Biblijne kody! To najważniejszy temat, o którym piszę w mojej książce. Wszelkie moje przesłania staram się potwierdzić poprzez biblijne kody. Dążę do tego, by zostało wiarygodnie i logicznie zrozumiane na czym polegała misja Ojca Stworzyciela wraz z Jego Jednorodzonym Synem, którzy jako Dwie Osoby Duchowe przebywali w ciele Syna Człowieczego!
Przez myśli, które staram się kontrolować, jakaś pozytywna Energia poleca mi bym rzetelnie zwrócił uwagę na biblijne kody, w których w logiczny sposób okazują prawdziwą historię Stwórcy i Jego Umiłowanego Syna.
Każdy może zdobyć lub kupić sobie Biblię, by skoncentrować się w odszukiwaniu kodów informacyjnych w Nowym Testamencie, a szczególnie w Ewangelii Jana. Znajdziecie tam zakodowane wiarygodne informacje! Gdy nie uda się ich zrozumieć wystarczy w modlitwie zwrócić się do Jezusa Chrystusa i czekać cierpliwie aż przyjdzie odpowiedź, a wszystko się wyjaśni. Tak właśnie ja robię i niektóre odpowiedzi częściowo umieszczam na  internetowym portalu.
Historia Jezusa Chrystusa wydaje się bardzo skromna. Staje się specyficznie malutka i wydawałoby się jest nieznacząca, gdy spojrzymy w przeszłość historii naszej Ziemi i ogrom wszechświata. Przestrzeń wszechświata przytłacza wielu nie dając choćby odrobinę wiary w biblijny przekaz Jezusa nie zdając sobie sprawy, że przyszłość każdego z nas jest oparta na wierze i poznaniu Prawdy, kim jest nasz Stwórca i Jego Umiłowany Jedno rodzony Syn Pierworodny.

Przykładem jest zakodowana informacja w wersecie w Ewangelii Łukasza rozdział 10 werset 22.
Wszystko zostało Mi przekazane przez mego Ojca i nikt nie wie,
kim jest Syn, jak tylko Ojciec;
nikt też nie wie, kim jest Ojciec, jak tylko Syn i ten,
komu Syn chce to objawić.

Gdy zetknąłem się pierwszy raz z powyższym wersetem pomyślałem że twórca tego wersetu nie zdawał sobie sprawy, że wielu osobom byłoby trudno uwierzyć jak to mogłoby dać się zrozumieć. Sam miałem wątpliwości, że gdyby mi ktoś wskazał wizerunek Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna miałbym trudności, by tę informację przyjąć wiarygodnie, zważywszy, że jeszcze inne wersety bardziej zagmatwały mój rozum:

Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 24
Nikt nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził,
a drugiego kochał, albo przywiąże się do jednego, a drugim wzgardzi.
Nie możecie służyć Bogu i mamonie.

Ewangelia Jana rozdział 1 werset 18
Boga nikt nigdy nie widział: on Jednorodzony syn,
który jest w łonie ojcowskim, ten nam opowiedział.

Bardzo pragnąłem, by wyjaśniło mi się jak naprawdę jest z tym wersetem w którym Jedyny Syn naszego Stwórcy ukaże nam swego Ojca i samego Siebie.
Jakim zaskoczeniem było dla mnie, gdy Jezus przez biblijne kody w prosty sposób wyjaśnił mi poniższymi wersetami, że Ojciec Stworzyciel i Syn jako Osoby Duchowe (Dwie Świadomości) są Jedną zespoloną Osobą!
Stało to się pewnego ranka, Jezus przez biblijne kody ukazał mi prostą i wiarygodną prawdę. Ojciec Stworzyciel i Jego Umiłowany Syn są Duchowo zjednoczeni w Sobie, tworząc Jedną Ojcowską Osobę jako Dwie Świadomości. Inaczej w ziemskim sformułowaniu Dwoma Duszami!
Nie wiem jak podać przykład Ojcostwa nas wszystkich skoro Ojciec Stworzyciel jest Ojcem dla Jednorodzonego Syna, a Syn naszego Stwórcy jest Ojcem następnej sklonowanej osoby. Późniejsza zaistniała Duchowa osoba sklonowana od trzeciej dała klon swojej Duchowej Świadomości następnej i tak dalej. W ten sposób żeby nie komplikować zagadnienia, obaj Ojciec i Syn są Jednym Ojcem całej rodziny wszystkich Świadomości Duchowych! W tym wszystkim jest zasadnicza Mądrość, że każda zaistniała Duchowa Świadomość przez kolejność urodzenia stanowiła hierarchizację wykonywania czynności opiekowania się Matką Planetą.
Wiele osób może zadać sobie pytanie dlaczego jest nas aż takie mnóstwo? Odpowiedź jest bardzo prosta! Matka Planeta rozrastała się w zawrotnym tempie do tak ogromnych wymiarów, że nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. Jej ogromna wielkość stwarzała potrzebę miliardy osób do jej pielęgnacji, gdyż była żywym organizmem jak my! Dawała nam opiekuńczy dom, radość życia za co my odwdzięczaliśmy się opieką nad nią. Podobnie zachowują się mrówki i różne owady, które opiekują się swoim królowymi.
Nie wiem jaka stała się tragedia, że Planeta Matka umarła. Obecni naukowcy wysnuli wnioski, że w kosmosie był jeden wielki wybuch. Czy ta eksplozja zabiła pierwszą planetę jaka zaistniała w kosmosie?
W poniższych wersetach są zakodowane dowody, że Ojciec i Syn Pierworodny są zjednoczeni Duchowo!

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 9.
Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 11.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 20.
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.


Ewangelia Jana rozdział 8 werset 19 
Wtedy mu rzekli: Gdzie jest Ojciec twój? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego.

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 28.
Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.

Ewangelia Jana rozdział 10 werset 30.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Ewangelia Jana rozdział 5 werset 19.
W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.

Ewangelia Jana rozdział 6 werset 46.
Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca.

