Jeśli chcesz odsłuchaj poniższy tekst w Audio. „ KLIKNIJ TUTAJ „
Tekst będzie ciagle uzupełniany i poprawiany!
SUKCES JEZUSA CHRYSTUSA!
Nikt nie zastanawia się nad ważnym pytaniem. Dlaczego Jezus Chrystus odniósł sukces?
Około 60 lat przed Jezusem pewien Szymon też nazywał siebie Chrystusem, czyli posłańcem z Nieba. W sumie przed Jezusem i Szymonem było wielu Chrystusów i nic nie osiągnęli. Każdy z nich stanowczo twierdził, że urodził się z kobiety dziewicy, bez udziału mężczyzny został poczęty. Nikt nie zastanawia się nad ważnym pytaniem. Dlaczego Jezus czyniąc się Chrystusem odniósł tak wielki sukces?
Jezus osiągnął sukces, ponieważ konkretnie skrytykował fałszywą żydowską religię oraz zdemaskował Mojżesza, jako diabelskiego syna zatracenia. Po tym najważniejszym wydarzeniu sukces Jezusa nabrał rozgłosu, gdyż został wylansowany i wzmocniony w postaci Energii Duchowej z kosmicznego, Słonecznego Nieba!
W zwycięstwie nie chodziło o nic innego jak zdemaskowanie Mojżesza i jego fałszywych kłamstw!
Szanowni Państwo! Zapoznam Państwa z historią Jezusa, który za pośrednictwem swego Ojca wymyślił plan uwolnienia narodu żydowskiego od ich fałszywej religii, która była i jest w dalszym ciągu dla nich przekleństwem. Na powodzenie genialnego planu Jezusa, była potrzebna pomoc ogromnej ilości osób. Miliony osób starało się bezskutecznie głosić przesłanie Jezusa. Nie dopatrzywszy się właściwej idei Stwórcy wyznawcy jego ginęli bezowocnie w okropnych cierpieniach i mękach. Nie mogli w swoich ówczesnych czasach zorientować się, że Mojżesz był ich problemem. Żydzi nie zorientowali się, że Mojżesz był kłamcą i bestią niszczącą plan ucywilizowania naszej planety. Pseudo chrześcijanie Mieszali żydowską religię z przesłaniem Jezusa i niestety nie udało się dociec prawdy! Żydzi w dalszym ciągu są w niewoli kłamstw diabelskiego Mojżesza, a jeszcze do tego bałaganu dołączyli Muzułmanie oraz katolicy, którzy stworzyli religię islamską, włącznie wszystkie inne oraz ze wszystkimi sektami i jakimkolwiek pseudo chrześcijańskimi wyznaniami.
Próbuję wykorzystać ideę Jezusa i uwolnić Polskę, od przekleństwa, które według Biblii Polska stała się pierwszą bestią usługującej drugiej watykańskiej, które obydwie właściwie służą Mojżeszowi, którego Jezus nazwał diabłem. Napisane jest o tym w Biblii!
Chciałbym udowodnić tym, co piszę, że jest absolutną prawdą i ukazać, w jakim fatalnym położeniu jest obecnie Polska i jak można jej pomóc.
Najpierw poznajmy Stwórcę i Jego Jedynego Umiłowanego Syna, który objawił się w ciele Syna Człowieczego Jezusie Chrystusie. Poznajmy Ich plan, który użyli dla dobra swojego kraju oraz wspaniały system, który miał zagwarantować Izraelowi bezpieczeństwo. Po czasach Jezusa nie udało się to i naród Izraelski na jakiś czas przestał istnieć. Żydzi zlekceważyli przekaz Jezusa tracąc w ten sposób swoje błogosławieństwo na wieki. Żydom wydawało się, że znajdą raj na Izraelskiej ziemi, choć nigdy go tam nie było i prawdopodobnie nigdy nie będzie. Nadal nie chcą pojąć prawdziwego sensu działalności Stwórcy, który użył Jezusa, by zrzucić przekleństwo ze wszystkich narodów, które uwikłały się w fałszywe religie, kościoły i wredne sekty!
Poznajmy Jezusa i genialny plan, który może przydać się Polsce by wyswobodzić ją z własnego przekleństwa, które nad nią ciąży od wieków.
