ZANIECZYSZCZONE LUDZKIE ŚWIADOMOŚCI
NIE ROZPOZNAŁY SWEGO STWÓRCĘ!
Osoby z czasów Jezusa Chrystusa w żadnym wypadku nie mogły zrozumieć tego co przekazywał im Jezus. Ówczesna ludzkość nie znała anatomii człowieka a przede wszystkim nie zdawała sobie sprawy kim są Duchowe Świadomości i skąd pochodzą. Nie wiedzieli wtedy, że istnieją bakterie, które doprowadzały ich do chorób i śmierci. Dzisiaj w erze komputerów i odkryć kodów D N A oraz anatomii człowieka i wielu innych odkryć w pewnej części informacje o których piszę pokrywają się z logiczną prawdą. Ojciec Stworzyciel jest Osobą Duchową, a konkretnie Najświętszą Świadomością. Zaś osoby ludzkie posługując się zmodyfikowanym i uszlachetnionym ciałem przez naszego Stwórcę, które uzdrawia naszą chorą i zniekształconą psychicznie Duchową Świadomość. Do tego jeszcze wspomaga nas Świadomość Duchowa posłańca z Niebios, który jako Duch Święty spełnia rolę świadomości cielesnej wspomagając przyspieszenie uzdrowienia naszej chorej Duchowej Świadomości. Mimo tak wspaniałych darów jakie ofiarowało nam Niebo nasze Duchowe Świadomości nie mogą wyobrazić sobie Prawdy jaką przynieśli na naszą planetę Ojciec Stworzyciel i Jego Jednorodzony Syn! Masze Świadomości Duchowe sąs bardzo zanieczyszczony i nie mogą się przebić się przez  kłamstwa religijne i wszelkie inne jakie egzystują na świecie. Naukowcom bardzo trudno pojąć twórczość Wszechmogącego ponieważ swoje badania opierają na prostych zasadach fizyki, która ciągle wymyka się spod ich kontroli ponieważ materia rozkodowana z programów konkretnych organizmów zmienia się w coś innego a nawet w okropnego wirusa, który nieświadomie chce budować jakiś organizm zabijając inne. Tak jak to obecnie ma miejsce z koronawirusem. Gdy trwałość kodowania kontrolowanego przez Ducha Świętego zostanie naruszona, powstaje chaos który zniszczy kształt i funkcje zaprogramowanej organicznej komórki życia. Przykładem jest nasz ludzki organizm gdzie każdy organ i każda choćby najmniejsza komórka jest kontrolowana przez Energie i Logicznie zakodowana przez Duchową Świadomość, której program pochodzi od Stwórcy. Dowodem tego jest niewidzialna poświata na całym ludzkim ciele, która utrzymuje kształt i wizerunek każdego organizmu i można to zobaczyć tylko przez specjalne urządzenia naukowe. Wspomnijcie na słowa biblijne o tym, że jeśli ktoś zgrzeszy przeciwko Duchowi Świętemu temu nie będzie wybaczone w życiu obecnym i przyszłym. Powinno to utrwalać w naszych Duchowych Świadomościach, że nie wolno wchodzić w strukturę twórczości Wszechmogącego, gdyż będzie za to wielka kara!
Stwórca przewidział, że w przyszłości mogą zaistnieć u różnych osób złe nie przewidziane zdarzania. Stworzył i ciągle tworzy zabezpieczenie przeciwko osobom, które zagrażały i zagrażają porządkowi które ustanowił. Mimo to, że nasze Duchowe Świadomości są nieśmiertelne to ciała nasze ulegają skażeniu i umierają. Na postawie zmartwychwstania Jezusa widzimy, że Ciało człowiecze o naturze ziemskiej przy użyciu mocy Energetycznego Wiecznego Życia zobaczyliśmy cud, gdzie przez ukrzyżowanie nastąpiła śmierć i w ciągu trzech dni ciało zmartwychwstało stając się ponownie Ciałem w którym nie ma  krwi i wody, których zastąpiła Energia Życia stworzona przez Wszechmogącego naszego Ojca Stworzyciela. Daje nam to pełne uzasadnione logiczne zrozumienie, że Ciało Syna Człowieczego w cudowny sposób przybyło z Królestwa naszego Stwórcy, choć było ono zamknięte przed kimkolwiek dla wchodzących i wychodzących.

Ewangelia Jana rozdział 3 werset 13.
I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.

W Ciele Syna Człowieczego zmieniły się cechy ziemskiego człowieka i zmartwychwstałe Ciało przeinaczyło się  z systemu ziemskiego życia na system Niebiański. Należy pamiętać, że w ciele Syna Człowieczego były wcielone dwie Osoby Duchowe, Świadomość Duchowa naszego Stwórcy i Świadomość Duchowa Jego Syna Jednorodzonego! Po zmartwychwstaniu ciała  Syna Człowieczego w jego ciele pozostał tylko Syn Jednorodzony naszego Stwórcy, Wszechmogącego.