Jednym słowem Ojciec Stworzyciel i Jednorodzony Syn Jednorodzony to Dwie zespolone Świadomości (Dwie Dusze) przebywające w Jednym Ciele.
Co jest bardzo ciekawe, Ojciec Stworzyciel i Jego Jednorodzony Syn przebywali na Ziemi w ludzkim Ciele, Syna Człowieczego.
Ta biblijna tajemnicza zagadka zupełnie zbiła mnie z tropu, nie zdając sobie sprawy, że taki był plan i taka była wyrocznia Nieba! Zwycięstwo nad diabłem tylko mogła dokonać Osoba lub Osoby Duchowe wcielone w ludzkie ciało tak jak to się stało w przypadku Stwórcy i Jego Syna!
Na Ziemi też jest wielka tajemnica! Żyją ludzie, których zwiedzone Świadomości Duchowe od milionów lat są przynależni do ziemskiej planety. Na Ziemi żyją również synowie  ludzcy, których w ten sposób są określa Biblia. Ich Duchowe Świadomości wywodzą się z Królestwa naszego Stwórcy, które zostały wcielone w ludzkie ciała. Studiując Biblię zauważymy jak Biblia rozgranicza pewne osoby na ludzi i na synów ludzkich. Wyglądałoby na to, że co wcielili się w ludzkie ciała, przybyli z Królestwa naszego Stwórcy lub innych planet. Być może podstępnie zostali przez diabelskich zwyrodnialców zwiedzeni i wcieleni w  ludzkie ciała. Jednym słowem synowie ludzcy są jakby mieszkańcami ziemskiej planety, a tak naprawdę zostali zwiedzeni, by zwyrodnialce testując ich starali się oskarżyć jako nieudane dzieło Ojca Stworzyciela.

Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 31 Cytuję:
Szymonie, Szymonie szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę.

Synowie ludzcy, a właściwie Synowie naszego Stwórcy przeszli ogromną tragedię zostając uwięzieni przez miliony lat na ziemskiej planecie. W ciałach ludzkich nie mogą powrócić do Królestwa Ojca Stworzyciela. Stali się obiektem największych ataków przez diabelskich zwyrodnialców!
W dalszych części znajdziesz więcej wyjaśnień na ten temat.

1 List Jana rozdział 5 werset 8.
Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.
1 list do Koryntian rozdział 15 werset 50.
Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne.

Biblia wyraźnie określa, że Ciało Jezusa Chrystusa jest Synem Człowieczym. Mało tego biblijne wersety wyraźnie podkreślają fakt przybycia Stwórcy na Ziemię w Ciele Syna Człowieczego! Zapewne jakieś Ciało człowiecze zostało przeznaczone do ziemskiej misji. Oczyszczone w Niebiosach od wszystkich zakodowanych błędów przez diabelskiego zwyrodnialca, pozbawione krwi i wody. Wodę, płyny ustrojowe oraz krew Stwórca zastąpił Energią Wiecznego Życia, dając Życie Wieczne. Komórkę z ciała człowieka, którego wzięto z Nieba przetransferowano na Ziemię, klonując do ciała Marii, by ponownie zaistniało  Ciałem Człowieczym wypełnione płynami ustrojowymi. Po ukrzyżowaniu i śmierci Ciało Człowiecze zmartwychwstało i zamiast płynów ustrojowych i krwi wypełniło się Energią Życia Wiecznego. Stało się pierwowzorem wyjaśniającym nam na czym polega Życie Wieczne!
Jeśli ktoś twierdzi że Jezus nie przyszedł w ciele ludzkim mamy ostrzeżenie w Biblii, by jednoznacznie przestrzec nas, że Jezus Chrystus objawił się światu w ludzkim Ciele.

1 List Jana rozdział 4 werset 1, 2, 3.
Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie.
Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.
Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który - jak słyszeliście - nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.

2. Drugi List Jana rozdział 5 werset 7.
3. 7. Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.

Inny szokujący werset informuje nas, że ktoś wstąpił do obszaru Królestwa naszego Stwórcy i ponownie powrócił na Ziemię jako syn tego który został wzięty do Nieba. Jego powrót miał na celu wypełnienia misji objawienia się w jego ciele Osoby Duchowej naszego Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna.

Ewangelia Jana rozdział 3 werset 13.
I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.

W ten sposób można zrozumieć, że ciało ludzkie przebywające w Niebie dało swoją komórkę do sklonowania, by przetransferować ją na Ziemię. Wcielająca się komórka Syna człowieczego w ciało Mari ukształtowała nową, czystą istotę ludzką. Ciało Syna Człowieczego wypełniło się ludzkimi płynami stając się podobnym do ziemskiego człowieka.
Zapłodnienie przez klonowanie kopiuje identyczne D N A oraz identyczne kody genetyczne tylko od tej osoby od której została wzięta komórka. Zatem biblijne  określenie, Syn Człowieczy można, by zdefiniować jako Syn Mężczyzny. Nie znam zapisów ewangelicznych języka żydowskiego, lub greckiego w których mówi się o Synu Człowieczym. Być może w oryginalnym tekście było określenie Syna Mężczyzny, jednak być może nie zrozumiano tego faktu i określono Syn Człowieczy.
Pytanie kto był dawcą komórki do sklonowania Syna Człowieczego, który uprzednio został wezwany do Nieba? Według informacji biblijnej tylko jedyna komórka do sklonowania zstąpiła z Nieba. Z niej urodził się Syn Człowieczy, który stał się pośrednikiem mediacyjnym dla ludzkości, pomagając w misji Ojca Stworzyciela i Jego Umiłowanego Syna.
Najważniejszym powodem przyjścia Ojca Stworzyciela i Jednorodzonego Syna w ludzkim ciele było to, by człowiek mógł bezpiecznie skontaktować się ze swoim Stwórcą.
Poprzez wcielenie się w Syna Człowieczego Stwórca chciał, by osoby wierzące poczuły się wobec Niego jak bracia. Zaś ci, którzy zrozumieją Jego przesłanie jako Ojca Stworzyciela poczuły się jak Jego Dzieci.
Gdyby Stwórca i Jego Umiłowany Syn przyszli w Ciele Niebiańskim człowiek narażony byłby na ogromne niebezpieczeństwo. Ciała Niebiańskie zamiast krwi i wody są wypełnione Energią o ogromnej mocy, która jest najsilniejsza w całym wszechświecie. Energia jaką znamy atomowa jest niczym, wobec Energii Ciał Niebiańskich, jednak ta Energia wiecznego życia w niczym  nie zagraża  organizmom żyjącym w Królestwie naszego Stwórcy! Wiele argumentów wskazuje, że Ciało Jezusa było przetransferowane w postaci przygotowanej komórki do sklonowania z Nieba, aby nie skojarzono go z synem Józefa lub Mari!
Dlaczego utwierdziło  się w mojej Świadomości, że Maria była zapłodniona przez sklonowanie komórki z człowieka wziętego do Nieba? Przede wszystkim chodziło o to by uprzednio komórka była oczyszczona przez Stwórcę ze zwierzęcych naleciałości, gdy przez miliardy lat za pośrednictwem zwyrodnialców żyła w różnych zwierzęcych bestiach. Następnym powodem było to by naukowo odkryto, że nie był to żaden cud a zwykła forma sklonowania. Przede wszystkim chodziło o to, by ciało Syna Człowieczego, uświęcone obecnością Stwórcy i Jego Umiłowanego Syna po zmartwychwstaniu i przemianie strukturalnej stało się dawcą swoich komórek do sklonowania ciał dla zbawianych Duchowych naszych Świadomości!
Największy przeciwnik naszego Stwórcy, którego na Ziemi nazywamy diabłem lub szatanem nienawidził ludzi i starał się ich podstępnie zniszczyć. Przeczuwał, że któryś z Synów Ojca Stworzyciela wcielony w ludzkie ciało przychodząc z Nieba zdemaskuje jego szatańskie przestępstwa i wredny charakter. Przez setki tysięcy lat zwyrodniały diabeł przez różne religie doprowadzał do obłędu wszelkie cywilizacje i potem je niszczył. System jego trwa do dzisiaj, gdzie przy choćby małych zróżnicowaniach religijnych daje oszołomom i zwyrodniałym przywódcom powody do wojny.
Demaskując złe zamiary diabła zrealizował się plan osądzenia zwyrodnialca, gdzie przez ukrzyżowanie Stwórcy i Jego Pierworodnego Syna ukazał swój morderczy wredny charakter.
Dlaczego tak zaplanował to wszystko nasz Stwórca? Niewątpliwie wynika z poniższych informacji, że Syn Jednorodzony naszego Ojca Stworzyciela urodził się w ludzkim ciele, którego Biblia określa Synem Człowieczym. W czasie chrztu Umiłowanego Syna Jednorodzonego, dołączył się do Niego Ojciec Stworzyciel, wcielając się w Jego ciało w postaci Duchowej Świadomości o wyglądzie gołębicy!

