FATALNE POSUNIĘCIA WATYKAŃSKICH PAPIEŻY!
Cały plan zbawienia zniszczyła świadomie lub nieświadomie religia Rzymsko katolicka. Oni stworzyli religie Islamską, by przejąć kontrolę nad rozwijającym się chrześcijaństwem na terenach arabskich. Nie wiem czy zrobili to zwyrodnialcy, którzy zagnieździli się w Watykanie czy ktoś zrobił to z własnej głupoty nie zdając sobie sprawy, że chrześcijaństwo miało się rozpowszechniać indywidualnie, żeby na świecie był pokój pozwalający uzdrawiać chorych Świadomości. Kiedy przyszłaby jedna całkowita Prawda naszego Stwórcy, ludzkość zintegrowałaby się w jedną całość. Mając jedną Prawdę naszego Stwórcy, wyłoniliby się wtedy zwyrodnialcy, którzy konkretnie nie chcieliby wejść do Systemu naszego Wszechmogącego. Łatwo byłoby ich zidentyfikować! Dlatego też moje posłannictwo nawołuje do zjednoczenia się w logicznej Prawdzie naszego Stwórcy, która wyjaśni nam prawdziwą sytuację jaka była w czasach Jezusa i jaka jest teraz na Ziemi. Uwidocznią się wreszcie złoczyńcy z naszej cywilizacji i Niebiosa będą mogli ich wyizolować na zawsze!
Zatem wszystkie religie świata, wszystkie wybujałe mądrości wielkich religijnych myślicieli to jedno wielkie kłamstwo. To jest działanie Lucyfera, który pod maską działania diabelskiego Mojżesza otumanił cały świat! Ktokolwiek nie wyznaje, że Chrystus to Ojciec Stworzyciel i Syn będący w Jednym Ludzkim Ciele przyszli na świat a my ich zamordowaliśmy są antychrystami.
Biedna religio muzułmańska stałaś się wyrocznią zatracenia wszelkich Świadomości dzieci arabskich. Ci którzy w nią uwierzą idą na zatracenie wieczne.
Świadkowie Jehowi kim wy jesteście? Czyżby zwyrodniałymi mordercami, którzy zamordowali Ciało naszej Planety Matki, a potem ukrzyżowaliście ciało Syna Człowieczego w którym był Stwórca i Jego Jednorodzony Syn?