Wiemy z Biblii Jezus urodził się narodzie żydowskim, jako prosty człowiek posiadał niezwykłe umiejętności, które dzisiaj nazwalibyśmy magią. Jezus zapewne pilnie poznawał i uczył się, na czym polega kult żydowskiej religii. Był osobą niezwykłą, ukazującą w człowieczym ciele samego naszego  Jedynego Stwórcę, obdarzony charyzmą czynienia cudów. Zdarzało się, że jeszcze inni podobnie jak on działali magią. Jezusa misję religijni filozofowie nazwaliby poselstwem z Nieba. Oprócz Jezusa przybywało wielu, którzy podawali się za chrystusowych posłańców z nieba, by zniwelować religie żydowską, która była zakałą w tamtejszym rejonie. Niestety człowieczeństwo, w którym byli wcieleni posłańcy zniszczyło ich morale. Zamiast zjednoczyć się w jednej sprawie przeszkadzali sobie nawzajem. Nie rzadko zdarzało się, że na swych magicznych umiejętnościach zarabiali, ogłupiając innych czyniąc siebie bogami. Niejaki Apoloniusz z Tjady, trzy wieki przed Jezusem wskrzeszał ludzi ze śmierci, uzdrawiał i czynił cuda. Tak samo jak Jezus twierdził, że urodził się z kobiety dziewicy i według świadków umierając, jako starzec wzięty był żywcem do Nieba. Na bazie jego religii powstało mnóstwo kościołów i świątyń, które po trzystu latach na rzecz wyznania w Jezusa przestały istnieć. Za czasów Jezusa był także cudotwórca o imieniu Szymon Maksus, który nawet jest opisany w obecnej Biblii. Był zagorzałym konkurentem Jezusa, a przede wszystkim konkurentem apostoła Piotra, który w brutalny sposób poprzez moc swojej wiary zniszczył reputacje Maksusa, który został ukamienowany przez swoich wyznawców.
Czasy Jezusa a wręcz całe setki lat przed nim i po nim to czasy twórczości różnych fałszywych pseudo bogów i mesjaszy, którzy stwarzali wyznawców tak zwanych Gnostyków, co w tłumaczeniu znaczy poznający wiarę w Jedynego Stwórcę. Jeden z nich o imieniu Walenty omal nie został papieżem.
Krótko mówiąc nie tylko Jezus był cudotwórcą i nawet w dzisiejszych czasach mamy tak zwanych magików, którzy czynią niewytłumaczalne rzeczy, choćby pewien facet rodem z Londynu o przezwisku Dynamo, który nawet chodził po londyńskiej rzece i pokazany ten fakt był przez telewizję B.B.C.
Zachodzi pytanie czy historia Jezusa została skopiowana z różnych poprzedników, których dzisiaj nazywamy magikami.
Jeśli nawet tak to całe szczęście, że tak się stało, bo na tle wydarzeń Jezusa w jakimś sensie osłabiła się moc szatańskiej ciemności, by nie niszczono ludzkość przy pomocy fanatycznej żydowskiej religii.
Jezus będąc w ciele syna człowieczego że swoim i naszym Ojcem Stworzycielem przez cały czas analizowali swoją sytuację w jaki sposób przekazać narodowi żydowskiemu że ich wiara w Jahwe i diabelskiego Mojżesza jest dla nich zgubą! Poznawszy system religijny Żydów, który przede wszystkim był oparty na zdobytej wiedzy ze znalezionych zwojów, na których były opisane dzieje Abrahama i religijnych przodków łącznie z Mojżeszem. Zastanawiali się w jaki sposób przekonać żydów, że ich manuskrypty, które stały się podwaliną żydowskiej są zwykłym kłamstwem. Stały się one dla żydów przekleństwem, co trwa do dzisiaj. Stwórca i Jego Jednorodzony Syn zapewne dowiadywali się o innych kulturach religijnych i dziwili się, dlaczego jest w nich tyle zła. Różne wyznania religijne powodowały wiele nieporozumień i wojen, a przecież Stwórca jest Jeden dla wszystkich i można w Niego wierzyć nie tworząc żadnych religii lub kościołów by, Go kochać i szanować!
Czas, w którym żył Jezus Chrystus, jak wspomniałem, to czas wierzeń w fałszywych bogów i tworzenia innych, zazwyczaj opartych na starodawnych zapiskach, papirusowych zwojach lub innych przedmiotach.
Stwórca rozmyślał nad tym, że religia żydowska powstała na bazie żydowskich ksiąg religijnych, postanowił w swojej działalności wykorzystać ten fakt.
Zorientował się, że na bazie tego wydarzenia różne znalezione pisma Mojżeszowe miały wielką moc, przez co w żydowskim narodzie, nie potrafiono opanować się przed fanatyzmem. Stwórca zaplanował podobny proceder by zniszczyć religię żydowską, a później wszelkie inne, jakie istnieją na ziemi, polecając swoim wyznawcom przepisywanie w wielkiej ilości tak zwanych nowinek religijnych, które obecnie nazywamy Ewangeliami. Liczył na to, że świat odkryje, że odwiedził go sam Stwórca razem ze swoim Umiłowanym Synem wcieliwszy się w ciało Syna Człowieczego!
Żydzi w swoich początkach wierzyli w wielobóstwa tak jak inni poganie. Po znalezieniu różnych pism starożytnych ogarnął ich szał wiary, po której jak sądzili spadła im z oczu zasłona ciemności i wydawało się im, że znajdą na ziemi raj, a w nim boga, który zawsze będzie ich chronił.
Niestety tak się nie stało, ponieważ zawierzyli religijnemu złu, na którym złoczyńcy zbudowali sobie ziemski dobrobyt kosztem oszukanej i okradzionej ludzkości, których zabijali i obrabowali.
