedliwy i stara się nikomu nie wyrządzić krzywdy.
Gdy  prowadzono Go na ukrzyżowanie nie stawiał oporu. Nie wzywał swoich Aniołów aby rozprawili się z zwyrodnialcami. Chciał tylko byśmy zrozumieli Kim jest Nasz Ojciec Stworzyciel i że tylko do Niego się trzeba modlić!
Wystarczy jak pokrzywdzeni ukierunkują właściwie swoją modlitwę i będą się modlić aby wypełniły się słowa, które są napisane w Biblii. Wtedy pozbędziemy się zwyrodnialców i zwyrodniałych Dusz. Należy modlić się grupowo z wielką nadzieją, że modlitwa dojdzie do Stwórcy i pozbędziemy się na zawsze zwyrodnialców.

Ewangelia Mateusza rozdział wersety 40, 41. Biblia Tysiąclecia.
Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.
Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona

Według Biblii na Ziemię został posłany Anioł Światłości, który miał przynosić prawdę o naszym Stwórcy. Kojarzy mi się te Anioł z mitycznym Mojżeszem i Czarną Madonną, którą nazywają Jutrzenką. Wielu nie zaprzeczy, że ta wredna Jutrzenka uściela nam poranki wrednymi zakłamanymi synami po których ja sam często wstaję otumaniony. Zapewne dzieje się tak aby ludzkość modliła się do fałszywych bogów, gdyż ie zobaczyła w Jezusie Chrystusie swojego Stwórcę wraz z Jego Umiłowanym Synem, który Żydzi i rzymianie ukrzyżowali. Dostaliśmy modlitwę – Ojcze nasz od  Syna Bożego ale nie umiemy ją ukierunkować. Pseudo chrześcijańskie sekty z rzymskokatolicką na czele wmówili wszystkim, że żydowski Jahwe lub inaczej Jehowa jest Ojcem Jednorodzonego Syna Jezusa, którego wraz z Ojcem ukrzyżowano. Jest to absolutne kłamstwo gdyż Boga nikt nigdy przed objawieniem się Chrystusa nie widział ani i Jego głosu nie słyszał. Mojżesz jeśli w ogóle istniał skłamał, gdyż wszystko wymyślił na potrzeby zwiedzenia żydów.

Ewangelia Jana rozdział 1 werset 18.
Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

Przykład w powyższym wersecie wyraźnie nam mówi, że przed objawieniem Jezusa Chrystusa nikt Boga Ojca Stworzyciela nie widział! Objawienia się naszego Stwórcy i Jednorodzonego Syna w Postaci Duchowej naszego Stwórcy w Ciele Syna Człowieczego Chrystusa dobitnie ukazuje nam fakt, że naszego Stwórcę i Jego Syna trzeba postrzegać jako Istoty Duchowe. Jedynym momentem objawienie się nam Jedynego Boga Wszechmogącego, Władcy wszechświata było w Ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa! Jednak rozpatrując logicznie ten temat musimy wziąć pod uwagę, że żaden człowiek nie był w stanie zobaczyć żadną Istotę Duchową.
Religia żydowska pod kierownictwem Mojżesza to jedno kłamstwo!
Są biblijne wersety i w nich są zakodowane przykłady o co właściwie musimy się modlić żeby nasza planeta została uratowana, a przede wszystkim uwolniona od zwyrodnialców.
Ojciec Stworzyciel potrzebuje naszych konkretnych modlitw, które zasugerowała nam Biblia. Poniższy biblijny werset powinien działać na nas aby zapisane w Biblii proroctwa zaczęły działać. Te modlitwy absolutnie uwolnią nas od zwyrodnialców jak również ukażą nasz charakter wiary w Jedynego Boga Ojca, Wszechmogącego.

Ewangelia Łukasza rozdział 17 werset 34, 35, 36, 37, Biblia Tysiąclecia.
(34) Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
(35) Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
(36) Pytali Go: Gdzie, Panie?
(37) On im odpowiedział: Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy.

