DRUGI LIST do wyznawców ISLAMU
Witam Serdecznie!
Nadmieniam! Nie jestem religijnym kaznodzieje m lub przedstawicielem żadnej religii, sekty ani kościoła!
Być może przypadkiem wszedłeś na mój portal, który pomoże Ci odpowiedzieć na wiele pytań na które do tej pory nie znaleziono logicznych odpowiedzi. Może zaskoczą Ciebie zagadnienia, które poruszam, o których nikt do tej pory w ten sposób nie napisał. Przyznam, że sam byłem zaskoczony wieloma informacjami, które otrzymałem choć w późniejszym czasie znalazły się logiczne dowody w biblijnych kodach, przez które nauczono mnie myśleć.
Po trzydziestu latach moich badań znalazłem metodę na odblokowanie pewnej części Świadomości. Bóg Ojciec Stworzyciel może to uczynić u osób, które wyrażą na to zgodę i być może pomogą mi dokończyć dzieło Stwórcy uwalniając świat od błędów i problemów do których zmierza.
Wiele osób zastanawia się w jaki sposób otrzymuję swoje przesłania. Sam nie wiem jak to się dzieje ale najczęściej wcześnie rano w kilka sekund otrzymuje przekaz informacyjny przez myśli, które natychmiast muszę zapisać na komputerze. Jeśli tego nie zrobię zaraz zapomnę, gdyż ponownie kładę się do łóżka, by kontynuować odpoczynek.
Później kiedy się przebudzę przez komputerowy zapis przypominam sobie zdarzenie i szukam Biblii w Nowym Testamencie potwierdzenia informacji analizując jak opisać go w logiczny sposób. Biblię przeczytałem kilka razy gdzie Nowy Testament utrwalił mi się w niesamowity, przejrzysty sposób! Czuję jakbym zawsze znał cały biblijny Nowy Testament!
Wypełnia się w ten sposób na mojej osobie biblijny kodowy zapis który mówi aż cztery razy w Ewangeliach.
Przeczytaj i zastanów się czy nie jest to dziwne, przecież te zakodowane informacje podano konkretnie dla tych którzy je zrozumieją!

Ewangelia Marka rozdział 4 werset 23. 
23. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma.

Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 29.
29. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.

Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 12.
12. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma.

Ewangelia Łukasza rozdział 8 werset 18.
18. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma.

Powyższe wersety są wspaniałą regułą, że jeśli ktoś wejdzie na tory jakiegoś prawdziwego przekazu Jezusa będzie mu dodawane więcej wyjaśnień.
Zaś jeśli ktoś będzie błędnie myślał, będzie mu zabrane to co mu przyszło do głowy!
Zapraszam do mojego portalu gdzie każdy znajdzie informacyjne perełki, by zrozumieć ogromny problem i chaos jaki panuje na świecie.

(Pierwszy list jest na końcu tekstu)
LIST DRUGI DO WYZNAWCÓW ISLAMU    

WITAJCIE WYZNAWCY ISLAMU!
Podjąłem się w drugim nowym liście zadania nawiązania kontaktu z Waszą Świadomością, by ocenić dwóch wartości religijnych, Chrześcijaństwa i Islamu. Na początku chciałbym nadmienić, że nie reprezentuje żadnej religii, sekty lub kościoła. Moje wyznanie opieram na przekazie Jezusa Chrystusa wywodzące się z biblijnych kodów Nowego Testamentu, które konkretnie wskazują na rozpoznanie Prawdy i poznanie swojego Boga Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna Jezusa. Stary Testament zaliczam do religii Judaistycznej z którą nie mam nic wspólnego!
Podjąłem się wyjaśnić  różnicę dwóch  religii ponieważ myślę, że wiele osób ma problem ze zrozumieniem na czym polega prawidłowe działanie naszych Świadomości. Chodzi o to by zrozumieć skąd mamy naszą Świadomość i Kim jest Osoba, która Ją nam dała, a wręcz sklonowała.
Rożnica przekazów Jezusa Chrystusa i Mahometa polega na dwóch różnych uduchowieniach, które kształtują pokojowe usposobienie lub agresywny, wojenny punkt widzenia. Cudowny przekaz Jezusa Chrystusa przez biblijne kody nie jest religią a raczej zaproszeniem do zdeklarowania się do przyszłego wiecznego życia. Wieczne życie to życie w ciałach ziemskich w jakich jesteśmy. Z różnicą, że będą wypełnieni Energią Bożą, zamiast płynów ustrojowych raz krwi. obecne nasze ludzkie ciała starzeją się i umierają. Stwórca nasz dąży do tego by ciała nasze żyły wiecznie i były wiecznie szczęśliwe. W nowych nieśmiertelnych ciałach mamy szansę podróży po całym wszechświecie. Będziemy mogli kiedykolwiek odwiedzić Królestwo naszego Stwórcy przemieszczając się w niewyobrażalny szybki sposób. Energetyczne ciało bez materialnych związków, oblegające naszą nieśmiertelną Świadomość zapewni nam całkowite bezpieczeństwo.  Wyrażenie zgody na takie wieczne życie jest przez chrzest i modlitwę akceptacji Planu Bożego co jest łatwe i bardzo przyjemne. Oczywiście chrzest ma nastąpić kiedy człowiek jest osobą dorosłą, a nie tak jak to oszukał wiele osób kościół Rzymsko katolicki chrzcząc małe nieświadome dzieci!
Przykładem życia wiecznego jest sam Bóg Ojciec Stworzycieli i Syn Boży, którzy jako Osobowości Duchowych Świadomość wcielili się w ludzkie ciało i są w nim aż do tej pory, by udoskonalić wszelkie funkcje życiowe w tym nowym cudownym systemie.
Potwierdzenie powyższego zagadnienia są biblijne kody w Nowym Testamencie:
Ewangelia Jana rozdział 14 werset 9.
Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 11.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 20.
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Islamski punkt widzenia jeśli chodzi o usposobienie wobec chrześcijaństwa jest ogromnie nieprzyjemny, jak zresztą sami o tym wiecie. Taki stan waszego uduchowienia jest łatwy i ukierunkowuje złą wyobraźnię u niektórych z Was. Wielu waszych braci chcą rozwiązać w prosty bezproblemowy sposób swoje złe zamysły szukając powodu, by kogoś zabić w najlepszym wypadku znienawidzić, sądząc że chce tego Bóg! Przez te okropne makabryczne błędy zło wtedy zbiera swoje żniwo, by na sądzie ostatecznym każdego z Was osądzić i wydać wyrok.
Chrześcijaństwo według zaleceń Jezusa Chrystusa przez biblijny zapis kodowy jest bardzo trudny i nie do zrealizowania przez wasze wyznanie!
Prawdziwy wyznawca Jezusa ma kochać swoich wrogów i przebaczać choćby za najdrobniejsze przewinienia tym, który wyrządzili mu choćby największą krzywdę. Wynika z tego, że Dawca chrześcijańskiego uduchowienia jest absolutnie Miłosierny i nie ma w Nim najmniejszej skazy zła, czego niestety nie ma w waszym Mahomecie ani w waszej religii.
Prawdziwa wiara chrześcijańska nie opiera się na biblijnym Starym Testamencie wykreowanym przez Judaizm i przez zwiedzonych Żydów, którzy są w zakłamany uduchowieniem, które jest bardzo podobne do Waszego.
Samo ukierunkowanie ostatecznego zbawienia według Jezusa jest przeniesieniem nas do życia wiecznego w którym nie ma wojen, przemocy, chorób, głodu i wszelkiego zła jakie istnieje na świecie. Nowe ciała wypełnione Bożą Energią zredukują wszelkie problemy zapotrzebowań czynności życiowych naszych nowych ciał.
W świecie Jezusa Chrystusa nie ma czegokolwiek co by nas poróżniło, a przede wszystkim nie ma żadnej religii opartej na systemie kłamstw i wymyślnych sztuczek, by na bazie jakiś przekonań przechwycić kogoś do zorganizowanego wyznania.
W świecie Jezusa będziemy obleczeni w doskonałe ciała a których nasze Świadomości są zgodne i szczęśliwe, korzystające z Energii Dobra i wiecznego życia. Wynika to z tego, że już tu na Ziemi odizolujemy się od jakiejkolwiek przemocy oczekując w spokoju i uległości na to co nam się przytrafi w życiu. Jeśli ma coś przyjemnego nas spotkać staramy się by nie było to kosztem jakiegoś człowieka a po prostu szczęście i pomyślność oczekujemy od naszego Boga Ojca Stworzyciela i Jego Jedynego Jednorodzonego Syna Jezusa.
Według przekazu Jezusa rozumiemy, że nasze życie jest testowane przez diabła, który w różnoraki sposób w pędza nas w nieprawości, by potem nas gnębić, a w ostateczności oskarżyć na sądzie ostatecznym! Podobnie jest z Wami choć wielu z Was nie rozumie działania świata sądząc, że jeśli zabije się kogoś w imieniu waszego boga dostępujecie błogosławieństw w postaci rabunku bezprawnie zagarniając kogoś dobra, jak to czynią od wieków Żydzi!
Ponieważ jest zbyt wiele zagadnień poruszonych w moich monologach jedyną drogą ich zrozumienia jest przetransferowanie ich na zrozumiały dla Was język. Wtedy zrozumiecie sens moich przekazów, by zainteresować się odpowiedzią na pytanie; Kim jest naprawdę Jezus Chrystus.
Zrozumiecie również kim sami jesteście i Kim jest Wasz Stwórca, który podobnie jak my funkcjonuje na Bazie Dwóch Świadomości. Świadomość Stwórcy i Świadomość Syna Jezusa  zjednoczeni w Jednym Ludzkim Ciele objawia nam Jedynego Boga, którego Mocy nie jesteśmy nawet w stanie sobie wyobrazić. Boska Jedność Ojca i Syna oddała swoje życie na ukrzyżowanie, by nam objawić prawdę przyszłego wiecznego życia, które tylko może nas Zbawić.
Czy w Waszej religii ktokolwiek odważył się poświęcić swoje życie na męki i śmierć by doprowadzić Was do prawdy, aby zaoferować Wam Zbawienie i Życie Wieczne?
Zdaję sobie sprawę, że jeśli dołączycie do grona wyznawców Jezusa, wasi demoniczni bracia mogą Was zabić. Mimo to spróbujcie nawiązać indywidualny kontakt z naszym Stwórcą przez Jezusa Chrystusa nie narażając się na przykrości ze strony waszych braci. Módlcie się do Jezusa, by znalazł dla Was drogę wyjścia z jarzma kłamstw i ucisku a odczujecie wolność i przyjemność Uduchowienia naszego Stwórcy, który jest Ogromną Miłością!
Zdobądźcie biblijny Nowy Testament i proście Boga Ojca Stworzyciela przez Jezusa Chrystusa o zrozumienie kodów biblijnych. Studiujcie Nowy Testament, szczególnie Ewangelie Jana gdyż są tam zakodowane tajemnice Prawdy Bożej!
Tłumaczcie na Wasz język moje internetowe strony, a zrozumiecie różnicę wyznań i ogromne kłamstwa w które wpędził nas wszystkich zwyrodniały diabeł!
Pomyśl! Jeśli obecnie żyjemy w ogromnym procencie w płynach ustrojowych jak w wodzie i krwi, które stwarzają nam mnóstwo problemów, a jednak mimo to czasami czujemy się wspaniałymi inteligentnąymi osobami. To jakby wyglądało cudowne życie życia w Boskiej Energi, która spotęguje naszą inteligencję i moc niewyobrażalnego szczęścia życia wiecznego. Dla naszego Stwórcy nie ma nic niemożliwego!

