ZAPRSZAM na: www.infomega.pl  lub  www.totalinfo.pl  Znajdziesz tam mnóstwo ciekawych informacji!
Nie jestem Świadkiem Jehowy ani nie należę do żadnego kościoła, religii lub sekty i nigdy nie należałem, gdyż przekonany jestem, że stworzył je zwyrodniały diabeł!  Nie wierzę w żadnego boga, których za pośrednictwem zwyrodniałego diabła stworzyła zwyrodniała ludzkość.    Nie wierzę w żadnych świętych rodzaju żeńskiego i męskiego.  Nie czczę żadnych świętych relikwii ani obrazów. Natomiast wierzę w Jedynego Wszechmogącego Stwórcę i Jego Jednorodzonego Syna, którzy objawili się światu w Ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa, których w haniebny sposób ukrzyżowano !!!  Mimo to Stwórca i Jego Umiłowany Syn przebaczyli swoim oprawcom, ponieważ przewidział takie wydarzenie. Na przykładzie śmierć Ciała Syna Człowieczego i zmartwychwstanie, Stwórca  Jego Umiłowany Jednorodzony Syn chce zaoferować  każdemu mieszkańcowi Ziemi Życie Wieczne!  Na moim portalu dowiesz się o tym więcej jak uważnie go przestudiujesz!