Inne spojrzenie na prawdę o naszym  Stwórcy w naukowym stylu!
Spróbujmy wytężyć nasz umysł, by zechciał wprowadzić się w świat wyobraźni. Powiedziałbym więcej, wprowadźmy do naszej wyobraźni nowoczesne spojrzenie na wszechświat Stwórcy i jego funkcjonowanie. Patrząc na nowoczesność, jaka nastała na ziemskiej planecie wypadałoby naszego Stwórcę wyobrazić sobie, jako najdoskonalszą osobę, Wybitnego Naukowca. Trudno by wymyślić w dzisiejszych czasach jakieś nowoczesne odniesienie do Imienia Stwórcy, ale nazwijmy Go Władcą Wszechświata.
System religijny, jaki narzuca się nam każdego dnia nie pasuje do tego, co naukowcy odkrywają w swoich badaniach. Inteligencja inteligentnego człowieka egzystuje na Ziemi od kilku dziesięciu tysięcy lat. Pomysłowość Człowieka raz szła do przodu zaś w innych czasach cofała się. Przykładem może być zubożona przez fanatyzm cywilizacja żydowska, którą przewyższali Egipcjanie wiele tysięcy lat wcześniej. Żydzi widzieli postępy techniczne Rzymian i ich nowe technologie budowlane jednak nie zrobiło to na nich większego wrażenia. Wręcz przeciwnie przez swoje fanatyczne wierzenia cofali się do tyłu, miotając się w krwawych często bratobójczych walkach, co robią do dzisiaj! Nie ma wątpliwości, że Żydzi i naród arabski to ta sama rasa wywodząca się z tego samego źródła. Natarczywość fałszywych religii, fałszywych kościołów i sekt ukazuje nam ponury widok robienia na ich wyznaniach biznesu. Otumania się ludzi wyznaniami, by zawładnąć ich umysłem, a w końcowej fazie ich majątkami i wszelkim dobrem materialnym. Członkowie sekt, różnych religii, kościołów przepisują swoje dobra na rzecz tych organizacji. Zapewne myślą, że czynią to dla swego Stwórcy, a tak naprawdę jest zupełnie inaczej. Wszystko, co pisze biorę z mojej wyobraźni, a właściwie z myśli, które lądują na mojej głowie. Tworzą one nowoczesny obraz, w którym nie rozgrywają się dogmaty religijne. Raczej powiedziałbym kosmiczne, w którym następują cykle unowocześniania naszej planety przez przybyszów Władcy Wszechświata. Wysłańców tych naukowcy nazywają "obcymi". Religianci szukają w swej wyobraźni biblijnych aniołów, którzy na ich życzenie jak wyrocznia będą starali się z nimi współpracować. Nie ulega wątpliwości, że nastrój religijny mógł panować we wszechświecie przed miliardami lat, kiedy osób inteligentnych było niewiele. Tamtejsze osoby zachwycały się twórczością swego Stwórcy, który miliardy lat przed ich zaistnieniem przygotował cały Wszechświat. Ten wprost bajeczny wszechświat był gotowy na zaistnienie nowych inteligentnych osób, a my byliśmy wśród nich. Ci pierwsi aniołowie zapewne odczuwali ogromną Boskość swego Stwórcy i być może przez inteligentne słowa błogosławili jego Wspaniałą Osobę. W obecnych czasach współpracownicy Władcy Wszechświata to super naukowcy. Kontrolują cały wszechświat i jego budowę energetyczną oraz materialną i wiele innych odniesień fizycznie naukowych. Władca Wszechświata z jakiś przyczyn ożywił naszą ziemską planetę. Uszlachetnił na niej nasze ciał. Na pewno nie bez powodu, gdyż widział jak cierpimy z powodu, że zwyrodnialcy zniszczyli szlachetność naszych Duchowych Świadomości. Najgorsze, że umieścił w naszym Świecie osobę, która jest strasznie wrogo do Niego nastawiona, syna zatracenia najbardziej zwyrodniałego naszego brata. Nazwijmy go w moim opisie diabelskim Mojżeszem, gdyż zdemaskował go sam Jezus, co jest napisane w Biblii! W rzeczywistości diabelski Mojżesz wciela się w największych dyktatorów świata i nie można mu nadać konkretnego imienia. Wciela się on w najokropniejszy morderców, osób wysokiej rangi religijnej oraz politycznej. Jeszcze gorzej na dokładkę przysłał tu jego kompanów, którzy uprzednio narobili bałaganu w Ojcowskim wszechświecie. Być może byli oni zakałą niebiańskich stref naszego Stwórcy i trzeba było ich przesiedlić na jakąś planetę. Teraz demoniczni aniołowie diabelskiego Mojżesza robią bałagan religijny na naszej Ziemi. Testują systemy religijne na biednych mieszkańcach. Sądzą, że stare obyczaje religijne stworzą super cywilizację, którą być może kiedyś próbowali stworzyć zwyrodnialcy będąc u Władcy Wszechświata i dlatego ich wydalono. Fatalnie stało się, że ich wredna działalność zatraciła orientację, kim jest Prawdziwy Stwórca, Władca Wszechświata, który po Synu Jednorodzonym według kolejności sklonował nasze Duchowe Świadomości podobnych do Jego Samego. Król Wszechmogący wszechświata zapewne Sądził, że niezmiennie Jego zwierzchność i Ojcowska