W IMIENIU JEZUSA CHRYSTUSA ZAPRASZAM  WAS DO ŻYCIA WIECZNEGO!
Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nie było aktem religijnym, a raczej pokazem jak ma się odbyć przejście z życia obecnego do życia wiecznego. Śmierć  Syna człowieczego, Jezusa Chrystusa i zmartwychwstanie nie tylko było gestem zbawienia nas! Bóg Ojciec Stworzyciel przeprowadził na Sobie i Synu swoim test nowego wiecznego życia, zmartwychwstając w ludzkim ciele w którym nie było już wody ani jakikolwiek płynów ustrojowych, a przede wszystkim krwi. Nowe życie a w nim nowy system cielesny wypełniony Wieczną Energią Bożą to życie bez bólu, głodu i obaw, że ktoś może je zniweczyć. Zmartwychwstanie ciała człowieczego w ciągu zaledwie trzech dni ukazało nam fenomen cudu jakie dokonał nasz Stwórca i Jego Umiłowany Jezus Jednorodzony Syn Boży. Stwórca i jego Jednorodzony Syn Jezus jako Osoby Duchowe (Świadomości) od przeszło dwóch tysięcy lat żyją w ludzkim ciele, doświadczając i poprawiając nowy system życia. Jest potwierdzenie w biblijnych kodach w Ewangelii Jana rozdział 8 werset 35, 36.
Ewangelia Jana rozdział 8 werset 35, 36.
35. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.
36. Jeżeli więc Syn was wyzwoli wówczas będziecie rzeczywiście wolnym.

Czy wasz Mahomet przekazał komukolwiek jaka jest prawda o życiu wiecznym? Nikt bez obleczenia w  Energetyczne ciało bez wody i krwi do Królestwa Bożego się nie dostanie, ta wiadomość jest zakodowana w Biblii w Nowym Testamencie.
Okłamano was, że Mahomet i wielu innych się dostali do Nieba do Królestwa Boga. Szkoda, że jeszcze na świecie nie jest opublikowane, że Islam stworzył papieski Watykan używając podstępnie waszego Mahometa by zwieść arabski naród!
Szukajcie na internecie a znajdziecie wiele informacji na temat  zniewolenia Was religią Islamską, którą wymyślił Watykan! Ten watykańsko islamski system zamknął Wam prawdziwą drogę do Zbawienia Wiecznego, i idziecie na wieczne zatracenie!
Wejdźcie na internet wpisując w Google pytanie; Kto stworzył islamską religie a znajdziecie tam więcej przekonujących przykładów!