Ewangelia Jana rozdział 1 wersety 32, 33, 34.
32. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który wyglądał jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim
33. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego  i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym.
34. Ja ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.

W Biblii znajdziemy taki moment gdzie jest wyraźny przykład obecności Ojca i Syna, gdy na krótko przestali być razem. Ojciec Stworzyciel jako Osoba Duchowa w ostatniej chwili śmierci Ciała Człowieczego opuścił go, o czym informują wersety:
Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 46
Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:
Eli, Eli, lema sabachthani?
To znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

Ewangelia Marka rozdział 15 werset 34
O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:
Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy:
Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

Jeśli nie poznamy Prawdy Jezusa Chrystusa, jaki byłby sens wdrażania kogokolwiek do wiecznie istniejącego Królestwa naszego Stwórcy. Zaproszony do Królestwa naszego Stwórcy, przestraszony nie chciałby zapoznać się z prawdą i nie chciał by wiedzieć kim jest jego Stwórca, którego być może później, by nie zaakceptował!
Ten wydawałoby się niewielki niejasny przekaz Jezusa odegrał jednak u wszystkich inteligentnych, wierzących osób ogromną rolę dla przyszłości każdej Duchowej Świadomości czy ona zechce lub nie!
Wydawałoby się że świat odkrył tajemnicę budowy organizmów na bazie umownych kodów D N A. Wprawdzie do końca nie rozumiejąc ich działania szczycą się, że jest w stanie dzięki nimi rozpoznać ich właścicieli.
Dlaczego aż do tej pory nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć się cokolwiek o naszych Świadomościach. Nie rozumiemy jak działają i skąd je posiadamy? Ciała nasze starzeją się i umierają i z czasem w pełni chaosu rozpadają się w proch. Co dzieje się z naszą Świadomością? Czy jest nieśmiertelna?
W organizmach mamy kody w postaci znaków umownych D N A. W naszych Świadomościach są żywe Słowa, które w błyskawiczny sposób kreują naszą inteligencję oraz pamięć. Czasami bezwiednie nasuwają się w nas nieprawdopodobny sposób toki myślenia, jak na przykład na obecny temat o którym piszę.
Biblia informuje nas, że Ojcem Stworzenia jest Żywe Duchowe Żywe Słowo naszego Stwórcy! Co mówią na ten temat biblijne kody w poniższych wersetach?
Ewangelia Jana rozdział 1 werset 1
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga i Bogiem było słowo.

Ewangelia Jana rozdział 1 werset 10
[Słowo] było na świecie, przez Nie stał się świat,
a jednak świat Go nie poznał.

Ojciec Stworzyciel jest Pierwszą Najcudowniejszą Świadomością opartą na systemie Żywych Słów i Kodów. Jest wiecznie Żywą Osobą Duchową!
W ziemskim określeniu Ojciec Stworzyciel jest Duszą składającą się z zakodowanych Żywych Słów i Kodów, które stworzyły Żywy Wieczny System Życia stając się Wzorem dla innych!
Zatem Świadomość jest żywą inteligentną postacią Duchową o której więcej niewiele można powiedzieć, lub inaczej ją sformułować. Człowiek nie może określić swojej własnej Świadomości, która została sklonowana ze Świadomości Syna naszego Ojca Stworzyciela.
Dlaczego ze Świadomości Syna?
Biblia wyraźnie określa, że Jezus jest Synem Jednorodzonym czyli Jego Świadomość była jedyna sklonowana ze Świadomości Ojca Stworzyciela. Nigdy taka sytuacja się już nie powtórzyła choćby z tego powodu, by nie zaistniał konflikt Świadomości. Podwójna Świadomość potęguję potęgę Inteligencji i możliwość doskonałej analizy Twórczości naszego Ojca Stworzyciela! Po zatem sklonowanie Świadomości od Syna naszego Stwórcy stwarza sprawiedliwość i porządek hierarchii jaki zapanował w Królestwie naszego Stwórcy.
Szatański zwyrodnialec w poprzednim systemie niebiańskim spowodował chaos i nieszczęścia przez które przyszła nieznana nikomu śmierć, przez którą zabito planetę matkę.
Obecnie dokonuje się oczyszczenie wszechświata ze zwyrodnialców i jest tworzone Nowe Królestwo naszego Stwórcy w którym zapanuje nowa hierarchia i nowy porządek wszechświata.

Ewangelia Łukasza rozdział 17 werset 20, 21
20. Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im:
Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie,
21 Inie powiedzą: Oto tu jest albo tam, Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest.