Niewątpliwie Stwórca potrzebuje naszych modlitw ponieważ nie chce ingerować osobiście w nasze sprawy aby nie naruszyć Jego niepodważalnej Sprawiedliwości, która nie wszystkim odpowiada. Tylko modlitwy z naszej strony dają Stwórcy motyw do działania rozpatrując ludzkie sprawy czy są sprawiedliwe czy nie aby interwencja była słuszna.
Niewątpliwie potrzeba się koniecznie modlić aby usunięto z naszej planety wszystkich zwyrodnialców, którzy wielokrotnie zreikarnowali się w ludzkich ciałach jako zwyrodnialcy i tych którzy istnieją jako zwyrodniałe Dusze, wspierające ich wredny proceder. Bestie te nieustannie reinkarnują się dążąc do władzy nad słabszymi, by nimi manipulować i okradać. Rujnują i manipulują ludźmi aby według swoich wrednych zamiarów rządzić całym Światem.
Co gorsze zwyrodniały syn zatracenia wykorzystuje lukę naszych komunikacji ze Stwórcą i modli się o możliwość wykonywania swoich bestialskich zamiarów i co najgorsze uzyskuje to. Przykładem jest poniższy werset.

Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 31
Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę;

Nie pomyśl że Królestwo Stwórcy popiera postępowanie szatańskiego syna zatracenia. Niebiosa milczeniem udzielają mu pozwolenie doprowadzać ludzi do porządku przez przemoc i morderstwa, gdyż ludzie szaleją zamiast modlić się do Stwórcy o interwencje przeciwko zwyrodnialcom!
Niedawno kobiety walczyły o swoje prawa i nic nie uzyskały. Wiem, że mają racje. Nie chcą rodzić zwyrodnialców i kalekie dzieci by potem musiały się z nimi męczyć.
Hitlera, Lenina, Stalina i innych zwyrodnialców urodziły kobiety, które gdyby wiedziały co oni uczynią z pewnością uniemożliwiłyby ich urodzenie. Zatem wszyscy łączmy się w jedną modlitwę aby Stwórca usunął zwyrodnialców cielesnych i zwyrodnialców duchowych z ziemskiej planety jak napisane jest w Biblii w poniższym wersecie.

Ewangelia Mateusza rozdział wersety 40, 41. Biblia Tysiąclecia.
Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.
Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

Trzeba się organizować przez internet, by w jednym czasie błagać Stwórcę o interwencje przeciwko zwyrodnialcom, a nie narażać się i strajkować aby dać szanse zwyrodnialcom aby wyrządzali krzywdę. Nie należy wymieniać imiennie zwyrodnialców aby nie narobić sobie kłopotów. Stwórca zna zwyrodniałe Duchowe Świadomości, którzy od milionów lat reinkarnując się dążąc do władzy. Zna również tych zwyrodnialców, którzy jako duchowe istoty wspierają zwyrodnialców żyjących w ludzkich ciałach. Przybliżył się czas na wypełnienie się proroctw biblijnych aby usunąć zwyrodnialców na inne planety aby tam zorganizowali sobie własne piekło.
Należy pamiętać aby modlitwa była odpowiednio ukierunkowana. Hasłem do połączenia się modlitwą ze Stwórcą jest modlitwa którą dał nam Chrystus – Ojcze Nasz. Przed modlitwą Ojcze Nasz jak i po niej  ukierunkowując  ją modlimy się, że modlimy się do Ojca Stworzyciela, który objawił się światu wraz z jego Jednorodzonym Synem w Ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa i świat Ich ukrzyżował. Po modlitwie Ojcze Nasz modlimy się własnymi słowami prosząc by wypełnił się przekaz z Biblii, który mówi o wyrzuceniu wszystkich zwyrodnialców z Ziemi.
Przestrzegam zwyrodnialców, którzy do swoich niecnych celów wykorzystają system modlitwy, który przekazuję. Może obrócić się to przeciwko im samym!
Módlmy się przede wszystkim o to by zaistniały rządy na Ziemi jakie panują w Królestwie naszego Stwórcy.
W miejsca porwanych rządzących zwyrodnialców niech przybędą Istoty Niebiańskie podobne do Chrystusa, które są niezniszczalne i i sprawiedliwe jak sam Stwórca! Również trzeba się modlić aby przybyły istoty porządkowe z Królestwa naszego Stwórcy, które w Duchu Miłosierdzia zaprowadzą porządek na ziemskiej planecie.