Na świecie jest olbrzymia ilość Świadomości (dusz) którzy uprzednio żyli w ludzkich ciałach. Zakłamano ich jakąś fałszywą religią i już nie mogą powrócić do życia w ciele, by ponownie się urodzić. Stali się tak zwanymi złymi duchami, które nas prześladują i nawiedzają zarażając kłamstwami, którymi sami zarazili się w fałszywych religiach, kościołach i sektach. Stali się złymi duszami na wieki!
Gdy będziemy w nowym Wiecznym Życiu wypełnieni Energią Bożą, a przede wszystkim Prawdą,  żadna ze złych dusz nie będzie mogła nas skrzywdzić. Boża Energia Wiecznego Życia będzie nas chronić na wieki wieków!
Wiele osób zastanawia się dlaczego Jezus nie objawił się ponownie jak to obiecał swoim uczniom. Ponieważ życie wieczne ma być doskonałe i wszyscy mają doskonale wyglądać potrzeba czasu by system nowego wiecznego życia był udoskonalony w stu procentach. Również czas odgrywa rolę najważniejsza, gdzie wszyscy mają się zdeklarować i wyrazić zgodę na takie rozwiązanie. Gdy uważnie przyjrzymy się dalszym ludzkim pokoleniom zauważymy że kobiety i mężczyźni są coraz bardziej ładni i coraz bardziej inteligentni!
Jak wspominałem w innych moich przesłaniach, że na świecie żyją dwa rodzaje istot inteligentnych na podobieństwo Boże. Są to synowie ludzcy i ludzie, stali mieszkańcy naszej ziemskiej planety. Synowie ludzcy to byli Synowie Boży, którzy przez nie wyjaśnione sytuacje znaleźli się na ziemskiej planecie. Być może zwiódł ich diabeł syn zatracenia, który zdemaskował się w osobie Mojżesza! Synowie Boży powrócą do swego Ojca w Niebie zaś ludzie otrzymają nowe wieczne życie w ciałach które zamiast wypełnione płynami ustrojowymi będą wypełnieni Wieczną Boską Energią, która nie pozwoli im zrobić jakąkolwiek krzywdę.
Bóg Ojciec Stworzyciel przez swoje bezgraniczne Miłosierdzie nie chce pominąć żadnego człowieka by zaoferować mu zbawienie. Na to wszystko trzeba czasu. Również niedostrzegalnie odbywa się sąd nad zwyrodnialcami, którzy przez miliony lat i obecnie terroryzują mieszkańców wszechświata. Według mnie sąd ostateczny jest już tuż tuż, widać to po znakach czasu, które wypowiedział Jezus, a które przez biblijne kody się wypełniają!
Mam nadzieję że wyznawcy waszej religii zrozumieją intencje naszego Stwórcy i Jezusa Jednorodzonego Syna Bożego i  przyłączą się do prawdziwego chrześcijaństwa. Przykro mi ale straciłem nadzieję na nawrócenie się do Prawdy Bożej Izraelczyków oraz sekty Świadków Jehowy, ponieważ oni z jakiś nieznanych mi powodów mają zablokowane swoje Świadomości na amen!

P.S. Moim zdaniem Ziemia stała się w pewnym sensie epicentrum wszechświata. Jest ogromną salą sądową gdzie odbywa się sąd nad wszystkimi mieszkańcami wszechświata. Wszyscy mieszkańcy wszechświata czy chcą czy nie chcą muszą się wielokrotnie urodzić w ciele człowieka, by osądzić ich czy są zwyrodnialcami czy nie.
Sztuczny chaos jaki dzieje się na Ziemi jest genialny gdyż od kilkuset tysięcy lat dzięki temu wyłaniają się zwyrodnialcy, których trzeba się pozbyć!

List pierwszy napisany był dwa lata wcześnie przezd listem drugim.
POPRZEDNI PIERWSZY LIST do wyznawców ISLAMU
Postanowiłem oświecić naród muzułmański prawdą Jezusa Chrystusa, który został zwiedziony przez watykańską mafię, poprzez fałszywego proroka Mahometa. Jeśli uważasz, że masz w sobie charyzmę współpracy z Jezusem Chrystusem, pomóż w rozprowadzaniu poniższego listu, który być może oświeci tych biedaków i świat uwolni się od ich niebezpiecznej religii.
Na moim portalu znajdziesz wersje listów do Muzułmanów w różnych językach. W formacie PDF można je kopiować i wysyłać. Poniżej jest list w języku polskim:

Bracia i Siostry Muzułmanie.... 
Chciałbym zaznaczyć, że nie jestem prorokiem ani żadnym świętym! Nie reprezentuję żadnej religii, kościoła lub sekty! Nie jestem przynależny do żadnego wyznania lub jakiejś partii i nigdy nie będę!
Jak wszyscy jestem manipulowany ziemskimi kłamstwami. Zło na wszelkie sposoby próbowało mnie zniesławić. Przeżyłem niesamowite historie i wytrzymałem to wszystko by dożyć do tej chwili. Nie wiem dlaczego, ale mam cechę odkrywania diabelskich manipulacyjnych kłamstw i chcę je Wam ujawnić. Tłumaczenie tego tekstu jest zrobione przez internetowego tłumacza. W związku z tym przepraszam za jakieś nieścisłości. Chętnie przyjmę uwagi w celu poprawy moich tekstów prosząc o kontakt na adres:   fakty777@hotmail.com       (Proszę pisać w języku polskim lub angielskim!)

Bracia i Siostry! Kieruje do Was list z myślą, że przeczytacie go i zrozumiecie swoją obecną sytuacje! Chcę byście zorientowali się w jakiej znalazły się arabskie i inne narody. Tak jak inne narody i Wy znaleźliście się pod panowaniem zła, którego świat nie zna choć wyznają go nieświadomie w każdej religii, kościele i sektach chrześcijańskich. Wszyscy nie wiedzą kim jest diabeł i nieświadomie uważają go za męża Bożego. Wszystkie partie oraz osoby rządzące w różnych krajach są pod jego diabelską kontrolą, co gorsze nie zdają sobie z tego sprawy. Ogólnie wszyscy jesteśmy pod kontrolą diabła, by nie poznać naszego Boga Ojca Stworzyciela i Prawdy jaką przyniósł na świat Jezus Chrystus. Szczególnie religia Wasza jest pod panowaniem złego ducha, który chce wykorzystać Was, by zrealizować swój własny brudny plan zdobycia władzy nad światem. Wykorzystując Żydów diabeł chce użyć Was „jako mięso armatnie”. Konkretnie mówiąc diabeł manipuluje arabskimi narodami, by stały się w oczach świata mordercami i niegodnymi egzystowania na tym świecie!
Zło chce z Was uczynić krwawą ofiarę, by wy gloryfikować pseudo żydowskich pomiotów, którzy mienią się Żydami a nimi nie są. Chce on wy gloryfikować żydowskich pomiotów na bohaterskich wyzwolicieli od Waszych morderczych bojowników. Wasi wrogowie mordując Was ukażą światu fałszywy obraz wyswobodzenia go z pod niebezpiecznej Waszej religii. Przez wymyślne oskarżenia Was w przyszłości diabelski system będzie chciał doszczętnie  wymordować Wasze kobiety i dzieci podobnie jak Hitler chciał wytępić narody żydowskie. Na tle tego fałszywego wyswobodzenia świata, pseudo żydowskie pomioty staną się bohaterami. Oczywiście całą operacją kieruje diabeł, którego Wy nie znacie, i nieświadomie nie dostrzegacie go stając się jego ofiarą.
Pomyślicie sobie, że mój list to prowokacja, aby zniszczyć Waszą religię. Bardzo się mylicie! W Nowym Testamencie w Biblii chrześcijańskiej jest Ewangelia Jana, która jest fenomenem na skalę światową. Nie wiadomo kto napisał tę Ewangelie w której zakodował wszelkie informacje dotyczące naszego Stwórcy i Jego Pierworodnego Syna. Ewangelia Jana również wyjaśnia nam kim jest diabeł, który manipuluje naszą ziemską planetą! Spójrzcie logicznie na historię Mojżesza, który rzekomo od Boga dostał na kamiennych tablicach dziesięć przykazań, a szybko zrozumiecie kim jest ten diabelski pomiot. W śród tych dziesięciu przykazań były dwa bardzo ważne.
Nie kradnij 
Nie zabijaj!
Czy te przykazania nie tyczyły się do Mojżesza? Mojżesz od początku swojej religijnej krajery był mężobójcą zabijając faraońskiego namiestnika. O tym powiadomił nas Jezus w biblijnej informacji w Genialnym Nowym Testamencie.