miłość do stworzenia będzie odwzajemniona na wieczność. Choć postęp i nowoczesność utworzy nowe systemy szacunek do Stwórcy będzie trwać niezmiennie, ale w nowoczesnym stylu. Spójrzmy na wszystkie sprawy, które poruszyłem pod kątem nowoczesności, jaką stworzył nasz Król Wszechświata. W obecnym czasie stan naszej planety jest super nowoczesny. Jednak pewien oportunista występujący w imieniu Mojżesza sprzeciwia się Stwórcy rozpętując starodawne systemy religijne. Chce zniszczyć wszelką pozytywną przyszłość naszej planety. Diabelskiego Mojżesza i jego zwolenników interesuje fanatyczne uwielbianie wyimaginowanego boga Jahwe. Ten wredny żydowski bóg to on sam diabelski Mojżesz w swojej osobie. Uwielbia morderstwa i krwawe ofiary oraz tarzać się w głupotach, jakimi posługują się wszelkie wyznania. Król Wszechświata chce dołączyć światowy system do systemu, którym jest super nowoczesność, stwarzając pełne odczucie doskonałości. W czasach starożytnych wysłannik, nazwijmy to kosmita nie miałby żadnych szans porozumienia się z fanatycznymi religiami jedynie naraziłby się na jakieś kłopoty. Trzeba wziąć pod uwagę, że niebiańska super cywilizacja już istniała od miliard miliardów lat. Obecnie spotkanie ludzkości z przedstawicielami Ojca Stworzyciela, Króla wszechświata komplikuje się. Media szpikują nas niezapowiedzianym atakiem kosmitów i nasz Stwórca może się spodziewać ataków ze strony ogłupionych pomyleńców. Diabelski Mojżesz już od początku wyrządzał szkody w strukturze Króla Wszechświata. Chodziło o to, by cały świat zarazić różnymi religiami i zapędzić pod jego panowanie. Być może chce objawić się jako fałszywy Jezus bądź fałszywy żydowski król Dawid, a nawet fałszywy Mahomet. Wszystko zależy od tego, która religia będzie miała największą liczebność swych członków i największą siłę militarną. Być może uda mu się w podstępny sposób zjednoczyć wszystkie religie i wyznania i nastąpi koniec jego i tego świata.
Jezus urodził się w żydowskim narodzie. W Biblii jest parę nieprzyjemnych odniesień do Jezusa, choćby rozmowa z poganką, której na początku odmówił uzdrowienia córki. Oby ten opis był fałszywie wymyślony przez jego autora. W przeciwnym razie można, by pomyśleć, że Jezus współpracuje z Mojżeszem, aby poprzez pseudo chrześcijaństwo zapanować nad ludźmi na całym świecie. Ciągle mówi się o trzech świętych religiach judaistycznej, muzułmańskiej i chrześcijańskiej. Na szczęście do tej pory nienawidzą się one wzajemnie, ale ta sytuacja może ulec zmianie, kiedy u Chińczyków zapanuje chrześcijaństwo i nie wiadomo, jaki z tego będzie skutek. Wiemy z historii chrześcijaństwa, że system ten wiele krwi przelał na niewidnych istotach. Z chińskich nawróceń trudno będzie spodziewać się czegoś dobrego. Zresztą wszystkie religie i wyznania były i są mordercze. Nie mają w sobie Ducha naszego Stwórcy, wielkiego Miłosierdzia i Szlachetności. Chciałbym tylko dodać, że poprzez chińskie nawrócenie do religii chrześcijańskiej odkryłem klucz poznania bogacenia się państw, które oczyszczając się od pogaństwa dostają ogromne błogosławieństwo zdobyczy materialnych.
Zachodzi pytanie, dlaczego w opisie biblijnym nie ma żadnych wypowiedzi Jezusa o prehistorycznej przeszłości i nowoczesnej przyszłości naszej planety? Przecież już od miliardów lat istniała super cywilizacja w obszarach naszego Stwórcy. W Biblii napisano, że Jezus przybył z planety niebiańskiej. Być może Jezus opowiadał o nowoczesności Boskiej planety, ale zadrwiono z jego przesłań. Natomiast stworzono biblijne fałszywe zapiski na potrzeby ówczesnej polityki, by omamiać ludzi religijnymi słówkami, których używa się obecnie we wszelkich wyznaniach.  Dzisiaj również różne wyznania używają piękne słowa posługując się często fałszywymi prorokami oraz fałszywymi świętymi księgami.
Sprawy, które teraz poruszę są ogromnej wagi! Jeśli jesteś osobą wierzącą to zapewne wierzysz, że istnieje świat duchowy niewidoczny i nieznany dla nas. W tym niewidzialnym świecie duchowym można nieświadomie popełnić pomyłkę dając się oszukać na przykład jakiemuś fałszywemu Jezusowi, fałszywemu Mahometowi czy komukolwiek z fałszywych biblijnych osób. One wtedy wciągną Ciebie do fałszywego religijnego obszaru Mojżesza, którego znamy z Biblii, jako wspaniałego bohatera religijnego naszego Stwórcy, a tak naprawdę jest on bandytą i złodziejem. Jednym słowem, nie będziemy mieli szans odróżnienia bandyty i złodzieja! Pamiętaj, czy chcemy czy nie, musimy wcześniej czy później umrzeć!