Wiele osób pomyśli, że moje wywody na temat modlitwy to fantazja i bajki. Otóż nie! Co rocznie w niewiadomy sposób znikają z planety osoby dorosłe i dzieci. Nie ma żadnej odpowiedzi co z nimi się stało. Można tylko domniemać, albo zostali porwani z Ziemi by nie uczyniły w przyszłości coś złego lub inni przeszli do systemu życia wiecznego. W mediach i telewizji słyszy się, że kosmici porywają ludzi, którzy potem powracają do życia na Ziemi. Jest w tym jakaś kropla prawdy, gdyż zdarza się to bardzo często. Zatem są nie odkryte na Ziemi  tajemnice, które są nie do zrozumienia dla ludzkości.
Tak że zabranie zwyrodnialców z Ziemi wcale nie musi być fantazją. Wierzę w biblijne przekazy że na pewno się spełnią.
Pamiętajcie! Nie znaczy to, że zwyrodnialec ma jakieś fory w Królestwie naszego Stwórcy. Gdy na przykład zaistnieją strajki i zamieszki zwyrodnialca prośby zostają wysłuchane by pozwolić mu na brutalną przemoc by opanować chaos. Milczeniem Niebios według zwyrodnialca upoważnia go do stosowania brutalnych postępowań, a nawet zabijania aby zaprowadzić porządek, gdyż zamieszki często stają się ogromną niebezpieczną bitwą. Jego zwyrodniałe zapały może powstrzymać tylko stanowczy zakaz ze strony Stwórcy i zwyrodnialec jak baranek jest posłuszny.
Zdaję sobie sprawę, że ateiści i zwyrodniali przeciwnicy naszego Stwórcy z mojego przekazu zrobią sobie kpiny. Zdziwiliby się gdyby szlachetne osoby stanowczo kierowały modlitwy aby zwyrodnialców usunięto z Ziemi.Teks poniży list jest pierwszym jaki wysłałem Bogdanowi.

JAK SIĘ MODLIĆ?
Zaznaczam, że nie mam zamiaru zmieniać reguły modlitwy jaką zostawił nam przez Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa Stwórca i Jego Umiłowany Syn.
Pewien internauta napisał mi list z pytaniem; Jak się mam modlić, gdyż czuję, że tracę wiarę? W związku z tym chcę ukazać mój punkt widzenia w tej sprawie, by każdy mógł spróbować jak ja to czynię, lub jeszcze bardziej udoskonalić swoją modlitwę.
Modlitwa zazwyczaj ma jakiś cel lub żal za wyrządzoną krzywdę, lub odwrotnie, prośbę o przebaczenie za popełniony grzech.
Modlę się rzadko i najczęściej łącze to z komunią, którą przygotowuje osobiście w postaci wina lub soku a nawet jeśli nie mam ich zastępuje je wodą uznając cud który uczynił Jezus zamieniając wodę w wino. Oczywiście nie oczekuję cudu, by woda przemieniła się w wino, ponieważ komunia jest symbolem czczenia ogromnie bolesnej śmierci Ojca Stworzyciela i Syna umęczonych na Krzyżu. Ojciec Stworzyciel i Jego Umiłowany Syn ofiarowali Ciało Syna Człowieczego gdzie Krew Jego przelana była za nasze grzechy, ale dokonało się tam więcej ważniejszych spraw. Najważniejsze z nich to przetestowanie planu naszego Stwórcy aby ciało zostało oczyszczone z płynów ustrojowych, wody i krwi. Po zmartwychwstaniu na ich miejsce zostało wypełnione Energią Życia stworzoną przez naszego Stwórcę. Od tego momentu Ciało Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa stało się wiecznie żyjące, a w nim na wieki zamieszkała Duchowa Świadomość Syna Jednorodzonego naszego Stwórcy!
Ewangelia Jana rozdział 8 wersety 35, 36.
A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.
Jeżeli więc Syn was wyzwoli wówczas będziecie rzeczywiście wolni.

