Zwróćmy uwagę jak Biblia w Ewangelii Jana informuje nas o istnieniu Stwórcy, a konkretnie zrozumieniu początku zaistnienia Żywych Inteligentnych Słów tworzących Duchową Świadomość naszego Ojca Stworzyciela.

Ewangelia Jana rozdział 1 werset 1.
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.

W krótkiej biblijnej informacji jest logiczne wyobrażenie początku samoistnego powstania Przenajświętszych Słów Życia, które przez miliardy lat kreowały Kody Mądrości tworząc miliony żywych aplikacji dotyczących wszystkich dziedzin jakie zaistniały we wszechświecie. W ten sposób logika podpowiada nam, że Pierwszą Najświętszą Świadomością stał się Sam Stwórca, Ojciec Stworzyciel. Przez miliardy a być może miliardy, miliardów lat nasz Stworzyciel kreował Swoją własną Świadomość składającą się z niewyobrażalnej inteligencji i struktury kodowania najświętszych Słów dla Systemu Życia Wiecznego. Przez miliardy, miliardów a może nawet więcej niewyobrażalnej ilości liczby dotyczących lat, jak to się mówi w żargonie komputerowców nieustannie działających żywych aplikacji powstawała Mądrość i Inteligencja, która przemieniła się w Wieczne nieprzemijające Życie.
Powstała największa Żywa Pamięć w której zaistniały miliardy aplikacji ze wszystkich dziedzin dotyczących całego wszechświata. Nikt oprócz Stwórcy nie jest w stanie pojąć Systemu, który stworzyła Jego Przenajświętsza Mądrość!
Informacja z Ewangelii Jana jest tylko namiastką zrozumienia zakodowanych słów, które w naszej cywilizacji można porównać do  działania komputera, a raczej do jego procesora. Jednym słowem, żeby komputer pracował prawidłowo musi być zainstalowany procesor i część elektroniczna. Także musi być wgrany w niego komputerowy system świadomości, który będzie współpracował z innymi aplikacjami.
Świadomość naszego Stwórcy jak również Nasze nie potrzebują elektroniki, gdyż jest samoistnie zaprogramowany zbiór wszelkich żywych słów, kodów aby w jednej sekundzie wykonać milion a może nawet miliard miliardów operacji tworzącej schemat genialnego myślenia.
Świadomość naszego Stwórcy, Mądrość oraz ogromna Inteligencja składająca się z Żywych Słów zostały na wieczność zakodowane w Ojcowskiej Pamięci naszego Stwórcy w wiecznie  Żywej, Żyjącej Energii.
Tak też jest z nami! Jesteśmy zrodzeni na podobieństwo naszego Stwórcy! Jesteśmy osobami Duchowej Świadomości wcielonej w ludzkie ciało. Nasza Świadomość pośrednio została sklonowana od naszego Stwórcy. Pośrednikiem był Jego Jednorodzony Syn, który jako Jedyny został zrodzony, sklonowany ze  Świadomości swojego Ojca Stworzyciela. Dzięki śmierci ukrzyżowanego Ciała człowieczego w którym był nasz Stwórca wraz, ze swoim Pierworodnym, Jednorodzonym Synem. Dzięki temu wydarzeniu mamy szansę wyzwolenia się od ciemiężyciela tego świata! Ciało człowiecze zmartwychwstając a w nim Syna naszego Stwórcy,  udowodniło winę diabelskiemu zdrajcy, że przez niego na wszechświat przyszła śmierć, której uprzednio nigdy nie znano! Przede wszystkim przez śmierć udowodnił zwyrodnialcom, którzy swego Stwórcę pomawiali, że nigdy nie zazna bólu i nigdy nie umrze. Ukazał ich zwyrodniałym charakterom, że przez swoją śmierć zwyciężył zło, by wybawić z tego świata wszystkich tych, którzy Go kochają i szanują.
Ojciec Stworzyciel przyszedł ratować wszystkich mieszkańców Ziemi. Poświęcił Siebie i Syna Jednorodzonego oraz uświęcone ciało Syna Człowieczego na okropne męki, by prawda przyszła na świat i wszyscy zrozumieli, że każda inteligencja i Świadomość  pochodzi od naszego Ukochanego Stwórcy.
Jak świat odniósł się do tego wspaniałego przedsięwzięcia? Kościół katolicki zniszczył cały Plan naszego Stwórcy stwarzając muzułmańską, bestialską religię! Ludzkość na tysiące lat straciła szybką szansę na powrót do systemu życia wiecznego w Królestwie naszego Stwórcy. Pomyśl! Nowoczesność i ulga w życiu człowieka pojawiła się dopiero w ostatnich dwustu lat. Co dzieje się obecnie? Czyżby wszyscy na całym świecie stracili rozum i  wrażliwość na to, że ukrzyżowano naszego Stwórcę?
Czyżby nikt nie zrozumiał, że ukrzyżowaliśmy Tego, który nas zrodził, udzielając Swojej Własnej Świadomości, by została sklonowana dla każdego z nas. Nasz Prawdziwy Ojciec Święty z Nieba pragnął byśmy żyli, byli szczęśliwi i mieli cudowną inteligencję.
Jestem zdruzgotany i nie wiem co począć! W każdej chwili może zacząć się trzecia wojna światowa, lub nastąpi nieuleczalna epidemia i będzie koniec świata! Wielu, przez swoją głupotę i niewrażliwość być może zginie na zawsze.
Co w takim razie czynią ugrupowania religijne, które rzekomo pozytywnie wpływają na różne osoby. Czyżby jeszcze bardziej otumanili ludzi, by nie widzieli i odczuli, że są wplątani w pseudo bohaterów religijnych, których śmiało można nazwać bandytami, złodziejami i zwyrodnialcami do ostatnich granic?
Czy nikt nie jest w stanie pomóc mi, by raz na zawsze zdemaskować zwyrodnialców, którzy okłamują i wyciągają od ludzi pieniądze? Czy nikt nie widzi, że zwyrodnialcy na ludzkiej głupocie, przysłowiowo budują sobie pałace, jeżdżą luksusowymi samochodami, a inni przysłowiowo nie mają co do garnka włożyć!

DOWÓD O ISTNIENIU NASZEGO STWÓRCY!