Mojżesz, kiedy był jeszcze u Władcy Wszechświata być może zdalnie stwarzał fałszywe religie na Ziemi, by zdezorientować wszystkich, kim naprawdę jest Prawdziwy Stwórca! Wszyscy zatracili orientacje i trudno jest to naprawić! Teraz zwyrodniały, diabelski Mojżesz na Ziemi stosuje ten sam trik w nowo stworzonej religii muzułmańskiej.
W Biblii jest informacja, że Syn może powiedzieć komuś, kim jest Ojciec Stworzyciel. Przez dłuższy czas myślałem, że ta wypowiedź jest nielogiczna i niemożliwa do zrozumienia.

Ewangelia Łukasza rozdział 10 werset 22.
Wszystko zostało Mi przekazane przez mego Ojca i nikt nie wie,
kim jest Syn, jak tylko Ojciec;
nikt też nie wie, kim jest Ojciec, jak tylko Syn i ten,
komu Syn chce to objawić.

Sprawa była bardzo trudna, ponieważ skupiając wszelkie uczucia na Synu umniejsza się w swoich uczuciach Ojca Stworzyciela. Straciłem nadzieję zrozumienia tego wszystkiego kiedykolwiek. Któregoś ranka przyszło do mnie olśnienie, że w biblijnych kodach jest wspaniała informacja, że Ojciec Stworzyciel i Syn są zjednoczeni Duchowo i przebywają w jednym Ciele Syna człowieczego. Odszukałem te kody i wszystko się wyjaśniło.
Wiele osób sądzi, że rozpozna Syna Człowieczego i Jednorodzonego Syna Jezusa po ranach jakie pozostawiło ukrzyżowanie. Otóż diabelski Mojżesz i o tym pomyślał, gdyż przypadki samo okaleczeń pojawiły się w naszych czasach. Choćby stygmaty u zakonnika fałszywego ojca Pio.
Jezus mówił, że tylko On po śmierci może doprowadzić Duchowe Świadomości do swego Stwórcy. Jedyną szansą jest oczyszczenie się ze wszelkich religii, kościołów i sekt, by zorientować się w tej niebezpiecznej sytuacji. Co teraz nam pozostaje? Trzeba zaufać i modlić się do  Stwórcy, Wszechmogącego Króla wszechświata licząc, że jakiś cud nas ocali.
Wielu z nas nieświadomie zostało zwiedzionych przez syna zatracenia, diabelskiego Mojżesza. Nasz Stwórca chce nas odzyskać z powrotem, ale diabelski Mojżesz stosuje różne sztuczki, byśmy byli bardzo zanieczyszczeni kłamstwami. Zwyrodniały Mojżesz wie, że w stanie zanieczyszczeń kłamstwami nie moglibyśmy sprawnie egzystować w Królestwie naszego Stwórcy! Wykorzystuje różne religie, wyznania, motywy polityczne, sport, diabelską muzykę i mnóstwo głupot byśmy odwrócili się od Prawdziwego Zbawcy, jakim jest Ojciec Stworzyciel, Król Wszechświata.
Nie czcijmy tych fałszywych świętych ojców, jacy siedzą na watykańskich tronach. Czcijmy i kochajmy prawdziwego władcę wszechświata, którego znamy w Jego biblijnym imieniu; Ojciec Święty z Nieba i Jego Jednorodzony Syn Jezus. Właśnie Ich kocham, tego, gdyż Oni Królują w Niebie i w całym wszechświecie! Marzę i chciałbym do Nich powrócić! 
Pamiętamy jak kościół katolicki w naszej młodości szpikował nas pseudo świętą madonną. Gdy w latach siedemdziesiątych ludzie wierzący zjednali się w ruchach tak zwanych pod nazwą "Oaza nowe światło". Kościół rzymskokatolicki walczył z nimi zaciekle. Teraz diabelski Mojżesz widząc, że sekty protestanckie wykreowały Jezusa na Stwórcę nakazał katolikom oddawać się wierze w fałszywych Jezusów, których obecnie kreuje masowo. Ludzie bezmyślnie witają się Jezusowymi sloganami i niesamowitymi fałszywymi przesłankami w stylu poezji. Nie zdają sobie sprawy, że tego właśnie chce diabelski Mojżesz. Dlaczego? Bo chce ich oskarżyć, że odstąpili od jedynej miłości, jaką należy się naszemu Stwórcy wszechświata, którego nie rozpoznaliśmy w Jezusie Chrystusie!
Pamiętajmy! Diabelski Mojżesz i jego demoniczni aniołowie używali i używają magicznych sztuczek, by zaimponować ludziom. Ojciec Stworzyciel Król Wszechświata tego zabronił, gdyż wie, do czego doprowadzają fałszywe triki i fałszywe cuda. Gdyby cuda działy się codziennie wszyscy doznalibyśmy obłędu i życie straciłoby sens.
Obecnie pojawiło się mnóstwo magików z pewnością z diabelskiego mojżeszowego nasienia. Bezkarnie zwodzą różnymi sztuczkami ogłupiając ludzi. Lekceważą nakaz Stwórcy, by nie używać jakiejkolwiek magii, wróżb i seansów spirytystycznych!