Ciało Chrystusa stało się dawcą komórek do klonowania podobnych Ciał dla tych, którzy zaakceptują plan Zbawienia Wiecznego. Komunia przez spożywania symbolicznie Krwi i Ciała Chrystusa jest aby przetrwała pamięć ukrzyżowania Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna aż do końca świata. Pamięć o tym ma się objawić w nas aktem miłosierdzia i wdzięczności poświęcenia się na śmierć naszego Stwórcy i Jego Umiłowanego Syna. Nasza wdzięczność ujawni się w naszym charakterze oraz stanu uzdrowienia naszej Duchowej Świadomości.
Prośba Chrystusa, by komunia stała się wiecznym wspomnieniem tego wydarzenia ukazuje nam wyselekcjonowanie osób, którzy nie ufają swojemu Stwórcy. Widać to w bardzo prostym przykładzie na zwyrodnialcach, którzy gorszą się spożywania symbolicznie Ciała i Krwi Chrystusa identyfikując się jako złoczyńcy fałszywych wyznań lub religii.
Jak wiemy Żydzi i Muzułmanie i im podobni ukazali siebie nie godnych otrzymania Życia Wiecznego w Ciałach podobnych do Jezusa Chrystusa, ponieważ nie zaakceptowali komunii jaką pozostawił nam Stwórca.
Organizując modlitwę przygotowujemy plan o co mamy się modlić i ewentualnie jakie mamy zadać pytania. Na początku wyraźnie stwierdzamy, że modlimy się do Ciała Jezusa Chrystusa, by przetransferował naszą modlitwę do Syna naszego Stwórcy, gdyż tylko Syn Jednorodzony zna Język w jakim się porozumiewa nasz Ojciec Stworzyciel! Modlitwę Ojcze nasz...... traktuję jako umowny sygnał jaki dał nam Syn naszego Stwórcy aby do mojej modlitwy był upoważniony tylko Syn Jednorodzony. On tylko będzie mógł ją rozważyć czy godna jest aby przedstawić Wszechmogącemu. Modlę się na stojąco, gdyż nie chcę odczuć jakiegoś niepożądanego efektu, że klęczę przed niewidzialną osobą ducha jakiegoś zwyrodnialca.
Jeśli Twoi biesiadnicy nie chcą towarzyszyć Tobie w modlitwie, zamykasz się w odosobnieniu w jakimś pomieszczeniu i kontynuujesz ją sam. Oczywiście komunię w postaci chleba i wina jako symbol Ciała i Krwi Chrystusa możesz robić sam! W czasie spożywania chleba jako symbolicznego Ciała Syna Człowieczego, można prosić w modlitwie Jednorodzonego Syna naszego Stwórcy, by prosił Ojca aby stworzył dla nas Ciało podobne do Jego, przez które będziemy żyli Wiecznie.
W modlitwie używam swoich własnych słów i zwracam uwagę, by do niej nie weszło jakieś niekorzystne spełnienie się nonsensów. Na przykład, kiedyś modliłem się o pracę to szatański duch dawał mi tyle pracy, że nie mogłem podołać. Dlatego też proszę modlić się o dobre środki materialne, a jeśli o pracę to lekką i przyjemną w otoczeniu życzliwych osób. Diabelski zwyrodnialec tyko czeka na pomyłki w modlitwach i dopiero po jakimś czasie okazuje się, że wymodliliśmy się o pogorszenie naszego losu,
Jeśli widzimy, że w naszym życiu dzieje się jakieś zło i nie możemy tego zrozumieć, módlmy się o zmianę Osoby Duchowej prowadzącej nasze życie obecne. Stwórca przydzieli nam kogoś bardziej Szlachetnego i Miłosiernego, aby zmienić nasze życie na bardziej spokojne!