Przez miliardy, miliardy lat nasza Ukochana Ojcowska Osoba wykreowała w Sobie niezliczoną ilość Słów i Kodów Wiecznego Życia. Stworzyły one nieśmiertelny system życia stając się wzorem dla innych żyć które zaistniały we wszechświecie!
Od Życiodajnych Cudownych Słów splótł się system komórek D N A, aby stworzyć trójwymiarowy materialny organizm stając się komórką. Żywa komórka stała się zalążkiem pierwszych ciał jakie zaistniały na planecie matce ubierając nasze Świadomości!
W późniejszym czasie po śmiercie naszej planety i ciał w których żyliśmy nasze Duchowe Świadomości przez miliard, miliardów lat błąkały się w całym wszechświecie! Wykorzystali ten fakt zwyrodnialcy, udający bogów. Wy modyfikowali różne zdziczałe organizmy, gdzie zwiedziwszy nasze Duchowe Świadomości  obiecując cudowne życie, wcielali nas w nie.
Te choćby najmniejsze organizmy i zdawałoby się prymitywne choćby w najmniejszym stopniu potrafią myśleć. Najmniejsza odrobina w postaci niewidocznej cząsteczki ma w sobie kod, który kiedyś uświadamiał ją, że musi się podporządkować do wspaniałego systemu jaki stworzył na początku nasz Ojciec Stworzyciel. We wszechświecie obecnie panuje chaos i wszystko co żyje ewoluuje w chaotyczne organizmy, które czasami w różnych postaciach na przykład zabójczych bakterii lub niebezpiecznych organizmów stali się dla ludzkości śmiercionośną zarazą.

Obecnie stały się modne tytuły niektórych filmów, w których zawarte jest słowo kody. Kody w filmach zazwyczaj odnoszą się do tajemniczych wątków, na których zbudowany jest skomplikowany filmowy scenariusz. Takim szlagierem był film pod tytułem Kody Leonarda Da Vinci. Reżyser na podstawie pewnych kodów chciał zniesławić Jezusa Chrystusa, że współżył z biblijną Magdaleną, która urodziła mu córkę. Dla wierzących w Prawdziwego Stwórcę wiadomo jest, że Jezus był  w ciele ludzkim i jego życie mogło się potoczyć podobnie do innych ludzi. Nie znalazłby zdaje winy w Synu Człowieczym gdyby pokochał jakaś niewiastę. Wątpię czy tak było ale nas to nie powinno obchodzić. Najważniejsza jest Prawda która zdemaskowała żydowską religię i chciała ukazać ludzkości Prawdę o Prawdziwym Stwórcy. Tak czy Jezus był żonaty czy nie, wszelkie pomówienia nie zrobiły na mnie ani na rozsądnych ludzi żadnego wrażenia. Wiadomo, że Jezus stał się ostateczną Prawdą Poznania Stwórcy, a przede wszystkim diabła, który ukrzyżował swego Stwórcę! Jezus przyczynił się aby zaprzestano kłamać i składać krwawe ofiary gdzie nadal niestety się dzieje u Muzułmanów. Jedynie odstępcze wyznanie muzułmańskie na zlecenie ich fałszywego proroka kontynuuje składanie krwawych ofiar, ponieważ ich religia została stworzona przez watykański reżym czyniąc z nich postrachem świata. Ten odstępczy proceder trwa do dzisiaj. Nie zdają sobie sprawy, że diabelski Mojżesz przeznaczył ich przysłowiowo pod topór, co widać z ich obecnej historii. Kody biblijne to schematy przekazu informacji, która zmienia sens ogólnego zrozumienia biblijnego wątku. Żeby dogłębnie poznać ich działanie trzeba wziąć pod uwagę, że każdy może zrozumieć Biblię w różny sposób. Kody wraz z ich informacyjnymi kluczami w oczyszczonej świadomości odkrywają konkretną prawdę dotyczącą treści wydarzeń opisujących biblijne historie.
Przykładem są wersety w Biblii gdzie przez kodowy system nie wyjaśniają się logiczny sposób, choć dla oczyszczonych Świadomości stają się logiczne!

Ewangelia Łukasza 10, 21, 22.
W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię Ojcze Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Ojciec przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn, komu Syn zechce objawić.

Wydawałoby się że prawdziwej, prostej odpowiedzi na powyższy werset nie ma. Tak i ja kiedyś myślałem. Dopiero przez odkryte kody biblijne, Jezus pozwolił zrozumieć mi je dogłębnie!

Ewangelia Jana rozdział 10 werset 38
Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli,
wierzcie moim dziełom, abyście poznali
i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu.

Jak to wyjaśnić i co powiedział mi Jezus? Prawdziwa odpowiedź jest w Biblii i jest bardzo prosta! Ojciec Stworzycieli Syn Jednorodzony są jako Dwie Świadomości zespoleni w Jednym Ciele. Ojciec i Syn stanowią Jedno, są zespoleni duchowo tworząc Jednomyślność! W ten sposób potęgują swoją Osobowość! Osobę Syna i Ojca rozpoznajemy w jednej nierozerwalnej więzi Jedności tworząc Jedną Najświętszą Świadomość.
W takim razie jak ma się z naszymi Świadomościami czyli Duszami? Sprawa jest prosta!  Przez kody biblijne i da się rozwiązać te pytanie, jeśli spojrzymy na określenie Syna naszego Stwórcy jako Jednorodzonego, co w ludzkim zrozumieniu jest, że jest jedynakiem. Przykłady są w Ewangelii Jana:
Rozdział 1 werset 18
Boga nikt nigdy nie widział. Jedno rodzony Bóg, który jest w łonie Ojca (o Nim) pouczył.

Ewangelia Jana rozdział 2 werset 16
Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Przez biblijne kody w wersetach rozumiemy, że Ojciec Stworzyciel zrodził z Siebie tylko Syna Jedynaka i nikt więcej tak się nie pojawił. Jaśniej rozumiejąc ten fakt, Ojciec Stworzyciel sklonował ze swojej Świadomości, Świadomość Syna naszego Stwórcy, gdzie nieomal stał się On identyczny jak Ojciec. Jednocząc się z Ojcem spotęgował inteligencję swego Stwórcy!
W biblijnych kodach Syn naszego Stwórcy nie zaprzecza, że Ojciec jest większy od Niego.
Syn Jednorodzony odegrał ogromną rolę w stworzeniu każdej inteligentnej osoby w całym wszechświecie. Jak to można zrozumieć? Skoro Syn Stwórcy stał się Jednorodzonym Synem Ojca Stworzyciela to logika nam podpowiada, że sklonowane następne Świadomości czyli nasze Dusze zaistniały w swojej kolejności od Syna naszego Stwórcy. Następni rodzili się kolejno sklonowani jedni od drugich. Ogólnie można powiedzieć, że pochodzimy od od naszego Stwórcy, Ojca Stworzyciela! Przykład znajdujemy w poniższych kodach biblijnych:
 
Ewangelia Jana rozdział 1 wersety 10, 11.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swej własności a swoi Go nie przyjęli.

We wszystkim co napisałem istnieje jeszcze większa tajemnica! Gdzie trudno jest określić co znaczy człowiek oraz Synowie ludzcy. Otóż nikt z nas nie wie czy jest tylko człowiekiem mieszkańcem Ziemi, czy bliskim Synem naszego Ojca Stworzyciela, który kiedyś bardzo blisko egzystował przy swoim Stwórcy?  Czy ziemski człowiek od milionów lat żyje na Ziemi jako osoba Duchowej Świadomości, która uległa zwiedzeniu diabelskim zwyrodnialcom?