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44.
Tak Jezus zwrócił się do Żydów: Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Niewątpliwie powyższy werset dotyczy Mojżesza! Ogólny opis tego wydarzenia jest na mojej stronie w linku pod tytułem; Kim jest Diabeł?                 
Mojżesz i jego żydowscy żołnierze zabili dziesiątki tysięcy mężczyzn i kobiet jak również dzieci. Zabijał nawet samych Żydów, którzy mu się sprzeciwili.  Nakradł i przywłaszczył sobie ziemię innych mieszkańców naszej planety! Ten proceder zabijania i kradzieży ze strony pomiotów mojżeszowych trwa do dzisiaj! Przykładem jest obecny Izrael!
Diabeł poróżnił i podzielił mieszkańców arabskich krajów na różne rasy oraz przez systemy religijne sprowokował wojny. Wymyślił kłamstwa religijne jakie są w biblijnej historii o Abrahamie, który być może przyniósł skutek zaprzestania ofiar z dzieci, ale inne kłamstwa sprawiły podzielenia jednego narodu, który wywodzi się z jednej rasy. W dalszej historii Abrahama, duch diabelski na podstawie kłamstw o jego dzieciach urodzonych przez Sarę i jej służącą podzielił jedną rasę, na dwa narody wrogo do siebie nastawione! Czyli konkretnie Was i Żydów. Diabelski Lucyfer wykorzystuje Żydów i Was, by w diabelskim podstępnym planie mógł zasiąść na ziemskim tronie, aby mógł manipulować ludźmi! Oczywiście cała ta historia Abrahama jak wiele innych są wymyślonymi kłamstwami. W ten sposób podzielił się jeden naród czyli na Was naród muzułmański i obecny naród żydowski. Zatraciliście rozsądek nie zdając sobie sprawy że naród muzułmański i żydowski jest jedną gałęzią genealogiczną Waszej rasy. Podobnie stało się z narodem Indyjskim i Pakistańskim, którego podzieliła religia i stali się wzajemnymi ogromnymi wrogami. Ogólnie mówiąc wszyscy ludzie na świecie są jedną rodziną, gdyż wywodzimy się od naszego Stwórcy, który dał nam Kopię Swojej Świadomości, a konkretnie w całości nas stworzył. W późniejszym moim tekście wytłumaczę Wam dlaczego tak jest! Poznacie swojego Prawdziwego Stwórcę, jego Syna  Jezusa, oraz swojego Mahometa i samych siebie, a przede wszystkim zdemaskuję diabła, który Wami manipuluje. Proszę przeczytajcie do końca, a zrozumiecie największe tajemnice, które objawiają się w naszych czasach. W Planach Bożych nie ma nic ukrytego co nie było by ujawnione.
Diabelski Lucyfer chce stać się fałszywym bogiem i królem całego świata! Uprzednio  przez hitlerowców sprytnie mordował prawdziwych Żydów, by cały świat ulitował się nad nimi. Na tym skorzystały mojżeszowe pomioty mieniącymi się żydami, a nimi nie są. Odradzając naród żydowski na uprzednio zagrabionych terenach, które dzisiaj jest Izraelem diabeł, chce stworzyć sztuczne pozory objawienia się Jezusa Chrystusa. Być może chce wcielić się w niego udając religijnego bohatera, który przez wojny i najazdy na muzułmańskie narody wyzwoli świat z waszych brutalnych ataków na kraje które uważacie za niewiernych! Zakamuflowane mojżeszowe pomioty stworzyli pseudo żydowską diabelską mafię by świat gloryfikował ich jako naród wybrany. Na czele z Lucyferem chcą rządzić całym światem, a właściwie mówiąc nieomal prawie już rządzą gdyż mają całą światową finansjerę w swoich łapach. Powracając jeszcze raz do mojego przekazu diabeł chce na śmierci Waszego narodu wy gloryfikować Żydów by objawić się w żydowskim narodzie w postaci jakiegoś biblijnego pseudo świętego bohatera, być może podszywając się nawet pod samego Jezusa. Zrozumcie ten czas już nadchodzi!
Być może nie wiecie, a może wielu z Was nie chce uwierzyć, że Waszą religie spreparował Watykan. Ostatnio są już na to dowody, że muzułmańską religię stworzył pewien watykański papież, który chciał z narodów arabskich uczynić bicz na nieposłuszne chrześcijańskie kraje arabskie, które nie chciały dołączyć do Watykanu. W siódmym wieku Watykan przygotował młodego nierozsądnego Mahometa do roli proroka na wzór Jezusa wmawiając mu na siłę, że jest posłannikiem od Boga. W efekcie uczynili z nierozsądnego młodego człowieka fanatycznego świętego jak to czynili z różnymi innymi osobami, i czynią to do dzisiaj. Nierozważny Mahomet uwierzył w swoją fałszywą misję, która w planie Watykanu miała posłużyć się nim, by zjednoczyć Arabów do przyłączenia się do religii watykańskiej i przy okazji zniszczyć prawdziwych chrześcijan, którzy utworzyli kościoły na terenach arabskich. Całe te przedsięwzięcie było kontynuacją kościoła rzymskokatolickiego, który chciał i chce się stać jedyną światową religią podobnie jak Wy i Żydzi  również.
Zdaję sobie sprawę, że niektórych z Was będzie denerwowało moje przesłanie, ale proszę przeczytajcie je do końca, a zrozumiecie Kim jest Wasz Stwórca i dowiecie się wiele niesamowitych tajemnic, a przede wszystkim kim my jesteśmy i dokąd zmierzamy!
W siódmym wieku Watykan mocno uzbroił Mahometa i jego nowo powstałych watykańskich bojowników, którzy zostali wyselekcjonowani z najbardziej okrutnych ludzi. Jak się później okazało muzułmańscy bandyci odwrócili się od Watykanu stwarzając swoją potężną religię która przemocą i podbojem zagarnęła mnóstwo arabskich terenów. Jak wynika z tego Mahomet  znacznie się usadowił sztuczną muzułmańską religię, którym mottem jest zabijać i mordować według Was niewierzących, by zatruć Waszą religią cały świat. Jak wiemy z historii Watykan widząc zdradę Mahometa pod pozorem odzyskania Jerozolimy sprowokował europejskich chrześcijańskich katolików by zaatakowali Muzułmanów. Była to zemsta za to, że uzbrojeni po zęby Muzułmanie zdradzili swoich zleceniodawców. Pseudo chrześcijanie poprzez swoje zakłamane watykańskie religijne oszustwa zawierzyli Papieżowi i napadali na najczęściej niewinnych muzułmanów pod pretekstem wyzwolenia Jerozolimy. W ten sposób Watykan zniszczył Plan Boży, który chciał złączyć i oczyścić od wpływów diabła wszystkie narody. Do tej pory trwa zacięty opór arabskich muzułmanów przed nawróceniem się do naszego Stwórcy przez Jezusa Chrystusa i nie  chcą poznać przekaz jego Prawdy. Waszą historię częściowo można porównać do historii, która zaistniała w naszych czasach. Ameryka uzbroiła po zęby Talibów afgańskich, aby wyrzucili od siebie Rosjan, którzy ich okupowali. Jak wiemy po wyzwoleniu Talibowie odwrócili się od Ameryki stwarzając swoją idiotyczną  morderczą ideologię, stając się zaciekłymi wrogami Ameryki i wojny trwają  do tej pory.
Wynika z tego, że wśród Waszych arabskich narodów urodzili się wredni morderczy żołnierze diabła, którzy podstępem prowokują Waszych młodych ludzi do fałszywej nielogicznej utopii, która chce zawładnąć całym światem. Nie zdając sobie sprawy, że nasz Stwórca, Bóg Prawdziwy, którego świat nie zna chce pokojowo doprowadzić świat do porządku i przyłączyć go do Królestwa Bożego! Jeśli Arabowie nie przejrzą na oczy podobnie jak Żydzi ześlą na siebie tragedie, kataklizmy i kompletne wyniszczenie!
Urodziłem się w Polsce i widzę, że Polacy mają podobny problem jak Wy. Czczą obraz czarnej madonny, który jest powodem pielgrzymek do Częstochowy.  Wizerunek polskiej czarnej madonny nic wspólnego nie ma z naszym Stwórcą przynosi tylko Polsce pecha, gdzie bez przerwy jest w stanie wojny domowej. Obraz czarnej madonny jest wizerunkiem raczej czarnej magii religijnej! Podobny problem jest u Was czcicie czarny kamień w swojej Mekce nie zdając sobie sprawy, kto skazał Was na takie poniżenia, by w rezultacie diabelski Mojżesz oskarżał Was przed Stwórcą jako nieudane dzieło Boże, które trzeba zniszczyć! Wielokrotnie powiadamiałem Polaków, że nie ominie ich zło jak również inne kraje, które służą Watykanowi. Polska nie zdaje sobie sprawy, że stała się drugą bestią na usługach diabelskiego Mojżesza, który w rzeczywistości jest Lucyferem! O tym fakcie również jest napisane w biblijnym Nowym Testamencie w Objawieniu Jana, Apokalipsie! Diabeł dąży do tego, żeby wszyscy mieszkańcy Ziemi oddali hołd obrazowi Czarnej Madonny. Być może diabeł przez swoje zakłamane zwycięstwo chce pozyskać pozwolenie od Niebios na tysiące lat zwodzenia mieszkańców Ziemi swoimi kłamstwami. Propagatorem tego jest były prezydent Polski Lech Wałęsa. Obnosi się z tym wizerunkiem czarnej madonny przypiętym do jego ubrania.
Tego jeszcze nie wiecie ale Mojżesz jest Lucyferem zdradzieckim synem, który z nienawiści do naszego Stwórcy niszczy przez miliony lat wszelkie dobro jakie Bóg czyni dla mieszkańców Wszechświata.
Cała prawdziwa historia diabelskiego Mojżesza jak Jezusa Chrystusa jest opisana i zakodowana w Biblii w Nowym Testamencie. Biblia nie jest pismem od Boga i wyrocznią wiary jak Wy myślicie, że jest nim Wasz Koran! Biblia jedynie jest natchniona Boską Mądrością, by stała się zakodowaną instrukcją jak zachować się by wejść do planów i zbawienia naszego Prawdziwego  Stwórcy, którego świat nie zna. Nowy Testament objawił naszego Stwórcę Boga Wszechmogącego i Jego Najświętsze Imię przez Najświętsze Jego Słowo! Nim wyjaśnię Wam w innych tekstach o co chodzi chcę zaznaczyć, że Biblia nie przekazała oryginalnych przekazów Jezusa Chrystusa. Wszelkie przekazy Jezusa, którymi posługiwali się gnostyckie chrześcijańskie kościoły pod nakazem rzymskiego Cesarza nakazano zniszczyć!
Teraz przejdźmy do konkretnych spraw by poznać naszego Stwórcę i Jego zawziętego wrednego przeciwnika!
Lucyfer w Biblii był bardzo ważną postacią w Królestwie Boga, tak mówi Biblia. Prawdopodobnie był naczelnym dyrektorem i dyrygentem filharmonii Niebiańskiej. Za zdradę został wyrzucony na Ziemię. Chciał się jakoś zrehabilitować zaoferował swoją pomoc wyselekcjonowaniu złych aniołów, którzy przybrali ludzkie postacie ukazując ich niegodziwość wobec Stwórcy. W efekcie zakamuflowany Lucyfer oraz inni zwyrodnialcy atakują wszelkie osoby i przy okazji mnie, którzy szukają prawdziwych przekazów Jezusa, by nie odkryto niegodziwości diabelskiego Mojżesza! Taką formacje przekazała Biblia w Nowym Testamencie.
Ewangelia Łukasza 22: 31
Cytuję: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę.

