DLACZEGO POWINNIŚMY SZANOWAĆ NASZEGO  STWÓRCĘ i ZACHOWAĆ  WIARĘ w JEGO SYNA?