Ewangelia Jana rozdział 3 werset 13.
I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.

1 List Jana rozdział 4 werset 1, 2, 3.
Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie.
Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.
Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który - jak słyszeliście - nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.

Drugi List Jana rozdział 5 werset 7.
Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.

W Biblii mamy ukryte, a wręcz niezauważalne kody gdzie są podstawowe odpowiedzi z których możemy stworzyć scenariusz demaskujący religijne kłamstwa. Kody te stwarzają jasny obraz ukazując niektóre osoby piszące Biblię, że nie zdawali sobie sprawy z tego, że czynili zło dla diabelskiego Mojżesza. Na szczęście przy głębokiej analizie odkryjemy, że w tym samym czasie inni twórcy Biblii zostali sprowokowani poprzez Szlachetne Osoby Duchowe do napisania wartościowych tekstów, które są pozytywnymi kodami. Nie zdając sobie sprawy osoby piszący teksty biblijne przez pozytywne pośrednictwo duchowe wstawiali wśród kłamliwych informacje kody naprowadzające na prawdę. Były one tak sprytnie ukryte, by w dalszych ziemskich cywilizacjach światowej przyszłości zdemaskować na zawsze wszelkie kłamstwa. Żeby szlachetne kody były niezauważalne dla zwyrodnialców aby musiały przetrwać wieki, aż do dzisiejszych czasów szlachetne Osoby Duchowe musiały w przemyślny sposób je zakodować. Kody musiały być tak wkomponowane w tekst, żeby ich dopiero odkryto w czasie, kiedy inteligencja będzie na wysokim poziomie. Genialność tego systemu polegała na tym, że niewielkie informacje burzą całe zakłamane biblijne opowiadania najczęściej wymyślone przez diabelskiego Mojżesza. Przede wszystkim niektóre mojżeszowe informacje dotyczyły Osoby naszego Stwórcy, obrażając Go na każdym kroku. Dopiero postawa i bezgrzeszny, pokojowy charakter Jezusa ukazał nam w innym pozytywnym świetle naszego Stwórcę!
W wyniku zdemaskowania Mojżesza, że jest kłamcą wszystkie jego opowiadania począwszy od Adama i Ewy, Kaina i Abla, Noego i wszystkie inne jego wizje i urojenia spotkania się z jakimś bogiem są zwykłym kłamstwem.
Na pewno nie jestem w stanie uwidocznić wszystkich kodów, ale te zasadnicze ostatecznie ukazują niedorzeczność zrozumienia całej Biblii jak to czynią wszelkie sekty i różne kościoły.
Dla ludzi interesujących się religiami, którzy mają rozwiniętą logicznie Świadomość naszego Stwórcy wystarczy zrozumieć biblijne kody, by rozpoznać kłamstwa, jakimi są naszpikowane wszelkie religie, sekty i kościoły. Według mnie najważniejszą rzeczą jest znaleźć Osobę naszego Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna w Ludzkim Ciele, które zmartwychwstałe jest wzorem Życia Wiecznego, które oferuje nam Stwórca! Dzisiejsze nowoczesne czasy i nowa technologia zakrywają nam dzień po dniu prawdę, byśmy nie poznali swego Stwórcy i wszelka wiedza na ten temat ciągle jest zamknięta przed nami.
Powracając do kodów biblijnych rozważmy niektóre z nich. Najciekawsze jest to, że nazwijmy to Szlachetna Duchowa Opatrzność ukazała w Starym Testamencie kody, które zdemaskowały diabła, którym okazał się sam Mojżesz. Czasem biblijne kody działają wstecz jak również i na przyszłość. Tak właśnie zadziałały kody stwierdzające, że wszyscy religijni liderzy przed Jezusem i po Nim to złodzieje oszuści i zbójcy! Ukazały Mojżesza kłamcą, gdyż oprócz Jednorodzonego Syna nikt nigdy Ojca Stworzyciela nie widział!

Ewangelia Jana rozdział 10 werset 8.
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce.

Ewangelia Jana rozdział 1 werset 18,
Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.
Apokalipsa Jana to niektóre zwyrodniałe kody nieomal wypływające od samego diabelskiego Mojżesza. Są tam jego przechwałki wyprzedzające wydarzenia, które mogą się wydarzyć. Takim przykładem jest zwodniczy obraz przed którym wszyscy muszą oddać pokłon. Według mnie doskonale do tego zwiedzenia pasują obrazy czarnej Madonny, które ukazują diabelskiego Hare Kryszny z indyjskiej religii a nie do Mari z Jezusem, która urodziła Chrystusa. Czekały te diabelskie kody na odpowiednie czasy by mogły się dopasować do nich i tak w Polskim przypadku już działają! W Apokalipsie jest ukazany kod dotyczący obrazu czarnej madonny, który w narodzie polskim stał się wyrocznią oskarżeń czyniąc Polskę sługusem bestii watykańskiej! Okropne jest proroctwo nad Polską, że czczące oraz osoby muszą ponieść za to okrutną karę. Być może ponownie narodzą się w strasznych miejscach znajdujących się na Ziemi, lub jeszcze gorzej dopadnie ich wieczna śmierć by nigdy nie zaistnieć na nowo. Na moim portalu znajdziecie mnóstwo informacji na ten temat! Skoro już jesteśmy przy temacie fałszywej Madonny zastanówmy się nad tą sprawą. Gdy rozpatrujemy zagadnienie nieistniejącej Madonny inaczej mówiąc w żargonie katolickim Matki Boskiej, zaraz myślę o tym, że biedna żydowska staruszka, jak to się mówi w grobie się przewraca słysząc, jakie bzdury o niej mówią. Szaleńcy czynią z niej Królową Nieba, Królową Polski i w rzeczywistości kojarzona jest jakby była żoną samego Stwórcy.
Są biblijne kody na temat Marii matki Jezusa z której uczyniono królową nieba ukazując kłamstwa diabelskiego Mojżesza. Jeśli rozważymy je logicznie pojmiemy komu zależy na tych kłamstwach, by zrobić na nich wielki biznes. Chciałbym od początku wyjaśnić, dlaczego jesteśmy ogłupiani różnymi fałszywymi religijnymi opowiadaniami, wyznaniami i sektami. Odpowiedź jest oczywista! W ten sposób stajemy się gorszym gatunkiem tak jak za czasów Hitlera byli Żydzi z tą różnicą, że dzieje się to w niby pokojowych czasach. Przez wszelkie kłamstwa religijne i wpajanie ich do naszych umysłów stajemy się gojami. To takie żydowskie określenie dla tych, którzy stali się niższą rasą, by pozwolić się ogłupiać nie uskarżając się na ciężką dla nich pracę i ciężki los.
Jak przykro patrzeć gdy sekta Światków Jehowy nie zdając sobie sprawy, że są gojami. Ciężko pracując i poświęcając się nie orientują się że są zatrudnieni przez pomiotów mojżeszowych, by dla nich opanować świat!
Jednym słowem za splamienie się jakimkolwiek religijnym kłamstwem goje pracują na tych, którzy zostali wyselekcjonowani przez diabelskiego Mojżesza i jego aniołów, do przyjemnego życia i dobrej zabawy na tym świecie. Sami wiecie, że pożądanie bogactw i władzy u niektórych ludzi nie ma ograniczeń, doprowadzą świat do wojen i tragedii.
Wiemy, że istnieją planety od miliardy, miliardów lat aż nie do niewyobrażalnej liczby, którą trudno sobie wyobrazić. Jaki ma sens krótka historia życia Marii matki Jezusa wobec ogromnego czasu istnienia naszego Stwórcy, by nagle stała się ona Jego żoną?
Te obrzydliwe pomówienia są tak potworne, że zastanawiam się jak za to odpowie ten, który je wymyślił. Katolickie kłamstwa zniszczyły autentyczne przekazy Jezusa, które mogłyby wnieść wielką wiedzę do naszej historii.
Co do katolickiej religii to nie ulega wątpliwości, że wcześniej czy później przestanie istnieć na naszej planecie, ponieważ oparta jest na wymyślonych bajkach korzystnych do robienia biznesu! Żal mi tych, co bezwiednie przyczynili się do kłamstw religijnych, gdyż za swe czyny już za ich życia diabelski Mojżesz zgotuje im kaźnie.