Podobnie dzieje się obecnie w powstałych kościołach i sektach, w których złoczyńcy uwili sobie gniazda dobrobytu żerując na nieświadomych ich wyznawców.
Stwórca wiedział, że zmiana wiary może zmienić świat! Każde bardziej szlachetne religie zmieniały świat na lepsze. Jednak te na bazie legend i różnych bajecznych przekazów niszczyły bądź zniwelowały przyszłość.
Ludzie nie wiedzieli i do tej pory nie wiedzą, że jakość wiary poszczególnych osób w Jednego Ojca Stworzyciela czyni kraje błogosławione i bogate materialnie, gdyż tak nagradza je nasz Stwórca, Ojciec Wszechmogący.
Jezus widział niesamowitą niesprawiedliwość i nędzę żydowskiego narodu, gdzie tylko nieliczni oraz rzymianie, którzy okupowali ówczesny świat mieli zapewniony byt egzystencji na tej ziemi.
Jezus znał na wskroś historię żydów, która była pełna ludzkich ofiar i bratobójczych walk, a także niesprawiedliwych najazdów na inne narody, by ograbić ich aby tam mogli się osiedlić. Jezus chciał za wszelką cenę, nawet ukrzyżowania poinformować Żydów i cały świat, że manipuluje nimi diabeł, który wcielił się w osobę diabelskiego Mojżesza. Ten fakt został opisany w Ewangelii Jana rozdział 8 werset 44.
Cytuję:
Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Sytuacja w obecnym Izraelu nie zmieniła się na lepsze, w dalszym ciągu panuje kłamstwo i zło! Jest tam wyjątkowo niebezpiecznie, gdyż w każdym momencie może się tam rozpocząć piekielna wojna!
Religia rzymska wyznawała wielu bogów i manipulowała wieloma narodami i w tym przypadku maczał swój palec diabelski Mojżesz, który zniewalał ludzkie umysły, by nigdy nie zastanawiano się nad tym, że istnieje Prawdziwy Miłosierny Ojciec Stworzyciel, którego  reprezentował jego Jedyny Syn wcielony razem z Ojcem w ludzkim ciele, Syna Człowieczego!
Stwórcy ciężko było nawiązać kontakt z żydowskim narodem, by odmienić ich stan przeklętego życia i tak dzieje się do obecnej chwili. Religie tworzą politycy i na piedestał władzy ustawiają tych, którzy pasują do zakłamanych religijnych wyznań. Podobnie dzieje się to do dzisiaj w każdych narodach! W niektórych krajach w nieznacznym procencie dokonano oczyszczenia z wpływu fałszywych religii i fałszywych dogmatów. Przoduje w tym Australia, Anglia i Ameryka.
Nieomal cała Europa jest pod panowaniem religii katolickiej, dlatego pełno w nich nieporozumień, podziałów, wojen i nienawiści!
Stwórca był pewien, że całym powodem fatalnej sytuacji w Izraelu było wcielanie na siłę starożytnych pism żydowskich. Napisane w sprytny sposób zniewalały wierzących, aby nie mogli się sprzeciwić się ich nakazom. Żydowskie pisma wręcz nie pozwalały na głębszą analizę przekazu Mojżeszowego by zrozumieć, że religia żydowska jak wiele innych są fałszywe i złe. Stwórca widząc jak wszelkie pisma religijne mają ogromną moc w zniewalaniu człowieka, zastanawiał się w jaki sposób on może wykorzystać ten system, ale bardziej humanitarnie. By przyniosły przede wszystkim porządek dla wiary w prawdziwego Ojca Stworzyciela, którego świat nie znał. System ten zapewne przyniósłby pożytek dla całej ludzkości. Wierząc w Stwórcę bez żadnych związków religijnych nawiązano by kontakt z Nim radząc się, co czynić aby ziemska planeta została uzdrowiona i przyłączyła się do Królestwa naszego Stwórcy. Stwórca pomyślał, że bez przekazu piśmiennego nic się nie da zrobić. Zapewne przewidział, że jego przekazy zostaną sfałszowane i mogą być wykorzystane przez szarlatanów, lecz nie miał innego wyjścia. Zrozumiał, że papirusowe nowinki od razu nie zmienią świata, ale mogą zadziałać w dalekiej przyszłości, by zaszkodzić planom diabelskiego Mojżesza. Jako nawet niezrozumiałe przesłania w przyszłości ukażą światu wiadomość o istnieniu nieznanego Stwórcy, którego nikt jeszcze nie poznał. Jezus przewidział, że nowinki choć dotyczą nieznanego światu Ojca Stworzyciela, którego nie rozpoznano w Osobie Jezusa Chrystusa to jednak ludzkość stworzy jeszcze inne nowe bóstwa. Takim przykładem jest bogini nieba z której uczyniono fałszywą żonę Stwórcy, nazywając ją Czarną Madonną lub matką bożą. Ujęte jest to w Ewangelii Łukasza 13 werset 21. Cytuje:
Podobne jest do kwasu, który kobieta zaczyniła w trzech miarach mąki, aż wszystko się zakwasiło.