Umówmy się na wspólne modlitwy!
Wiemy, że wcześniej czy później ciało nasze umrze. Opuszczamy swoje ciało idąc w nieznane. Ciało staje się wtedy nie ważne. Przykładem jest kiedy Jezus będąc na krzyżu zwrócił się do jednego z Łotrów, który nawrócił się do Boga, mówiąc mu że już niedługo z Nim będzie w raju. Jak wiemy ciało Łotra stało się martwym dążące do rozkładu. Zachodzi pytanie. Kto miał iść do Raju skoro jego ciało umarło. Oczywiście, że do raju dotrze Duchowa Świadomość, gdyż ciało Łotra pozostanie na Ziemi.
Kontynuując wirtualną wędrówkę po śmierci naszej Duszy. Nasza Duchowa Świadomość zapewne napotka na jakiś punkt graniczny gdzie jest selekcja Dusz do dalszego przeznaczenia.
Zapewne kontrolerzy zadadzą różne być może podchwytliwe pytania. Znają nasze wszelkie życia z poprzednich reinkarnacji. Jedno z pytań będzie; Kim jest Twój Bóg?
Przybyły tam Żyd zapewne powie Jahwe i natychmiast będzie odrzucony aby ponownie urodził się W Izraelu czekając na sąd ostateczny gdzie odpowie za swoje morderstwa, kradzieże i niecne czyny.
Gdy pojawi się Mahometanin, który niewątpliwie powie że jego bogiem jest Allach bo tak mu powiedział Mahomet. Zaraz porwą go do piekła za terroryzm, zabójstwa i sianie ogromnych kłamstw religijnych.

Ewangelia Mateusza rozdział 21 wersety 13, 14.
Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

Hindus zaplącze się w swych niezliczonych bóstwach i przepędzą go precz. Gdy pojawi się katolik jak zwykle cwaniacko odpowie, że nie musi wiedzieć Kim jest Stwórca, gdyż czarna madonna poprowadzi go za rączkę do Niego. Nadzorca swoim spojrzeniem przepędzi tego głupca. Protestant to zatwardziały palant oprze się o Mojżesza twierdząc, że on mu powiedział, że tatusiem Chrystusa jest żydowski Jahwe. Wiadomo co go czeka po takiej odpowiedzi!
I tak można w nieskończoność. Jednak pojawił się tam ktoś, kto powiedział wyraźnie, że jego Stwórcą jest Najświętsza Osoba Duchowa, która wcieliła się w Ciało Chrystusa w którym już była wcielona Istota Duchowa Jego Jednorodzonego Syna. Powie, że uwierzył Synowi, że Jego ojciec jest Pierwszą i Jedyną Osobą Duchową, która była od początku we wszechświecie. Doda jeszcze, że wszystko co zaistniało we wszechświecie zaistniało dzięki Jego Najświętszemu Ojcu! Nadzorca uchylił drzwi i zaprosił tego, który naprawdę wiedział Kim jest Jego Ojciec Stworzyciel.
Szukałem w internecie i w różnych mediach czy ktoś jak ja przekazał prawdę, którą otrzymałem z wiarygodnych źródeł. Niestety nie znalazłem!
Proszę niech ktoś znajdzie mi wyraźną wypowiedź w mediach lub internecie, że w obecnych czasach ktoś wypowiedział się podobnie jak ja, że ukrzyżowano naszego Stwórcę. Niech wyraźnie udowodni mi, że  przekazano przekaz z Ewangelii Jana, że Stwórca i Jego  Jednorodzony Syn byli Duchowo wcieleni w Ciało Chrystusa.
Wiele osób nie wyobraża sobie, że Stwórca i Jego Jednorodzony Syn odczuwali przeraźliwy ból i męki na krzyżu!
Każda Duchowa Istota, która wciela się w jakiekolwiek ciało odczuwa ból. Ciało jest tak stworzone aby chroniło się przed samozniszczeniem.

