CIAŁO JEZUSA
Przypominam, że nie jestem religijnym kaznodzieję lub przedstawicielem żadnej religii, sekty ani kościoła!
Być może przypadkiem wszedłeś na mój portal, który pomoże Ci odpowiedzieć na wiele pytań na które do tej pory nie znaleziono logicznych odpowiedzi.
Być może zaskoczą Ciebie zagadnienia, które poruszam, o których nikt do tej pory w ten sposób nie pisał. Przyznam, że sam byłem zaskoczony wieloma informacjami, które otrzymałem choć w późniejszym czasie znalazły się logiczne dowody w biblijnych kodach, przez które nauczono mnie myśleć.
Po trzydziestu latach moich badań znalazłem metodę na odblokowanie pewnej części Świadomości u osób, które by pomogły mi dokończyć dzieło Stwórcy, uwalniając  świat od błędów do których zmierza.
Zapraszam do tematu odnośnie Ciała Jezusa Chrystusa aby znaleźć informacyjne perełki, by zrozumieć ogromny problem i chaos jaki panuje na świecie.
Poruszmy sprawę Chrystusowego Ciała w którym Stwórca oraz Syn Pierworodny przebywali w swojej Misji na ziemskiej planecie.
Informacje Biblijne jednoznacznie informują nas w jakim Ciele przybył Chrystus z Nieba na Ziemię.

1 List Jana rozdział 4 werset 2.
Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.

List Jana rozdział 5 werset 7.
Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.

Zatem ukryte informacyjne perełki, czyli kody biblijne nasuwają nam różne sugestie tworząc wątpliwości, by podjąć jakąś konkretną decyzję aby wybrać Prawdę Bożą!
Pewne informacje biblijne przestrzegają nas przed zniekształceniem Prawdy naszego Stwórcy. Jednoznacznie trzeba określić, że Jezus Chrystus przyszedł z Nieba w ludzkim ciele, po prostu w ciele Syna Człowieczego!

1 List Jana rozdział 4 werset 1, 2, 3.
Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie.
Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.
Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który - jak słyszeliście - nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.

W innej informacji mamy ostrzeżenie by  absolutnie twierdzić, że Jezus Chrystus przybył z Nieba w ludzkim Ciele!

2 List Jana rozdział 5 werset 7, 8, 9.
Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.
Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę.
Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce [Chrystusa], ten ma i Ojca, i Syna.

W obu informacjach jest niewątpliwa pewność, że Syn Boży, Jezus Chrystus przyszedł z Nieba w ludzkim ciele, a  nie zaś wziął ciało z organizmu Mari!
Rozważając powyższe zagadnienie wziąłem pod uwagę, że przyjście Jezusa Chrystusa w ludzkim Ciele z Nieba, ma jak najbardziej prawdziwą i logiczną informację. Z faktów niektórych innych informacji zakodowanych w Biblii, domniemamy, że z Nieba przybył klon komórki powołanego uprzednio do Nieba mężczyzny. Z tej komórki urodził się Syn Człowieczy.
Brałem pod uwagę, że komórkę mógł stworzyć i zmodyfikować Stwórca, by była zalążkiem ludzkiego organizmu. Jeśli w takiej formie byśmy przyjęli te zrozumienie, nie można by urodzone z niej ciało, nazwać Synem Człowieczym! Określenie, Syn Człowieczy daje nam logiczne powiązanie z jakimś człowiekiem, który był dawcą tej komórki!
Jeden z wersetów mówi wyraźnie, że ktoś został powołany do Nieba i ponownie powrócił. Angażując naszą wyobraźnie możemy wyraźnie powiedzieć, że powrócił w formie komórki przygotowanej do sklonowania!
Wydarzenie te jest napisane tak skomplikowanie, że tylko dzięki naszej wyobraźni możemy zrozumieć, iż  uświęcone ciało ludzkie w postaci komórki, było przygotowane do sklonowania i powróciło na Ziemię.
Po urodzeniu się ciała Syna Człowieczego wcieliła się Świadomość Duchowa Syna Jednorodzonego naszego Stwórcy! W późniejszym czasie w czasie chrztu wodnego wcieliła się Świadomość naszego Ojca Stworzyciela.