Zapisane na papirusach, wyselekcjonowane pasujące do polityki nowinki ewangeliczne stały się promotorem obecnej religii Rzymsko katolickiej. Katolicy nie widzą że są w nich zakodowane informacje, które wyraźnie wskazują że Jezus Chrystus to Ojciec Stworzyciel w Jednym Ciele Ludzkim ze swoim Synem Jednorodzonym.
Było mnóstwo innych papirusowych nowinek religijnych, które ostatnio archeolodzy odkryli, ukazujące inny obraz wszelkich historycznych wydarzeń Jezusa. Te papirusowe informacje w tamtejszym języku nazwano religijnymi nowinkami, a obecnie nazywają się Ewangeliami.
Ewangelie, po ukrzyżowaniu Chrystusa w setki tysiącach rożnych przesłań były tworzone przez ówczesnych chrześcijan i innych, którzy traktowali je, jako formę zarobku. Religia Rzymsko katolicka i wszelkie sekty religii pseudo chrześcijańskiej przypisują samozwańczemu apostołowi Pawłowi, rozpowszechnienie chrześcijaństwa na cały świat zachodniej Europy, co jest absolutną nie prawdą! Jeden człowiek przy ówczesnych środkach medialnych nie mógł dokonać takiego czynu! Przykładem jest moja osoba, która od dwudziestu kilku lat nie może osiągnąć zadowalającego rezultatu w moim posłannictwie.
Tylko nakaz ówczesnych władz w czasach Chrystusa mógł ze strony cesarzy rzymskich skutecznie rozwinąć pseudo chrześcijaństwo, jako polityczny przykaz!
Tak i w dzisiejszym świecie jest jedyna szansa poznanie Prawdy, gdy przyjdzie do nas ponownie sam Stwórca z Jego Umiłowanym Synem w ciele Syna Człowieczego!
Stwórca wiedział, że trzeba uruchomić system powlekania jego nowinek ewangelicznych na papirusach i namawiać innych by przepisywano je w ogromnych ilościach i rozdawać innym.
Zapewne plan Jezusa zakładał, że w reakcji łańcuchowej nowinki ewangeliczne rozprowadzą jego misyjny przekaz błyskawicznie. Ludziom, którzy uwierzyli w przekaz Jezusa nie trzeba było nakazywać, by je kopiować, aby rozeszły się na całym świecie. Ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa czuli się uczestnikami przyszłego wiecznego zbawienia, więc czynili to z radością. Ówcześni chrześcijanie byli pod wielkim wrażeniem ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który za życia mówił o końcu świata i o nowym Królestwie, gdzie każdy wierzący tylko przez jego przekaz mógłby się tam dostać.
Od razu przypomniał mi się czas polskiego komunistycznego ucisku w wydarzeniach lat osiemdziesiątych, kiedy pierwszy raz odwiedziłem Polskę. Widziałem w Warszawie na ulicy Nowy Świat jak pewien mężczyzna trzymając w ręku niewielką ilość ulotek w błyskawiczny tempie pozbywał się ich przez wyrywających je przechodniów. Tak właśnie dzieje się w czasie wszelkich rewolucji i nadchodzących zmian na naszej Ziemi. Ten proces powtarza się ciągle i z pewnością powtórzy się wielokrotnie w Polsce i innych narodach, chyba, że nastanie era pełnego oświecenia i ludzie odejdą od wszelkich religii, kościołów i sekt pozostając w czystej wierze do swojego Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna Jezusa.
Powróćmy do nowinek zwanych dzisiaj Ewangeliami. rozpowszechnianymi na papirusach, które powodowały wielkie poruszenie w Europie, gdzie dominowały rządy rzymskiego cesarza. Wiele ewangelicznych przekazów ich autorstwo przypisywano fałszywie  apostołom jak Tomaszowi, Piotrowi, Magdalenie i wielu innym, a nawet samemu Judaszowi Iskarjocie, który według zrozumienia niektórych Ewangelii na zlecenie Jezusa Go wydał.
Ewangelie, które są w Nowym Testamencie napisali nieznani ludzie, którzy podobnie jak ja przekaz informacyjny otrzymywali od nad ludzkich istot, tak jak to dzieje się u mnie!
Masa różnych, a często sensacyjnych wieści na papirusowych nowinkach była szokująca. Ówcześni ludzie rzeczywiście oczekiwali rychłego końca świata. Zaniedbując swoje obowiązki pozbawiali się majątków będąc zupełnie pewni tego, że czynią prawidłowo. Znamy to z naszych czasów, kiedy oszołomy różnych sekt doprowadzali do ruiny wielu ludzi, którzy uwierzyli w ich fałszywe przesłania. Zawsze w takich przypadkach źli ludzie, a nawet inne całe narody wykorzystywały bałagan religijny, by na tym skorzystać.