Naukowcy odnaleźli na terenach Egiptu ruiny starego faraońskiego pałacu, w którym zamieszkiwał jakiś faraon zupełnie pasujący do Mojżesza. Na ścianach widniały wizerunki i napisy opisujące faraona, magicznego Maga. On konstruował magiczne energetyczne skrzynie podobne do Arki Przymierza, jaką czcili Żydzi. Faraon ten później podający się za Mojżesza został wyklęty przez swoich mieszkańców i musiał uciekać. Zapewne chcieli go zabić! Nie wiadomo czy ta historia jest prawdziwa? Ale daje do myślenia! Wszystko zgadzałoby się z jego kłamstwami, przez które pozyskał naród żydowski do swoich planów, by mścić się na wszystkich, którzy go nienawidzą. Mnie też prześladował przez moją ex małżonkę i rodzone siostry i brata, gdzie wielokrotnie chciał mnie przez nich zabić lub zamknąć do więzienia. Gdybym opisał moją historię życia, chyba nikt by w nią nie uwierzył!
Teraz poruszę pewną historię fałszywego apostoła Pawła, którego głupcy ogłosili świętym! Diabelski Mojżesz widząc, że jego przeciwnik wypromowany przez rzymskich cesarzy Jezus może zawładnąć całym światem, oślepił morderczego Pawła, który rzekomo nawrócił się na nową religię Rzymsko chrześcijańską. Diabelski Mojżesz użył fanatyzm Pawła i wy gloryfikował go, by wszedł do fałszywej części Biblii i tak się stało. Problemem jest to, że Paweł głosił coś przeciwnego niż nauczał Jezus. Prawdziwym przesłaniem Jezusa było nie zakładać nowych sekt, kościołów i religii, a od wszelkich tamtejszych być z daleka. W Biblii jest bardzo ważny opis. Piotr, apostoł prawdziwego Jezusa był bez przerwy w konflikcie z Pawłem. Z pewnością chodziło o to, by nie zakładał on nowych sekt gdyż z tego wyniknie coś niedobrego. Tak właśnie się stało i mamy teraz mnóstwo wykluczających się i nienawidzących wzajemnie wyznań pseudo chrześcijańskich. Aczkolwiek ja nie wierzę w sukces apostoła Pawła, gdyż pojedynczy człowiek nic nie może uczynić bez duchowego wsparcia od Stwórcy lub diabelskiego Mojżesza. Od dwudziestu lat informuje moich rodaków przez Internet oraz książki i różne metody medialne. Jak do tej pory tylko około dziesięciu osób zainteresowało się moim przesłaniem. Dziwne, dlaczego tak się dzieje? Czyżby ludzkość zatraciła rozsądek?
Od początku ludzkie cywilizacje oparte są na różnych religiach. Wykorzystując fanatyczne religie na ich czele stawali okropni Tyrani, przywódcy narodów. Okropni bandyci i zbójcy! Niewątpliwie w te osoby był wcielony duchowo morderczy Mojżesz lub jego aniołowie, którzy uwielbiali krwawe rzezie. Szczególnie dokonywane na ludziach osłabionych fanatyzmem religijnym. Gdy zapoznamy się z historią świata, a dostrzeżemy, kto niszczy świat. Cały czas niewidzialne moce wpędzały ludzkość w jakiś religijny systemy tworząc nieprawdopodobny fanatyzm, który trwa do dzisiaj! Fałszywi biblijni bohaterowie oprócz Jezusa Chrystusa wytworzyli ludziom, nielogiczne religijne przesłania, które w obecnych czasach nie mają racji bytu. Twórcy starotestamentowej Biblii wprawdzie napisali wiele interesujących informacji naprowadzających archeologicznych poszukiwaczy na rozsądne wyjaśnienia. Jednak dziewięćdziesiąt pięć procent starotestamentowej Biblii to wymysł żydowskich pachołków na rzecz diabelskiego Mojżesza, którzy duchowo byli pod jego panowaniem!
Dlaczego tak się działo? Ponieważ religie dominowały zawsze! W czasach antycznych, starodawnych, średniowiecznych i obecnych w pseudo chrześcijański od osiemnastego wieku, również do obecnej chwili. Na siłę manipulują narodami i fanatyzmem popychają je, by stały się liderami całego świata, aby diabelski Mojżesz mógłby się usadowić w nich na długowieczne panowanie!