Ewangelia Jana rozdział 3 wersety 11 -13.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie.
Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich?
I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.

Z mego zrozumienia wynika, że jeśli prawidłowo została wprowadzona informacja w Biblii, to jakieś uszlachetnione ludzkie ciało zostało powołane do obszaru Królestwa naszego Stwórcy.
W Królestwie naszego Stwórcy nie ma życia opartego na krwi i wodzie. Wynika z tego, że ciało człowiecze zostało pozbawione wody i krwi ożywiając je w Żywej Energii Duchowej, która pozwalała w takim stanie egzystować w Królestwie naszego Stwórcy. Przybywając z powrotem na Ziemię była w stanie komórki przygotowanej do sklonowania ludzkiego ciała! Uszlachetniona komórka została wcielona w ciało Marii, by ponownie wypełniła się krwią i wodą.

1 list do Koryntian rozdział 15 werset 50.
Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne.

Odwrotnie jest na Ziemi, gdzie Duch, krew i woda łączą się w jedno. W takiej sytuacji nasza Świadomość jest uwięziona znosząc ogromne męki, gdyż jest ogłupiana ziemskim życiem!

1 List Jana rozdział 5 werset 8.
Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.

W momencie przebicia włócznią ciała Syna Człowieczego wypłynęła krew i woda. Świadomość Duchowa naszego Stwórcy i Syna odłączyła się od ciała Syna Człowieczego. Kiedy ciało Syna Człowieczego zakończyło życie przeniesiono je do groty i tam było przez trzy następne dni i jak wiemy zmartwychwstało! W czasie zmartwychwstania można sądzić, że tylko Świadomość Syna powróciła do ciała Syna Człowieczego!
Oczywiście to tylko moje rozważania, które mogą wyglądać inaczej. Jest w tym jakaś mądrość choćby zdezorientowania diabelskiego zwyrodnialca w w osobie Mojżesza i jego diabelskich popleczników, którzy nie poznawszy swego Stwórcy ukrzyżowali Go. Bestialsko ukrzyżowali Go razem z Jego Synem Jednorodzonym bez żadnego miłosierdzia! W ten sposób wydali na siebie bezapelacyjnie wyrok!

Apokalipsa (Objawienie) rozdział 12 werset 9.
I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

Apokalipsa (Objawienie) rozdział 20 werset 10.
A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.

Pozostaje pytanie: kim była osoba, która była powołana do obszaru Królestwa naszego Stwórcy i która powróciła jako klon w czasie Misji Ojca Stworzyciela i Jego Umiłowanego Syna na Ziemię? Wystarczy wyznać wiarę, że Chrystus przyszedł z Nieba w Ciele. Jest to bardzo ważne!
Należy zauważyć, że informacja biblijna wyraźnie mówi, że nikt nie był wzięty do Nieba oprócz jednej wybranej osoby, z której  została sklonowana osoba nazwana w Biblii  Synem Człowieczym.

Ewangelia Jana rozdział 3 werset 13, Biblia Tysiąclecia)
I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.

Być może był ustanowiony plan między Ziemią a Niebem, że jeśli jakiś człowiek pokona śmierć i kłamstwa szatana, wtedy obejmie Królowanie nad wszelkim ciałem na ziemskiej planecie!

Ewangelia rozdział 17 werset 2.
Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś.

Być może rywalizacja między Ziemią a Niebem zmyliła szatana, gdyż nie wiedział, że ma do czynienia z samym swoim Stwórcą, którego ukrzyżował. W ten sposób nie tylko przegrał ale wydał na siebie zgubny wyrok i przy okazji udowodniono mu jego morderczy charakter!

Apokalipsa (Objawienie) rozdział 12 werset 9.
I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

Pamiętajmy! Póki co wyznajemy, że Chrystus objawił się w ciele, które za pośrednictwem sklonowania przybyło z Nieba, a nie stworzyło się ciała z Mari.
Z Nieba przybyły Dwie Świadomości, Osoby Duchowe Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna, które wcieliły się w ciało Syna Człowieczego!