Wydaje się, że Lucyfer jako syn światłości, a w późniejszy wcieleniu w osobie diabelskiego Mojżesza miał przynieść na świat, by wyjaśnić jak zrozumieć Osobowość naszego Stwórcy oraz osobowość każdego żyjącego inteligentnego stworzenia włączając w tym ludzkość? Diabelski Mojżesz tego nie zrobił, a raczej zdradziecko postąpił i jest to opisane w Biblii w Nowym Testamencie.
Jezus Chrystus przyniósł na świat Prawdę objawiając nam kim jest nasz Ojciec Stworzyciel panujący w Królestwie Bożym. Jezus objawił siebie jako Boga Ojca i Syna przebywającego w ludzkim ciele. Jezus Chrystus objawił Najświętsze Imię Boga, które jest wpisane w naszej inteligentnej świadomości choć tego nie odczuwamy, gdyż ziemskie ciało i diabelski kod zapisany w naszych ciałach zablokował całą prawdę.
Pewna biblijna informacja w Ewangelii Jana mówi, że Słowo jest u Boga a Ono Słowo jest Bogiem nie została wytłumaczona do końca. Być może tę wspaniałą tajemnicę zatajono, by została poznana przed sądem ostatecznym, który według mnie znacznie się przybliżył!
Najwyższa pora, by to wyjaśnić w obecnych czasach kiedy mamy środki i narzędzia by tę ogromną tajemnicę objawić.
Jak wiemy naukowcy odkryli możliwość zidentyfikowania u każdego z nas D N A.  Jest to skrót od nazwy kwasu deoksyrybonukleinowego. Z materiału genetycznego od kilkunastu lat możemy odczytywać kod genetyczny poprzez proces zwany sekwencjonowaniem D N A. Służy do rozwiązywania zagadek kryminalnych i leczenia chorób.  Kod D N A składa się z paro zasad, gdzie w każdej komórce są ich 3 miliardy. Bada się je przez sekwencjonowanie. Badając D N A można określić skąd pochodzi człowiek. Naukowcy już dokładnie wiedzą, że każdy narząd naszego organizmu złożony jest z miliardów komórek z których pozyskuję się  nasze D N A. Nawet najmniejszy ślad kiedy czegokolwiek dotniemy pozostawia po sobie D N A. Gdy komórkę zobaczymy przez bardzo silny mikroskop D N A okaże się w stanie zaplecionego warkocza. Na ekranie monitora ukazują się w postaci kolorowych pionowych pasków, które dla naukowców są tylko obiektem porównawczym do innych kodów, by zidentyfikować ich właścicieli D N A. Znaki kodowe w komputerze nie ukazują ich tajemniczych zadań i  i rozkazów co mają czynić i gdzie przebywać. Zatem można stwierdzić, że z całej komórki D N A zewnętrzne kodowanie coś nam ukazało ale co dzieje się wewnątrz nie wiemy. Nie wiemy jakie zapisy znajdują się we wnętrzu komórki w poszczególnych elementach. Zapewne mają ukryty zapis w swoich niewidzialnych pojemniczkach! Przez niemożliwość zobaczenia ich kodów nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się co czynią, czym mają być i jakie mają spełniać zadanie.
Pomyślcie! Nasze Świadomości są Klonami ze Świadomości Jezusa Chrystusa, który jako Syn Jednorodzony otrzymał swoją sklonowaną Świadomość od Boga Ojca Stworzyciela. Ciało nasze blokuje nam pojęcie tego zagadnienia ponieważ jest nieczyste, nasycone kłamstwami. Szczególnie kłamstwami od fałszywych religii.
Nasz Stwórca nie jest religią, a jest Najświętszym Bożym Słowem od którego poczęła się inteligencja oraz poczęło się wszelkie Życie w całym Wszechświecie. Życie oparte jest na zapisie Kodowych znaków i Słów. Czym jest Boski Kod, a w nim zakodowane Słowa?
Ci co znają się na systemie komputerowym wiedzą, że pewien system kodowy rozkazuje komputerom czynić różne czynności. Na przykład, gdy budujemy strony internetowe nasza inteligencja stwarza tam pewne kodowy zapis i nakazuje pewne działania, które przy pomocy kliknięcia wzbudzają jakieś funkcje. Proces systemu komputerowego składa się z zakodowanych jedynek i zer, które posłusznie tworzą tak zwane pliki i linki.
Boski System Kodowy oparty jest na niewyobrażalnym systemie w której Znaki Kodowe mogą wystąpić na ogromnej przestrzeni. Gdybyśmy chcieli je narysować, by były widoczne i czytelne zajęłyby obszar nawet wielkości małego miasteczka. Jeśli są one zakodowane w formie Boskiej Energii ten ogromny zapis mógłby zmieścić się w niesamowicie małej odrobinie niewidzialnej dla naszego oka. Weźmy egipskie hieroglify, które w postaci obrazka i różnych znaków przy małym wymiarze wyryte na ścianie potrafiły stworzyć dość znaczną informację. Zobaczmy pismo chińskie, które kojarzy nam się z krzakami. W jednej literze może być zawarte całe zdanie.
Czy w naszej cywilizacji objawił się dowód o czym piszę? Klonowanie ujawniło że w jednej komórce D N A jest cały zapis organizmu jakiegokolwiek zwierzęcia i człowieka również. Co to oznacza? Oznacza to, że cały nasz cielesny organizm jest zbudowany z identycznych komórek, które mają w sobie silny system kodowy nakazujący im przybierać postać organu. Każda komórka mając określoną moc energetyczną umiejscawia się według samoprogramującej kolejności. Nie jestem naukowcem i piszę wszystko z przychodzących do mnie  myśli. Przychodzą one tak szybko, że czasami ich oryginalny przekaz nie nadążę zapisać. Nie wiem jak to się dzieje, ale po przeanalizowaniu ich dochodzę do wniosku, że jest w tym jakiś sens.
Rozpatrując funkcjonowanie komórek z doświadczeń naukowców dochodzimy do wniosku, że w każdej ludzkiej komórce jest zapisany identyczny ogromny System Życia. Komórek w człowieku są miliardy i w czasie poczęcia organizmu pierwsza z nich w postaci plemnika mnoży się w zawrotnym tępię. Ta pierwsza podaje polecenia nowo powstałym informacje o tym czym one mają być. Następne przekształcają się w komórki macierzyste, które rodząc inne usadawiają je w poszczególnych organach. W międzyczasie inne komórki zaczynają tworzyć krwiobieg i tak dalej według zakodowania pierwszej powstaje cały organizm. Mamy dowód gdzie z jednej komórki pobranej z owcy urodziła się identyczna nazwana Doli. Fakt ten został nagłośniony przez media.
Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem mojego przekazu pomyśl jak w małym podobieństwie organizują sobie życie owady stwarzając w swym gnieździe, które wygląda jak żywy organizm. Mrówki zaczynają swój żywot od jajeczek złożonych przez królową. Z jajeczek rodzą się mówki, które automatycznie przybierają postać robotnic, strażników, żołnierzy pilnujących gniazda. Powstają czyścicielki, mrówki, które hodują specjalne pleśnie, którymi się odżywiają. Inne dostarczają królowej pokarm i pielęgnują ją. A przecież w nich samych są zakodowane kody, które  stwarzają ich życie i przyjemność wykonywania swoich czynności i ciężkiej pracy.