Pierwszy List Jana rozdział 5 werset 8, Biblia Tysiąclecia.
Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.

Największym problemem jest z istotami Duchowymi, które są jeszcze chore i zwyrodniałe. Ciała same z siebie nie stwarzają problemów. Jedynie tylko gdy są pod działaniem zwyrodniałej Duszy.
Biorąc za przykład jakiegoś zbrodniarza, który został postrzelony i leży w szpitalu pod narkozą jego ciało jest spokojne. Wystarczy, że narkoza ustąpi i jego zła Dusza znowu zacznie szaleć. Chyba, że oświecone przez naszego Stwórcę ciało odzyska powtórnie szlachetną osobowość. Ciało uspokoi Duszę uświadamiając ją aby nic już złego nie wyrządziła.
Ciało jest sługą Duszy i jeśli straciło panowanie nad Duszą staje się posłuszne nawet w jej złych zamiarach.
Jedyne zło jakie może zaistnieć w ciele jest, gdy komórka cielesna rozkodowuje się lub została celowo rozkodowana. Ogłupiona staje się wirusem i atakuje inne przemieniając je na rozkodowane, podobne do siebie.
Podsumowując powyższy temat widzimy, że świat Duchowy jest kreatorem zła lub dobra. Ciała są ubraniem Dusz i ochroną przed złem kreując przyszłość Duszy ku dobremu.
Nie wiem na czym polega wojna w świecie duchowym ale jestem pewien, że jest. Problem polega na tym, że świat duchowy naszego Ojca Stworzyciela jest pełen Miłości i wyrozumienia. Świat zła to bez miłosierne zło, które wykorzystuje tolerancję naszego Ojca Stworzyciela. Panoszące zło czyni wszystko aby świat nie został zbawiony.
W świecie cielesnym widzimy jak niektórzy zwyrodnialcy żerują na tolerancji dobrych ludzi, którzy dają im szansę na poprawę życia ale oni ciągle wracają na ścieżkę zła.
Świat rządów Duchowych jest wyrocznią dla świata osób żyjących w ciele. Ten tajemniczy świat Duchowy podzielony jest na zwyrodniałe Dusze i na Szlachetne. Te Szlachetne nazywamy Świętymi. Dusze Szlachetne nie mają szans ze zwyrodniałymi, gdyż Szlachetne posługują się Dobrem jak nasz Ojciec Stworzyciel. W ten sposób zwyrodniałe Istoty Duchowe wykorzystują swoją przewagę.
Nawet te złe Istoty, które są przy sterach rządowych różnych krajów żyjąc w ciałach ludzkich postępują identycznie. Nie reagują na interwencję szlachetnych ludzi, którzy zwracają im uwagę, że bezprawnie okradają kraj i ustanawiają zły, zakłamany porządek polityczny.
Jednak wszyscy podświadomie boją się wyroczni naszego Stwórcy, którego muszą bezwzględnie słuchać. Jeśli się sprzeciwią to po nich nie zostanie nawet wspomnienie! Nie wiem jak zwyrodnialcy wykrętnie rozliczają się ze swoich złych czynów aby mogli nieustannie panoszyć się na Ziemi. Jednak przyjdzie czas że ze wszystkiego będą rozliczeni i nikt nie przyjdzie im z pomocą!