Tak właśnie wykorzystał czas bałaganu kościół katolicki, który złupił Polskę z narodowego majątku. Podobnie działo się w czasach po ukrzyżowaniu Chrystusa, gdzie imperium rzymskiemu groziło najazd wrogich narodów, a cały kraj był w rozsypce przez bałagan religijny. Stan tych wydarzeń wynikał z powodu ewangelizacji i rozprowadzania masowych nowinek religijnych, które w pewnym sensie wytworzyły ogromny chaos.
Ówczesny cesarz Konstanty widząc swoje nędzne położenie zmienił cały system religijny obiecując, że jeśli chrześcijanie pomogą w walkach przeciwko zbliżającym się wrogom chrześcijaństwo stanie się religią narodową. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź całego narodu oraz innych narodów, by wsparły obronę rzymskiego imperium. Gdy nastał okres pokoju cesarz Konstantyn zorientował się, że w Imperium Rzymskim w dalszym ciągu jest bałagan religijny i brak zjednoczenia narodu aby można by było nad nim zapanować.  Powołał z pośród zamożnych ludzi osoby, które mogłyby reprezentować senat do spraw religijnych i ustanowić jakieś prawa, aby kontrolować całe chrześcijaństwo przez ludzi z jego grona. Tak też się stało i powstały podwaliny kościoła, a raczej sekty Rzymsko katolickiej, która dekretem zatwierdzonym przez cesarza wyznaczyła tylko cztery nowinki obecnych Ewangelii, jako podstawową wiarę w Jezusa Chrystusa. Całą resztę wszelkiego typu papirusowych nowinek, jako herezje rozkazano spalić pod groźbą więzienia a nawet śmierci!
Plan naszego Stwórcy i Jego Umiłowanego Syna był genialny, ich oddanie poprzez ukrzyżowanie było największym aktem poświęcenia, bo nikt jak do tej pory nie oddał swojego życia by czyn jego zapamiętano na wieki. Nie ważne czy Jezusa potraktowano jako maga cudotwórcę, jak to się działo z innymi osobami. Ważne, że swoje postanowienie zniszczenia ówczesnych religii wykonał bezbłędnie, dał światu nowe światło prawdy i mądrość na rozwinięcie nowoczesnej cywilizacji.
Dzisiaj też są objawiły dziwne osoby, które trudnią się magią i czynią rzeczy nieprawdopodobne. Pewien młody chłopak z Londynu wykonuje niesamowite sztuki magiczne łącznie z chodzeniem po wodzie. Pokazywali jego wyczyny w telewizji, aż trudno uwierzyć, czy to jakiś trik, ale widziało go mnóstwo osób jak chodził po Tamizie aż przejął go patrol rzeczny. Rzecz jest w tym, do jakich celów wykorzysta się talent, bo Jezus wykorzystał swój maksymalnie, by świat przetrwał w wierze do Ojca Stworzyciela, który był objawiony w Jezusie Chrystusie!
Dzieło naszego Stwórcy jest genialne, ale nie zostało jeszcze wykonane do końca, ponieważ moce ciemności wykreowały nowe struktury wyznaniowe jak katolicyzm, muzułmanizm i na nowo rozwijający się Judaizm oraz mnóstwo azjatyckich pogańskich religii z Indyjskimi na czele! A także mnóstwo fałszywych sekt pseudo chrześcijańskich.
Obecnie nastał czas archeologicznego odkrywania nowych religijnych nowinek, gdzie być może w nowych przesłaniach będzie naprawiana droga do Stwórcy pisząc o Nim same pozytywne rzeczy i wielbiąc za prawdę, że tylko Stwórca jest Jedyną naszą nadzieją na przyszłość. Któż inny może być wiarygodnym Zbawicielem jak nie sam nasz Ojciec Stworzyciel i Jego Jednorodzony Syn, którzy zjednoczeni są w Jednym?
Starałem się w krótkim tekście przedstawić zarys historii powstania religii włącznie z chrześcijaństwem. Nie opisywałem ich morderczych instynktów, gdyż jest to powszechnie znane. Wiadomo jak Watykan funkcjonuje na oszustwie, zdradzie a nawet morderstwach, mordując niektórych papieży, którzy byli im niewygodni. Moim zadaniem było wyczulić na systemy religijne, który od tysiąc leci działają na zasadzie nowych wyznań niszcząc do pewnych granic poprzednie, z których za każdym razem korzystają politycy i zwyrodnialcy tego świata, ciągle walczący o władzę.
Stwórca w pewnym sensie posłużył się religią by próbować zniszczyć innych czyniących kłamstwa i zło. Niestety do końca mu się to nie udało! Jego wizje i pozytywne zamiary spowodowały tragedie i krwawe wojny. Powstało mnóstwo idiotycznych sekt, które rozpowszechniają kłamstwa i zło i trwa to do dzisiaj.
W czasach Jezusa nie było medialnych przekazów, jakie mamy obecnie. Mimo wszystko metody Jezusa nadal pozostają aktualne i ja z nich jak najbardziej korzystam.