Czy można zaprzeczyć, że te szaleństwa religijne robi zwyrodniały, diabelski Mojżesz? Czy w tym bierze udział szlachetny Jezus, jakiego naprawdę w naszej wyobraźni znamy? Przecież Jezus twierdził, że przybył z Nieba od Ojca Stworzyciela, by czynić pokój! Nie nakazywał ludziom tworzyć nowych kościołów i fałszywych sekt, aby demonizować ludzkość różnymi wyznaniami! W moim pojęciu, jeśli Jezus przybył z kosmicznej oddali od Władcy Wszechświata przyniósłby raczej przesłania kosmicznej nowoczesności, co z resztą obecnie widać na świecie. Nadzieję zbawienia przedstawiłby w nowoczesnym stylu ukazując sytuację, jaka jest u naszego Stwórcy, gdzie uszlachetnia swoje Królestwo nowoczesnością, by w podobny sposób udoskonalić ziemską planetę. Wniosek jest jeden! Jeśli Jezus był przybyszem to jego przesłania i wszystko, co on opowiedział nie przekazano nam w pełni. Nie mamy prawdziwego przesłania o Jezusie. Pod postacią duchową diabelski Mojżesz działając przeciwko naszemu Stwórcy sfałszował większość opisów biblijnych i innych ksiąg religijnych. Jezusa, diabelski Mojżesz w pewnym sensie wy gloryfikował na super postać religijną jak to uczynił z innymi pseudo świętymi. Szczególnie wyniósł na podest chwały fałszywych świętych ojców, diabolicznych papieży wraz z ich relikwiami, które zostały wyjęte z ich grobów. Obecnie nastała Rzymskokatolicka moda, by z umarłych szczątków papieży czynić fałszywe relikwie pseudo świętych. W ten sposób ludzkość kompletnie odeszła od logicznego zrozumienia, że nasz Ojciec Stworzyciel, Król, Władca Wszechświata objawiony w Jezusie Chrystusie wraz z Umiłowanym Synem jest Bogiem dla żywych i jedynym naszym Świętym Ojcem i Zbawcą! Przez to, że Wszechmogący pozwolił się ukrzyżować objawił nam jak będzie wyglądało nasze życie wieczne w podlonych ciałach do zmartwychwstałego Chrystusa. Wielu nie zrozumiało, że ciało Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa pozbawione wody i krwi zostało wzbudzone do życia wiecznego przez naszego Stwórcę, by wieczna Energia Życia stała się napędem ludzkich nowych organizmów.
Osobom inteligentnym obecna prawda i nowoczesność nie pozwala prawdziwego Jezusa stawiać w gronie super świętych, by wykorzystać jego zasługi na biznes religijny. Świętym jest tylko nasz Stwórca zjednoczony ze swoim Jednorodzonym Synem i nikt więcej! Mam jednak nadzieję, że w najbliższym czasie wszystko się wyjaśni. Wierzę, że wkrótce forma obecnych religii i ich fałszywe rytuały zaczerpnięte z fałszywych pseudo świętych ksiąg na zawsze stracą sens.
Najgorsze, że obecnie zło w postaci diabelskiego Mojżesza i jego aniołów dąży do rozpętania straszliwej wojennej lub ogromnej pożogi pandemii wirusowej, by zatrzymać czas obecnego oświecenia. Przez naukę i mądrość, w jaką nas wyposażył sam Stwórca, Wszechmogący Władca Wszechświata, chce byśmy odkryli prawdę! Chwała Mu za to!
Jeśli ziarno mojego przesłania się rozpowszechni ockniemy się, ale póki co módlmy się by nie było za późno. Wszystko zależy od tego, co uczynimy teraz, by Stwórca uratował świat przed okropnymi zniszczeniami!
Wyobraźmy sobie, że przenieślibyśmy się do czasów Jezusa. Podobnie jak Jezus mamy odbyć misję do ludu żydowskiego w okresie, w którym on żył. Czy ówcześni mieszkańcy Jerozolimy opisaliby w swoich księgach to, co byśmy im przekazali? Zapewniam wszystkich, że nie! Bo nikt nie uwierzyłby w nasze opowieści. Jeśli Jezus przybył z niebiańskich sfer, więc gdyby opowiadał o niebiańskiej nowoczesności jaka była w Niebie u Stwórcy, nikt tego nie rozumiałby i nie opisałby, aby przetrwały do naszych czasów. Po prostu nie zrozumieliby, o co chodzi w tych jeszcze ówczesnych, legendarnych, bajecznych opisach. Ciągle modlimy się do naszego Stwórcy przez modlitwę; Ojcze nasz, który jesteś w Niebie..... Uczyń na Ziemi to wszystko, co jest w Twoim Królestwie. Chociaż tego nie zauważamy, otrzymujemy stopniowo tą nowoczesność codziennie. Powróćmy jednak do naszej misji cofnięcia się do czasów Jezusa.
Jak byśmy opowiedzieli mieszkańcom Jerozolimy, co się wydarzyło w naszym dwudziestym pierwszym wieku? Jakich słów byśmy użyli, aby utrzymać wiarę w naszego Stwórcę, a jednocześnie pocieszyć ich, że w przyszłości przyjdzie wspaniała nowoczesność?
Jak opowiedzielibyśmy im, by uwierzyli, że ogromne samoloty jak olbrzymie ptaki przewożą pasażerów po całym świecie? Obecnie są różne rodzaje transportów, telewizja i mnóstwo różnych cudowności dostępne dla każdego. Ogromny kraj skośnookich Chińczyków za grosze produkują fajne gadżety, o których oni nawet nie śnili. Pomyślcie! Jak byśmy się zachowali będąc w misji podobnej do Jezusa? Przecież nasze przesłania byłyby z naszego dwudziestego pierwszego wieku. Czy w obrazie naszego przesłania wymyślalibyśmy jakieś religijne rytuały? Raczej wyjaśnialibyśmy im, że w tych nowoczesnych czasach będą ludzie wierzyli w nowoczesny sposób w swego Stwórcę, który ciągle przez te wredne religie i różne wyznania ma problemy skontaktowania się z nami. Wierzę, że kiedyś dzięki mądrym ludziom Mu się to uda! Opowiedzielibyśmy im, by przestali wierzyć w żydowskie bzdury, które wytworzył im diabelski Mojżesz i demoniczni jego aniołowie. Wyjaśnilibyśmy im, że ich religia to jedno kłamstwo. Na pewno jak ja zalecilibyście im, by szlachetni Żydzi odeszli od żydowskiego opętanego narodu i by zintegrowali się z innymi narodami. Przede wszystkim w nowoczesny sposób dostosowaliby się do nowych swoich sąsiadów. Musieliby zgolić te wstrętne brody, pejsy i ubrać się jak inni ludzie. Musieliby uwierzyć indywidualnie w stylu nowoczesnym w swojego Stwórcę, bez żadnych idiotycznych wyznań. Mógłbym tu bez końca pisać wszelkie bzdury, jakie stosuje się we wszystkich religiach i wyznaniach, ale nie chcę urazić uczuć ludzi, którzy pomyślą, że ja jestem antychrystem i szatanem i zabieram im drogocenną, fałszywą drogę religijną.