Dowodem tego co piszę jest to, że wszyscy pomimo różnych języków i narodowości możemy się wzajemnie w cudowny sposób porozumiewać. Możemy rozważać wszelkie informacje jakie pozyskujemy w cudownie zakodowany sposób. Bóg Ojciec skopiował dla nas Swoją Świadomość składającą się ze słów zakodowanych w wiecznej Energii Życia. Nasza Dusza to kształt naszej Osobowości w której są miliardy niezliczone niewidzialnych pojemniczków w niewidzialnej formie, które nazwaliśmy w stylu ziemskim D N A. Dopiero niedawno zostało odkryte ludzkie D N A. Nasza Świadomość Duch jest oparty na Kopii Boskiej Świadomości plus własna indywidualna osobowość. Wiem, że wielu z Was nie może pojąć w jaki sposób jest zakodowany system naszego jestestwa. Obecnie jest czas komputeryzacji przez który możemy odrobinę swojego jestestwa minimalnie porównać do ich systemów, które są też bardzo skomplikowane. Musimy wziąć po uwagę, że system naszego życia jest w samo zasilającej się energii, komputery działają inaczej. Boska Energia Życia w nas Funkcjonuje podobnie jak system naszego Stwórcy i mieszkańców Jego Królestwa. Gdyby było inaczej mielibyśmy konflikt systemowy jaki występuje między różnymi komputerami. Młodym ludziom łatwiej zrozumieć te zagadnienie, starszym trzeba spokojnie wyjaśnić, że człowiek składa się z miliard, miliardów odrobin w których jest zapis Kodowy, Słowo. Tak jest z każdą odrobiną ziemskiej materii, która z pozoru jest martwa a w rzeczywistości działają w nich cząsteczki atomowe ze swoimi kodami. One kiedyś były zespolone i żywe ale jakiś kataklizm zamienił je w materię nie uporządkowaną bez inteligencji samodzielnego życia. Zobaczcie i pomyślcie logicznie! Was prorok Mahomet ani słowa nie wspomniał, że naszym Stwórcą jest Żywe Słowo! Nikt oprócz Jezusa nie wyjaśnił nam, że naszym Stwórcą jest Najświętsze Słowo, które zapoczątkowało Życie składające się z zakodowanych Słów, które skonstruowało nasze Świadomości. Jedynie Jezus przyniósł Prawdę, a w niej ukazał naszego Stwórcę w Jego Słownej Osobowości i Zakodowanej w Niej niewyobrażalnej Mądrości, która oświeca świat by poznać swego Stwórcę oraz każdego człowieka również. Jezus przez swoje Imię w którym urodził się na naszej planecie objawił Najświętsze Imię naszego Stwórcy.
Poniższy werset ukazuje jak w mądry sposób Jezus objawił Imię naszego Boga Ojca Stworzyciela. Gdyby przekazałby te informacje wprost, nie przetrwałyby do dzisiaj. Różne fałszywe religie szczególnie Rzymsko Katolicka inkwizycja zniszczyliby ją uważając za heretycką!

Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli.
Ewangelia Jana 5 werset 43.
Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.
Ewangelia Jana 17 werset 11.
 Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo.
Ewangelia Jana 17 werset 12.

Poprzez biblijne Kody Jezus wyjaśnił nam, że wszyscy Królestwie Bożym są podobni do swego Stwórcy będąc w identycznym Imieniu, którym jest On sam.
Zobaczcie! Wasza religia oszukała niektórych z Was kłamiąc, że w Niebie będą na nich oczekiwały dziewice, czy coś w tym rodzaju. Królestwo naszego Boga Ojca Stworzyciela służy całej ludzkości, by utrzymać porządek, a nie jest burdelem jak Wy myślicie! W zakodowanych słowach w Ewangeliach Jezus o tym powiedział, że Bóg Ojciec i całe Królestwo służy całemu Wszech światu.
Trzeba wziąć pod uwagę niewyobrażalną teorię, że gdybyśmy chcieli stworzyć jedną żywą inteligentną komórkę, którą moglibyśmy zobaczyć w olbrzymim powiększeniu musielibyśmy w jakiś niesamowity sposób wyciągnąć z być może miliardów komputerów, a może więcej zawartość zapisów kodowych, które też są niewidoczne dla oka. Kody zapisane są cyframi i różnymi znakami przypominającymi geometryczne figury. Kody komputerowe musiałyby być tak ściśnięte, że powstałaby z nich jeszcze niewidoczna dla oka odrobina materii. Komputery posiadają swój system i czasami jeszcze zakodowane programy. Programy dopiero czynią je użytecznymi w różnych dziedzinach jak na przykład w odczytaniu kodów D N A które są ludzkimi lub innych wszelkich stworzeń jakie żyją na świecie. Sztuczna komórka stworzona z zmasowanych komputerowych informacji przez system komputerowy byłaby martwa, gdyż nie byłoby tam Energii Kodu Boskiego Życia Inteligencji, który zna tylko nasz Stwórca. Kody życia są w nieprzerwanym ruchu wytwarzając życiową Energie. Jeśli w jakimś organizmie następuje śmierć Kody Inteligencji odchodzą i komórki stają się materią w stanie pozornie wyglądającymi na martwe. Po milionach lat będąc pod wpływem ciśnienia lub potężnego wybuchu zamienią się w jakiś minerał lub pierwiastek jakie spotykamy na ziemskiej planecie. Tak powstały planety, gwiazdy na których przez Lucyfera przyszła śmierć. Ich Życiodajna Boska Energia realnego życia i inteligencja ustała. Wybuchy dokończyły ten proces, który w postaci skał i minerałów oraz różnych kamieni widzialny jest na ziemi. tylko nasz stwórca zna kody życia i może ożywić wszelką materię nieożywioną bez żadnych trudności.