Chrześcijanie za czasów Jezusa pisali ręcznie swoje nowinki, które dziś nazywamy Ewangeliami. Ja zaś swoje materiały ukazuję w internecie i drukuję ksiązki, rozpowszechniając w sposób taki jaki pozwala mi nasz Stwórca. Przez taki system działania mam nadzieję, że poznam ludzi, którzy chcieliby coś uczynić dla swego Stwórcy. Liczę, że któregoś dnia poznam osoby mający bliski kontakt z polskim prezydentem, premierem lub z osobami, które mają wpływ na polską politykę. Przy pomocy publicznie znanych ludzi można by uczynić nowy system, by medialnie bez nawyków religijnych kontrolować fanatycznych przywódców wyznaniowych i kościoły, w których oszukańcze bestie nie będą mogli żerować na swoich rodakach.
Chodzi o stworzenie duchowego kościoła, który byłby przede wszystkim wolny od fanatyzmu i ustanawiania nad nim jakiś zwyrodnialców, którzy na tym robili by biznes. Wszyscy, którzy poznaliby Prawdę przyjmując ją we własnym stylu mogliby trwać bez żadnych obaw w swoich indywidualnych wyznaniach. Wystarczy, że ludzie ze sfer rządzących pomogliby stworzyć stacje radiowe i telewizyjne, które były by stacjami wyznaniowymi na rzecz Ojca Stworzyciela z Jednymi tylko Pośrednikami przekazu, Syna Ojca Stworzyciela oraz Syna Jednorodzonego, który wiecznie jest zjednoczony że swoim Ojcem. Przez nich to uczono by ludzi zachowywać wiarę w Stwórcę bez zaangażowania się w jakiekolwiek  religie, kościoły i sekty. Oczywiście działalność religii medialnej nie byłaby obwarowana nakazami i przykazaniami, a swoje motto opierałaby na wyjaśnianiu szkodliwości niektórych religijnych wyznań, które nic nie mają wspólnego ze swoim Stwórcą, a są zwykłymi biznesami, które robią pieniądze na ludzkiej głupocie.
Poprzez stacje Telewizyjne i radiowe uczono by ludzkość jak mają wychowywać swoje dzieci w duchu prawdziwej wiary. Przede wszystkim uczono by kreowania miłości do swego Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna, których obecnie jeszcze nie można zobaczyć, lecz przyjdzie czas, że ponownie ukażą się nam w Ludzkim Ciele.
Pamiętajcie! Mimo to, że hipotetycznie ludzkość za swe przestępcze życie nie zasługują na żadną pomoc. Jednak Stwórca i Jego Syn choć niewidzialni udzielają pomocy każdemu człowiekowi, który zmaga się z trudnościami życia na naszej planecie.
Stwórca miał tylko jedną szansę, by wykorzystać zapiski żydowskich pism układając scenografie do swoich przyszłych planów. Zapewne wtajemniczył w bardzo skomplikowaną Prawdę niektórych z zaufanych apostołów, zaś innych pozostawił w ich fanatycznym usposobieniu, by później z wielkim przekonaniem kontynuowali jego plan.
Tylko o tym wiedział Stwórca, że złość z powodu zdrady i niesprawiedliwej śmierć niewinnego Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa zadziała w duchu na litości ludzką i tak właśnie się stało! Przez przekazy ewangelicznych nowinek (Ewangelii) rozpowszechniających przez jego uczniów powstało chrześcijaństwo, które pomoże w przyszłości ukazać absolutną Prawdę!
Zapewne w śród najbardziej zaufanych uczniów był Judasz, któremu przypadła najgorsza rola, by wypełnił się plan w którym Judasz i Jezus poświęcili swoje życie. Judasz wzbudził w wyznawców chrześcijaństwa nienawiść i przestrogę aby nie zdradzić swego Stwórcę! Oddał  swoje życie, by nikt nie poszedł w jego ślady i by świat przemienił się na lepsze. Judasz zapewne dokładnie znał plan Jezusa i nie widział sensu dalszego życia w Izraelu, który nie był dla niego rajem. Obecnie zwyrodnialcy stworzyli inne wyznania religijne, by zapanować nad ludzkimi umysłami. Przykładem jest religia muzułmańska, sekta Światków Jehowy oraz amerykańska sekta Sancjologi!
Bez wiary w Ojca Stworzyciela i Jego Umiłowanego Syna świat nie mógłby istnieć, ponieważ Oni są jego gospodarzami. Stwórca daje nam wirtualne życie, w którym otrzymujemy wykreowane doznania dzisiejszego dnia, gdyż poprzedni staje się zapomniany i nieważny. Stare religie stwarzają, że powracamy do sfałszowanych i zakłamanych wydarzeń historycznych, by manipulować ludźmi na rzecz darmozjadów.
W kręgu działalności naszego Ojca Stworzyciela liczy się dla nas tylko przyszłość, bo przeszłość składająca się z niewyobrażalnych ilości liczbowych lat nie zmieściłaby się w naszej świadomości. Czas poczęcia życia jest tak odległy, że nie zdołamy go zrozumieć.