Uratowałem wraz z innymi ludźmi życie papieżowi, gdy planowano zamach na niego w Australii. Zastanawiałem się czy słusznie postąpiłem, gdyż polski papież zakrył światło Prawdy od naszego Stwórcy. Myśli jednoznacznie odpowiedziały mnie, że tak! Po pierwsze uratowałem życie człowieka i uratowałem spokój Australii, którą być może obwołano by, jako mordercze miejsce i uczyniliby nową fałszywą Mekkę dla papieskich pielgrzymek. Przypomnijcie sobie jak Papież Wojtyła przed śmiercią był bardzo chory. Ja też jestem schorowany, ale wierzę, że tylko Wszechmogący Stwórca podtrzymuje mnie na życiu kierując do dobrych lekarzy, by mi pomogli. Nie wierzcie w żadne cudowne uzdrowienia od różnych ludzi, a szczególnie Papieży. Przecież widzieliście stan schorowanego Karola Wojtyły, jednak on sam nie mógł się uzdrowić. Wierzcie tylko naszemu Stwórcy Ojcu Stworzycielowi, bo nikogo wiarygodnego poza Nim nie mamy!
Wrócę jeszcze do wizji cofnięcia się do czasów Jezusa. Zapewne spotkałbym się z Jezusem Chrystusa i zrelacjonowałbym mu wszystko, co dzieje się na naszej Planecie. Chciałbym zobaczyć jego minę gdybym mu opowiedział o powstaniu trzech potężnych religii i milionów małych, które robią biznes w niesamowitym bałaganie wyznaniowym. Opowiedziałbym mu o kościele Rzymskokatolickim, który jest pod kontrolą największego jego wroga diabelskiego Mojżesza. Diabelski Mojżesz utworzył największą religię gdzie Jezusa czczą pod postacią malutkiego dziecka. Gdzieś indzie uwielbiają go ukrzyżowanego, przy czym krzyż jest ich największą ikoną szczęścia. Opowiedziałbym mu, że z rodzicielki ciała Syna Człowieczego stworzono matkę Stwórcy, królową Polski, jakąś dziwną Madonnę i namalowano jej wizerunek podobny tematem do obrazu indyjskiego Harry Kryszna. Wielbią czarnoskórą osobę niewyglądającą na kobietę, przypomina raczej diabolicznego mężczyznę. Osoba ta trzyma małe dziecko jak Harry Kryszna małe diablątko. Kobiety i mężczyźni idą do tego obrazu całymi masami. Idą czasami na klęczkach, głodni, wyczerpani myśląc tylko o tym obrazie, a o swym Stwórcy zupełnie zapomnieli. Opowiedziałbym mu o żydowskiej religii. Choć ich przestrzegał, że Mojżesz to oszust, bandyta i złodziej, ani na chwilę nie zaprzestali swojej diabelskiej działalności. Choć Stwórca szlachetnie oddał na krzyżu swe życie, by ochronić naród żydowski przed manipulowaniem diabelskiego Mojżesza, oni to zupełnie zlekceważyli! Może nie zdajesz sobie sprawy, ale oddałeś życie również za mnie i wielu innych. Dzięki Tobie zorientowaliśmy się, że Biblia i wszelkie fałszywe księgi w ogromnym procencie są sfałszowane na działalność diabelskiego Mojżesza i jego demonicznych aniołów! W Biblii są malutkie prawdziwe perełki, wzmianki i w tym przestrogi aby wystrzegać się wszelkich fałszywych pism religijnych, które wyprowadzają ludzkie mózgi na manowce. Niestety inni nie zauważyli i nie zareagowali, że żydowskie religijne pisma są przekleństwem tego świata! Żeby powstrzymać pseudo chrześcijańską nawałnicę wyrocznia pozwoliła na powstanie innej ogromnej muzułmańskiej fałszywej religii, która jest przeciwieństwem wszelkich. Religia ta, choć wyszła ze źródła diabelskiego Mojżesza stała się konkurencyjna, a zarówno dla innych katem! Ta fanatyczna religia, którą w naszych czasach nazywamy muzułmańską przez wieki mordowała chrześcijan, Żydów i innych. Obecnie głównym ich celem wojaczki stali się ich pobratymcy Żydzi i nie rozumieją, że ich rasa wywodzi się z jednego źródła. Narody arabskie pozwoliły diabelskiemu Mojżeszowi i jego aniołom manipulować sobą. Opowiedziałbym Jezusowi o Hitlerze i o Stalinie jak w cywilizowanym świecie zostali uwielbieni by mogli zabijać niewinnych ludzi. Obecnie następny zabójca pod natchnieniem diabelskiego Mojżesza manipuluje rosyjskim narodem, który nie zdaje sobie sprawy, dlaczego tak się dzieje. Prawdopodobnie z tego tytułu rozpęta się wojna i znowu zginą miliony, bo o tym marzy diabelski Mojżesz.  W wszystkich religiach sektach, gdziekolwiek się ruszysz głoszą o diabelskim Mojżeszu, jako o najwspanialszym proroku. Najbardziej przewrotni ludzie stworzyli nowy kościół, a raczej sektę Światków Jehowy, którzy wielbią diabelskiego Mojżesza pod jego fałszywym imieniem Jahwe, które w bezczelny sposób chwali się że będzie bogiem świata nie kryjąc się że jego imię tłumaczy się; będę, który będę! Czy to nie jest absolutne dowody kłamstw jakie kreuje zwyrodniały, diabelski Mojżesz?