Przeanalizujmy wersety z Ewangelii Marka rozdział 3 od 31 wersetu do 34. Cytuję:

Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać.
A wokół niego siedział lud. I powiedzieli mu: Oto matka twoja i bracia twoi, i siostry twoje są przed domem i poszukują cię.
I odpowiadając, rzekł im: Któż jest matką moją i braćmi?
I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: Oto matka moja i bracia moi.

Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.
A także jest napisane w innym miejscu Biblii.

Ewangelia Mateusza 12 wersety od 46 do 50
A gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić.
I rzekł mu ktoś: Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić.
A On, odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któż jest moją matką?
I kto to bracia moi?
I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: Oto matka moja i bracia moi!
Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.

Wyobraźmy sobie, co zostało zakodowane w powyższych wersetach, by wyszła na jaw prawda.
Jezus z uwagi na prześladowania wyszukiwał ukryte miejsca, by mógł tam nauczać swoich słuchaczy opowiadając o Sobie i naszym Stwórcy, którego świat jeszcze nie poznał. Miejsca te były pod kontrolą jego uczniów, którzy w razie niebezpieczeństwa mogli powiadomić Jezusa o nadejściu jego wrogów. Jak wynika z informacji biblijnej Maria matka Jezusa odnalazła nauczającego Jezusa i przybyła tam z całą swoją rodziną. Jeden z uczniów podszedł do Jezusa i powiadomił Go o tym, że matka i jego siostry i bracia chcą z nim rozmawiać. Jezus nie chcąc stwarzać jakiegoś zgorszenia odpowiedział swoim słuchaczom, że jego matką i rodziną są ci, którzy słuchają jego nauki. Co z tego wynika? Jezus dał do zrozumienia uczniom, którzy stali na straży, by nie wpuszczono jego rodziny! Matka i jego rodzeństwo zapewne nie wierzyli w jego przekazy, wręcz dążyli do tego, by zaprzestał swojej działalności. Prawdopodobnie gmina żydowska domagała się od nich tego, grożąc im jakimiś sankcjami.
Poniższy w przenośni werset biblijny informuje nas, że kult Marii stał się przyczyną zniszczenia właściwego sensu przekazu Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa, by w Jego Osobie odnaleźć Ojca Stworzyciela, Syna Jednorodzonego i Ducha Świętego!  Z powodu błędnego zrozumienia kodów biblijnych powstało dużo fałszywych religii.

Ewangelia Mateusza 13 werset 21
Podobne jest do kwasu, który niewiasta pewna wzięła, rozczyniła w trzech miarach mąki, aż wszystko się zakwasiło.

Powyższy werset niewątpliwie tyczy się do religijnego kultu madonny!
Dla przyzwoitości zostawię ten temat i niech zakryte w nim kody same objawią się tym, którzy na to zasługują. Zrozumieją, co mogło się wydarzyć przez całe stulecia, które spowodowały zakwaszenie, czyli zakłamanie przekazów, które Jezus objawił w swoich naukach.

Teraz przeanalizujmy Ewangelię Jana rozdział 19 wersety 25, 26, 27.

A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój!
Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie.