Polacy lubią cmentarze dając zarabiać następnym darmozjadom. Kamieniarzom budującym nagrobki którzy wyrugowanymi cenami za swoje usługi zdzierają jak to się mówi przysłowiowo skórę ze swego rodaka.
Przecież w grobach na cmentarzach już nie ma nic i za 1000 lat ślad po nich zaginie.
A co ze zmartwychwstaniem zapytasz mnie?
A ja zapytam Ciebie, czy chciałbyś zmartwychwstać w swoim starym grzesznym chorym ciele lub narodzić się ponownie nie wiedząc, że Twoja przyszłość może być gorsza niż uprzednio. Wystarczy, że urodzisz się w jakimś paskudnym kraju u zwyrodniałych patologicznie rodziców i będziesz gorzej cierpiał niż obecnie. Starzejąc się w ciel pełnym bólu i deformacji organów Twojego ciała stopniowo przypominając samego diabła.
Stwórca i Jego Jednorodzony Syn przez swoje poświęcenie pokazał Ci inne wieczne życie w którym Twoje ciało podobne do Chrystusa będzie żyć wiecznie. Wypełnione Energią naszego Stwórcy zamiast krwi i wody będzie mogło podróżować w całym wszechświecie bez problemów i wszelkich chorób. Nie będziesz głodny ani spragniony Energia Stwórcy zawsze będzie Cię regenerować!
Sprawa jest bardzo skomplikowana, by wszystko dokładnie to zrozumieć! Tu potrzeba jest wiedza od samego Stwórcy, by pojąć wieczne życie, które teraz jest dla nas jest abstrakcją.
Jednak można coś zrobić w obecnym życiu, by  stało się bardziej przyjemne!
Wystarczy pomóc Stwórcy i w samej rzeczy samemu sobie i rozpowszechnić Prawdę o naszym Stwórcy i Jego Umiłowanym Synu, którzy odwiedzili naszą planetę wcielając się w ciało Syna Człowieczego.  Trzeba wyjaśnić ludzkości na czym polegało Ich poświęcenie jak to ja czynię przez moje strony internetowe oraz książki.
Ludzie, którzy wczują się w moje przekazy mogą tworzyć tak zwane nowinki ewangeliczne w postaci małych broszurek. Broszurki powinny wychwalać naszego Stwórcę i Jego Pierworodnego Syna, których świat jeszcze nie poznał! 
Osoby, które chciałyby pomóc mnie, a właściwie naszemu Stwórcy mogłyby pisać do polskiego rządu, by zwrócili uwagę na moje propozycje otwarcia stacji telewizyjnych i radiowych, by przez nie nauczać w duchu wiary w Prawdziwego Stwórcę, który jest zjednoczony ze swoim Jednorodzonym Synem, beż kłamstw o istnieniu fałszywej madonny, matki boskiej i wiele innych demonicznych dogmatów.
Przede wszystkim powinno się nauczać młode matki i młodych tatusiów ziemskich jak wychowywać dzieci. Należałoby kształtować wierzące rodziny, które w swojej indywidualnej wierze dostąpiłyby oczyszczenia umysłu z fanatyzmu religijnego.
Osoby mające czyste myśli będą wiedziały w czasie parlamentarnych wyborów, na kogo oddać swój głos, by los Polski pod przewodnictwem szlachetnego prezydenta oraz szlachetnego premiera, który za pomocą Stwórcy pokieruje krajem, by był w dostatku i wyróżniającym się dla innych narodów.
Według mego rozeznania resztę należy pozostawić Stwórcy, który uczyni Polskę mocną z dobrą wieczną przyszłością.
Pisząc mój wywód czuję, że osoba czytająca go weźmie mój przekaz, jako niedorzeczny, nie zdając sobie sprawy, że czasami rzeczy niedorzeczne są mądrymi. W przeciwności katolicyzm z jego tysiącletnią tradycją wyglądający na mądry jest nie przeciętną głupotą.
Jak można wytłumaczyć, co dzieje się u Chińczyków, u których w niespełna czterdzieści lat nastąpiła większa ilość chrześcijan niż w całej Europie?
Gdyby stał się cud i około 30 milionów Polaków wzięłoby chrzest w stylu anglosaskim stalibyśmy się europejskim liderem, ale czy to by ocaliło Polskę przed ekspansją innych krajów, które by mogły zrobić to samo? Niestety nie!
Tu trzeba większej mądrości, aby uczynić coś większego niż protestanckie nawrócenie. Trzeba nauczyć cały naród wierzyć w Jedynego Stworzyciela bez protestantyzmu, bez żadnych kościołów i religii, ponieważ protestantyzm składa się z mnóstwa rodzajów sekt i wyznań, które czynią podziały między sobą. Wiara ma być jedna bez żadnych opłat i liderów, tak jak mówi przekaz w Biblii, rzekomo powiedziany przez Jezusa.
Do tego cudu musiałby przyłożyć swoją rękę prezydent i premier Polski i wiele innych polityków, którzy by stworzyli stacje telewizyjne i radiowe nauczające naród w wiarę w Stwórcę, który był od początku zaistnienia życia i przy tym ostrzegając, by nigdy nie zakładano żadnych kościołów, sekt i niezależnych wyznań.
