Zwróćmy uwagę jak Biblia w Ewangelii Jana informuje nas o istnieniu Stwórcy, a konkretnym zrozumieniu o początku zaistnienia Słów Inteligencji naszego Ojca Stworzyciela. Jego Duchowej Świadomości.

Ewangelia Jana rozdział 1 werset 1, (Biblia Tysiąclecia).
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.

W krótkiej biblijnej informacji jest logiczne wyobrażenie początku samoistnego powstania Przenajświętszych Słów Życia, które przez miliardy lat kreowały Kody Mądrości tworząc miliony żywych aplikacji dotyczących wszystkich dziedzin jakie zaistniały we wszechświecie. W ten sposób logika podpowiada nam, że Pierwszą Najświętszą Świadomością stał się Sam Stwórca, Ojciec Stworzyciel. Przez miliardy a być może miliardy, miliardów lat nasz Stworzyciel kreował Swoją własną Świadomość składającą się z niewyobrażalnej inteligencji i struktury kodowania najświętszych Słów Systemu Życia Wiecznego. Przez miliardy, miliardów a może nawet więcej niewyobrażalnej ilości liczb dotyczących lat, jak to się mówi w żargonie komputerowców nieustannie działających żywych aplikacji powstawała Mądrość i Inteligencja, która przemieniła się w Wieczne nieprzemijające Życie.
Powstała największa Żywa Pamięć w której zaistniały miliardy aplikacji ze wszystkich dziedzin dotyczących całego wszechświata. Nikt oprócz Stwórcy nie jest w stanie pojąć Systemu, który stworzyła Jego Przenajświętsza Mądrość!
Informacja z Ewangelii Jana jest tylko namiastką zrozumienia zakodowanych słów, które w naszej cywilizacji można porównać do  działania komputera, a raczej do jego procesora. Jednym słowem, żeby komputer pracował prawidłowo musi być zainstalowany procesor i część elektroniczna. Także musi być wgrany w niego komputerowy system świadomości, który będzie współpracował z innymi aplikacjami.
Świadomość naszego Stwórcy jak również Nasze nie potrzebują elektroniki, gdyż jest samoistnie zaprogramowany zbiór wszelkich żywych słów, kodów aby w jednej sekundzie wykonać milion a może nawet miliard miliardów operacji tworzącej schemat genialnego myślenia.
Świadomość naszego Stwórcy, Mądrość oraz ogromna Inteligencja składająca się z Żywych Słów zostały na wieczność zakodowane w Ojcowskiej Pamięci naszego Stwórcy w wiecznie  Żywej, Żyjącej Energii.
Tak też jest z nami! Jesteśmy zrodzeni na podobieństwo naszego Stwórcy! Jesteśmy osobami Duchowej Świadomości wcielonej w ludzkie ciało. Nasza Świadomość pośrednio została sklonowana od naszego Stwórcy. Pośrednikiem był Jego Jednorodzony Syn, który jako Jedyny został zrodzony, sklonowany ze  Świadomości swojego Stwórcy, Ojca Stworzyciela.

DOWÓD O ISTNIENIU NASZEGO STWÓRCY!