Mamy tu dziwne wydarzenie w bardzo dziwnym momencie, kiedy Jezus kona na krzyżu. Nagle przekazuje matkę w opiekuńcze ręce apostoła Jana. Moment tego wydarzenia jest bardzo poważny i bardzo dziwny! Przekazanie matki Jezusa pod opiekę Jana mogłoby być uzgodnione dużo przedtem i w bardziej przyjemnej sytuacji. Jak wiemy apostoł Jan w późniejszym czasie nie zabrał do siebie Mari. Z pewnością sens przekazania Marii pod opiekę Jana miał inny aspekt. Zapewne być może chodziło o powstrzymanie nieprzyjemnego zajścia ze strony Marii która emocjonalnie, szokująco się zachowywała.
Późniejsze obwołanie matki Jezusa królową Nieba to wymysł pewnego  katolickiego papieża. Szczerze mówiąc Maria nie zasłużyła na to, by kłamstwem zhańbić jej szlachetne imię, gdyż zachowywała się jak każda Matka chroniąc swoje dziecko!
Jeśli wszystko, co opisałem w powyższym tekście uważasz za niedorzeczne to znaczy, że świadomość twoja straciła logiczne rozważanie faktów zakodowanych w Biblii.
Pamiętajmy Biblię napisano 320 lat po ukrzyżowaniu Jezusa! W czasie, kiedy pisano ją nie istniał dogmat Królowej Nieba. Tak jak napisałem stworzył go katolicki kościół, by odblokować barierę kobiet niechętnych brania udziału w katolickiej religii. Niepodważalnym faktem jest, że Maria była Żydówką i na pewno nigdy nie zmieniła swego żydowskiego pochodzenia oraz religijnego wyznania. Żydowskim rozsądnym kobietom taka rzeczywistość nie mieściła się w ich świadomościach. Maria z pokolenia na pokolenie była żydówką i jej fizjonomia nie była w stanie niczego zmienić w swoich poglądach religijnych! Podobnie jak nasi rodzice nie są w stanie zaakceptować, że katolicyzm w dużym procencie jest fałszywą religią! Nawet gdy Marię zafascynowały cuda Jezusa, zapewne zawsze była sceptycznie ustosunkowana do tego, gdyż tego nie rozumiała. Prawdopodobnie ciągle zastanawiała się czy syna nauki i cuda nie były sprzeczne z żydowską religią.
Niewątpliwie moja mama gdyby żyła zastanawiałaby się nad moją osobą czy przypadkiem nie jestem jakąś zwodzącą duszą albo, że pomieszało mi się w głowie!
Jezus głosił, że ówczesne religie kłamią, ponieważ nie wiedzą, kim jest Stwórca, Ojciec Stworzyciel i nie dążą by Go poznać w Osobie Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa. Ukazują Stwórcę w fałszywych wymyślonych postaciach przez fałszywe przekazy Mojżesza!
Przez moje posłannictwo chcę zapoznać świat z Synem, Pierworodnym, który jest w Jednym Ciele ze swoim Ojcem, a którego świat ludzi wierzących ukrzyżował. Ci, którzy kreowali biblijny Nowy Testament pisząc o Synu naszego Stwórcy stwarzali wrażenie jakoby właśnie Jezus był tylko Ciałem Stwórcy. Nie wzięli pod uwagę że Ojciec Stworzyciel oraz Syn Jednorodzony są dwiema osobnymi Świadomościami zamieszkałymi w Jednym ludzkim Ciele, wypełnionym wieczną Energią Życia! Tak przynajmniej jasno określają informacje z Ewangelii Jana. Ciało Syna człowieczego jak określa Biblia było zjednoczone z Osobą Duchową naszego Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna, którego dusza czyli świadomość stała się wzorem kopi dla wszelkich inteligentnych istot myślących, które rodziły się kolejno sklonowane jedni od drugich.. W obecnym czasie skopiowane nasze Duchowe Świadomości od Syna Jednorodzonego ubrane są w różnorodne organizmy żyjące w całym kosmosie! Niestety z powodu niewiedzy i grzechu ich ciała nie są wieczne jak istoty żyjące w Królestwie naszego Stwórcy!
Wygląda na to, że Maria nie zaakceptowała Jezusowego przesłania, gdyż dla żydówki Jahwe, bóg żydowski, był bogiem absolutnym! Żydzi wierzyli absolutnie, że ich bóg Jehowa pod postacią duchową zamieszkiwał w Jerozolimskiej świątyni. Przypominam, że przez biblijne kody rozumiemy absolutnie ukazujące wypowiedź Jezusa, że żydowski Jahwe został wymyślonym bóstwem przez Mojżesza. Opisane jest to w Ewangelii Jana rozdział 8 werset 44.
Powróćmy do opisu gdzie Jezus nie zaakceptował wpuszczenia Marii i jego rodzeństwa do miejsca w którym nauczał, ponieważ rodzina nie uznawali Jego nauk. Gdyby byłoby inaczej, treść opisu tego zdarzenia mogłaby wyglądać zupełnie w innym stylu. Na przykład:
Onego dnia przyszli odwiedzić Jezusa matka jego i bracia jego i zostali bez żadnych problemów wpuszczeni do miejsca gdzie nauczał Jezus. Usiedli w śród słuchających, a Jezus widząc ich uśmiechnąłby się i wypowiedział te słowa: Widzicie nawet cała moja rodzina przyszła wysłuchać tego, co przekazuję światu. Oni też uwierzyliby, że świat poznał swego Stwórcę i Jego Syna, którzy ukazują się wam teraz w ludzkiej swojej ziemskiej misji. Chciałbym stopniowo wszystkich przyzwyczaić, że jeśli zrozumiecie przesłanie Ojca mego i moje w postaci Syna Człowieczego możecie poznać Ojca i Mnie!
Chciał wytłumaczyć, by nie zrażać się trudnościami w swojej wyobraźni i poznać nas tylko przez swoją cierpliwość. Obwiliśmy się wam w ciele Syna Człowieczego! Gdybyśmy się objawili w Ciele Niebiańskim mogłaby wydarzyć się wam krzywda, ponieważ ciała nasze niebiańskie żyją na bazie ogromnej Energii.
Kiedy na waszym świecie nastąpi cywilizacja w pełni, podobna do Królestwa mojego Ojca nastąpi sąd ostateczny. Wyodrębnimy zwyrodnialców, którzy prześladowali i prześladują was za to że uwierzyliście swemu Stwórcy i mnie, że was wyswobodzimy z rąk zwyrodnialców! Gdy Poznacie mnie i poznacie mojego i waszego Ojca Stworzyciela nastąpi odtwarzanie pierwotnego wyglądu całego wszechświata! Za pośrednictwem mnie Syna naszego Stwórcy zrozumiecie, że jesteście podobni do Mnie i Ojca mego. Zrozumiecie że Dwie Świadomości w jednym ciele to Potęga analizowania wszelkiej Mądrości jaka istnieje w całym wszechświecie.
Różni nas tylko  podobieństwo cielesne choć każdą osobistą Świadomość macie skopiowaną  w kolejności ode mnie. Zaś ciało wasze uszlachetnimy, Ojciec i Ja oświecając nieznaną dotąd Mądrością! Rozpoznacie w Synu Człowieczym nasze Dwie Świadomości,  które są złączone Jednością w każdym naszym działaniu. Kto uwierzy że Ojciec i Ja jesteśmy waszymi Stworzycielami i przez chrzest i wiarę swoją uwierzytelni to ustnie, że chcecie wejść do Życia wiecznego w ciałach podobnych do naszego, poznacie nas w całej chwale w Królestwie waszego Stwórcy, do którego was zapraszam! Niech zwycięży Prawda i wyswobodzi was z ziemskiej niewoli!
Takie wirtualne wydarzenie mogłoby zaistnieć, gdyby Żydzi zachowali się pozytywnie we względem swego Stwórcy!
Inne podobieństwo powiedział im: Podobne jest Królestwo Niebios do kwasu, który wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło.