Nasz Stwórca, Wszechmogący, Wieczny Król całego wszechświata ciągle trwa i jest niezmienny!
Pomyślcie w swej wyobraźni i fantazji przypuszczeń. Jakie wynikłyby skutki cofnięcia się w przeszłość? Ukaże się nam wizja ogromnej głupoty, w jaką wpędził świat diabelski Mojżesz i jego demoniczni aniołowie. Czy nie rozumiecie, że mamy w sobie zakodowaną Miłość i Uwielbienie dla naszego Stwórcy, który jest naszym Jedynym Zbawicielem? Jemu tylko należy zaufać! Niestety u wielu jest to absolutnie zablokowane w ich pamięci. Przecież można kochać swego Stwórcę bez żadnych wyznań, religii, sekt i kościołów. W ten sposób damy odpór bandytom i złodziejom, którzy żerują na naszej głupocie!
Aż przykro pomyśleć jak Jezus by zareagował, gdybym mu opowiedział, jakie pośmiewisko urządził diabelski Mojżesz w kościele Rzymskokatolickim. Uczynił tam święta na jego cześć w stylu pogańskim. Podobnie jak starodawni poganie święcą ugotowane jajka, czyniąc z nich uświęcony pokarm. W czasie innych fałszywych świąt jak na przykład Bożego Narodzenia wystawiane są laleczki czczące narodziny Jezusa. Ta ośmieszająca tradycja zamyka oczy ludziom, że Jezus był w Niebie dorosłą osobą  i na Ziemię przyszedł w postaci Duchowej Osoby dorosłej. Wcielił się w ciało dziecka Syna Człowieczego i w wieku trzydziestu trzech lat jak opisuje Biblia odszedł do Nieba. Tak napisano w Biblii i tego się trzeba trzymać!  Jak poczułby się Jezus gdybym mu powiedział, że całe to przedstawienie wzięto z indochińskiej maskarady opartej na wielbienie malutkiego Harry Krysznę, który podobną ma historię małego dziecka do Mojżesza ? Nie ma wątpliwości, że demoniczna religia Harry Kryszna istniała już wiele tysięcy lat przed religią diabelskiego Mojżesza! Stała się mottem dla Rzymskokatolickiego kościoła, by wielbili dzieciątko Jezusa.
Niektórym osobom nie przeszkadza, że kościół Rzymsko katolicki składa się z wielokulturowych religii myśląc, że to tak na wszelki wypadek czcić trzeba różnych bogów. Tymczasem prawda jest inna. Niektórzy ludzie mają zakodowane w sobie z poprzednich żyć różne upodobania starodawnych religii. Wiedzieli już o tym twórcy Rzymskokatolickiego kościoła, gdy zakładali tą fałszywą religię. Religia ta miała zadziałać na różnych typach ludzi, by ich do katolicyzmu przyciągnąć i wyczyścić z pieniędzy. Ludzie zarażeni fanatycznym wyznaniem, religią, kościołem lub sektą mają wszczepioną blokadę, która jest najbardziej wyczuwalna u małego dziecka. Z chwilą starzenia się fanatyczna blokada rozregulowuje się i teoretycznie z tego już wyjść nie można! Weźmy pewien przykład! Pewnego razu zdarzy się, że jakiś naukowiec po żmudnych badaniach dokona jakiegoś niesamowitego odkrycia. Naukowiec był ateistą i wszelkie otaczające dla niego sprawy były tajemnicze i żadne wyjaśnienia religijne nic by mu nie pomogły. Wręcz przeciwnie czuł niechęć do wszystkiego, co manifestowało się z wiarą w Stwórcę i był od tego z daleka. Odkrył, że każda poznana na Ziemi martwa materia była kiedyś żywym biologicznym organizmem. Dosłownie cała ziemia wraz z jej wnętrzem i całą atmosferą kiedyś żyła i miała swoją duszę, a także swoją indywidualną świadomość. Po prostu funkcjonowała jak żywy organizm. Naukowiec osiągnął taki postęp, że zamiast mechaniczno-elektrycznego komputera z pewnego kodu wyhodował żywy komputer o kształtach laptopa. Jego wnętrze i system wyświetlania składałby się z żywego mózgu, który choć zupełnie wyglądałby jak komputer to zachowywał się inteligentniej od człowieka. Jego odkrycia były tak dalekie, że zorientował się o istniejących innych światów, w których wszystko zaistniało na podstawie zakodowanych ziaren, z których wyrastało dosłownie wszystko. Były tam plantacje domów, pałaców, plantacje najnowocześniejszych wyposażeń potrzebnych do wszelkich budowli. Były tam plantacje pojazdów transportowych oparte na niesamowitej biologicznej energii, która poruszała ich w cudowny bezpieczny sposób. Wyobraźcie sobie taką prostą rzecz! Krzesła stoły, fotele rosłyby tam jak truskawki na polu. W ogóle wszystko wyrastało z maleńkich ziaren, czego nawet nie można by sobie wyobrazić.