Wygląda na to, że żyjemy w czasach zbliżającego się końca świata. Zatem niewątpliwie żyją ostatnie Duchowe Świadomości w ludzkich ciałach, które mają ogromne trudności aby wejść do zbawienia wiecznego. Zwyrodnienie jest tak mocne, które ewidentnie nie pozwoli zareagować i wzruszyć się nad tak straszną tragedią, że ukrzyżowano naszego Stwórcę wraz z Jego Jednorodzonym Synem.
Nikt dosłownie nie zareagował na moje przesłania! Ktoś pomyśli a co ze mną, autorem tych tekstów. A jeśli jestem z tych o których powiedział Jezus, że pozostanę aż do końca świata.
Zwyrodniały szatan uwziął się na mnie aby dogłębnie mnie przetestować Dwa razy zabił mnie jako małe dwuletnie dziecko. Przede mną urodziły się dwóch chłopców. Jeden po drugim w wieku dwóch latek umarli z bardzo błahych powodów. Urodziłem się po raz trzeci i o mało nie umarłem na zapalenie płuc. Zapewne zwyrodnialcowi chodził o to aby nic nie pozostało w mojej pamięci z moich poprzednich reinkarnacji. Jak widzicie nie udało mu się gdyż to o czym piszę ma powiązanie z Biblią i ma całkowity sens!

Nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić co stanie się, że jeśli zabite zostanie każde ludzkie ciało i nikt nie będzie mógł się zreinkarnować.
Weź pod uwagę, że czy chcesz czy nie chcesz musisz istnieć cały czas pod postacią Duchowej Świadomości. Jeśli wszelkie Dusze czyli Duchowe Świadomości zostaną pozbawione ludzkiego ciała będą podlegać rządom złego diabelskiego zwyrodnialca. Zastanowiłeś się jaka będzie Twoja przyszłość?
Pomyśl! Czy diabeł jest w stanie opanować zło jakie jest w naszych Duszach czyli w naszej indywidualnej osobowości?
Jeśli Ojciec Stworzyciel uszlachetniwszy nasze ludzkie ciała nie może poradzić sobie by opanować wszelkie niepokoje, by panował pokój na świecie. Czy diabeł mógłby zapanować nad wszystkimi i stworzyć pokój i szczęśliwe życie?
Między nami żyją zwyrodniałe Dusze, które bez wahania mogą zabić nas. Dostają się oni do sfer rządzących aby nami manipulować w ogromnym chaosie abyśmy nigdy nie mieli szans zorientować się, że nie pozyskamy szat weselnych jak o tym mówi biblijna przypowieść. W biblijnej przypowieści jest mowa, że zaproszono na syna wesele dużo gości i znalazła się tam osoba bez szaty weselnej. Wyrzucono ją precz!
Naszą szatą weselną jest chrzest wodny, którego nieomal nie ma nikt. Wielu myśli, że rzymskokatolicki chrzest dziecka jest ważny. Otóż zapewniam Ciebie, że nie! Dziecko nie ma żadnej świadomości co się z nim dzieje w czasie chrztu. Biblia wyraźnie mówi, że jeśli uwierzysz - podkreślam jeśli uwierzysz i ochrzcisz się będziesz zbawiony.
Gdyby nawet kościół katolicki zaproponowałby mi, bym odnowił chrzest u nich jako dorosły niestety u tych kłamców bym tego nie uczynił. Znalazłem sektę protestancką, którą poprosiłem o chrzest. W czasie chrztu modląc się w Duchu prosiłem o swoją przynależność  tylko do Stwórcy i Jego Umiłowanego Jednorodzonego Syna, a nie do sekty. W takiej wolnej niezależnej indywidualnej wierze jestem do tej pory i pozostanę do końca.