Powyższa zakodowana informacja ostrzega nas by pod żadnym pozorem nie dać się wciągnąć w kłamstwa o fałszywej Królowej Nieba! Być może byłaby to ostateczna nasza przegrana w oskarżycielskich testach, jakie zastosował diabelski Mojżesz. Wiedzmy, że za czasów tworzenia Biblii nie brano absolutnie pod uwagę, że Maria matka Jezusa była królową nieba. Ten dogmat w początkowym chrześcijaństwie w ogóle nie istniał, choć niektóre Żydówki kreujące żydowską religię po kryjomu czciły starodawną mityczną królową nieba, choć był to zakaz pod karą śmierci. Ciała Marii, która urodziła Syna Człowieczego jeszcze nie było wtedy na Ziemi, więc Żydówki czciły zupełnie inną fałszywą królowe nieba.
Wiele osób zdziwi się dlaczego Niebiosa dopuściły do stworzenia kultu madonny, który jeśli jest fanatyczny może przyczynić się do zła. Zapewne Niebiosa traktują każdą przypadłość kultur ziemskich tradycji pozytywnie jeśli przynoszą na świecie spokój. Zatem kult madonny można potraktować jako bajeczkę dla dorosłych dzieci, które umilili tym sobie życie. Gorzej jest z tymi, którzy na tym kulcie stworzyli sobie szatański biznes ograbiając w swoich kościołach wierzących.
Wszyscy jesteśmy ludzkimi kukłami! Jesteśmy tak różni, że czasami nie jesteśmy w stanie się wzajemnie porozumieć. Widzimy w sobie lub innych osobach świętych, a jeszcze w innych szatanów i antychrystów. Nie zdajemy sobie sprawy, że zazwyczaj nie jesteśmy sobą, to znaczy nie jesteśmy tym, kiedy byliśmy od momentu pierwszego naszego zaistnienia. Żyjąc, jako ludzkie kukły jesteśmy pełni fanatyzmu lub niemoralnego zezwierzęcenia. Możemy w jednej chwili z adwokatów, obrońców lub prokuratorów przekształcić się w bestie i okrutnych morderców. Co to znaczy? Znaczy to, że powinnyśmy ocenić samego siebie najpierw, aby niewinnie oskarżać innych ludzi, którzy nie akceptują różnych kłamstw religijnych jak na przykład kultu madonny!
W dalszych moich tekstach o biblijnych kodach proszę moje odkrycia potraktować poważnie. Biblijne kody odkrywające prawdę, gdyż czasami w oryginalnych całych opowiadaniach ciągle nie znajdujemy łatwo, prawdziwego sensu. Odkrycie biblijnych kodów ostatecznie daje nam zrozumienie jak mamy postępować wobec naszego Ojca Stworzyciela, aby nam objawił w ludzki sposób zrozumienie Jego Cudownej Osobowości.
Bywa tak, że biblijne kody ciągle odkrywają przede mną swoje tajemnice w swoich nowych tekstach postanowiłem więcej nie ukazywać ich aż je przeanalizuję dokładnie!
Sami dochodźcie by je odnaleźć, by zrozumieć ich sens jak na przykład: Dlaczego Apostoł Piotr został nazwany szatanem? Dlaczego fałszywy apostoł Paweł z mordercy przekształcił się w głosiciela dziwnego chrześcijaństwa? Dlaczego wybudowano dużo obiektów sakralnych jak kościoły i świątynie fałszywym świętym?
Szukajcie a znajdziecie kody odpowiedzialne za pewną rodzaju prawdę! Wyjaśnią Wam jak zmanipulowane są religie, wyznania i jak kłamią sekty! Naprawdę owe te kody tam są! Studiujcie Biblię i być może zorientujecie się czy jesteście tylko ludźmi czy synami ludzkimi przybyłymi z innych planet.
Zakodowane informacje w Biblii czasami są bardzo szokujące. Powtarzają się tam informacje dotyczące ludzi oraz synów ludzkich. To tak jakby na Ziemi żyli ludzie, którzy wykreowali się z ludzko podobnych organizmów. A także jakby pod przymusem pojawili się przybysze z innych planet wcielając się w ludzkie organizmy.

Przykładem jest zakodowana informacja w Psalmie 8 werset 5. Cytuję: 
To myślę: Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że tak o niego dbasz?

Wynikałoby z tego, że na Ziemskiej planecie są zesłańcy z Królestwa Ojca Stworzyciela, oskarżonych przez diabelskiego zwyrodnialca. Zapewne uprosił o zesłanie ich na Ziemię największy ich wróg, diabelski Mojżesz, by ich przesiać co znaczy testować, prześladując nieustannie.

Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 31 Cytuję:
Szymonie, Szymonie szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę.

Diabelski Mojżesz, kiedy miał jeszcze dostęp do Królestwa Ojca Stworzyciela jako Anioł Światłości, będąc w imieniu Lucyfera manipulował całym wszechświatem okłamując swego Stwórcę, by nie zorientował się w jego wrednej działalności. Stąd wiele cywilizacji były doprowadzone do obłędu, by ich potem unicestwić! Diabelski Mojżesz tak strasznie nienawidzi ludzi, specjalnie Żydów gdzie będąc w różnych wcieleniach jak na przykład w Hitlerze chciał ich wszystkich pozabijać!

Ewangelia Jana rozdział 5 werset 45 Cytuję:
Nie myślcie, że Ja was będę oskarżał przed Ojcem; oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję.
Przykładem przebywania Synów naszego Stwórcy na Ziemi jest w Ewangelii Jana 17 wersety 11, 12.
Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.
Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo.

Być może zawarty został pakt z wrednym diabelskim władcą Ziemi, że gdy jakiś człowiek bezgrzesznie zwycięży świat i zachowa swoje zwycięstwo aż do swojej śmierci, diabelski Mojżesz utraci bezwzględną swoją władzę nad każdym ciałem i organizmem żyjącym na Ziemi.
I właśnie tak właśnie się stało! Ojciec Stworzyciel i Syn Jednorodzony zwyciężyli świat i szatan stracił pełną władzę nad każda żyjąca istotą na Ziemi! Każda Duchowa Świadomość żyjąca w jakimkolwiek organizmie ma szansę na oczyszczenie i przygotowanie się do Życia Wiecznego w podobnym Ciele do Syna Człowieczego!
Być może nie uwierzysz, że Jezus Chrystus ukrzyżowany jest naszym Ojcem Stworzycielem? Jednak weź pod uwagę, że jest Ktoś, Kto był od początku, a z Nim Jego Umiłowany Pierworodny Jednorodzony Syn!
Choć nie uda się Tobie wziąć udziału w pierwszym zmartwychwstaniu, by oszczędzić osądzenia aby dostąpić do Życia Wiecznego. Być może kiedyś naocznie zobaczysz drugie przyjście Zbawiciela. Życzę Tobie, by wiara Twoja przetrwała do ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa i w czasie sądu ostatecznego otworzyła się Tobie nowa szansa Zbawienia!
Osobiście uwierzyłem w kody biblijne, by uniknąć cierpień jakie nastąpią przed czasem sądu ostatecznego i tak odpowiedziały mi kody biblijnego zakończenia walki ze złem!
1 List Jana rozdział 2 wersety 12, 13, 14
12 Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego.
13 Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego.
14. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego,
który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego.
Biblijne Kody Ujawnione!