Naukowiec przeraził się, bo jego odkrycia dawały mu szansę stworzyć coś z niczego. Odkrył tajemnicze kody życia, które były już zauważalne, jednak nikt się tym nie zajmował. Ludzkość powinna się zainteresować skąd nawet drzewo orzechowe wiedziało, że ma wydać owoc o tak wyrafinowanym kształcie. Również miliony innych przykładów nie wzięto pod uwagę, choć obcujemy z nimi, na co dzień.
Kiedyś ukazywałem na mojej internetowej stronie wizję kodów życia, które były we wszystkich obecnie nieczynnych planetach, a które już martwe zasiewają całą naszą galaktykę. Mam nagrany program z telewizji o tym, że naukowcy z fabryki Mercedesa w Stanach Zjednoczonych opracowali wyrośnięcia z fasoli biodegradowalnego samochodu, a konkretnie z jej łupiny D N A. Dziwne jest, że z tego kodu dziewięćdziesiąt procent łupiny to każda część super nowoczesnego samochodu. To nie jest fikcja, jest to absolutny fakt! Nasz naukowiec wymyślił żywy komputer a właściwie wyhodował go z malusieńkiego ziarna, które zakodował żeby się stało żywym biologicznym organizmem. Po tym wszystkim naukowiec był w szoku i gdy ochłonął pomyślał, że zapewne jest Stwórca Wszechświata, lecz Go nikt nie zna. Co ja mam teraz zrobić? Pomyślał. Bezpardonowo wszedłem w sferę twórczości Stwórcy! Do tej pory wynalazki i przemysłowe gadżety były produkowane z ziemskiej materii. Przez ogromne trudy udało się zrobić człowiekowi wiele ciekawych rzeczy. Potem ludzie martwili się, co zrobić z odpadami skoro z nich nie da się zrobić kompostu. Natomiast nasz super naukowiec w jakiś sposób uśpi żywy komputer i wkrótce stanie się on kompostem i będzie po wszystkim.  Aż ciarki przechodzą, ale nie wierzę, że z lekką ręką naukowiec uśmierci swoje dzieło. To nie w jego stylu! Stwórca życia nie tworzy żeby je, by go niszczyć, to niszczy je zapewne ktoś inny, oczywiście diabelski Mojżesz!
Pomyślcie! Czy inteligentny naukowiec, który dokonał wielkiego odkrycia przyjmie wiarygodnie jakiekolwiek dogmaty religijnego wyznania? Czy przyłączy się do sekty Świadków Jehowy, do kościoła katolickiego, do muzułmanów czy gdziekolwiek? Przecież oni uznaliby go za diabła!
Daje Wam słowo, że nasz naukowiec indywidualnie uwierzyłby w swojego Stwórcę, bez żadnych wyznań i religijnych dogmatów. Z pewnością oddałby indywidualnie swemu Stwórcy największy szacunek!
Wyobraźcie sobie, że ja mam takie wizje, których nie odważyłbym się opisać jak jest w niebiańskim systemie u Stwórcy. Nie odważyłbym się jak Jezus, powiedzieć Wam, że przybyłem z Niebios, aby to wszystko opowiedzieć. Ja też mam jakąś blokadę, która powoli mi ustępuje. Modle się, by do końca mego życia było to w normalnym inteligentnym stylu, a nie jak u ludzi psychicznie chorych.
Zapewne znacie pisarza o nazwisku Stanisław Lem, który pewne sprawy przewidział w swoich książkach i prawie wszystko wypełniło się. Także on nie widział w sobie Chrystusa, po prostu opisał to, co miał w swoich wizjach. Tak jak to ja robię obecnie!
Przyjaciele, Bracia i Siostry! Pomyślcie, że z powodu jakiejś tragedii wszyscy w jednym momencie stracilibyśmy życie. Wtedy wszelkie przynależności do różnych krajów, do partii politycznych, wszystkich religii i wyznań straciłoby znaczenie. Nie miałoby znaczenia, kto był białoskóry, czarnoskóry, żółty, skośnooki czy innej rasy. Wszyscy bylibyśmy przynależni do świata duchowego! Problem jest i pytanie, kto wtedy nami pokieruje w dalszej naszej wiecznej wędrówce i gdzie znowu zabrniemy? Kto nas doprowadzi do Ojca Stworzyciela? Jak go rozpoznamy, że to jest ten właściwy posłaniec od Stwórcy?
Jedynym wyjściem jest przemiana naszego ciała, które utraci płyny rozwojowe, krew i wodę, gdzie zamiast ich wcieli się w nas Energia Wiecznego Życia, jak to się stało z Ciałem Człowieczym w którym byli Duchowo zjednoczeni Ojciec Stworzyciel i Jego Umiłowany Jednorodzony Syn. Umiłowany Syn pomagał Ojcu stworzyć cały wszechświat, a który jest kopio dawcą naszych sklonowanych Świadomości!