Odkryto, że w organizmie są Inteligentne Komórki macierzyste z których można pozyskać niektóre organy znajdujące się w człowieku. Co to oznacza, że Komórki Macierzyste posiadają Boski Kod Życia czyli Inteligencję. Mając odpowiednie środowisko mogą stworzyć kopię uszkodzonego organu w ciele człowieka lub jakiegoś  zwierzęcia. Zatem ludzkość dużo już wie na ten temat ale nie aż tyle. Ponieważ komórki mają w sobie niewidoczny Kod Inteligencji rozkazujący im być tam gdzie powinny i spełniać rolę stworzenia lub zregenerowania jakiegoś organu. To co opisałem tyczy się do organizmów, które żyją na Ziemi. Lecz to nie jest wszystko co tyczy nas. W nasze ciało wcielony jest zapis Kodowy Niebiański, a konkretnie nasza ludzka Inteligencja. Konkretnie mówiąc nasz Stwórca podzielił się częściowo swoim Słowem Kodowym byśmy mogli istnieć i mieć swoją indywidualną osobowość. To jest nasza Inteligentna Świadomość inaczej mówiąc Dusza w której znajduje się Boski Kod Miłości, dobroci i wszelkie pozytywne cechy jakie są u naszego Boga Ojca Stworzyciela.
U wielu osób Boskie Kody zostały obezwładnione złym szatańskim kodem błędu, zawłaszczając nad wszelkim dobrem. Przez to mienimy się Żydami, lub udających Żydów, Amerykanami, Afrykanami, Rosjanami, Chińczykami, muzułmanami, katolikami, sekciarzami, bandytami, złodziejami i oszustami i wiele innych opcji, które spowodowały wszelki nasz podział na różne idiotyczne postacie. Staliśmy się mnóstwem odmieńców, którzy zatracili rozsądek nie odróżniający dobra od zła i dążymy do samoistnej zagłady!

Zrozumcie! Kody przez które zbudowana jest tkanka ludzka są słowami i działają jak litery przez które rozumiemy słowa! choć są to Boskie znaki, których my nie widzimy i  nie rozumiemy! Nasz Bóg Stworzyciel przez miliardy miliardów lat konstruował Inteligencję, Mądrość, która stała się Pierworodnym Synem naszego Stwórcy. Później wraz z Synem Mądrości stwarzali system życia splątując słowa zamieniając je w rozkazujące  Kody, które będące w ogromnych ilościach stwarzały komórki dla żyjących organów. Zaprogramowane Komórki samoczynnie rozmnażały się tworząc organizmy, nawet o olbrzymich wymiarach włączając wielkie planety, które były kiedyś żywe i umarły. Planety przez jakiś kataklizm ogromne wybuchy skamieniały stając się materią nie ożywioną, tak jak powierzchnia naszej ziemskiej planety. Wszelkie początki tworzenia naszego Stwórcy były realnym wiecznym życiem. Dopiero Lucyfer doprowadził do załamania się Boskiego Systemu przynosząc na wszechświat śmierć i zniszczenia. Przykładem są częste wybuchy w ogromnych ilościach planet, tworząc chaos w całym wszechświecie. Nasz Bóg Ojciec Stworzyciel jest Bogiem Porządku i nie stwarzał planet pełnych nieładu i chaosu. Bóg jest Absolutną Miłością i nigdy nikomu nie wyrządził krzywdy. Przykładem jest Jezus, który jest Synem Mądrości, który przyniósł na świat Prawdę i nie czynił tego przemocą! Jezus ganił swoich uczniów, gdy  zapędzili się w jakieś nieprzemyślane pomysły.  Was Mahomet za nieposłuszeństwo karał śmiercią. Niszczył całe miasta, które nie chciały się przyłączyć do jego religii. Tak się dzieje do dnia dzisiejszego! Zobacz jak Jezus zareagował na porywczość swoich uczniów.
Ewangelia Łukasza rozdział 9 wersety 53, 54, 55.
Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy się zabronił im.

Spójrzcie co się działo w historii świata i jak tworzono religie! Każda religia rozpoczęła się od przemocy i krwawych walk. Waszą religię również stworzyli mahometańscy wojownicy i jeśli nie chciano się przyłączyć do nich, mordowali gwałcili kobiety, zabijali ich dzieci.  Czy nie czynią  to aż do tej pory! Również w podobny morderczy sposób tworzył religie Rzymsko Katolicki cesarz Konstantyn i inni cesarze!  Zobaczcie jak Jezus nazwał tych, którzy tworzyli i tworzą religie przemocą! Dwa tysiące lat temu zapisane zostało w Nowym Testamencie! Jezus oddał życie za mnie i za Was i nie chce zostawić Was na pożarcie wilków, którzy są fałszywymi prorokami. Mahomet ani żaden Wasz prorok nie odważył się oddać życie za Wasze zbawienie!
Ewangelia Jana rozdział 10, wersety od 8 do 16 .
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależny mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają. podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaje za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. i te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

Wejdźcie w położenie naszego Ojca Stworzyciela! Nam by się  załamały ręce widząc tak ogromne zniszczenia w całym wszechświecie.
Bóg nasz Ojciec Wszechmogący kocha nas wszystkich! Dobrych i złych i nie chce nas stracić. Jesteśmy powiązani naszą świadomością niebiańskimi nićmi i jeśli jesteśmy rozsądni nikt nie może wyrwać nas z Boskiej Miłości i Wiecznej Pamięci.  Nawet sam diabeł, który choć kłamie i oszukuje musi się liczyć, ze Stwórcą gdyż i jego życie jest zależne od naszego Ojca Świętego, który jest w niebiańskim Kosmosie.
Biblia mówi, by nikogo na świecie nie nazywać Ojcem Świętym, gdyż jedyny Bóg Ojciec jest w Niebie. Jezus wyraźnie poinformował, że nie wolno czynić nikogo Ojcem Świętym jeśli nie zna się całego zagadnienia, a konkretnie odpowiedzi Kim jest nasz Bóg Ojciec Stworzyciel i kim jest Jego Syn Pierworodny.

Ewangelia Mateusza rozdział 23 werset 9    Cytuję:
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.

Watykańskie diabły lekceważą Jezusowy przekaz tytułując swoich papieży, ziemskimi ojcami i nieomal bogami!
Jesteśmy podobni do naszego Ojca w Niebie gdyż w nas jest Boży Kod inteligentnego życia, który pozwolił mi napisać do was list i ten sam inteligenty Kod Miłości Bożej jest w Was i dzięki niemu potraficie go odczytać i zinterpretować!
Niech odrodzi się w Was Miłość naszego Boga Ojca Stworzyciela, by cały świat odsuną się od diabelskiego Mojżesza, który ukrył swoją tożsamość aby go nie zdemaskowano, że jest Lucyferem synem zatracenia przez którego na cały wszechświat przyszła śmierć i ogromne tragedie.

Jak widzicie sam Bóg Ojciec Stworzyciel i całe Królestwo Boga jest Składnią Słów Kodowych z których osobno jest Boska Świadomość i Osobno jest Zakodowane Boskim Słowem wszelkie Niebiańskie Ciała. Do Królestwa Bożego należymy również i my, którzy uwierzyliśmy w Boską Mądrość i przyjęliśmy Imię Boga Ojca w Niebie  w którym to Imieniu przyszedł Syn Boży Jezus.
Nasz Bóg Ojciec Miłosierny nie wywyższa się ponad nikim jak to czyni Jahwe, Allach, Budda i wielu innych morderczych fałszywych bogów. Nasz Ojciec w Niebie służy nam będąc równym każdemu z nas.