Inteligencje i Mądrość w jaką obdarzył nas Stwórca wykorzystano na produkcję różnego rodzaju wrednych rozrywek. Jak morderczych filmów, okropnych rodzajów sportów, fałszywych religii i kościołów. Mnóstwo wymyślonych rozrywek ukształtowały dziecięce umysły na elektronicznych debilów, chorych psychicznie istot. Co gorsze ta wredna twórczość przede wszystkim jest domeną robienia pieniędzy na ogłupionych ludziach.
Patrząc na wielki wysiłek jaki włożył nasz Stwórca i Jego Jednorodzony Syn oddając się na ukrzyżowanie zachodzi pytanie. Czyżby ich poświęcenie poszło na marne?
Ludzkość jest wyzuta ze wszystkich uczuć moralnych wobec Stwórcy! Nikogo nie wzruszył ukazany fakt w moich przekazach, że ukrzyżowano samego naszego Ojca Stworzyciela, który jest Jedyną Istotą Boską. Stwórca ma absolutną niepodważalną władzę w całym wszechświecie!
Trzeba zrozumieć, że każda Duchowa Świadomość po wyzwoleniu się z jakiegoś zwierzęcego organizmu musi zrozumieć czym naprawdę jest życie i co naprawdę się jej przydarzyło. Musi zrozumieć czym jest jego Duchowa Świadomość, która zaczęła żyć w ciele człowieka. Poznanie zagadnienia swojego zaistnienia spowoduje mu wyobrażenie, że Ktoś stworzył jego zaistnienie.
Leczenie Duchowej Świadomości ze zwierzęcych nawyków jest bardzo trudne. Szczególnie jeśli żył przez długi czas w jakimś agresywnym zwierzęciu. Zdaję sobie sprawę, że temat jest bardzo trudny zważywszy, że ja sam nie mogę nawiązać z nikim kontaktu duchowego.
W takim zamieszaniu kłamstw, które sieją media, radio i telewizję oraz nowoczesne rozrywki obłęd ludzkich umysłów ciągle narasta. Pomyślałem, że może te głupoty o starodawnych kosmitach, którymi karmią ludzkość w końcu przybliżą się do logicznego zrozumienia, że wszystko kiedyś miało swój początek. W świetle tego zrozumienia twórcy serialów o starodawnych kosmitach zaczną bardziej rzeczowo przybliżać ludzkość do Stwórcy. Niestety oni coraz bardziej gmatwają się w głupocie i chyba sami zaplączą się w swoich kłamstwach. Koniec nadejdzie niespodziewanie i wyjdzie przysłowiowo guzik ze zbawienia naszej ziemskiej planety.

Największym problemem jest ze złymi Istotami Duchowymi żyjącymi w ludzkich ciałach. Istoty Duchowe bez ciała nie są w stanie fizycznie wyprodukować żadnego uzbrojenia lub bomby atomowej. Zwyrodniałe istoty duchowe mogą wpływać na osoby żyjące w ciele aby dokonały jakiegoś zła. Zwyrodniały świat duchowy kieruje złymi Istotami  żyjącymi w ludzkich ciałach aby ciągle tworzyli zło i wszelkie zniszczenia.
Problem jest przeogromny! Stwórca nie może sobie poradzić aby na świecie zapanował pokój i dokonało się zbawienie naszej ziemskiej planety. Według tego co otrzymałem każda zbawiona planeta uzyskuje schronienie wewnątrz słońc aby być bezpieczna od wszelkich intruzów  i innych niebezpieczeństw. Każde planety narażone są na różne niebezpieczeństwa, które nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić.
Wszelkie religie i wyznania zniekształciły przekaz Ojca Stworzyciela i Jego Syna. Ludzkość nie może zrozumieć, że nasze podobieństwo do Stwórcy nie można porównać do cielesnej materii człowieka. Rozumiejąc poprawnie nasze podobieństwo podobne jest do Istoty Duchowej Jednorodzonego Syna naszego Stwórcy, który stał się wzorem sklonowania nas według swojej kolejności.
Ciało ludzkie jest pochodzenia zwierzęcego i można je porównać do podobieństwa Ciała Syna Człowieczego Chrystusa. Jednak Ciało Chrystusa nie przypomina już człowieka. Jest w innej formie Astralnej gdyż pozbawione jest krwi oraz płynów ustrojowych. Ciało Chrystusa zostało wypełnione Wieczną Energią Życia, którą specjalnie dla ludzkiego zbawienia stworzył nasz Stwórca.

Powracając do tematu jak mamy się modlić trzeba wziąć pod uwagę, że każdy z nas jest indywidualną osobą. Modlitwa musi być specjalnie zmodyfikowana według własnej osobowości mająca sens konkretnego zrozumienia. W związku z tym polecam skontaktować się ze mną na: fakty777@hotmail.com