Tematów, którymi dysponuje jest mnóstwo by udowodnić Polakom, że jedyną słuszną drogą do Boga jest uwolnienie ich od wszelkich kościołów, sekt i religii. Bardzo chętnie udzielę porad, by przekazy medialne miały sens i wiarygodność, a przede wszystkim logiczne zrozumienie jak pojąć Osobowość naszego Stwórcy i Jego Umiłowanego Syna.
Ktoś zapyta, a co takiego mogłoby się stać w Polsce, by stała się błogosławioną i mogłaby być znacząca w świecie?
Drodzy rodacy! A co stało się w krajach zachodnich, że stały się takie mocne?
Gdyby Polsce Stwórca dał jakiś nieznany system energetyczny, który by przewyższył wszelkie inne i tylko Polacy by nim dysponowali, czy to, by nie zachwiało rynkami innych krajów?
Mógłbym tu gdybać nie przeciętnie, bo Mądrość Stwórcy jest nieograniczona, aby w Polsce mogło się wydarzyć coś niesamowitego! Moim zadaniem jest przedstawić przekaz dla tych, którzy miłują Polskę i gdy staną się osobami Duchowymi, przekażą światu żyjącemu w ludzkich ciałach to wszystko, o czym piszę.
Smutne by było gdyby Polska straciła swoją szansę i w innym narodzie zacząłby ktoś inny czynić to, co ja czynię i naród ten uwierzyłby i wyprzedził Polskę, która ciągle w głupi sposób dobrowolnie oddaje się w niewole czarnej madonnie, papieżom i wszelkim zwyrodnialcom, które ją ograbiają i ogłupiają na rzecz Watykanu.
Zwyciężajcie jak Jezus! Głoście prawdę o Mojżeszu zabójcy i o jego kłamstwach! Demaskujcie żydowską, mahometańską i wiele innych odstępczych religii, by zgubiły swój morderczy napęd na obłąkane Świadomości swoich rodaków!

Pomyśl logicznie! Mojżesz dostał rzekomo od jakiegoś boga dziesięć przykazań wyryte na kamiennych tablicach. Problem polega na tym że nie wiemy kim był ten jego morderczy bóg? Świat poznał tysiące rożnych fałszywych bogów. W Indiach naliczono ich aż dwa i pół tysiąca!
Jezus Chrystus wyraża się zazwyczaj mówiąc o Stwórcy jak o Ojcu nie używając słowa Bóg! Nauczył nas modlić się do Stwórcy w modlitwie; Ojcze nasz, który jesteś w Niebie.... 
Pamiętajcie! Fałszywych bogów wymyślono wielu, a Stwórca jest tylko Jeden!
Przykazania, które otrzymał Mojżesz rzekomo były skierowane do Mojżesza jak i do reszty żydowskiego ludu! Wśród tych przykazań są dwa bardzo ważne:
Nie kradnij!
Nie zabijaj!
Zatem Mojżesz i banda mojżeszowych zbirów są największymi oszustami, złodziejami i mordercami. Oszustami ponieważ cały ich religijny trik był zwykłym kłamstwem.
Mojżesz był złodziejem ukradł ludzkie tereny jak na przykład Kanan obecne Jeruzalem. Wymordował ogromną liczbę osób zabierając ich dobytek. Spójrz logicznie na przekaz biblijny w Ewangelii Jana rozdział 10 werset 8, który wyraźnie mówi że:
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce.

Pamiętaj gdyby nie poświęcenie Ojca Stworzyciela i Jego Pierworodnego Syna będący jako Osoby Duchowe w ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa, których ukrzyżował świat, pomiotom mojżeszowym podającym się za Żydów udałoby się bardzo szybko opanować cały świat. Oni chcą rządzić i manipulować całym światem mordując i wykorzystując obłąkanych jego mieszkańców, by byli zawsze niewolnikami usługując im by mieli wygodne życie!
Obecnie trwa największy atak pomiotów mojżeszowych na każdą dziedzinę życia, by pod pozorem wolności otumanić wszystkich czym tylko się da. Kult mrocznej magii czarnej madonny może być tego przykładem! Siedemdziesiąt  procent kierującym kościołem Rzymsko katolickim to żydowskie przechrzty, którzy zamienili swoje mojżeszowe nazwiska na Polskie!
Naśladując Jezusa włóż własny wkład, by ujawnić mojżeszowe oszustwa!
Upoważniam Ciebie do wykorzystania wszelkich materiałów z moich stron internetowych i zbudowania na ich podstawie swojej własnej strony! Tak będzie wyglądało Twoje własne zwycięstwo nad kłamstwem i obłudą jakie stosują wszelkie religie, które są pod panowaniem diabelskiego Mojżesza!

Więcej informacji na:  www.totalinfo.pl   lub  www.fakty.org.pl 

BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT!
Kliknij i Przeczytaj Proszę !