Ewangelia Marka rozdział 10 wersety 42, 43, 44, 45.
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Na świecie żyją dwa rodzaje ludzi. Zwykli cieleśni ludzie i synowie ludzcy (byli mieszkańcy Królestwa Bożego).
Nikt nie jest w stanie odróżnić siebie czy jest stałym zrodzonym mieszkańcem Ziemi czy jest synem Bożym, którego zwiódł diabeł, by upodlić go i udowodnić Bogu, że powinien być zgładzony!
Bóg Ojciec Stworzyciel wraz ze swoim Jednorodzonym Synem przyszli na świat, by uwolnić Synów Bożych, którzy podstępnie zostali zniewoleni w złych ludzkich ciałach.
Bóg Ojciec i Syn Boży przyszli również uwolnić dobrych ludzi stałych mieszkańców Ziemi od rządów zwyrodniałych dyktatorów oferując im wieczne życie w nieśmiertelnych ciałach.
Dzięki naszemu Stwórcy i Jego Synom cały czas jest kontrola wszechświata, by nie było wojen i tragicznych wydarzeń. W przeciwieństwie, gdy Królestwo Boże zabezpiecza nasz świat przed tragediami, to wszelkie wymyślone religie i ich fałszywi bogowie dążą do ciągłych wojen. Przez nich morduje się niewinnych ludzi. Co gorsze te okrucieństwa często czyni się rzekomo w Imię Boga, którego świat nie zna.
Poniżej w Biblijnej informacji w Ewangelii Jana jest przekaz, który po głębszej analizie odkryjemy, że Bóg Ojciec Stworzyciel oraz Syn Boży Jezus są Identyczni, zespoleni w swej niewyobrażalnej Miłości i nieograniczonej Mądrości przynoszący nam spokój i radosne szczęście!
Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.
Ewangelia Jana rozdział 14 werset 11.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 20.
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Powyższe wersety bardzo długo  mieszały mi w głowie. Nie mogłem zrozumieć dlaczego Syn Boży równał się ze swoim Ojcem. Modliłem się w tej sprawie prosząc, by Jezus nie odbierał Boskości naszemu Stwórcy. Dopiero od kilku miesięcy zrozumiałem jak wspaniale była zakodowana informacja, która wprost mnie olśniła, że, Bóg Ojciec Stworzyciel wraz z Synem tworzą nierozłączną Jedność! Stworzyli Bóstwo o nieograniczonej Mądrości i Miłości, która jest wzorem dla całego Wszechświata!
Mieszkańcy w Królestwie Bożym są w tym samym Imieniu. Będąc w jednym Imieniu i tym samym uduchowieniu rządzą całym wszechświatem, a właściwie służą mu. Taki system jest najbezpieczniejszy i sprawiedliwy, gdyż kieruje się Sprawiedliwością, Miłością i Wiecznym Pokojem.
Wszyscy, którzy mordują w Imię Boże za swoje mordercze złe przewinienia, czy chcą czy nie chcą muszą urodzić się na nowo, ale tym razem w okropnych miejscach na Ziemi.  Kto wie? Być może urodzą się w jeszcze gorszych miejscach, gdzie istnieją jeszcze gorsi zwyrodnialcy żyjący na innych planetach w całym wszechświecie. Zobacz w poniższym wersecie co Jezus mówi o ponownym narodzeniu!
Ewangelia Jana rozdział 3 wersety od 1 do 14.    
Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: "Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś, jako nauczyciel. Nikt, bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jak Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi ponownie, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Nikodem powiedział do Niego: Jakże się człowiek może narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie widzisz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha.

Z powyższych wersetów wyraźnie wynika, że istnieje życie po życiu, inaczej mówiąc reinkarnacja. Jest pewna starodawna grupa osób nazywająca się Druzami. Rodzina Druzów nie może porzucić swojej wiary ani poza ich rodziny nikt nie może się do nich przyłączyć. W Izraelu żyje ich najliczniejsza grupa około 100 tysięcy. Wyznają, że ich społeczność istnieje od trzech tysięcy lat. Wywodzą się od Egipcjan. Początki swoje mają sprzed czasów Jezusa, a nawet Mojżesza. Są jedyną grupą religijną o najstarszej tradycji na Ziemi. Wierzą w jednego Boga oraz w reinkarnację. Religia druzyjska zawiera elementy chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Nie można przyłączyć się do religii Druzów, tylko jeśli ktoś urodzi się u nich może być Druzem! Stwierdzono, że genetyczne cechy Jezusa pochodzą od Druzów. 
Ja również wierzę w życie po życiu i jestem pewien, że słowa Jezusa wyraźnie wskazują na to, że nasze dusze mogą się ponownie narodzić w różnych krajach i w różnych religiach. Mówiąc krótko każdy z nas może się narodzić w innym kraju wyznając inną religię! Na przykład muzułmanin może urodzić się katolikiem, którego kiedyś nienawidził. Co gorsze za to że źle postępował w poprzednim życiu, nie zdając sobie sprawy już w nowym jako chrześcijanin będzie prześladowany przez swoich poprzednich pobratymców z muzułmańskiego narodu. 
Pamiętaj! Nasz Bóg Ojciec Stworzyciel nie jest żadną religią, kościołem ani żadną sektą. Jest Ojcem całego kosmicznego Wszechświata, który jest zrujnowany i ciągle potrzebuje naprawy. My przez własną głupotę możemy zniszczyć naszą ziemską cywilizację nad którą nasz Bóg Ojciec z kosmosu się natrudził, by doprowadzić ją do takiej nowoczesności jaką mamy obecnie. Diabelski Mojżesz dąży do tego, by nasza cywilizacja cofnęła się do epoki kamienia łupanego lub zginęła w wojnie jądrowej!
Pomyśl! Jesteś niewidocznym maleńkim ziarenkiem Boskiego Słowa, Które Stworzyło z Ciebie Inteligentnego człowieka lub syna człowieczego! Jesteś na poziomie inteligencji, które nie posiada żadne zwierze. Jesteś Dzieckiem Boga! Czy warto poniżać się i upodabniać do bezrozumnego zwierzęcia i oddawać hołd czarnemu kamieniowi w Mekce i fałszywym bogom?
Pamiętaj! Jesteś małym niewidzialnym okruszkiem, Kopią Kodów i Słów Życia na wzór kopi Syna Bożego i swego Stwórcy więc nie zhańb Tego Cudownego daru. Jesteś Cząsteczką Samego Ojca Stworzyciela! Twoje ciało jest małą niewidzialną odrobiną pierwszą komórką, która przy pomocy Boskiej Energi stworzyła miliardy innych. One poprzez super  inteligentny kodowy system skonstruowały Twoje żywe ciało. Bądź tak inteligentny jak Twój Stworzyciel i oczyść się ze wszelkich religii i fałszywych wyznań religijnych. Bądź Kopią swego Stwórcy i nieś Jego Dar Miłości i Miłosierdzia gdyż, Twój Stworzyciel Jest Ojcem nieograniczonej Miłości i Największej Mądrości jaka jest w całym Wszechświecie. Syn Boży jako Pośrednik swego Boga Ojca Wszechmogącego oświecił świat Mądrością i powstała nowoczesność ułatwiająca życie człowieka. Jeśli zechcesz Jezus Oświeci Twoją Świadomość, byś mógł żyć wiecznie!
Jeśli przyłączysz się do Niego bez żadnych religii, kościołów i sekt będziesz oczyszczony na wieki stając się szlachetną wspaniałą osobą!

Kontakt przez portale internetowe. Pisać w języku polskim lub angielskim:   
www.infomega.pl     www.totalinfo.pl     www.fakty.org.pl